Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01411 Құқық және экономика негіздері в Баишев Университеті

 • Құқық теориясы

  "Құқық теориясы "курсы адамзаттың жаһандық мәселелерін шешудегі ҚР рөлін қарастырады. Құқық негіздерін қалыптастыру және жетілдіру кезеңдері. Құқық негіздерін оқыту пәні мен әдістері. Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. Конституциялық құқық-ҚР құқығының жетекші саласы. Құқық қорғау органдары және ҚР соты. ҚР Мемлекеттік басқару. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқығының негіздері. Кәсіпкерлік құқықтың құқықтық негіздері. ҚР отбасылық құқығының негізгі ережелері. ҚР Қаржы құқығының негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. ҚР экологиялық және жер құқығы негізд��рі. ҚР Қылмыстық құқығы. ҚР іс жүргізу құқығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекет және құқық негіздері

  "Мемлекет және құқық негіздері "курсы мемлекеттің, мемлекеттік биліктің түсінігі мен мәнін қарастырады. Мемлекеттің типтері мен формалары. Мемлекеттік аппарат. Мемлекеттің функциялары, қоғамның саяси жүйесіндегі мемлекет. Басқару формалары, мемлекеттік құрылым, ҚР саяси режимі. ҚР мемлекеттік аппарат қызметінің негізгі бағыттары. Азаматтық қоғам түсінігі және мәні. ҚР құқықтық мемлекетті қалыптастырудың теориясы мен практикасы. Құқық түсінігі және мәні. Құқық нысандары (көздері). Құқық шығармашылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстандық құқық
  Несиелер: 5

  "ҚР Азаматтық құқығы" пәнін меңгерудің мақсаты студенттердің азаматтық құқық саласында базалық білімді қалыптастыру, заңдық ойлауды және дәлелдеу дағдыларын дамыту болып табылады. Сонымен қатар, келесі мәселелерді Азаматтық құқық жүйесі, Азаматтық құқық ұғымы, Азаматтық құқық субъектілері, Азаматтық құқық объектілері, Азаматтық құқықтағы заңды фактілер, мәміле ұғымы мен түрлері және т.б. ретінде қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория негіздері

  "Экономикалық теория негіздері" пәні экономикалық субьектілердің мінез – құлқының заңдылықтары мен микро және макродеңгейде жұмыс істеу механизмі туралы жалпы түсініктерді қарастырады. Студенттердің заманауи экономикалық концепциялар мен модельдерді теориялық меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономика негіздері

  "Экономика негіздері" пәні келесі мақсаттарға жетуге бағытталған: -студенттерге экономикалық субьектілердің мінез-құлқының заңдылықтары және экономиканың қызмет ету механизмі туралы жалпы түсінік беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сайлау құқығы

  "ҚР сайлау құқығы" курсы ҚР Сайлау жүйесі мен сайлау құқығының негізгі ұғымдарын, принциптерін, түрлерін, процедураларын, кепілдіктерін, өзекті және проблемалық мәселелерін қарастырады, өйткені бұл облыс халық егемендігінің, мемлекеттің жоғары өкілетті органдары азаматтарының қалыптасуының көрінісі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚР Конституциял-ық құқығы
  Несиелер: 4

  "Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы" пәнін оқыту объектісі конституциялық-құқықтық реттеуге жататын қоғамдық қатынастар саласы, Конституциялық-құқықтық нормалар, институттар мен қатынастар, Қазақстан Республикасының конституциялық даму тарихы, мемлекеттің конституциялық құрылысының негіздері, жеке тұлғаның құқықтық жағдайы, мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құқықтық мәртебесі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы саласы мен ғылымы дамуының негізгі тенденциялары болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шет елдердің конституциялық құқығы

  "Шет елдердің конституциялық құқығы" пәні конституциялық құрылыстың негіздерін және шет елдердің мемлекеттік-құқықтық құрылысының тәжірибесін кешенді зерттеуге бағытталған. Шет елдердің конституциялық құқығы курсының негізіне шет елдердің мемлекеттік билік органдарының ұйымдастырылуы мен жұмыс істеуіне, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарына, оларды қамтамасыз ету кепілдіктеріне қатысты нормативтік актілер алынған. Бұл курсты зерттеудің негізгі мақсаты өркениетті шетел мемлекеттерінің конституциялық-құқықтық даму тәжірибесін талдау болып табылады, бұл ҚР Конституциялық-құқықтық заңнамасын жетілдіру үшін маңызды болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекет және құқық теориясы
  Несиелер: 4

  Мемлекеттің, мемлекеттік биліктің түсінігі мен мәні. Мемлекеттің типтері мен формалары. Мемлекеттік аппарат. Мемлекеттің функциялары, қоғамның саяси жүйесіндегі мемлекет. Басқару формалары, мемлекеттік құрылым, ҚР саяси режимі. ҚР мемлекеттік аппарат қызметінің негізгі бағыттары. Азаматтық қоғам түсінігі және мәні. ҚР құқықтық мемлекетті қалыптастырудың теориясы мен практикасы. Құқық түсінігі және мәні. Құқық нысандары (көздері). Құқық шығармашылығы. Заңнаманы жүйелеу. Құқық жүйесі. Құқық нормасының түсінігі мен белгілері. Құқықтық институттар. Құқық салалары. Құқықтық қарым-қатынастар. Құқықты жүзеге асыру нысандары. Заңгердің қызметіндегі құқықтық сана, құқықтық мәдениет. Заңдылық және құқықтық тәртіп. Заңды мінез-құлық, құқық бұзушылық және заңды жауапкершілік. Құқықтық жүйе түсінігі, қазіргі заманғы негізгі құқықтық жүйелер. Қоғамды басқарудың мемлекеттік-құқықтық құралдары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 4

  Пәннің мазмұны қоғамдық өндіріс, меншік, нарықтық экономика, сұраныс пен ұсыныс, кәсіпкерлік, өндіріс факторларының нарығы, экономиканы мемлекеттік реттеу, мемлекеттік бюджет және салық салу, жұмыспен қамту және жұмыссыздық, ақша-несие жүйесі, Ұлттық экономика ұғымдарын, Макроэкономикалық тепе-теңдік және Ұлттық экономика экономикасының даму циклдігін, Қазақстан Республикасындағы экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын, жұмыссыздық және инфляцияны қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны басқару ойының эволюциясы мәселелерімен байланысты сұрақтар шеңберін қамтиды; Білім берудегі менеджменттің ғылыми пән ретінде қалыптасуы. Білім беру мекемесі басқару объектісі ретінде: сыртқы және ішкі орта. Білім беру мекемелерін басқарудың тиімділігін бағалау. Білім беруді басқару жүйесіндегі Менеджер. Білім беру мекемелерінің қызметкерлері. Іскерлік қарым-қатынас. Әлеуметтік жауапкершілік және басқару этикасы. Мотивация басқару функциясы ретінде. Бақылау басқару функциясы ретінде. Менеджмент жүйесіндегі коммуникация. Білім беруді жоспарлау басқарудың маңызды функциясы ретінде.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 4

  "Инклюзивтік білім беру" курсы балаларға бағытталған және барлық балалар — индивидуумдар оқытудың әртүрлі қажеттіліктерімен байланысты екенін мойындайтын әдіснаманы дамытуға ұмтылады. Инклюзивті білім беру оқытудың әр түрлі қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін неғұрлым икемді болатын оқыту мен оқытуға көзқарасты әзірлеуге тырысады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 4

  Курс болашақ педагог-психологтың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. Ол білім беру үрдісіндегі бағалаудың орны мен рөлін, оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың негізгі тәсілдерін, бағалаудың қазіргі заманғы үлгілерін, критериалды бағалау жүйесін ұйымдастыру, оны жүзеге асырудың тәсілдерін, нысандары мен құралдарын анықтау мәселелерімен байланысты.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері» модулі
  Несиелер: 5

  Модульге кіретін пәндердің мазмұнында сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету шарты ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-этикалық қатынастарын жетілдіру мәселелері, сыбайлас жемқорлық мінез-құлқының психологиялық табиғаты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру ерекшеліктері, Қазақстан Республикасының мемлекеттік-құқықтық қатынастары мен құқығының негізгі ұғымдары, қызметтің түрлі салаларындағы сыбайлас жемқорлық әрекеттерін құқықтық бағалау мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • «Сандық технологиялар» модулі (Бұлтты және мобильді технологиялар, Smart-технологиялар, Электронды үкімет)
  Несиелер: 5

  Модульге кіретін пәндердің мазмұнында ОwnCloud бұлтта деректерді сақтауға арналған сервис, ұтқыр телекоммуникациялық IT-инфрақұрылым, Smart-технологиялар, 3D-принтинг сияқты бұлтты технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану мәселелері қарастырылады. Модуль пәндерін оқу барысында білім алушыларда e-Gov электрондық үкімет порталы арқылы қызмет алу, құжат айналымында электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану, мобильді банкинг және басқа да сандық сервистерді практикалық қолдану дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заң психологиясы
  Несиелер: 6

  "Заң психологиясы" пәні өз жұмысында заңгермен қарым-қатынас жасаудың әртүрлі түрлерін тиімді құруға, қалыптасқан жағдайды тез толық бағалау үшін ғылыммен жасалған тәсілдерді қолдануға мүмкіндік береді. Пәннің мақсаты студенттердің арнайы, психологиялық танымдарын алуы болып табылады. . Курс тергеушінің, прокурордың, соттың және жәбірленушілердің, айыпталушылардың арасында сенімді қарым-қатынасты орнату дағдыларын үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ересектерді оқыту психологиясы

  Курстың өзегі-жердің, табиғаттың, адамның және адам қоғамының тарихи даму логикасы, адамның қоршаған әлем туралы олардың бірлігі мен өзара кірігуі. Сыныптан сыныпқа қарай білім алушылар жаңа білімдермен, іс-әрекеттің жаңа әдістерімен және таным әдістерімен байытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • «Академиялық жазба және кәсіби тілдер» модулі (Академиялық жазба, Кәсіби қазақ (орыс) тілі, Кәсіби бағытталған шетел тілі)
  Несиелер: 6

  Курсты меңгеру барысында білім алушылар кәсіби қызметтің ерекшелігін ескере отырып, академиялық лексиканы қолдануды үйренеді. Білім алушыларда оқытылатын білім беру бағдарламасының пәндері тақырыбы бойынша көркем және ғылыми мәтіндерді дайындау, жазу және жариялау, жобалар мен презентацияларды әзірлеу және ұсыну дағдылары қалыптасады. Кәсіби қазақ (орыс) тілін, кәсіби бағытталған шет тілін оқыту барысында болашақ маманның кәсіби қызметі аясында кәсіби лексикасы коммуникативтік құзыреттіліктері қалыптасады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Отбасылық психология

  Курс студенттерді отбасы психологиясының негіздерімен таныстырады. Бұл курс студенттерді отбасы туралы түсініктің даму тарихымен, қазіргі отбасы мен некенің мәні, ерлі-зайыпты, балалар мен ата-ана қарым-қатынасының әртүрлі аспектілерімен (жанжалдар, ажырасу, отбасы дамуының сыни нүктелері, әр түрлі отбасындағы бала тұлғасының қалыптасу ерекшеліктері), отбасында қолайлы қарым-қатынастың қалыптасу жағдайлары және оны қолдау тәсілдерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Эксперименталды психология

  «Эксперименталды психология» курсы студенттердің психологиялық зерттеулердің теориялық-эмпирикалық әдістері, эксперименталды зерттеулерді жүргізу теориясы, практикасы, жоспарлау негіздерін меңгеруге бағытталған. Пән зерттеуді ұйымдастыру деңгейін меңгеруге, эксперименталды бақылаудың негізгі формаларын қолдануға, эксперименталды психологиялық зерттеулерді рецензиялау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  "Педагогика" курсы студенттерді педагогиканың теориялық негіздері мен практикасымен, педагогикалық қарым-қатынас мәдениетімен, педагогтың кәсіби қызметінде педагогиканың рөлі мен орнымен таныстыруға бағытталған; педагог пен білім алушылардың бірлескен қызметін ұйымдастыру дағдыларын жетілдіруге мүмкіндік береді.педагогикалық қызметте оқушыларды оқыту, тәрбиелеу, дамыту теориялары туралы білім; білім, білік және дағдыны қалыптастырудың заманауи әдістері, тәсілдері мен құралдарын меңгерген; білім алушылардың жетістіктерін объективті бағалауға және оқу процесін басқаруға қабілетті.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбек психологиясы және мұғалім тұлғасы

  Курс болашақ мұғалімдердің жаратылыстану-ғылыми және қоғамтану бағытындағы материалмен жұмыс істеуінің әдістемелік негіздерін практикалық сынақтан өткізуді және кейіннен мектеп жасындағы балалардың әлемнің тұтас бейнесін қалыптастыру мақсатында меңгеруін үйренеді; студенттердің шығармашылық потенциалын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тұлғааралық қарым-қатынас теориясы
  Несиелер: 6

  «Тұлғааралық қарым-қатынас теориясы» курсы студенттерге қазіргі қоғамдағы қарым-қатынас мәдениетінің механизмдері мен әлеуметтік қызметтерін ашуға, жеке тұлға психологиясы, топ, қарым-қатынас саласында білім алуға, оңтайлы мінез-құлыққа, қарым-қатынас этикасы мен қарым-қатынас әдебі қабілетін дамытуға, коммуникативтік біліктерді жетілдіруге және білім алушылардың тұлғалық және кәсіби өсуіне ықпал етуге көмектеседі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР Азаматтық құқығы
  Несиелер: 5

  "ҚР Азаматтық құқығы" пәнін меңгерудің мақсаты студенттердің азаматтық құқық саласында базалық білімді қалыптастыру, заңдық ойлауды және дәлелдеу дағдыларын дамыту болып табылады. Сонымен қатар, келесі мәселелерді Азаматтық құқық жүйесі, Азаматтық құқық ұғымы, Азаматтық құқық субъектілері, Азаматтық құқық объектілері, Азаматтық құқықтағы заңды фактілер, мәміле ұғымы мен түрлері және т.б. ретінде қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономика ғылымының тарихы мен әдіснамасы

  "Экономикалық ғылымның тарихы мен әдіснамасы" курсы экономикалық зерттеудің әдіснамасын меңгеру елдердің, аймақтардың және жалпы әлемдік экономиканың шаруашылық өмірін ұйымдастырудағы өзгерістермен байланысты құбылыстардың кең ауқымын талдауға ықпал етеді.. Қазіргі экономикалық зерттеу құралдарын білу және оның дүниетанымдық негіздерін дамыту қазіргі заманғы өндірісті жандандыруға және қарқындатуға, оның басым инновациялық даму түріне көшуге бағытталған аналитикалық және ғылыми-зерттеу қызметінің қажетті шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР Мемлекет және құқық тарихы
  Несиелер: 5

  ҚР Мемлекет және құқық тарихы пәнін оқыту объектісі Қазақстан Республикасы мемлекет және құқығының тарихына қатысты мәселелерді, соның ішінде өтпелі мемлекеттердің ілгері дамуы, сонымен қатар құқықтарының дамуының мәселелерін қарастырып, биліктердің бөліну принциптерін, әрі қарай ұлттық және халықаралық құқықтың қазіргі замандағы өзара байланысын зерттеуге арналған ғылым саласы деп тануға болады. Мұнда ерекше көңіл қоятын мәселе – басқа мемлекеттерге қарағандағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік–құқықтық жүйесінің алатын орны мен рөлі және оны жаңғырту мәселелері болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • ҚР әкімшілік құқығы
  Несиелер: 5

  "Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы" курсы Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының студенттеріне әкімшілік қатынастарды құқықтық реттеудің даму тарихы, әкімшілік құқықтың түсінігі, принциптері, көздері, әкімшілік қатынастардың субъектілері, әкімшілік құқық бұзушылықтың түрлері, оларды жасағаны үшін жауаптылықтың түсінігі, түрлері мен негіздері және т. б. туралы білім кешенін үйретуден тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Саяси экономика

  "Саяси экономика" пәні тарихи ретроспективадағы Саяси экономия пәнінің дамуы: дәстүрлі саяси экономикадағы мемлекеттің экономикалық функцияларын түсіндіру. Экономикалық теориядағы мемлекеттің рөлін әр түрлі бағалау. Жаңа саяси экономикадағы мемлекеттің рөлін қайта ойлау. Тәртіп теориясы және конституциялық экономика. Саяси үнемдеу пәнінің эволюциясы. Өсу мен құлдырау саяси ғылым жиырмасыншы ғасырда. Саяси процестерді талдаудың негізгі құралдары мен әдістері. Саяси экономияның әмбебап жүйесінен және Ұлттық экономикадан. Эволюциялық экономиканың қалыптасуы. Капитализм, социализм және демократия. Адамзат дамуындағы әлеуметтік және экономикалық өзара байланыс. Саяси билік тоталитарлық қоғам экономикасының негізі ретінде. әлеуметтік нарықтық шаруашылықтың тұжырымдамасы. Постиндустриалды қоғам. Адам капиталының теориясы мен практикасы. Мемлекеттің саяси институттарының эволюциясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық ілімдер тарихы
  Несиелер: 5

  "Экономикалық ілімдер тарихы" пәні келесі мәселелерді қарастырады: экономикалық ілімдер тарихының пәні мен әдісі; Экономикалық ілімдер тарихының кезеңділігі; Ежелгі Шығыс пен Грецияның экономикалық ойы; меркантилизмнің пайда болуының алғышарттары; а. Смит пен Д. Рикардо политэкономиясы; капитализм дәуірінің экономикалық ілімдері; к. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленина политэкономиясы; империализм туралы ілімдер; Неоклассицизм. Кейнсиандық және неокейнсиандық. Неолиберализм. "Индустрияға дейінгі", "индустриалды" және "постиндустриалды" қоғамдар теориясы. Қазақстанның сыртқы саясатындағы Каспий проблемасының тарихы. Қазақстанның халықаралық қаржы институттарымен ынтымақтастық ��арихы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджмент теориясы

  "Менеджмент теориясы" пәнінің негізгі мақсаты - ұйымның дамуындағы үйлесімділікті қамтамасыз ету, яғни ұйымның барлық сыртқы және ішкі элементтерінің келісілген және тиімді жұмыс істеуі. Ұйымға қатысты үйлестіру міндеті ішкі және сыртқы аспектілерге ие. Менеджменттің мазмұнына факторлардың екі тобы әсер етеді:- ұйымдардың даму үрдісі және олардың мақсаттары; - экономиканы дамытудың ерекше ұлттық факторлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әкімшілік құқықтың өзекті мәселелері

  "Әкімшілік құқықтың өзекті мәселелері" пәні жоғары оқу орындарының заң факультеттерінде оқытылатын барлық басқа оқу пәндерімен әкімшілік құқықтың тікелей және тікелей байланысын белгілейді; әкімшілік-құқықтық қатынастарды реттейтін құқықтың дербес жүйесін зерттейді.- оқу пәні ретінде және құқық жүйесіндегі құқықтың дербес саласы ретінде әкімшілік құқықтың орны мен рөлін түсіндіру ; негізгі әкімшілік-құқықтық терминдерді білу; әкімшілік-құқықтық қатынастарға қатысты нормативтік массивте бағдарлауды үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Персоналды басқару

  Бұл курс ұйымдағы адам рөлінің өзгеруі контексінде басқару теориясының дамуын; персоналды басқару философиясы мен концепцияларын; персоналды басқару принциптері мен әдістерін; Еңбек ресурстарын басқарудың мемлекеттік жүйесінің және жұмысбастылық саласындағы мемлекеттік саясатты қоса алғанда құралдардың эволюциясын; персоналды басқару жүйесін ұйымдастырушылық жобалау; персоналды басқару жүйесінің мақсаттарын, функцияларын, ұйымдық құрылымын қалыптастыру және іске асыруды; персоналды басқару жүйесін кадрлық, ақпараттық, техникалық, нормативтік әдістемелік, құқықтық және іс қағаздарын жүргізуді қамтамасыз етуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджмент негіздері
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әкімшілік сот ісін жүргізу

  "Әкімшілік сот ісін жүргізу" курсы әкімшілік нормаларды кешенді және жүйелі түрде зерделеуге, әкімшілік құқықтың әр түрлі бөлімдерінің мазмұнын зерттеуге, олардың арасындағы қарым-қатынас, аспиранттардың кәсіби қызметте қажетті теориялық білімі мен дағдыларын меңгеруіне бағытталған. Міндеттер әкімшілік және әкімшілік-іс жүргізу заңнамасын және басқа да нормативтік актілерді зерделеу арқылы аспиранттарды ҚР Әкімшілік және әкімшілік іс жүргізу құқығы саласында қажетті біліммен қамтамасыз ету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы

  "Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы" пәні заң ғылымы мен заң білімі жүйесіндегі теориялық және тарихи бейіндегі дербес ғылыми және оқу пәні болып табылады. "Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы" пәні шеңберінде әр түрлі тарихи кезеңдерде мемлекет және құқықтың қалыптасу және даму үдерісі зерттеледі. Бұл пән кең ақпараттылыққа ие және болашақ заңгерлердің тарихи және құқықтық санасын қалыптастырудың пәрменді құралы болып табылады. "Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы" пәні дәстүрлі түрде тарихи үрдісті кезеңдеу аясында қарастырылады, онда әр дәуірге өзінің тенденциялары мен заңдылықтары тән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құқықтық және саяси ілімдер тарихы

  "Саяси және құқықтық ілімдер тарихы" пәні заң ғылымы мен заң білімі жүйесіндегі теориялық және тарихи бейіндегі дербес ғылыми және оқу пәні болып табылады. білім бакалаврының кәсіби қызметі үшін қажетті әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану-ғылыми білімді игеру; қоғамның даму заңдарын және оның әлеуметтік-саяси, құқықтық негіздерін, сондай-ақ мәдени-тарихи құндылықтарды білуін қамтамасыз ететін жеке тұлғаның қасиеттерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы

  Пәннің мақсаты "әлеуметтік қамтамасыз ету құқығы" негізгі білім беру құқықтық пәндердің бірі бойынша білімді меңгеру болып табылады.. Қоғамдық қатынастарды реттеу мақсатында кәсіби құзыреттілікті қолдануға дайын болу; кәсіби қызметте білім жиынтығын қолдануға дайын болу; нормативтік құқықтық актілерді білу негізінде нормативтік құқықтық актілердің барлық массивінде бағдарлану және олардың орындалуын қамтамасыз ету қабілеті; құқықтық актілердің әр түрлі түрлерінің мағынасын, мазмұнын және маңыздылығын түсіну және түсіндіру қабілеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Маркетингтің теориялық негіздері

  "Маркетингтің теориялық негіздері" курсы маркетингтің теориялық негіздері мен концепциясын қарастырады. Маркетингтің экономикалық алғышарттары мен пайда болу шарттары. Маркетингтің мәні. Маркетингтің принциптері мен функциялары. Маркетингтік зерттеулер түсінігі, олардың рөлі мен қажеттілігі. Маркетингтік зерттеулердің ережелері мен рәсімдері. Маркетингтік орта. Тауар және тауар саясаты. Нарықты сегменттеу тұтынушылардың мінез-құлқы. Қажеттіліктер және олардың жіктелуі. Тұтынушылардың түрлері. Тұтынушылардың сатып алу мінез-құлқына әсер ету ерекшеліктері мен факторлары. Баға және баға саясаты. Қызмет және коммерциялық емес қызмет маркетингі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Менеджмент негіздері

  "Менеджмент негіздері" пәні әлеуметтік-экономикалық жүйені басқарудың теориялық негіздерін, Кәсіпкерлік табысқа бағытталған басқару қызметін ұйымдастырудың мәні, принциптері, заңдары мен тәсілдерін ашады. Бұл курстың мақсаты әр түрлі ішкі және сыртқы факторлардың әсерін ескере отырып, фирманы тиімді басқару мен ұйымдастырудың практикалық білімдері мен дағдыларының кешенін қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Маркетинг негіздері
  Несиелер: 5

  Маркетинг негіздері Рөлі маркетинг, елдің экономикалық дамуында анықталады компанияның қызметіне, шын мәнінде іске асыратын іс жүзінде тұжырымдамасы маркетинг. Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның барлық қызметін сатып алушылардың сұранысын қанағаттандыруға, яғни маркетинг жағдайында жұмысқа көшу қажеттілігі туындайды. Бұл қызметтің негізін зерттеуге арналған және "Маркетинг"пәні. Маркетинг экономикаларды, менеджерлерді даярлаудың ажырамас және міндетті курсы болып табылады. Маркетинг тұжырымдамасы негізінде кәсіпорынды басқару шикізат өнімдерін өндіретін кәсіпорындар үшін де ерекше маңызға ие. Бұл нарықтық экономиканы дамыту, сыртқы экономикалық қызметті жандандыру жағдайында тау-кен өндіруші кәсіпорындардың дербестігінің артуымен байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Стратегиялық маркетинг

  "Стратегиялық маркетинг" пәні стратегиялық маркетинг туралы білімді қалыптастырады және мақсатты болжамдау міндеттерін шешу, стратегиялық жоспарларды әзірлеу және оларды іске асыру үшін қажетті құралдарды игеру. Пәнді меңгеру мақсаты - нарықтың жағдайы мен келешектегі дамуын, оның ішінде тұтынушылар тарапынан бағалауға мүмкіндік беретін аналитикалық әдістерді меңгеру; нарықтың даму заңдылықтары және оның фирманың маркетингтік күш-жігеріне реакциясы туралы білім алу; стратегиялық маркетингтің негізгі құралдарын тиімді қолдану үшін жағдайларды зерделеу; әр түрлі нарықтық жағдайларда фирманың тиімді стратегиялық бағдарламаларын жоспарлау дағдыларын қалыптастыру; кәсіби ортада қабылданған терминдерді және сөйлеу айналымдарын пайдалана отырып сөйлеу дағдысын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Курста экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық аспектілері, экономиканы реттеудің ұйымдастырушылық негіздері және оның шетелдік тәжірибесі, негізгі заңдылықтары, аралас экономиканың өсу және реттеу факторлары, қоғамның өндірістік және зияткерлік әлеуетін пайдалануды реттеу, мемлекеттің қаржы - несие,аймақтық және сыртқы экономикалық саясатын жүзеге асыру механизмдері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік жергілікті басқару

  "Мемлекеттік жергілікті басқару" курсы қазіргі экономикалық ойлауды қалыптастыруға ықпал етеді, мемлекет пен ұлттық шаруашылықтың өзара іс-қимыл механизмін түсінуді қамтамасыз етеді. Әлемдік экономикадағы жаһанданудың және әр түрлі аймақтардағы интеграцияның күшейіп келе жатқан процестері ұлттық мүдделерді, кәсіпкерлік құрылымдардың мүдделерін және елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлін күшейту қажеттілігін негіздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғаудың құқықтық негіздері

  "Еңбекті қорғаудың құқықтық негіздері" курсы студент еңбекті қорғаудың құқықтық негіздері, оның принциптері, міндеттері мен құрылымы туралы түсінігі болуы тиіс; жеке санаттағы қызметкерлермен жеке еңбек шартын жасау ерекшеліктерін білуі тиіс; еңбекті қорғауды қамтамасыз етудің негізгі принциптерін, еңбекті қорғаудың құқықтық негіздерін білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР Қылмыстық құқығы
  Несиелер: 5

  "ҚР Қылмыстық құқығы" пәні қылмыстық құқық пәнін, ұғымын, міндеттерін және жүйесін оқытады. Қылмыстық-құқықтық қатынастар. Қылмыстық саясат, оның мазмұны мен маңызы. Қылмыстық құқық принциптері. Қылмыстық жауапкершілік және оның негіздері. Құқықтық норманың мазмұны; қылмыстық заңның уақыт пен кеңістікте қолданылуы. Қылмыс ұғымы. Қылмыс құрамының түсінігі, қылмыс құрамының түрлері, қылмыс құрамының элементтері мен белгілері. Әрекеттің қылмыстылығы мен жазалануын болдырмайтын мән-жайлар. Қылмыс жасау сатылары. Қылмысқа қатысу. Қылмыстардың көптігі. Жаза ұғымы мен мақсаттары, жазалау жүйесі мен түрлері. Сыбайлас жемқорлық қылмыстар және Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы өзге де қылмыстар. Басқару тәртібіне қарсы қылмыстар. Сот төрелігіне және жазаны орындау тәртібіне қарсы қылмыстар. Әскери қылмыстар

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ҚР Еңбек құқығы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту мақсаты: еңбек құқығының негізгі ұғымдары мен институттарын оқу, еңбек құқығы субъектілерінің құқықтық мәртебесін қарастыру. Еңбек құқығының пәні, әдісі және жүйесі. Еңбек құқығының принциптері мен көздері. Еңбек құқығының субъектілері. Еңбек құқығы саласындағы құқықтық қатынастар. Әлеуметтік серіктестік. Азаматтарды жұмыспен қамтуды және жұмысқа орналастыруды құқықтық реттеудің еңбек шарты. Жұмыс уақыты және демалыс уақыты. Еңбекақы төлеу және т.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құқық және экономика негіздерін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты қазақстандық қоғам өміріндегі болып жатқан өзгерістерге оқушыларды әлеуметтік бейімдеу үшін, сондай-ақ құқықтық және экономикалық білім саласында кәсіби бағдарлау үшін қажетті құқықтық және экономикалық сауаттылықты қалыптастыру. "Құқық және экономика негіздерін оқыту әдістемесі" курсын оқу және меңгеру негізінде студенттерде алынған білімді тәжірибеде қолдана білігі мен дағдысы қалыптасады. Құқық негіздері және басқа да құқық пәндері бойынша білімдерді негізге ала отырып, оқытудың қазіргі әдістерін қолдана білу және сабақ өткізуді жоспарлау, өзінің пайымдауларын, құқықтық және экономикалық құбылыстарды кәсіби деңгейде бағалауды қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құқық және экономика негіздері оқытудағы жаңа технологиялар
  Несиелер: 5

  Оқу курсын оқу студентке меңгеруге мүмкіндік береді: білім беру құбылыстары мен үрдістерінің жүйелі көрінісі, табиғат, қоғам, ойлау заңдарын білу және осы білімді кәсіби қызметте қолдана білу; әлеуметтік маңызы бар құбылыстарды, оқиғаларды, процестерді талдау және бағалай білу; сандық талдау және моделдеудің, теориялық және эксперименталды зерттеудің негізгі әдістерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық құқық
  Несиелер: 4

  "Халықаралық құқық" пәні мемлекетаралық қатынастарды халықаралық-құқықтық реттеу бойынша теориялық білімді, халықаралық жеке құқық және жеке құқық және шет мемлекеттер бойынша негізгі білімді, халықаралық қатынастар және сыртқы экономикалық қызмет саласындағы мемлекеттік органдардың, қоғамдық ұйымдардың қызметіне қатысу үшін қажетті практикалық дағдыларды алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  "Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру" Қазақстан экономикасының жаңа даму үрдістеріне жауап беретін жоғары білікті мамандарды, атап айтқанда кәсіпкерлікті стратегиялық ресурстар мен оның дамуының ішкі көздерінің бірі ретінде даярлауды қамтамасыз етуге бағытталған. Кәсіпкерліктің экономикалық мәні. Кәсіпкерліктің негізгі принциптері мен функциялары. Кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық нысандары. Жаңа кәсіпорынды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық экологиялық құқық

  "Халықаралық экологиялық құқық" пәні-табиғатты пайдалануды құқықтық реттеу және қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекет қызметінің бағытын зерттеуге арналған. Экологиялық құқықтың мәні қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылы саласында қалыптасқан қоғамдық қатынастар болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ҚР Салық құқығы
  Несиелер: 4

  "ҚР Салық құқығы" оқу пәнін игерудің мақсаты бакалаврларда салық құқығының негізгі құқықтық институттары туралы, салық заңнамасының негіз қалаушы принциптері туралы, қазақстандық заңнама жүйесіндегі салық құқығының орны туралы кешенді білімдерді; салық қатынастарын құқықтық реттеу саласындағы ғылыми және практикалық іс-әрекет дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заманауи сандық технологиялар

  "Қазіргі заманғы цифрлық технологиялар" пәні деректерді өңдеу, талдау және сақтау үшін гуманитарлық саладағы сандық технологиялардың негізгі қосымшаларын білу, құрылымсыз мәліметтерді талдаудың негізгі принциптерін түсіну .ақпаратты жинау, өңдеу және талдау үшін қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану; шешілетін кәсіби міндеттерді ескере отырып, бағдарламалық қамтамасыз етуді және пайдалану перспективаларын бағалау, ақпаратты өз бетінше іздеу дағдысы, М сандық технологияларды пайдаланады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық жеке құқық

  "Халықаралық жеке құқық" оқу пәнінің мақсаты бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін мемлекетаралық қатынастарды реттейтін, сондай-ақ жекелеген мемлекеттердің ұлттық құқығына әсер ететін ерекше құқықтық жүйе ретінде халықаралық құқықты танудан тұрады. Міндеттері пәннің студенттерге: - халықаралық жеке құқықтың негізгі санаттары мен ұғымдарын;; - негізгі халықаралық құқықтық актілердің, сондай-ақ мемлекетаралық қатынастар саласындағы қолданыстағы федералдық және өңірлік заңнаманың негізгі ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық міндеттемелері

  "Салықтық міндеттемелер" пәнін меңгерудің салықтық міндеттері.Салық міндеттемелерін ғылыми зерттеу тәжірибесінде қолдана білу. Салық міндеттемелері бойынша өз ұстанымын білдіру және негіздеу, өз дәлелдерін құру, қорытындыларды салыстыру, тұжырымдау қабілеті, қарым-қатынас саласында салықтық міндеттемелер көздерін пайдалануда коммуникативтік болу; салықтық міндеттемелердің негізгі мәселелерін талдай білу.ќазаќстан+

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шет елдердің экологиялық құқығы

  Курс шет елдердің экологиялық құқығы қазақстандық құқықтың дербес саласы табиғат пайдалануды құқықтық реттеу және қоршаған ортаны қорғау саласындағы шет мемлекеттердің қызметінің бағыттарын студенттерге оқытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тұлғаның креативтілігін қалыптастыру
  Несиелер: 5

  «Жеке тұлғаның креативтілігін қалыптастыру» курсы шығармашылық қызметті ұйымдастыруға және креативтілікті қалыптастыруға бағытталған; шығармашылық қызметтің психологиялық механизмдерін, креативтілік құрылымын, дарындылық алғышарттары мен көрсеткіштерін ұғынуға мүмкіндік береді. Курс шығармашылық пен креативтілік ұғымдарының айырмашылықтары туралы түсінік береді, креативтілікті қалыптастыру жолдарын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикадағы сандық технологиялар
  Несиелер: 4

  "Экономикадағы сандық технологиялар" пәні деректерді өңдеу, талдау және сақтау үшін гуманитарлық саладағы сандық технологиялардың негізгі қосымшаларын қарастырады, құрылымсыз мәліметтерді талдаудың негізгі принциптерін түсіну. ақпаратты жинау, өңдеу және талдау үшін қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану; шешілетін кәсіби міндеттерді ескере отырып, бағдарламалық қамтамасыз етуді және пайдалану перспективаларын бағалау. м сандық технологияларды пайдалана отырып, ақпаратты өз бетінше іздеу дағдысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнестегі сандық технологиялар

  "Бизнестегі цифрлық технологиялар" курсы зерттеу жұмысының нәтижелілігін анықтаудың негізгі принциптерін, тәсілдері мен әдістерін, жүзеге асыру процедурасын және критерийлерін, мемлекеттік басқаруда қазіргі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудың даму үрдістері туралы ұғымның мазмұны мен мәнін қарастырады.,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Акмеология

  Бұл курс кәсіби циклдің(жалпы кәсіптік) құрамдас бөлігі болып табылады (вариативті бөлім). Осы курсты оқып үйрену үшін қажетті кіріс білімі, білігі мен құзыреттілігі циклді, математикалық және жаратылыстану-ғылыми циклды, атап айтқанда, оқу процесінде қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикада кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру

  "Экономикадағы кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру" курсы ұйымды жүйелі түрде баяндауды және жеке ісін дамытуды көздейді: кәсіпкерлік идеяны іздеу, бизнес – жоспарды өңдеу. Резиденттің ұйымдық-құқықтық нысанын таңдау. Кәсіпкерлік және нарықтық инфрақұрылым. Шағын кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметі. Кәсіпкерлік фирманы дамыту. Курстың негізгі мақсаты – шағын және орта бизнесті ұйымдастыру кезінде кәсіпкерлік негіздері бойынша бастапқы білімді қалыптастыру және оларды қолдана білу, бизнесті мемлекеттік реттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Цифрлық үкімет

  "Сандық үкімет" пәні Мемлекеттік басқарудағы заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялар туралы білімді қолдануға, мемлекеттік сектордағы деректерді жинау, сақтау, иеліктен шығару рәсімдерін регламенттейтін нормативтік-құқықтық базаны қолдана білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экологиялық құқық
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты экологиялық құқық - теориялық ережелерді, нормативтік құқықтық актілерді және құқық қолдану практикасын терең зерделеу негізінде студенттердің Қазақстанда қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша тұрақты білімін қалыптастыру. Экологиялық құқықты зерделеу қажетті кәсіби дағдылар мен іскерлікті, оның ішінде өз көзқарасын қисынды сауатты білдіруді және негіздеуді, заңды ұғымдар мен санаттарға еркін әрекет етуді жалғастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салық құқығының өзекті мәселелері

  "Салық құқығының өзекті мәселелері" пәнін меңгеру мақсаты – салық салу мен салықтық әкімшілендірумен байланысты, кәсіби қызмет түрлері бойынша күрделі, көп деңгейлі міндеттерді шеше алатын, мемлекеттік басқару мен бизнес-үдерістерді құқықтық сүйемелдеу саласында теориялық білімі мен қолданбалы дағдылары бар бакалаврларды дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық жария құқық халықаралық құқық

  "Халықаралық жария құқық" курсын оқытудың негізгі мақсаты халықаралық құқықтық тәртіпті, қауіпсіздікті және ынтымақтастықты қамтамасыз етуге бағытталған заң нормалары жүйесі туралы студенттердің біртұтас түсінігін қалыптастыру, сондай-ақ студенттердің халықаралық оқиғаларды түсіну және түсіндіру үшін, сондай-ақ осы білімді алдағы кәсіби қызметте қолдану үшін қажетті халықаралық-құқықтық білім алуы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорындағы Экономика

  "Кәсіпорындағы Экономика" пәні объективтік экономикалық заңдардың і Кәсіпорын экономикасы с-әрекетін және олардың өндіріс процесінде пайда болу формаларын, тауарлар мен қызметтерді өндіру және бөлу кезінде экономикалық қарым-қатынастарды қолдануды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дипломалды практика
  Несиелер: 10

  Дипломалды практикасы студенттерді кәсіби даярлауға бағытталған. Практика жалпы кәсіби және арнайы пәндер бойынша студенттердің теориялық және әдіснамалық білімдерін, дағдыларын және қабілеттерін тереңдетіп, біріктіреді, сонымен қатар мамандандырылған пәндер бойынша аударма практикасында қалыптасатын арнайы құзыреттерді нығайтуға бағытталған. Нақты практикалық қызмет жағдайында кәсіби дағдылар мен қабілеттер қалыптастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Құқық және экономика негіздері оқытудағы ақпараттық коммуникативтік технологиялар

  "Құқық және экономика негіздерін оқытудағы ақпараттық-коммуникативтік технологиялар" курсы» АКТ-ны педагогикалық процеске енгізу мұғалімнің мектеп ұжымындағы беделін арттырады, өйткені оқыту қазіргі заманғы жоғары деңгейде жүргізіледі. Сонымен қатар, өзінің кәсіби құзыреттілігін дамытатын мұғалімнің өзін-өзі бағалау өсуде. Педагогикалық шеберлік ғылымның, техниканың және олардың өнімі –ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы даму деңгейіне сәйкес келетін білім мен іскерліктің бірлігіне негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Құқық және экономика негіздері оқытудағы инновациялық технологиялар

  "Құқық және экономика негіздері оқытудағы инновациялық технологиялар" пәні студентке келесі білімді меңгеруге мүмкіндік береді: оқу үрдісінде қолданылатын қазіргі заманғы оқу құралдарын таңдау критерийлері мен негізгі сипаттамалары; заманауи оқытуда заманауи педагогикалық технологияларды қолданудың маңыздылығын негіздеу. Талап етілетіндерді таңдау үшін оқытудың жаңа құралдарының негізгі техникалық сипаттамаларында бағдарлай білу; құқық және экономика негіздерін оқытуда жаңа инновациялық технологияларды қолдану. жаңа ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып оқу сабақтарын өткізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Құқық және экономика негіздері оқытудағы ақпараттық коммуникативтік технологиялар

  "Құқық және экономика негіздерін оқытудағы ақпараттық-коммуникативтік технологиялар" курсы» АКТ-ны педагогикалық процеске енгізу мұғалімнің мектеп ұжымындағы беделін арттырады, өйткені оқыту қазіргі заманғы жоғары деңгейде жүргізіледі. Сонымен қатар, өзінің кәсіби құзыреттілігін дамытатын мұғалімнің өзін-өзі бағалау өсуде. Педагогикалық шеберлік ғылымның, техниканың және олардың өнімі –ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы даму деңгейіне сәйкес келетін білім мен іскерліктің бірлігіне негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Құқық және экономика негіздері оқытудағы инновациялық технологиялар

  "Құқық және экономика негіздері оқытудағы инновациялық технологиялар" пәні студентке келесі білімді меңгеруге мүмкіндік береді: оқу үрдісінде қолданылатын қазіргі заманғы оқу құралдарын таңдау критерийлері мен негізгі сипаттамалары; заманауи оқытуда заманауи педагогикалық технологияларды қолданудың маңыздылығын негіздеу. Талап етілетіндерді таңдау үшін оқытудың жаңа құралдарының негізгі техникалық сипаттамаларында бағдарлай білу; құқық және экономика негіздерін оқытуда жаңа инновациялық технологияларды қолдану. жаңа ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып оқу сабақтарын өткізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеуді жүзеге асыру және әдістемесі

  Пәнді оқытудың мақсаты: теориялық-практикалық білім негізінде кәсіби міндеттерді орындау кезінде ғылыми-негізделген шешімдерді қабылдауды қамтамасыз ету. Мақсатқа қол жеткізу процесінде келесі міндеттер шешіледі: болашақ мамандардың ойлау және әлемнің жаратылыстану-ғылыми бейнесін қабылдау ғылыми тәсілін қалыптастыру, сондай-ақ ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер процесінің негізгі құраушылары туралы түсінік беру; ғылыми таным мен шығармашылық әдіснамасы туралы білім кешенін алу; сервистің өзекті бағыттары бойынша ғылыми жұмыстарды жоспарлау мен ұйымдастырудың принципті негіздерімен танысу; әлеуметтік зерттеулер жүргізу дағдыларын меңгеру; ғылыми зерттеулер нәтижелерін өңдеу және түсіндіру бойынша дағдыларды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Экономикадағы инновация

  "экономикадағы Инновация" курсының бағдарламасында білімге негізделген экономикадағы инновацияның негізгі ұғымдары мен түрлері баяндалған, инновациялық жүйе, оның құрылымы мен функциялары сипатталған, инновациялық қызметті қаржыландырудың анықтамасы, нысандары мен көздері, инновациялық қызметтің субьектілері берілген. Сондай-ақ технологияларды ұдайы өндіру инфрақұрылымы, зияткерлік меншік сияқты инновациялық экономиканың маңызды құрамдастары жарықтандырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ғылыми-зерттеу жұмысының негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пәнді оқытудың мақсаты-әлеуметтік-экономикалық және саяси үдерістерді әлеуметтанулық зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу негіздері бойынша білім беру, қоғамның экономикалық және саяси өмірін әлеуметтанушылық таным әдіснамасын практикада қолдануға қабілетті кең білімді және шығармашылық ойлайтын мамандарды дайындау. Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру және реттеу тәсілдері, оларды қолдану тәртібі және ғылыми мақсатқа жету кезінде алынған нәтижелерді интерпретациялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  ана тілінде өз ойларын тұрақты және сауатты түрде тұжырымдайды, сөйлейді, қазақ (орыс), шет тілдерінде сөйлеу және жазу дағдыларын меңгереді, ғылыми мәтіндермен жұмыс істеу және сөйлеу тілін үйрену, арнайы мәтіндерді байланыстыру және түсіну үшін шет тілдерін меңгеру дағдыларын пайдалану

 • Код ON2

  ОN2-ақпарат алу, сақтау, өңдеудің негізгі әдістерін және құралдарын пайдаланады; компьютерлік дағдыға иеленеді, оның ішінде жаһандық компьютерлік желілерді пайдаланады;

 • Код ON3

  Білім беру бағдарламасының түлектері философия, Қазақстан тарихы, әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психология негіздері бойынша алған білімін пайдаланып, өз азаматтық ұстанымын көрсетеді, дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы әлеуметтік және кәсіби қызметте салауатты өмір салтын ұстануға дағдыланады.

 • Код ON4

  Жалпы білім беру мен ойлау мәдениетімен жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық) пәндер саласындағы негізгі білімдерге ие болу.

 • Код ON5

  психикалық және психофизиологиялық дамудың жалпы, ерекше (әртүрлі бұзылу түрлерімен) және жеке ерекшеліктеріне арналған есепке алу құралдарын қолдануға қабілетті, әр түрлі жас деңгейінде адам мінез-құлқының және белсенділігінің реттілігін қолдануға қабілетті

 • Код ON6

  әр түрлі деңгейлеріндегі оқушыларға арналған білім беру бағдарламаларын, білім беру мен дамытудың әртүрлі теорияларын, сондай-ақ білім беру бағдарламаларын білу;

 • Код ON7

  -психологиялық-педагогикалық зерттеулердің сапалық және сандық әдістеріне иеленеді;

 • Код ON8

  қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін ескере отырып, көп мәдениетті ортада кәсіби қызметті ұйымдастыру жолдары, сондай-ақ ұлттық білім берудің заңдары мен қағидаттарыниеленеді;

 • Код ON9

  нәтижеге бағдарланған және ұтқырлыққа бағытталған оқытуға қабілетті студенттерге өзгеретін еңбек нарығына бейімделу үшін қажетті құзыреттерді дамытуға көмектеседі және олар белсенді және жауапты азамат болуға қабілетті.

 • Код ON10

  Құқық және экономика негіздері мен қазіргі заманғы білім беру технологиясының теориялық және практикалық білімдерін қолдануға үйренеді, оқушылардың пәндік дағдыларын қалыптастыру әдістеріне ие, құқық және экономика негіздеріне қызығушылық туғызу әдістеріне ие және бұл білімді күнделікті өмірде қолдану;

 • Код ON11

  ОБ бітірушілері құқық және экономика негіздерінде оқытудың негізгі әдістерін білу және қолдану қабілеттілігіне ие болуы керек

 • Код ON12

  баланың құқықтары мен мүгедектердің құқықтары туралы негізгі халықаралық және отандық құжаттарды кәсіптік қызметте пайдалана біледі.

Top