Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01311 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі в Баишев Университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты болашақ маманның еңбек қызметін меңгеруі: оқыту (оқу ақпаратын көрсету және оқушыларды өз бетінше білім алуға үйрету); тәрбиелеуші (оқушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне қосу); әдістемелік (бастауыш мектепте білім беру пОНцесін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру); зерттеу (оқушылардың білім беру мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау және білім беру ортасын зерттеу); әлеуметтік-коммуникативтік (кәсіби қауымдастықпен және барлық мүдделі білім беру тараптармен өзара іс-қимылды жүзеге асыру).
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
 • ҰБТ-дағы пәндер Биология және География
 • Білім беру саласы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
 • Орыс тілінде оқытылатын мектепте қазақ тілін оқыту әдістемесі (1-4 сыныптар)
  Несиелер: 5

  Курс орыс тілінде оқытылатын мектепте қазақ тілін оқыту әдістемесін меңгеруді қалыптастыруға бағытталған. Қазақ тілін оқытудың негізгі мақсаты – лингвистика нормаларын білуге көмектесу, ауызша және жазбаша сөйлеуді еркін меңгеру дағдылары мен қабілеттерін қамтамасыз ету болып табылады

 • Қазіргі қазақ (орыс) тілінің негіздері
  Несиелер: 5

  "Қазіргі қазақ (орыс) тілінің негіздері" курсы педагогикалық білімі бар бакалаврларды дайындау жүйесінде ерекше орын алады. Бұл пәнді оқу – бұл тек тіл жүйесі мен оның қызмет ету принциптерін білу ғана емес, сонымен қатар болашақ педагогты қалыптастыратын тілдік қызметтің прагматикалық және әдістемелік аспектілерінің мүмкіндіктері де, өйткені бастауыш сыныптардағы орыс тілі/Негізгі оқу пәндерінің бірі.

 • Дефектология негіздері
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби-педагогикалық мамандыққа кіріспе

  Кәсіби-педагогикалық мамандыққа кіріспе пәні педагогикалық мамандарды даярлау жүйесіндегі маңызды бөлігі болып табылады. Оқу курсында жоғары педагогикалық білім беру сатндартына сәйкес болашақ мұғалімнің педагогикалық құзыреттілігіне қойылатын талаптары тұжырымдалған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 4

  Мамандыққа кіріспе пәні болашақ мұғалімнің жалпы мәдени, дүниетанымдық және кәсіптік өзін-өзі анықтауға; қоғамның педагогикалық мәдениетін зерттеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби іс-әрекетке кіріспе

  Кәсіби іс-әрекетке кіріспе курсы мамандықтың ерекшелігі мен қазіргі заманғы оқыту әдіс-тәсілдері туралы ұғымдарды қалыптастыруға бағытталған. Педагогикалық шеберлік негіздерін меңгеруге, кәсіптік жүйелі ойлау қабілетін дамытуға, жоғары педагогикалық білім беру мекемелерінде оқу іс-әрекетіне ынталандыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттану

  Курсты оқып үйрену барысында әдебиеттің ерекшеліктері (бейнелеу өнерінің түсініктері), тұтастай алғанда өнер туындысы (формасы мен мазмұны, тақырыбы мен проблемасы, сюжеті, композициясы),әдеби жанр (эпос, лирика және драма) қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кіші мектеп оқушыларының әдеби білімі

  Курс оқушылардың әдеби білімінің философиялық, әдеби, психологияық, педагогикалық, әдістемелік негізін ашып көрсетеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Балалар әдебиеті
  Несиелер: 3

  Дәрістік және практикалық сабақтарға балалар әдебиеті бойынша ғылыми-теориялық және библиографиялық басылымдар материалдары кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Курс болашақ мұғалімдердің педагогикалық қызметі туралы тұтас түсінігін қалыптастыруға, олардың қазіргі педагогикалық ғылымның теориялық негіздерін білім жүйесін меңгеруіне, білім беру парадигмасын, білім берудің жаңа стандарттарын ауыстыру жағдайында оқу-тәрбие үдерісін тиімді ұйымдастыруға қажетті іскерлікті қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жалпы психология
  Несиелер: 4

  Оқу пәні студенттерде "жалпы психология" курсының мәні, міндеттері, функциялары мен мазмұны туралы, психикалық құбылыстардың ерекшеліктері, олардың дамуы мен қызмет етуі туралы тұтас түсініктерді дамытуға бағытталған және жоғары психологиялық мәдениетті қалыптастыру арқылы болашақ педагог-психологтардың кәсіби сана-сезімін қалыптастыруға

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жаңартылған білім беру мазмұны аясында бастауыш мектептегі каллиграфия және сауат ашуды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Курс қазақ тіл білімінің құрамды бөлігі ретінде әдебиет пен тіл білімі жүйесіне даярлауға бағытталған. Пәннің маңыздылығы – білім алушылардың оқу іс-әрекетіне бейімдеуші, зейін мен ес қалыптастырушы, логикалық ойлау мен білім алуға қызығушылығын арттыратын және сөздік қорын байытатын «жетекші қызметтің» пайда болуына себепші болады/

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқушылардың физиологиялық дамуы
  Несиелер: 3

  Курс болашақ педагогқа балалар мен жасөспірімдер ағзасының анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері туралы қазіргі заманғы мәліметтерді береді, оқушылардың денсаулығын сақтау және нығайту негізінде жатқан заңдылықтар туралы білімдермен қаруландыруға, олардың оқу іс-әрекетінің жоғары жұмысқа қабілеттілігін қолдауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру және реттеу, оларды қолдану тәртібі және ғылыми мақсатқа жету кезінде алынған нәтижелерді түсіндіру қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бастауыш сынып оқушыларының тілін дамыту әдістемесі

  Курс сөйлеу, тыңдау, жазу және оқу дағдыларын қалыптастыру процесі арқылы тыңдалым, айтылу, оқу және жазылымды дамытуға бағытталған; коммуникативтік дағдылар (диалог барысында басқа адамның сөз сөйлеуін есту және тыңдау қабілеті, диалогқа/сұхбатқа қатысуға дайын болу, әркімнің өз көзқарастары мен пікірлері бар екенін түсіну; өз пікірін нақты және дұрыс, толық баяндай білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы

  Курс ғылыми жұмыстарды жүргізудің ғылыми-зерттеу мәдениетін дамытуға бағытталған Зерттеудің қатты тиімді ұйымдастыру және реттеу, ғылыми әдістерді пайдалану, нәтижелерді түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кіші мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту

  Бұл курста оқушыларды дұрыс оқуға оқытудың формалары, әдістері мен технологиялары, әр түрлі жанрлармен жұмыс істеу ерекшеліктері қарастырылады. Пәнді оқу барысында функционалдық сауаттылықты дамыту әдістемесі, психологиялық және лингвистикалық әдістер мен оның қалыптасу процестері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері» модулі
  Несиелер: 5

  Модульге кіретін пәндердің мазмұнында сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету шарты ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-этикалық қатынастарын жетілдіру мәселелері, сыбайлас жемқорлық мінез-құлқының психологиялық табиғаты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру ерекшеліктері, Қазақстан Республикасының мемлекеттік-құқықтық қатынастары мен құқығының негізгі ұғымдары, қызметтің түрлі салаларындағы сыбайлас жемқорлық әрекеттерін құқықтық бағалау мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің негіздері

  Курс ғылыми жұмыстарды жүргізудің ғылыми-зерттеу мәдениетін дамытуға бағытталған Зерттеудің қатты тиімді ұйымдастыру және реттеу, ғылыми әдістерді пайдалану, нәтижелерді түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кіші мектеп оқушыларының даму психологиясы

  Бұл курс студенттерді кіші мектеп оқушыларының психологиялық даму ерекшеліктерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жаңартылған білім беру мазмұны аясында қазақ тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  "Жаңартылған білім беру мазмұны аясында қазақ тілін оқыту әдістемесі " оқу пәні мамандарды даярлау жүйесіндегі аса маңызды пән болып табылады. Пәнді оқытудың мақсаты-тілдік қызмет түрлерін дамыту арқылы тіл туралы бастауыш білімді меңгеру: тыңдау, айтылу, оқу, жазу және оны оқу қызметінде және күнделікті өмірде тілдік нормаларды сақтай отырып қолдану. Пәннің оқу бағдарламасының мазмұны оқушылардың сөйлеуі мен ойлауын дамытуды қамтамасыз ететін коммуникативтік дағдылар мен дағдыларды қалыптастыруға, қарым-қатынастың әртүрлі салаларында және жағдайларында тілді еркін меңгеруге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кіші мектеп оқушыларының әдеби сауаттылығы

  Курсты оқу барысында оқушыларды дұрыс әдеби оқуға оқытудың әдістері мен технологиялары, әр түрлі әдеби жанрлармен жұмыс істеу ерекшеліктері, әдеби оқуға оқыту технологиялары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жас ерекшелік психологиясы
  Несиелер: 4

  Жас ерекшелік психологиясы курсы адамның әр түрлі жастағы психологиялық ерекшеліктері туралы жалпы мағлұмат береді. Алған білім негізінде болашақ мамандар балалар мен ересектермен жұмыс үрдісінде олардың жас ерекшелік-психологиялық заңдылықтарын ескере отырып жұмысын жүргізе алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ тілін оқытудың жаңа технологиялары

  Курстың мақсаты мен міндеттері: коммуникативтік біліктерді жетілдіру, лингвистикалық білімді жүйелеу, сонымен қатар зерттеу тақырыбы бойынша теориялық білімдерді және оларды практикалық қолдану, ғылыми коммуникативтік салада және ғылыми қарым-қатынас жағдайларында ауызша және жазбаша сөйлеуді шығармашылық меңгеруді дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жаңартылған білім беру мазмұны аясында әдебиеттік оқуды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  " Жаңартылған білім беру мазмұны аясында әдебиеттік оқуды оқыту әдістемесі " оқу пәні қазіргі заман жағдайында оқушы-оқырман даярлау саласындағы мамандарды даярлау жүйесіндегі ең маңыздысы болып табылады. Пәннің оқу бағдарламасының мазмұны әдеби оқуға оқыту мен тәрбиелеудің әдістемелік негіздерін қалыптастыруға бағытталған/

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • «Академиялық жазба және кәсіби тілдер» модулі (Академиялық жазба, Кәсіби қазақ (орыс) тілі, Кәсіби бағытталған шетел тілі)
  Несиелер: 6

  Курсты меңгеру барысында білім алушылар кәсіби қызметтің ерекшелігін ескере отырып, академиялық лексиканы қолдануды үйренеді. Білім алушыларда оқытылатын білім беру бағдарламасының пәндері тақырыбы бойынша көркем және ғылыми мәтіндерді дайындау, жазу және жариялау, жобалар мен презентацияларды әзірлеу және ұсыну дағдылары қалыптасады. Кәсіби қазақ (орыс) тілін, кәсіби бағытталған шет тілін оқыту барысында болашақ маманның кәсіби қызметі аясында кәсіби лексикасы коммуникативтік құзыреттіліктері қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 3

  Курс адамның рухани әлемін дамыту мен байытуға, болашақ педагог тұлғасының қалыптасуы мен дамуына ықпал етуге бағытталған. Курс бағдарламасы студенттер өздерінің бірегейлігі мен мақсатын ұғынуға, құнды бағдарлардың жеке және кәсіби жүйесін қалыптастыруға жағдай жасайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Балалар психологиясы

  Балалар психологиясы курсы баланы, оның өмірдегі түрлі жағдаяттарға реакциясын түсіне білуге үйретуді мақсат етіп отыр. Аталған пән психологияның саласы ретінде баланың психикалық дамуының заңдылықтарын ашады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • "Жаңартылған білім беру мазмұны аясында оқыту әдістемесі" педагогикалық практика
  Несиелер: 5

  Тәжірибе "білім беру мазмұнын жаңарту аясында оқыту әдістемесі" бағытталған білім беру мазмұнын жаңарту аясында оқу және тәрбие жұмысын қазіргі заманғы ғылыми және әдістемелік деңгейде жүзеге асыруға қабілетті студенттердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады. Бұл тәжірибе студенттердің жалпы кәсіптік және психологиялық-педагогикалық пәндерді оқу процесінде алған білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын бекітуге бағытталған ; білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде барлық формаларды дайындау, ұйымдастыру және өткізу әдістері мен техникаларын зерделеуге бағытталған.; өткізілген сабақтарды ғылыми-әдістемелік талдау іскерліктерін дамыту; заманауи білім беру технологиялары, оқытудың белсенді әдістері туралы түсініктерді қалыптастыру , білім беру мазмұнын жаңарту аясында иннова��иялық қызмет тәжірибесін алу, білім берудің жаңартылған мазмұнында шығармашылық білім беру ортасын құру; Педагогикалық қызметті жүзеге асыру кезінде дербестік, өздігінен білім алу және өзін-өзі жетілдіру дағдыларын дамыту;

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кіші мектеп оқушыларының тілдік дамуы

  Курс білім алушыларды тіл білімінің антропологиялық парадигмасы туралы, "адамдағы тіл", "тілдегі адам" формулалары бойынша дамудың екі негізгі бағыттары туралы білім жүйесімен қаруландыруға бағытталған», тілдік тұлға ретінде тілге лингвистикалық, лингвомәдениеттік, дискурсивтік және когнитивтік тәсілдер туралы, тілді сипаттаудың теориялық және дидактикалық үлгілерін әзірлейтін тілдік тұлға теориялары туралы, аталған модельдерді пайдалана отырып, тілді талдау әдістерімен қаруландыру және оған оқытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бейнелеу өнерінің негіздері

  Пән болашақ тәрбиешінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру, көркем-бейнелі ойлауды, эстетикалық мәдениетті дамыту, стиль сезімдерін және көркем білім беру саласындағы психологиялық-педагогикалық міндеттерді шешуге қажетті білім, білік, дағды алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бейнелеу өнерінің теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс бейнелеу өнері бойынша маманды әдістемелік дайындауға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы педагогика

  Пән студенттерді арнайы педагогиканың теориялық негіздерімен, писхикалық дамудың жалпы заңдылықтарымен таныстырады. Курс арнайы педагогиканың даму тарихын, оның әдіснамасы мен принциптерін, ғылыми доминанттарын оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бастауыш мектептегі экологиялық білім

  Куhсты оқу барысында экологиялық білімнің негіздері қарастырылады (мысалы: «жасушалар» түсінігі және өсімдік пішінінің ерекшеліктері, өсімдіктің жоғары және төменгі жүйесі)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жаңартылған білім беру мазмұны аясында жаратылыстануды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс болашақ мұғалімдерге сабақта және сабақтан тыс уақытта оқу үрдісін дұрыс ұйымдастыруға үйретеді. Курс кіші мектеп оқушыларының табиғаттану негіздерін, оқытудың тиімді формалары мен әдістерін үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сәндік-қолданбалы өнер

  Курс сәндік-қолданбалы өнер жанрларын зерттеуге бағытталған, студенттерді сәндік-қолданбалы өнер тарихындағы әртүрлі бағыттармен таныстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математиканың алғашқы курс негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында математиканың өзіндік ғылым ретінде негізгі ережелерін, сонымен қатар математиканы зерттеу пәні, оның міндеттері, принциптері мен әдістері қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өлкетану

  Өлкелік зерттеулер еліміздің, облыс, аудан, қала, ауылдың белгілі бір бөлігін жергілікті жердің тұрғындары болып табылатын жерді зерттеуге бағытталған. Заманауи жергілікті зерттеулерде өлкенің табиғатын қорғау және зерттеумен айналысатын ең үлкен орын бар. Халықтың есте қаларлық оқиғалары, еңбек және әскери ерліктері туралы ақпараттарды анықтауға, тарихи құжаттарды іздестіруге өткеннің материалдық мәдениет объектілеріне назар аударылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бастауыш сынып оқушыларының музыкалық мәдениетінің негіздері

  Бұл курста музыкалық тәрбиенің технологиясы, эстетикалық тәрбиенің мәні мен функциялары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Музыкалық тәрбиенің теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс мектепке дейінгі балаларды музыкалық оқыту мен тәрбиелеудің мақсаты, міндеттері мен принциптерін, музыкалық тәрбиенің әртүрлі жанрлары мен мазмұнын, мектепке дейінгі мекемеде музыкалық тәрбиенің негізгі әдістері мен түрлерін ашады; мектеп жасына дейінгі балаларды шығармашылық дамыту студенттерін кәсіби даярлауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бастауыш мектепте компьютерлік сауаттылыққа оқыту әдісі

  Курс пәннің ерекшеліктерін ескере отырып, студенттерді оқыту және тәрбиелеуді қамтамасыз етеді. Курс ақпараттық мәдениетті дамытуға, информатика мен ақпараттық технологияларды оқытудың заманауи әдістері мен технологиялары, олардың қазіргі әлемдегі маңызы, қолданбалы оқу бағдарламаларын әзірлеудің қазіргі жағдайы, сондай-ақ ақпараттық технологияларды пайдаланудағы практикалық дағдылаарды игерудің заманауи әдістері мен технологиялары туралы білімді меңгеруге бағытталған; оқыту, оқытудың әдістері мен құралдарын, тиісті оқушылар дайындаған деңгейді қамтамасыз ету федералдық мемлекеттік білім беру стандарты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бастауыш мектепте бағдарламалау негіздері

  Курс болашақ бакалавр мен кәсіби қызметті әдістемелік оқытудың бастауыш мектебінде информатика және ақпараттық технологияларды оқыту әдістемесі саласындағы құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кіші мектеп оқушыларының музыкалық білімі

  Музыкалық тілдің мәнерлілік құралы ретінде элементтері; музыкалық өнердің жанрлық құрамы; музыкалық тілдің мәнерлілік құралы ретінде элементтері; музыкалық өнердің жанрлық құрамы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Информатиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс әдістемелік білімді информатика мұғалімін даярлауға, информатиканы оқытуға байланысты жаңа білімді меңгеруге, АКТ-ны пайдалану дағдыларын меңгеруге және оқушылардың қабілеттерін дамытуға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Логопедия негіздері

  Логопедия негіздері пәні студенттердің ғылымның даму тарихы, сөйлеу бұзылыстары туралы, коррекциялық әсер ету туралы жалпы түсінік береді. Курс студенттерді сөйлеу бұзылыстары бар балалармен жұмыс жасаудың практикалық тұрғыда даярлайды. Алған білім, білік, дағды негізінде студенттер сөйлеу мүкістіктерін диагностика жасап, логопедиялық жұмысты ұйымдастыра алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 4

  Курс жалпы білім беретін мектепте дене тәрбиесі жүйесін қарастырады; бастауыш сынып оқушыларының дене тәрбиесі принциптерін, құралдарын, әдістерін қарастырады. Сабақ өткізу әдістемесін мектепте дене тәрбиесінің негізгі түрі ретінде ашады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қоршаған орта " курсын оқыту әдістемесі"

  Курстың мақсаты – әлеуметтік-мәдени ортаны, ұлттық адами құндылықтарды және әлеуметтік тәжірибені білуін, қоршаған ортамен тиімді қарым-қатынас ережелерін қолдану қабілетін дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жаңартылған білім беру мазмұны аясында «Дүниетану» пәнін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Жаңартылған білім беру мазмұны аясында «Дүниетану» пәнін оқыту әдістемесі айнала қоршаған әлемді, әртүрлі әлеуметтік, мәдени және табиғи процестер мен құбылыстарды толығымен және бір-бірімен байланысты түрде зерттеп, олардың қызығушылығын тудырады. Олар туралы: Біз қайда өмір сүреміз? Бізді қоршап тұрған не нәрсе? Курс Қазақстан халқының әлеуметтік, моральдық, шығармашылық және коммуникативтік өмір тәжірибесі туралы мол ақпарат береді. Өздері туралы, үйі мен отбасы туралы ойлауды бастайды және айналадағы әлемді түсінеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ритмика

  Курс музыкалық-ырғақтық қозғалыс, сахналық және хореография бойынша білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Денсаулық сақтау технологиялары

  Денсаулық сақтау технологиясының маңыздылығын көрсету. Курс бастауыш мектеп оқушыларының өмірінің әлеуметтік аспектілеріне байланысты аурулар мен зақымданулардың пайда болу қаупін азайтатын іс-шараларды әзірлеуге үйретеді, өз қабілеттерін сезінуге, олардың дамуы үшін жағдай жасауға, баланың денсаулығын сақтауға және нығайтуға ықпал етуге, яғни оқыту мен тәрбиелеуде тұлғалық-бағдарлы тәсілді жүзеге асыруға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді білім берудегі инклюзивтік үдерістерді ұйымдастыру және басқарудың негізгі ережелерімен таныстыруға бағытталған және мүмкіндігі шектеулі балалардың жалпы білім беру үдерісіне қосылуын моделдеудің сұлбасын бөлуге, жалпы және арнайы білім берудің маңызды әлеуметтік-мәдени феномені ретінде интеграцияланған оқыту туралы түсінік беруге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • "Көркем еңбекті" оқытудың теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс қағазбен, сазбен, ермексазбен, табиғи материалмен, ағашпен, техникалық құрылыммен және модельдеумен жұмыс істеу техникаларын меңгеруге бағытталған.Курста халық сәндік-қолданбалы өнерінің негіздері, тұрмыстық және қоғамдық-пайдалы еңбектің дизайны мен нәтижелері қойылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Еңбекке оқыту әдістемесі

  Курс оқытудың әдістері мен тәсілдерін, сабақтардың құрылымы мен жоспарлануын ашады. курстың мақсаты бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби даярлығын жетілдіру болып табылады, оған: еңбекке оқытудың мектеп бағдарламасы, еңбекке оқыту сабағының құрылымы, бастауыш сынып сабақтарында қолданылатын оқыту әдістері, нысандары мен құралдары, өңдеу технологиясы, бастауыш сынып сабақтарында қолданылатын материалдардың түрлері мен қасиеттері, бастауыш сынып оқушыларының типтік бұйымдарын жасау технологиясы, бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіптік даярлығын жетілдіру, оқу жоспарының басқа пәндерімен қатар, жеке тұлғаның жан-жақты дамуына ықпал ету және оқушыларды балалармен жұмыс істеу үшін қажетті арнайы білім мен практикалық іскерлікпен қаруландыру мақсаты бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кіші мектеп жасындағы балаларды экологиялық тәрбиелеу

  Курс әлеуметтік-ұлттық ерекшеліктерін және патриотизмді дамытуға бағытталған: студенттердің тарихи, географиялық ойлауын дамыту, қоршаған әлемнің ғылыми негіздерін игеру. Бұл курс кәмелеттік жсөспірімдерді табиғи тарих негізіндегі оқытудың формалары мен әдістерін қарастыралы. Курсты оқыту барысында «жасушалар» түсінігі және оның ерекшеліктері, өсімдік түрлері, өсімдіктердің жоғаарғы және төменгі жүйесі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көркем еңбек және конструкциялау практикумы

  Студенттерде арнайы білімді, оқушылармен болашақ жұмыс істеуге қажетті әртүрлі материалдармен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру, студенттердің жеке шығармашылық өсуіне ықпал ету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Математиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Пәннің негізгі қызметі болашақ бастауыш класс мұғалімінің кіші жастағы оқушыларға математиканы оқытудың ғылыми негіздері бойынша кәсіби-теориялық дайындығының қазіргі қоғамның әлеуметтік сұранысын қанағаттандыратындай сапалық деңгейін қамтамасыз етуге бағытталған. Аталмыш пәнді оқып үйрену барысында болашақ бастауыш класс мұғалімдері әдістеменің негіздері жайлы теориялық біліммен қаруланады, кіші жастағы мектеп оқушыларына математиканы оқыту технологиясының әр түрлерін жүзеге асыруға арналған база жасалады және оларды практика жүзінде қолданудың тәжірибесін игереді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көптілді тұлғаны дамыту әдістемесі

  Курстың мақсаты үш тілді оқытуда көп тілді тұлға қалыптастыру болып табылады. Курс орыс, қазақ және ағылшын тілдерін меңгеруге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ тілінде оқытылатын мектепте орыс тілін оқыту әдістемесі (1-4 сыныптар)
  Несиелер: 5

  Курс қазақ тілінде оқытылатын мектепте орыс тілін оқыту әдістемесін меңгеруді қалыптастыруға бағытталған. Орыс тілін қазақ тілінде және басқа да ұлтқа үйретудің баасты мақсаты – студенттерге орыс тілі мен оның байлығын білу дағдыларын үйрету, ауызша және жазбаша сөйлеуді еркін меңгеру дағдылары мен қабілеттеріне үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мұғалім мамандығының этикасы (WSGE)

  Осы пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар адамзат жасаған этикалық нормалар адам жатақханасының маңызды негізі болып табылатындығын білуі тиіс: этикалық нормалар талаптарына сәйкес жеке имидж қалыптастыру., қоғамда әдепті мінез-құлық дағдыларын тәрбиелеу, болашақта, педагогикалық және басқа да ұжымдарда, сондай-ақ бизнесте жалпы қабылданған қарым-қатынас ережелерін қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық шеберлік
  Несиелер: 5

  Курс қоғам талаптарына сәйкес болашақ маманды тәрбиелеуге, болашақ мамандардың кәсіби даярлығын қалыптастыруда педагогикалық білімдермен қамтамасыз етуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бастауыш сынып оқушыларының тілдік білімі

  Курс лингвистикалық негізделген тиімді тілдік білім берудің қазіргі заманғы әдістері мен технологияларын анықтайды, тілдік мәдениеттану, лингвистикалық тұлға ретінде тілге танымдық тәсіл, лингвистикалық тұлғаның теориясы, тілдік сипаттаудың теориялық және дидаактикалық модельдерін әдзірлеу, тілдік талдау әдістерімен байланыстыруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 4

  Білім берудегі менеджмент пәні білім беру мекемесінің дамуы мен мектептегі педагогикалық үрдісті басқарудағы болашақ педагогтың кәсіптік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған; білім берудегі менеджменттің негізгі мәселелері мен элементтерінің, мектепішілік басқарудың негізгі функцияларының сипаттамасын меңгертуге; басшының басқару мәдениеті мен оның өзіндік дамуын оқытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық акмеология

  Бұл курста жалпы акмеология кәсіби даярлықтың (жалпы кәсіптік) циклінің құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орыс тілінде оқытылатын мектепте қазақ тілін оқыту әдістемесі (1-4 сыныптар)

  Курс орыс тілінде оқытылатын мектепте қазақ тілін оқыту әдістемесін меңгеруді қалыптастыруға бағытталған. Қазақ тілін оқытудың негізгі мақсаты – лингвистика нормаларын білуге көмектесу, ауызша және жазбаша сөйлеуді еркін меңгеру дағдылары мен қабілеттерін қамтамасыз ету болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Курс ағылшын тілін оқытудың әдістемелік негіздерін қалыптастыруға бағытталған. Курсты оқыту барысында оқу процесінің заңдылықтары, сабақтың мазмұны, сабақта және сабақтан тыс жұмыстардың түрлері мен оны ұйымдастыру талаптары қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ана тілін оқыту әдістемесі

  Курс барысында қазақ тілін оқытудың формалары мен әдістері, студенттерді сөйлеу және жазу дағдыларына үйрету бағыттары қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ тілінде оқытылатын мектепте орыс әдебиетін оқыту әдістемесі (1-4 сыныптар)

  Курсты оқып үйрену барысында қазақ әдебиетін орыс тілінде оқытудың әдістемелік негіздері, мектеп оқушыларын әдебиетті оқуға үйрету әдістемесі, әдістер мен технологиялар, әртүрлі әдеби жанрлармен жұмыс жасау ерекшеліктері, әдеби оқыту технологиялары қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дұрыс оқу қызметін қалыптастыру әдістемесі

  Курс оқушылардың коммуникативті құзыреттілігін қалыптастыруға, ой-пікірін, сезімдерін дамытуға бағытталған. Студенттердің ауызша және жазбаша сөйлеу және коммуникативті дағдыларын дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ тілінде оқытылатын мектепте орыс тілін оқыту әдістемесі (1-4 сыныптар)

  Курс қазақ тілінде оқытылатын мектепте орыс тілін оқыту әдістемесін меңгеруді қалыптастыруға бағытталған. Орыс тілін қазақ тілінде және басқа да ұлтқа үйретудің баасты мақсаты – студенттерге орыс тілі мен оның байлығын білу дағдыларын үйрету, ауызша және жазбаша сөйлеуді еркін меңгеру дағдылары мен қабілеттеріне үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ тілінде оқытылатын мектепте орыс әдебиетін оқыту әдістемесі (1-4 сыныптар)
  Несиелер: 5

  Курс қазақ тілінде оқытылатын мектепте орыс әдебиетін оқытудың әдістемелік негіздерін зерттеуді қамтиды. Пәнді оқып үйрену барысында қажетті құралдар мен тәсілдерді қолдану қажеттігін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Зияткерлік меншікті қорғау (WSGE)

  Зияткерлік меншікті қорғау курсы ақпараттық қоғамда жеке тұлғаның моральдық және заңды мінез-құлқының нормаларын сақтауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • «Сандық технологиялар» модулі (Бұлтты және мобильді технологиялар, Smart-технологиялар, Электронды үкімет)
  Несиелер: 5

  Модульге кіретін пәндердің мазмұнында ОwnCloud бұлтта деректерді сақтауға арналған сервис, ұтқыр телекоммуникациялық IT-инфрақұрылым, Smart-технологиялар, 3D-принтинг сияқты бұлтты технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану мәселелері қарастырылады. Модуль пәндерін оқу барысында білім алушыларда e-Gov электрондық үкімет порталы арқылы қызмет алу, құжат айналымында электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану, мобильді банкинг және басқа да сандық сервистерді практикалық қолдану дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Педагогикалық менеджмент және басқару

  Курс педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттерін кез келген білім беру жүйесінде педагог қызметінің жалпы құрылымында жетекші ретінде басқару қызметіне дайындауда ерекше орын алады. Курстың мақсаты болашақ мұғалімнің басқарушылық мәдениетін қалыптастыру болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Бизнес этикасы
  Несиелер: 3

  Курс факторлар мен өзгерістердің әсерінен мораль, адамгершілік негізінде этиканы қалыптастырады. Курс адамның немесе ұйымның мінез-құлқының қандай да бір саласындағы адамгершілік қағидалар жиынтығы түсінілетін этиканы қалыптастыру мақсатын ұстанады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Әлеуметтік-гуманитарлық және құқық, философиялық әдіснамалық негізін меңгеру процесінде кәсіби ойлау және шығармашылық даралығын қалыптастыру.

 • Код ON2

  Үш тілді білім беру үдерісінде мәдениетаралық коммуникацияны меңгеру.

 • Код ON3

  Психологияның, педагогиканың жаңа жетістіктерін, білім алушылардың физиологиясының ерекшеліктерін ескере отырып, оқу сабақтарын өз бетінше құрастыру.

 • Код ON4

  Қазіргі заманғы білім беру технологияларын қолдану негізінде гуманитарлық цикл пәндері бойынша білім беру процесін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру.

 • Код ON5

  Спорттық-эстетикалық цикл пәндері бойынша білім беру процесін ұйымдастыру үшін оқу материалдарын әзірлеу.

 • Код ON6

  Кіші оқушы тұлғасын қалыптастыруға жағдай жасау үшін микросоциум қатысушыларымен бірге білім беру ортасын жобалау.

 • Код ON7

  Бастауыш сынып оқушыларының қызметін сүйемелдеудің тиімді әдістерін қолдану үшін білім беру ортасының контекстінде білім алушылардың ерекшеліктерін, олардың қажеттілігін талдау.

 • Код ON8

  Жаратылыстану-математикалық цикл пәндері бойынша білім алушылардың іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру үшін әдіс-тәсілдерді анықтау.

 • Код ON9

  Игерілетін мамандық шеңберінде кәсіби икемділікке ие болу.

 • Код ON10

  Көптілді білім беру бағдарламаларын іске сыруға байланысты жұмыс орнында функционалдық міндеттерді орындау үшін оқытудың жаңа технологияларын пайдалана отырып, оқу сабақтарын өз бетінше өткізу.

Top