Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07102 Органикалық заттардың химиялық технологиясы в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • кәсіби және әлеуметтік ортада тиімді әрекет етеді
  • базалық және бейіндік пәндер бойынша терең білімдерін көрсетеді
  • технологиялық схемаларды әзірлеу барысында химиялық жабдықты есептеу әдістерін қолданады, техникалық және жобалау-конструкторлық құжаттаманы меңгергендігін көрсетеді
  • химиялық және мұнай-химиялық өндірістердің өнімдерін өндірудің технологиялық схемаларын құрастырып жасақтайды, мұнай өңдеуді тереңдететін процестерді жетілдіру жолдарын талдайды
  • өз ісін ұйымдастыру мүмкіндігі мен кәсіби дағдыларды одан әрі жетілдіруге қабілетті
  • зерттеу бағыты бойынша жұмысты ұйымдастырады; химия саласының негізгі технологиялық проблемаларын тұжырымдайды және техникалық және экологиялық мәселелерді шешеді
  • органикалық және бейорганикалық заттар мен материалдарды өндіруге арналған химиялық-технологиялық процестер мен жабдықтарды басқаруды және модельдеуді жүргізеді
  • жаһандық және ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарды меңгереді
  • берілген әдістемелер бойынша олардың нәтижелерін өңдеумен және талдаумен эксперименттер жүргізіп, жүргізілген зерттеулердің сипаттамаларын жасау және ғылыми шолулар мен жарияланымдарды әзірлеу үшін деректерді дайындайды.
  • мұнай өнімдерін өндіруді дамыту бағытын, қалдық мұнай өнімдерін ұтымды пайдалану үшін мұнай өңдеуді тереңдету процестерін, өндірістің экологиялық жағдайын жақсартуды және оның экономикалық орындылығын арттыруды болжайды.
Top