Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M08401 Интенсивті балық шаруашылығы в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Су биоресурстарын ұтымды пайдалану мен қорғаудың биологиялық негіздері туралы ұғымдарды; ҚР-да су биоресурстарын бөлу жөніндегі негізгі ұғымдарды; су биоресурстарын қорғау саласындағы негізгі заңнамалық актілерді меңгеру. Су биологиялық ресурстарына сараптамалық бағалауды жүргізуді; су биоресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану жөніндегі жұмыста заңнамалық базаның ережелерін пайдалануды білу
  • Жоғары типтегі селекциялық-асыл тұқымды шаруашылықта балық өсірудегі жаңа және жетілдірілген тұқымдар туралы түсінікке ие болу. Өндірушілерді, толықтырғыш жас шабақтарды өсіру және өнеркәсіптік шаруашылықтардағы репродуктор-отырғызу шаруашылықтарында жас шабақтарды жаппай өсіру технологиясын білу. Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жалпылай және талдай білу
  • Су экожүйелерінің түрлері, су ресурстарын сақтау және ұтымды пайдалану туралы білімге ие болу. Балық шаруашылығындағы зерттеу әдістерін, далалық бақылауларды ұйымдастыруды және кешенді зерттеулердің экспедициялық сапарларын білу. Су биоресурстарын аулаудың, қорғаудың, басқарудың құқықтық негіздерін пайдалану қабілетіне ие болу. Әр түрлі тұщы сулардың сипаттамасын, балықтарға улы әсерлердің биохимиялық индекстелуін білу
  • Ғылыми білімді дамытудың заманауи үрдістері туралы, ғылымның қазіргі әдістемелік және философиялық мәселелері туралы түсіне білу. Басқару жүйесіндегі жұмыс тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында басқару қызметінің психологиялық жағдайлары мен ерекшеліктерін талдау. Жоғары мектептегі педагогикалық зерттеу әдістері мен педагогикалық процесс туралы ұғымды меңгеру
  • Желілік технологияларды қолдана отырып, шет тілінде ғылыми және кәсіби ақпаратты іздеу қабілетіне ие болу. Кәсіби және ғылыми тақырыптарда жазбаша және ауызша қарым-қатынасты сақтай білу. Академиялық бағыттағы ауызша және жазбаша тілді рефераттау, талдау және өндіру дағдыларын меңгеру. Абиотикалық факторлардың коммерциялық объектілердің таралуы мен мінез-құлқына әсерін білу
  • Шағын және орташа су айдындарында балық шаруашылық жұмыстарын жоспарлау және жүргізуді, қазіргі заманғы әдістерді пайдалана отырып, бекіре балықтарын өсірудің технологиялық процестерін; улы өнімдердің ихтиофаунаға және су айдындарының өнімділігіне әсерін білу. Гидробионттарды акклиматизациялау принциптері мен әдістері туралы түсініктерге ие болу
Top