Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M10102 Медицина в Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты "Медицина"магистратураның білім беру бағдарламасының мақсаты ғылыми және басқару қызметінің мәселелерін тиімді шешу үшін медицинаның таңдалған бағытында аналитикалық қабілеті бар жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрларды тереңдетіп даярлау болып табылады. Магистратурадағы оқу докторантурада оқып, зерттеуді жалғастыруды және ғылыми қауымдастықтың бір бөлігі болуды жоспарлап отырған білім алушылар үшін іргетас дайындайды.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M144 Медицина
 • Білім беру саласы 7M10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 7M101 Денсаулық сақтау

Оқыту нәтижелері

 • Сабақтас пәндер аспектілері бойынша өз біліктілігі шеңберінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу бойынша білім мен тәжірибелік дағдыларды көрсетеді.
 • Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми-зерттеу, кәсіптік және педагогикалық қызметте қолданбалы сипаттағы жаңа білім мен дағдыларды игере алады.
 • Денсаулық сақтау саласындағы статистикалық бағдарламаларда жұмыс істеу дағдыларын қолдана отырып, білімді біріктіре отырып, ғылыми тәсілдерге негізделген өз біліктілігі шеңберінде мақсат қоя алады және мәселелерді шеше алады.
 • Пәндік салада ғылыми зерттеулерді жүргізудің заманауи әдіснамасы мен әдістерін иеленеді және өз біліктілігі шеңберінде денсаулық сақтауды дамыту және жаңа тәсілдерді енгізу үшін ғылыми ақпаратты, әртүрлі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды тиімді пайдаланады.
 • Денсаулық сақтау саласындағы өз мамандығы бойынша мамандарға да, маман еместерге де ақпаратты, идеяларды, қорытындыларды және проблемалардың шешімдерін анық және анық жеткізе алады, топтық жұмыс және көшбасшылық қабілеттерге ие.
 • Ғылым мен практиканың заманауи жетістіктеріне сүйене отырып, денсаулық сақтау саласындағы өз біліктілік саласында кәсіби қызметті жоспарлайды, болжайды және ұйымдастырады.
 • Өзін-өзі жетілдіруді жоспарлайды, кәсіби дамумен үздіксіз айналысады, өзін-өзі талдау дағдыларын, жоғары білім деңгейінде оқыту тәжірибесін көрсетеді.
Top