Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • мектеп жасына дейінгі балалардың бірлескен және жеке қызметін ұйымдастыруға ықпал етеді
 • Қазақстанда және шетелде мектепке дейінгі білім беру саласындағы заманауи тұжырымдамаларды, теориялар мен тәсілдерді сыни талдаудың іскерлігін көрсетеді;
 • қазіргі заманғы мектепке дейінгі білім беру мәселелерін бағалайды және оларды білім беру және кәсіби міндеттерді шешуде қолданады;
 • мектеп жасына дейінгі балалардың білім берудің жаңартылған мазмұнын меңгеру нәтижелерін бақылайды және бағалайды;
 • мектепке дейінгі білім берудің инновациялық, психологиялық-педагогикалық технологиялары мен әдістерінің теориялық негіздерін бағалайды;
 • мектепке дейінгі ұйымдарда оқу-тәрбие процесін жоспарлайды және ұйымдастырады;
 • білім беру қызметін ұйымдастырудың заманауи әдістері мен технологияларын қолданады, әр түрлі білім беру бағдарламаларының сапасын бағалайды;
 • ғылыми зерттеулердің нәтижелерін рецензиялайды, оларды нақты психологиялық-педагогикалық жағдайларды шешу кезінде қолданады, ғылыми зерттеуді өз бетінше жүзеге асырады;
 • баланы тәрбиелеу мен оқыту мәселелерін шешуге отбасын тартудың белсенді әдістерін қолданады.
 • мектепке дейінгі білім беруде сапа менеджменті жүйесін құру бойынша жұмысты ұйымдастырады, мектепке дейінгі жастағы балаларды оқыту және тәрбиелеу сапасын бағалаудың функционалдық мүмкіндіктерін салыстырады;
 • мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеудің мазмұны мен ұйымдастырылуының әр түрлі заманауи тәсілдерін талдайды және түсіндіреді;
 • мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы әріптестермен өзара әрекеттестікте командалық жұмыс және кәсіби ынтымақтастық тәсілдерін қолданады;
Top