Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01201 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы в ОҚМПУ

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

  • Мектеп жасына дейінгі балалардың денсаулығына саналы түрде қарау дағдыларын, балалардың өмірін қорғау және қауіпсіздік мәдениеті негіздерін қолданады
  • Балалардың жеке және командада тілдік, қимыл-қозғалыс, эмоционалдық, әлеуметтік, когнитивті қарым-қатынас жасау қабілетін анықтайды
  • Кәсіби міндеттерді шешуде білім беру ортасын зерттеудің ғылыми негіздерін, әдістері мен тәсілдерін жобалайды
  • Мектепке дейінгі педагогика, психология, физиология және балаларды әлеуметтік-эмоционалдық қолдау жүйесінің нормативтік-құқықтық негіздерін, зерттелетін саладағы білімі мен түсініктерін көрсетеді
  • Ғылыми зерттеу жұмыстарын орындау барысында ұлттық-мәдени құндылықтарды қолдана отырып салыстырмалы талдау жүргізеді
  • Мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық, зияткерлік және тұлғалық дамуына бағытталған іс-әрекеттерді интеграциялай отырып,оқу-әдістемелік құжаттамалар әзірлейді
  • Заттық-кеңістік дамытушы ортаны балалардың жас және жеке ерекшеліктеріне қарай ұйымдастыруда кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді бағалайды
  • Біліктері мен дағдыларының дамуын мониторингтеуде балалар әрекетін ұйымдастырудың инновациялық технологияларын таңдайды
Top