Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B08201 Мал шаруашылығы в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Жануарларды ұрықтандыру мәселелерінің теориялық және практикалық білімді қолдану; буаздылық белгілерін анықтау бойынша білімі мен түсініктерін көрсету; әртүрлі этологиядағы жануарлар ауруларын диагностикалау, алдын алу, емдеу және жою шаралары дағдыларына ие болу; ветеринария негіздерінің принциптерінің маңызын ұғыну.
 • Мал азығын өндірудің теориялық және практикалық негіздеріндегі теориялық және практикалық білімді қолдану; жануарларды азықтандыру нормалары мен рациондарын құрастыру үшін негізгі табиғи мал азығын дақылдардың сипаттамасы бойынша білімі мен түсініктерін көрсету; азықтандыру нормаларын әзірлеуге және арнайы компьютерлік бағдарламалардың көмегімен ауыл шаруашылығы жануарларына арналған рациондарды есептеу дағдыларына ие болу.
 • Мал шаруашылығының даму тарихындағы жан басына шаққандағы мал шаруашылығы өнімдерін тұтыну ретінде негізгі оқиғалары бойынша білімі мен түсініктерін көрсету, экономикалық құбылыстар мен процестерді талдау әдістерін, математикалық статистиканың қазіргі әдістерін білу, статистикалық мәліметтерді жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру; мал шаруашылығы ұйымдарын басқару жүйесіндегі өндірістік менеджмент негіздерін білу.
 • Мал шаруашылығы саласындағы экономикалық және құқықтық білімнің негіздерін көрсету. Кәсіби және ғылыми қызмет саласында ғылыми зерттеу әдістеріндегі білімін қолдану, академиялық адалдық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну. Инновациялық кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін ақпарат жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру. Еңбекті қорғау бойынша теориялық және практикалық білімді қолдану, қауіпсіз және зиянсыз өмір сүру жағдайларын жасау
 • Тұқым қуалаушылық белгілері мен принциптері бойынша фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділікті білу және түсіну; тұқым қуалаушылық хромосомалық теориясы жөнінде білімі мен түсініктерін көрсету; а/ш жануарлары мен құстарының өнімділігін арттырудағы гетерозистің рөлінің принциптерінің маңызын ұғыну; селекцияның генетикалық параметрлерін, мал шаруашылығы салаларында селекциялық-асылдандыру жұмыстарын білу және түсіну.
 • Органикалық және бейорганикалық заттардың құрылысы мен қасиеттері жөніндегі білімі мен түсініктерін көрсету; химиялық және физикалық процестердің өту заңдылықтарының принциптерінің, жануарлар организміндегі заттар мен энергия алмасуының маңызын ұғыну; органикалық емес және органикалық химияның жалпы теориялық және эксперименталды принциптері мен әдістері бойынша теориялық және практикалық білімді қолдану.
 • Бал ара ұясының биологиясы бойынша теориялық және практикалық білімді қолдану; агроөнеркәсіптік кешен жүйесіндегі ара шаруашылығы саласының рөлі мен маңызын білу және түсіну; омарташылық өнімдерін алу үшін жағдайды талдау және технологиялық тәсілдерді қолдану бойынша білімі мен түсініктерін көрсету.
 • Малдан алынатын шикізатты бастапқы өңдеуге арналған машиналар мен жабдықтардың жұмыс принциптерінің маңызын ұғыну; сиырларды сауу және сүт пен етті алғашқы өңдеу сияқты өндірістік процестерді кешенді механикаландыру бойынша білімі мен түсініктерін көрсету; қиды жою, сақтау және зарарсыздандыру тәсілдерін санитарлық-гигиеналық бағалауды жүзеге асыру.
 • Мал шаруашылығының қосымша салаларының маңызын ұғыну; бағыттар бойынша саланың дамуын, жағдайы мен даму перспективасы бойынша білімі мен түсініктерін көрсету; мал шаруашылығының қосымша салаларының технологиялық, өнімділік көрсеткіштерін бағалау бойынша ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру.
 • Ауыл шаруашылық малы мен құстар ағзасының жекелеген жүйелерінің анатомо-морфологиялық құрылымы бойынша теориялық және практикалық білімді қолдану; физиологиялық үрдістерінің ерекшеліктері мен заңдылықтарының принциптері маңызын ұғыну; жануарлардың әртүрлі түрлері үшін физиологиялық, биологиялық, биохимиялық, морфологиялық ғылыми зерттеу әдістерін білу және оларды оқытылатын салада қолдану.
 • Жылқы шаруашылығын дамытудың тарихын, қазіргі жағдайын, перспективаларын және міндеттерін білу; жылқы шаруашылығы саласының тұқымдық құрылымын, асылтұқымды, өнімділік көрсеткіштерін игеру барысында оқыту дағдыларын қолдану; дүние жүзінде және ҚР спорттық жылқы шаруашылығының дамуы бойынша білімі мен түсініктерін көрсету; түрлі ат спорты жарыстарына арналған жылқылар тренингінің бойынша теориялық және практикалық білімді қолдану.
 • Ірі қара мен ұсақ малдың әртүрлі түрлерінің биологиялық ерекшеліктерінің фактілерін білу және түсіну; жануарлардың шығу тегін, тұқымын, олардың өнімді және технологиялық қасиеттерін сипаттау дағдыларына ие болу; мал шаруашылығы өнімдерін өндіру, ірі қара және ұсақ малмен селекциялық-асылдандыру жұмыстарында заманауи технологияларды пайдалану туралы білімі мен түсініктерін көрсету.
 • Тауық, үйрек, қаз, күркетауық және мысыр тауықтары тұқымдарының, кросстарының шығу тегі бойынша білімі мен түсініктерін көрсету; ауыл шаруашылығы құсының әртүрлі түрлерінің ет өндірісіндегі рөлінде білу және түсіну; әр түрлі құс түрлерін селекциялау және өсіру оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын қолдану; ауыл шаруашылығы құсының көбею технологиясын білу.
 • Кез келген ақпараттың мазмұны бойынша фактілерді, теорияларды білу және түсіну; өз ойын жазбаша және ауызша түрде білдіру (тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу) бойынша оқыту дағдыларына ие болу; мал шаруашылығы салаларында өндірістік қызметті жүргізу үшін арнайы мақсаттар үшін шет тілдерін және кәсіби терминологияны меңгеру бойынша білімі мен түсініктерін көрсету.
Top