Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07103 Электротехникалық инженерия в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Электротехникада базалық білімдерін қолдану, қолданбалы бағдарламаларды пайдалана отырып электр схемаларын зерделеу, инженерлік жүйелердің электротехникалық және механикалық есептеулерін жүргізу, электротехникалық жабдықтардың параметрлерін өлшеудің заманауи құралдарын қолдану.
  • Жұмыс қабілеттілігін арттыру бойынша дағдыларды қолдану, зияткерлік, мәдени, физикалық өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі жетілдірудің перспективалық бағыттарын құру және енгізу, оның ішінде ағылшын тілінде, ұлттық мүдделерді іске асыру үшін өз қабілеттерін қолданудың неғұрлым тиімді салаларын анықтау.
  • Ойлау мәдениетін білдіру, ақпаратты талдау, идеялар мен сыни дәлелдерді әзірлеу, өнімділік пен физикалық тұрақтылықты арттыру дағдыларын қолдану. Ауызша және жазбаша түрде, соның ішінде ағылшын тілінде, кәсіби ортада және қоғамда тиімді қарым-қатынас жасау, ұжымда тиімді және стресске төзімді жұмысты жоспарлау.
  • Экономика және құқық саласында қалыптасқан құзыреттерді, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздерін, сондай-ақ кәсіптік міндеттерді шешу кезінде кәсіпкерлік дағдыларын және коммуникативтік кәсіптік-бағдарланған құзыреттілік дағдыларын қолдану.
  • Электр энергетикалық кешеннің құрылымы, электр станциялары мен қосалқы станциялардың мақсаты, электр желілері, жаңартылатын энергия көздері, авариялық режимдерден қорғау түрлері туралы білімді қолдану. Электр энергетикалық кешендерде инновациялық технологияларды қолдану.
  • Жобалау-зерттеу жұмыстарын және өндірістегі және ғылыми-зерттеу ұйымдарындағы кәсіби қызметті жүргізу кезінде пәнаралық контексте базалық физика-математикалық, жаратылыстану-ғылыми білімді интеграциялау.
  • Негізгі және қосалқы электр жабдықтарын таңдау, электр энергетикалық жүйелердің, автоматтандырылған басқару жүйелерінің жұмыс режимдерін модельдеу, электр энергетикалық жабдықтардың сенімділігін бағалау дағдыларын қолдану.
  • Электр энергетикасы саласындағы кәсіби және жобалық міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді көрсету; зерттелетін салада ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың негіздері мен әдістерін қолдану; Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің мағыналарын талдау.
  • Кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, электр энергетикалық объектілерді жобалау, модельдеу, оңтайландыру үшін қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану. Техникалық-экономикалық негіздемені қолдана отырып, жобалық шешім шығарыңыз, өндірістік жағдайларды электр қауіпсіздігі тұрғысынан бағалаңыз.
Top