Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы в Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

  • эмоциялық интеллект,көшбасшылық қасиеттерінің креативтілігі арқылы мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық үдерістің барлық субъектісімен ынтымақтастық және шығармашылық шеңберінде зерттеу, педагогикалық және әдістемелік міндеттерді шешеді
  • теориялық және практикалық білімдерді заманауи педагогикалық технологиялар мен ақпарат көздері (мультимедия, білім беру бағдарламалары, электрондық оқулықтар, Smart -технологиялар, жүйелік бағдарламалар, мүмкіндіктер) негізінде ерте және мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеу және оқыту саласындағы практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін қолданады. Интернет-ресурстар (АББР, ЖАОК және т.б.);
  • білім алу, шындықты іздеуге қатысу, сондай-ақ Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде мектепке дейінгі білім берудің өзекті мәселелерін зерттеу, оқыту және зерттеу кезінде интеллектуалды адал болу талабы негізінде академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын түсінеді.
  • мектепке дейінгі ұйымның пәндік-кеңістіктік дамытушылық және тәрбиелік ортасын жобалау және модельдеу кезінде академиялық жазу дағдылары негізінде ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері және басқа да сыртқы дәлелдемелер көздері туралы білімдерін көрсетеді;
  • мектепке дейінгі білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі стратегиялары мен векторлары; мемлекеттің жастар саясаты; «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясының құндылықтарына және "Рухани жаңғыру" бағдарламасының негізгі ережелеріне негізделген балалар мен жастарды тәрбиелеудің ұлттық идеологиясы саласындағы үдерістерді түсіндіреді
  • әлеуметтік, этикалық және ғылыми ой-пікірлер, эмоционалды интеллект, шығармашылық пен көшбасшылық қасиеттерді ескере отырып, пікірлер қалыптастыру арқылы мектепке дейінгі білім берудің барлық субъектілерімен ынтымақтастық және бірлесіп құру шеңберінде ғылыми-педагогикалық мәселелерді шешуге арналған ақпараттарды жинайды және түсіндіреді;
  • мектепке дейінгі білім беру саласындағы жеке және кәсіби даму аспектілерін ескере отырып, сыни және жүйелік ойлаудың қалыптасқан дағдыларын, цифрлық сауаттылық дағдыларын, өмір бойы білім алу қабілетін, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі тәрбиелеу, педагогикалық рефлексияны көрсетеді;
  • ҚР мектепке дейінгі білім беруді дамытудың тұжырымдамалық ережелерін іске асыруға бағытталған қалыптасқан әмбебап және кәсіби құзыреттерді (оқыту, тәрбиелеу, әдістемелік, зерттеу, әлеуметтік-коммуникативтік) көрсетеді
Top