Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D10102 Медицина в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «Медицина» докторантура білім беру бағдарламасының мақсаты - ғылым мен медициналық білімді жетілдіру және өз бетінше ғылыми зерттеулер жүргізуге дайын жаңа технологияларды дамыту мәселелерін тиімді шешуге қабілетті және жақсы ғылыми практика қағидаларына сәйкес зерттеу және педагогикалық қызметті жүзеге асыру алатын, Дәлелді медицина тәсіл негізінде нақты саласында жоғары медициналық білім беру жүйесінде , қазіргі еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, жоғары білікті ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D141 Медицина
 • Білім беру саласы 8D10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 8D101 Денсаулық сақтау

Оқыту нәтижелері

 • Зерттеу саласын жүйелі түсінуді көрсету, осы салада қолданылатын арнайы дағдылар мен зерттеу әдістерін меңгеру, олардың нәтижелерін тәжірибеде қолдану.
 • Технологияларды трансферттеуді жүзеге асыру үшін әртүрлі көздерден алынған ақпаратты дербес талдау және өңдеу, білімге негізделген қоғамның технологиялық, әлеуметтік немесе мәдени дамуының академиялық және кәсіби контекстінде ілгерілеуге жәрдемдесу.
 • Денсаулық сақтаудың алдыңғы қатарында тұрған жаңа ғылыми идеяларды құра білу және денсаулық сақтау саласындағы ғылыми зерттеулерді сыни талдау, бағалау үшін арнайы білімді пайдалану.
 • Ғылыми деректерді ауызша және жазбаша түрде таныстыру, мәртебесі бойынша тең дәрежеде, кең ғылыми қоғамдастықпен және қоғаммен өз құзыреті саласындағы тақырып бойынша ғылыми пікірталас жүргізу дағдыларын көрсету.
 • Биомедициналық зерттеулерде сандық және сапалық талдаудың озық әдістерін қолдана отырып, тиісті тәжірибе принциптеріне сәйкес тәуелсіз зерттеуді дербес жоспарлау және жүргізу.
 • Халықаралық зерттеулердің нәтижелері мен үздік оқытушылық тәжірибелерге негізделген заманауи технологияларды, педагогикалық әдістер мен оқу орталарын пайдалану.
 • Халықаралық рецензияланған басылымға лайық деңгейде академиялық тұтастығы бар түпнұсқа зерттеуді құру, жобалау, жүзеге асыру және бейімдеу.
 • Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейінде оқыту үшін интроспекция, өмір бойы оқыту дағдыларын және тәжірибесін көрсету.
Top