Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06101 информатика в Алматы гуманитарлы-экономикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Зерттелетін пәндік саладағы негізгі ұғымдар мен әдістерді түсінуді көрсету, білім беру процесінің тиімділігі мен сапасын арттыру үшін компьютерлік технологиялар мен Тиімді оқыту әдістерін қолдану.
 • Тиісті терминология мен сөйлеу мәнерін қолдана отырып, кәсіби контексттер мен жағдайларда шет тілін білу.
 • Экономикалық процестерді талдау және экономикалық білім негізінде негізделген шешімдер қабылдау, кәсіби қызметтің әлеуметтік, экономикалық және экологиялық салдарын бағалау.
 • Бизнес-процестердің тиімділігін арттыру, ақпараттық жүйелерді жобалау, әзірлеу және басқару үшін ақпараттық жүйелердің жұмысын басқару және оңтайландыру.
 • Ғылыми зерттеулерді жоспарлау және жүргізу, нәтижелерді талдау және негізделген қорытындыларды тұжырымдау.
 • Кәсіпкерлік ортада шешімдер қабылдау және мәселелерді шешу, бизнес-процестерді қолдау үшін ұйымдардың IT-инфрақұрылымын жобалау, орналастыру және басқару, бизнесті сәтті бастау және басқару үшін бизнес-жоспарлар мен стратегияларды әзірлеу
 • Арнайы бағдарламалық құралдарды пайдаланып графикалық кескіндерді жасаңыз.
 • Электроника білімін қолдана отырып, электронды құрылғыларды жобалау, модельдеу және күйге келтіру.
 • Алгоритмдер мен мәліметтер құрылымын түсіну, бағдарламалаудың күрделі мәселелерін шешу, тиімді бағдарламалық шешімдерді жобалау және әзірлеу мүмкіндігі.
 • Процестер мен жүйелерді модельдеудің ұйымдастырушылық аспектілерін түсіну, ұйымдық факторларды ескере отырып модельдерді әзірлеу және талдау.
 • Жаратылыстану ғылымдары мен техникасы саласындағы мәселелерді талдау мен шешуде іргелі заңдарды, принциптер мен әдістерді қолдану.
 • Ақпаратты талдаңыз, заңдылықтарды анықтаңыз және деректерді құрылымдаңыз.
 • Сыбайлас жемқорлық мінез-құлқының құқықтық аспектілерін бағалау және құқықтық жауапкершілікті түсіну, алған білімдерін кәсіби қызметте қолдану.

Ұқсас БББ

6B06101 Информатика

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

6B06101 Информатика

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

6B06101 Информатика

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

6B06101 Информатика

Халықаралық инженерлік-технологиялық университеті (ХИТУ)

6B06101 Информатика

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

6B06101 Информатика

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

6B06101 Дизайндағы қолданбалы информатика

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

6B06101 Информатика

Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

6B06101 Агроинформатика

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

6B06101 Информатика

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

6B06101 Информатика

Торайгыров университеті

Top