Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06105 Математикалық және компьютерлік моделдеу в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Қолданбалы математика және жаңа ақпараттық технология мүмкіндіктерін жаратылыстану, әлеуметтік-экономика, өндіріс, ғылыми-техника салаларында қолдануға қабілетті, математикалық және компьютерлік моделдеу әдістерін терең меңгерген техника және технология бакалаврын дайындау Қолданбалы математика және жаңа ақпараттық технология мүмкіндіктерін жаратылыстану, әлеуметтік-экономика, өндіріс, ғылыми-техника салаларында қолдануға қабілетті, математикалық және компьютерлік моделдеу әдістерін терең меңгерген техника және технология бакалаврын дайындау
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B057 Ақпараттық технологиялар
 • ҰБТ-дағы пәндер Математика және Физика
 • Алгебра
  Несиелер: 5

  Группалар, сақиналар, өрістер. Комплекс сандар өрісі. Ауыстырулар мен алмастырулар.Матрицалар мен анықтауыштар. Сызықтық теңдеулер жүйесі. Көпмүшелер сақинасы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикалық талдау I
  Несиелер: 5

  Нақты сандар, логиканың элементтері, бір айнымалы функция, тізбектер, тізбектер шегі, функцияның шегі, функцияның үзіліссіздігі, бір айнымалы функцияның дифференциалдық есептелуі, Тейлор формуласы, функцияның қасиеттерін зерттеуде туындыны пайдалану

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау тілдері (C++)
  Несиелер: 5

  Мақсаты студенттерді C++ тілінде объектілі бағытталған бағдарламалаудың негіздерімен таныстыру, сонымен бірге математикалық және компьютерлік пішіндеу тәсілдерін қолдана отырып жаратылыстанудың заңдылықтарын ұғыну

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дискреттi математика
  Несиелер: 6

  Дискретті математика теориясының классикалық бөлімдерімен танысу. Дискретті математиканың негізгі ұғымдарын, тұжырымдары мен әдістерін білу; негізгі нәтижелерді дәлелдеуге және тұжырымдауға, дискретті математиканың мәселелерін шешу әдістерін меңгеру; зерттелетін теориялық материал негізінде шешілген типтік мәселелерді шешу дағдыларына ие болу, сондай-ақ қолданбалы есептерді шешуде зерттелген материалды қолдану

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математикалық талдау II
  Несиелер: 6

  «Математикалық талдау-II» пәнінің барлық бөлімдеріндегі теориялық ережелерін, анықталмаған интеграл, анықталған интеграл, көп айнымалыдан тәуелді функция, қатарлар теориясын игеру. Экономикалық және инженерлік мазмұндағы тапсырмаларды шешу кезінде алған білімдерін қолдана алатындай болуы керек.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 5

  Негізгі түсініктермен танысу: оқиға, сынау, ықтималдық, кездейсоқ шама, үлестіру функциясы, ықтималдық тығыздығы,сандық сипаттамалары, үлкен сандардың заңы, үлгі, үлгіні бөлу, полигон, гистограмма, статистикалық бағалар, эмпирикалық үлестіру, регрессия, корреляция, кездейсоқ процесс, процестің түрі;-математикалық модельдеудің қолданбалы мәселелерін шешу үшін алынған білімді қолдану қабілетін беру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дифференциалдық теңдеулер
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты дифференциалдық теңдеулердің негізгі ұғымдарын, бірінші ретті дифференциалдық теңдеулерді, дифференциалдық теңдеулер жүйесінің жалпы теориясын, сызықты жәй дифференциалдық теңдеулер және жүйелер теориясын, коэффициенті тұрақты теңдеулер және жүйелер, екінші ретті дифферециалдық теңдеулердің шектік есептерін, автономдық жүйелер теориясын, бірінші ретті дербес туындылы дифференциалды теңдеулер теориясын игеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жүйелiк басқару және ОЖ
  Несиелер: 5

  Windows ОЖ және Linux теориялық негіздерімен студенттерді таныстыру, және құзыретті жұмыс және операциялық жүйелерді басқару үшін практикалық дағдыларды қалыптастыру. Windows ОЖ орнату және құру жұмыстарына теориялық білімді қолдана білу; Windows ОЖ қайта қалыптастыру үшін теориялық негізін қолдана білу. ОЖ резервті түрде мәліметтерді сақтай білу; автоматты жүктеу элементтермен жұмыс істеу; Пайдаланушы шоттарымен жұмыс істеу дағдысын игеру; тізілімді пайдалана отырып, ОЖ параметрлерін редакциялаудың практикалық дағдыларын игеру; Windows және Linux файлдық ресурстарына қатынау құқықтарын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Адамзаттың басты құндылықтарына бағынышты жеке тұлғаның экологиялық мәдениетін дамыту, экологиялық көзқарасты қалыптастыру арқылы экологиялық ақпараттың жариялылығына сай қазіргі кездегі қоршаған ортаның көптеген экологиялық мәселелерін шешу қоғамның саналы іс-әрекеті мен әрбір адамның жоғары деңгейде экологиялық ой-санасына байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика 3D Max
  Несиелер: 5

  Тегіс және үш өлшемді графикалық объектілермен жұмыс істеу әдістерімен, алгоритмдерімен және арнайы әдістерімен таныстыру. 3D компьютерлік графикамен және олардың негіздерімен жұмыс істеу үшін бағдарламалық өнімдерді білу. Берілген тапсырмалардың негізінде нақты мақсаттарды іске асыру үшін қазіргі заманғы 3d модельдеу құралдарына ие болу керек. 3D Studio MAX-те өнер туындыларын моделдеу дағдыларына ие болу. 3D Studio МАХ-те үшөлшемді компьютерлік модель объектілерін анимациялау және дамыта білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскери риторика
  Несиелер: 5

  Курс кәсіби-тәжірибелік бағытта құрастырылған. Оны оқу арқылы кәсіби маңызды жағдайларда риторикалық іс-әрекет технологиясын игеру көзделген. Білім алушылардың сөздік білімділігін арттыру, тиімді іскерлік қарым-қатынас қағидалары, жұрт алдында сөйлеудің ұтымды ықпал етуін қамтитын негізгі факторлар мен үдерістері, шешен мен аудитория ынтымақтасуының формалары мен құралдары туралы білім алу курстың міндеттеріне кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика және олардың қолданылуы
  Несиелер: 5

  Курс есептеу геометриясы мен машиналық графиканың негізгі ұғымдары мен әдістерін қамтиды. Компьютерлік графиканың математикалық және алгоритмдік негіздері болып табылатын OpenGL, DirectX құралдары көмегімен екіөлшемді және үшөлшемді объектілер модельденеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет" пәні "Әлеуметтік ғылымдар, журналистика, ақпарат" бағытындағы білім алушыларда сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған. "Қазақстан-2050" стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сынды мемлекеттік құжаттар жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтерді. Пәннің мақсаты ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларын, оның ішінде осы аталған бағыт бойынша тереңдете зерделеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қолданбалы функционалдық анализ
  Несиелер: 5

  Функционалдық кеңістіктер теориясының негізгі элементтерін, анықтамасын, қасиеттерін және кеңістіктерді (метрикалық, нормалданған, евклидтік, топологиялық) қолдануды білу. Метрикалық кеңістіктегі ашық, тұйық, компактты және шектелген жиынтықтармен жұмыс істей алу; сызықты нормалданған кеңістіктердегі сызықты шектелген оператордың нормасын табу; операторлық теңдеулерді шешу барысында функионалдық анализдің әдістерін қолдану; берілген тапсырманың тиісті әдістерін таңдау; есептерді шешуге және нәтижелерді қолдану саласында интерпретациялай алу дағдыларына ие болу; функционалдық анализдің ғылыми-әдістемелік аппаратымен қиын жүйелерді зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Физика
  Несиелер: 5

  Оқу пәні физикалық заңдар мен заңдылықтар негіз інде студенттердің түсініктерін табиғи, физикалық және химиялық процестер туралы қалыптастыру. Қозғалыс механикасымен, заттар құрылымымен және орталарда өтетін электрлі және магнитті процестермен, жарықтық және оптикалық қасиеттермен, кванттық теориямен және субатомды әлемде өтетін процестермен таныстырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Анализ бен алгебраның сандық әдiстерi
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерді талдау мен алгебраның сандық әдістерінің негізгі түсініктері мен идеяларын оқытуға, практикалық есептерді шығарудың амалдарын игеруге, қарапайым математикалық пішімдерді ЖЭЕҚ-да қажетті сандық әдістерді қолдануды үйретуге бағытталған

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика және бейнелерді тану
  Несиелер: 5

  Курста: ағаштың ерте және кеш өтпелі шекараларын сандық суреттерге сәйкестендірудің алгоритмін жасау; ұяшық құрылымының цифрлы бейнелерін тану және талдау әдістеріне негізделген синтезделген алгоритмді жасайтын аппараттық және бағдарламалық жасақтама жүйесін жасау; операторлар жүзеге асыратын уақытты қажет ететін операцияларды барынша азайту және жұмыс сапасын жақсарту мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын енгізу және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды енгізу және қолдану жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математикалық модельдеу негіздері
  Несиелер: 5

  Жаратылыстану ғылымдарының түрлі салаларында түрлі қүбылыстар мен үрдістерді математикалық үлгідеу, қоршаған ортаны қорғау мәселелерінің есептерін үлгілеу, қаржы және экономикалық есептерді үлгілеу, кейбір қиын үлгіленетін үрдістерді үлгілеу; Математикалық үлгілерді алгоритмдерін құру мен есептеу арқылы және қандай да бір компьютерлік тілде программалық кодын құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Web технологиялары
  Несиелер: 6

  Кәсіби қызметтегі веб-қосымшаларды дамытуға тікелей қатысы бар веб-беттер құрудың заманауи технологияларымен танысу. Веб-қосымшаларды әзірлеу, қолдау, дамыту және пайдалану үшін заманауи технологияларды біліңіз. Қарапайым java-апплеттерді құра білу; деректерді өңдеудің негізгі алгоритмдерін қолдану; қосымшалардың графикалық интерфейсін қолдану. Веб-қосымшаларды әзірлеуге, веб-сайттарды басқаруға және WWW-ны навигациялауға, сондай-ақ интернет-технологиялар бойынша мамандандырылған әдебиеттерге (соның ішінде онлайн-ресурстарға) арналған бағдарламалық жасақтама нарығына шығу дағдыларына ие болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қолданбалы тиімділеу әдістері
  Несиелер: 6

  Өндірістік процесстердің экономикалық-математикалық моделі. Сызықтық программалау: оның есептерін шешудің симплекс әдісі, жасанды базис әдісі. Қосалқылық теориясы: қосалқы есеп анықтамасы. Сызықтық программалаудың арнайы есептері: транспорт есебі, қызметке орналасу есебі, комивояжор есебі. Сызықты емес оптимизациялау Дөңес программалау есебі. Градиент әдісі. Динамикалық пролграммалау есебі. Ойындар теориясы элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Java тiлiнде бағдарламалау
  Несиелер: 6

  Пән – Java бағдарламалау тілінің негізгі түсініктерін және конструкторларын үйренуге, нысанға бағытталған бағдарламалаудың ұғымдарын және олардың қолданбалы бағдарламаны әзірлеуде қолданылуын үйренуге арналған. Оқу бағдарламасы класстарды құру, графикалық қосымшаларды және апплеттерді әзірлеу, оқиғалар негізінде басқару, желідегі жұмыс, Swing және AWT библиотекаларын үйрену, Java-ның басқа технологияларымен танысу деген сұрақтарды қамтиды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математикалық физика теңдеулері
  Несиелер: 6

  Білу керек: негізгі ұғымдар мен формулаларды, жіктелуін және математикалық физиканың негізгі теңдеулерін, сипаттама әдістерін, Фурье, интегралдық өзгеріс; түсінік күш туралы, ортақтығы мен дұрыстығы математикалық әдіс теңдеулерінде математикалық физиканың, кейбір негізгі теориялық кезеңдер, Коши есебі шешімінің жалғыздылығы және бар болуының мәселесі туралы, шекаралық немесе шеттік есептердің шешімі математикалық физиканың негізгі теңдеулері үшін. Талқылау барысын нақты және толық дәлелдей алу, әртүрлі қолданбалы есептерге физикалық заңдардың негізінде дифференциалдық теңдеулер құрастыра алу, оларға бастапқы-шекаралық шарттарды қоя білу және шешудің тиімді әдісін қолдана алу. Тәжірибелік дағды болуы тиіс: теңдеудің түрін дұрыс табу үшін, шешудің әдісін таңдау және оны бастапқы-шекаралық шарттарды ескере отырып шешу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Design of experiments
  Несиелер: 6

  Сандар теориясы әдістері мен заманауи криптография негіздерінің негізгі түсінігі заманауи хэш-функцияларға, алгаритмдерге және ЭСҚ хаттамаларына қойылатын талап; сандар теориясы әдістері мен заманауи криптография есептерін шеше білу, заманауи криптография жүйесін талдау; сандар теориясы әдістері мен криптография дағдысына ие болу, жаңа шифрлеу алгаритмдері мен ЭСҚ құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттарды қорғау әдістері
  Несиелер: 6

  Операциялық жүйелермен қамтамасыз етілген ақпаратты қорғаудың әртүрлі механизмдері Linux ашық операциялық жүйелерінде осы тетіктерді іске асыру тұрғысында зерттеледі. Мәселелердің ауқымы мыналардан тұрады: OS аутентификациясы, операциялық жүйеде кіруді бақылау, құпия сөз туралы ақпаратты сақтау, қатты дискілерді шифрлау және деректерді берудің қауіпсіз арналары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экспериментті жоспарлау
  Несиелер: 6

  Курсты оқу барысында келешек маман тәжірибені жоспарлау теориясының әдістерін, тәжірибе нәтижесінде алынған ақпараттарды өңдеу және ықшамдау тәсілдерін біліп шығады. Алған білім тәжірибені жоспарлау аясында физикалық және химиялық үрдістерді, инженерлік-зкономикалық есептерді математикалық моделдеуде қолданыс табады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математикалық физиканың есептерін шешудiң сандық әдiстерi
  Несиелер: 6

  Курс алгебра, математикалық талдау және қарапайым дифференциалдық теңдеулердің стандартты есептерін шешудің сандық әдістерін зерттеуге арналған. Курста сызықтық алгебра есептерін шешудің негізгі ұғымдары мен әдістерін; функцияларды интерполяциялау және жуықтау мәселелерін қалыптастыру; сандық дифференциалдау және интегралдаудың негізгі түсініктері мен әдістерін оқып үйренеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелерді жобалау
  Несиелер: 6

  Бұл курстың шеңберінде студенттердің ақпараттық жүйе теориясының теориялық және тәжірибелік білімдерін, ақпараттық жүйелерді қорын жобалауды, жалпы сипаттамаларын, классификациясын, сондай-ақ нақты ақпараттық жүйелерді жобалау ортасында дағдыларды игеруі күтіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Солитондардың математикалық және компьютерлiк модельдеуi
  Несиелер: 5

  Солитондардың теориясы негізінде сызықтық емес толқындық құбылыстардың түрлі алгебралық-геометриялық қасиеттері мен конструкциялары қарастырылады. Математикалық физиканың сызықты емес теңдеулерінің солитонды шешімдерін табудың тікелей және кері әдістері үйретіледі және олардың компьютерлік модельдері құрастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Теориялық механика
  Несиелер: 6

  Курс бакалаврларға механикалық қозғалысқа байланысты көптеген құбылыстарға қатысты жалпы түсінік қалыптастыруға арналған. Механиканың негізгі ұғымдары мен аксиомалары, күштер жүйесін трансформациялау әдістері, қатты дененің тепе-теңдік шарттары, нүктенің қозғалысын анықтау және оның жылдамдығын және жеделдігін анықтау әдістері, қатты дене қозғалысының негізгі түрлері, нүктенің күрделі қозғалысы, материалдық нүктенің динамикасының негізгі міндеттері, механикалық жүйенің динамикасының негіздері зерттеледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Актуарлық және қаржылық математика
  Несиелер: 5

  Курс келесі мәселелерді қамтиды: модульдің табысты игерілуіне қажетті барлық ақпараттарға шолу; өмірді сақтандырудың әр түрлі түрлері мен зейнетақымен қамтамасыздандыру схемалары бойынша сыйлықақылар мен резервтерді есептеу әдістемесі; бағалы қағаздар нарығының математикалық модельдеуі; қаржы құралдарын математикалық талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Статистикалық моделдеу және мәліметтерді талдау
  Несиелер: 5

  Осы курста студенттің статистикалық модельдеу, деректерді талдау және болжау бойынша теориялық және практикалық білімдер алуы, сондай-ақ статистикалық талдау мен болжау үшін арналған бағдарламалар ортасында дағдыларды игеруі күтіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кодтау теориясы, ақпараттарды сығымдау және қалпына келтіру
  Несиелер: 5

  Курс қазіргі кодтау теориясының негізгі тақырыптарына қатысты: кодтар, сызықты және циклдік кодтардың шекараларын, мінсіз кодтарды, кодтық кодтарды, көпшілік декодтауды, кодтық конструкцияларды және т.б. арнайы кодтар қарастырылады: Хамминг, Рид-Мюллер, Рид-Соломон кодтары, Рид-Соломон, Бозе-Чаудхури-Хоквенгем және басқалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Вариациялық есептеу және тиiмдiлеу әдiстерi
  Несиелер: 5

  Курс классикалық вариациялық есептің қазіргі заманғы әдістерін, автоматты басқарудың сызықтық және сызықтық емес жүйелерін, басқарымдылық пен тиімді басқару элементтерін зерттеу және басқа ғылым салаларына қолданылуына қажетті теориялық білімдер беруге бағытталған. Пән мазмұны: вариациялық есептеу, көп айнымалы функцияны минимизациялау, дөңес программалау, сызықты программалау, сызықты жүйелерді бақылау және басқару. Понтрягиннің максимум қағидасы, Белманның динамикалық программалауы және стохастикалық тиімді жүйелер есептерін шешу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Операциялық жүйелердегі қорғау
  Несиелер: 5

  Операциялық жүйелермен қамтамасыз етілген ақпаратты қорғаудың әртүрлі механизмдері Linux ашық операциялық жүйелерінде осы тетіктерді іске асыру тұрғысында зерттеледі. Мәселелердің ауқымы мыналардан тұрады: OS аутентификациясы, операциялық жүйеде кіруді бақылау, құпия сөз туралы ақпаратты сақтау, қатты дискілерді шифрлау және деректерді берудің қауіпсіз арналары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бұлттық есептеулер
  Несиелер: 5

  Пәнді оқып-үйрену барысында білім алушылар бұлтты есептеулерді ақпараттық технология тұжырымдамасы ретінде түсініп отырады, бұл кез-келген уақытқа дейін ең аз операциялық шығыстармен немесе шығындармен шығарылатын конфигурациялық есептеу ресурстарының (мысалы, деректер желілері, серверлер, сақтау құрылғылары, қолданбалар және қызметтер - бірге және бөлек) ортақ пулына сұраныс бойынша кеңжолақты және ыңғайлы желіге қол жеткізуді немесе провайдерге қоңырау шалуды білдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Табиғи процесстерді математикалық және компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 6

  Табиғаттағы құбылыстарды схемалық түрде қарастыра білу, нақты есептi абстракты механикалық турге келтіріп, өзiне сәйкес математикалық тәсiлдердi қолданып, есептердi құрастырып және шығара алу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттар теориясы
  Несиелер: 6

  Кибернетика пәні және негізгі бөлімдер. Ақпараттар түрлері. Дискретті ақпараттар. Дискреттеу. Ақпараттар теориясы. Ақпарат мөлшері. Хартли және Шеннон тәсілі. Кодтаудың негізгі теоремасы. Дискретті және үзіліссіз ақпаратты өлшеудің ықтималдықтық тәсілі. Энтропия ұғымы. Ақпаратты сығудың қарапайым әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Параллель бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Компьютерлік технологияны дамытудың қазіргі кезеңінде параллель бағдарламалау әдісі алдыңғы қатарға шығып отыр, себебі қазіргі заманғы процессорлар бірнеше ядролармен қамтамасыз етілген, бұл іс жүзінде тәуелсіз процессорлар болып табылады. Курс параллель бағдарламалаудың негізгі технологияларын зерттеуді; параллель бағдарламалау қосымшаларын әзірлеу мен түзетуде практикалық дағдыларды меңгеруді; параллель программалау алгоритмдерін қолдану арқылы практикалық және қолданбалы міндеттерді шешу дағдыларын игеруді қамтиды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • "Statictica" қолданбалы бағдарламалық пакеті
  Несиелер: 7

  STATISTICA жүйесі туралы жалпы ақпарат. STATISTICA жүйесінің негізгі компоненттері. Жүйенің модульдері мен қосымшаларын, диалогтық терезелердің техникалық сипаттамасын, терминдерді және талдаудың проблемаларын шешу үшін пайдаланылатын негізгі опцияларды аударуды, STATISTICA жүйесіндегі алгебрады сипаттау. Сынақ проблемалары үшін сандық шешімдердің мысалдары. Сондай-ақ Windows ортасында интеграцияланған статистикалық талдау және деректерді өңдеу үшін STATISTICA пакетін пайдаланыңыз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математикалық физиканың кері есептері
  Несиелер: 6

  Курста қамтылатын мәселелер - математикалық физиканың көп өлшемді кері есептерін шешу әдістері. Эксперименттік деректерден процестің физика-химиялық параметрлерін қалпына келтіру міндеті. Мәселеге тұрақты шешімдер алудың ықтималдық көзқарасы. Жұмыстың термиялық кемшілігі. Динамикалық жүйелердің мемлекеттік параметрлерін анықтау және бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жасанды интеллект
  Несиелер: 6

  Курста қамтылатын мәселелер - интелектуалды басқару жүйелерінің құрылымы мен функциялары. Білімдердің логикалық моделдері. Эксперттік жүйелер. Көпбөлікті комплекстерді басқарудың интелектуалды жүйелері. Жасанды интеллект жүйелерінің теориялық негіздері. Білім қорлары мен білімдерді басқару жүйелері. ЖИ құру, программалық және ақпараттық қамтамасыздандырудың технологиясы. ЖИ құрудың құралдарының классификациясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Деректер базасын басқару жүйесі
  Несиелер: 7

  Курстың мақсаты - деректер базасы теориясының негіздерін, теориялық және тәжірибелік дағдыларға үйрету, дерекқорды басқару жүйелерін құрудың негізгі принциптерін, заманауи ДҚБЖ сипаттамаларын, заманауи деректер базасын жобалау технологияларын, заманауи деректер базасын ұйымдастыру технологияларын меңгерту. Дерекқор ортасында (MySQL, MS SQL Server немесе Oracle) дағдыларды игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Web Based Java технологиялары
  Несиелер: 7

  Кәсіби қызметтегі веб-қосымшаларды дамытуға тікелей қатысы бар веб-беттер құрудың заманауи технологияларымен танысу. Веб-қосымшаларды әзірлеу, қолдау, дамыту және пайдалану үшін заманауи технологияларды біліңіз. Қарапайым java-апплеттерді құра білу; деректерді өңдеудің негізгі алгоритмдерін қолдану; қосымшалардың графикалық интерфейсін қолдану. Веб-қосымшаларды әзірлеуге, веб-сайттарды басқаруға және WWW-ны навигациялауға, сондай-ақ интернет-технологиялар бойынша мамандандырылған әдебиеттерге (соның ішінде онлайн-ресурстарға) арналған бағдарламалық жасақтама нарығына шығу дағдыларына ие болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Деректерді жинау және өңдеу әдістері
  Несиелер: 7

  Курстың мақсаты жаппай кездейсоқ құбылыстарға бағынатын заңдылықтарды анықтау болып табылады - статистикалық мәліметтер, табиғаттағы, қоғамдағы, экономикадағы құбылыстар мен процестерді бақылау нәтижелері. Студенттер келесі міндеттерді шеше білуі керек: - бақылау нәтижесінде немесе арнайы қойылған эксперименттер нәтижесінде алынған статистикалық деректерді жинау және өңдеу тәсілдерін білу; - зерттеу мақсатына байланысты статистикалық деректерді талдау әдістерін меңгеру; - оқиғаның белгісіз ықтималдығына, белгісіз функциясына және үлестіру параметрлеріне бағалау жүргізу; - кездейсоқ шамаларды регрессиялық, дисперсиялық және регрессиялық талдау әд��стерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криптографиялық протоколдар
  Несиелер: 6

  Кіріспе бөлімінде криптографиялық хаттамалардың классификациясы беріледі және криптографиялық хаттамаларға шабуылдар зерттеледі. Одан кейін, хабарламаны түпнұсқаландыру хаттамалары зерттеледі, содан кейін сәйкестендіру хаттамалары зерттеледі, содан кейін негізгі тарату хаттамалары зерттеледі, одан кейін жасырын ортақ пайдалану схемалары зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Есептеу гидродинамикасы мен тұтас ортаның математикалық моделдерi
  Несиелер: 6

  Курс гидродинамикалық есептер үшін математикалық моделдердің іргелі негіздерін зерттеу негізінде студенттердің ғылыми көзқарасын қалыптастыруға арналған. Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: АЖЖ-нің негізгі түсініктері, гидродинамикадағы негізгі зерттеу әдістері; континуалды динамиканың негізгі заңдары мен теңдестері; мінсіз сұйық ортадағы математикалық модельдер, тұтқыр сұйық ортадағы математикалық модельдер; классикалық континуалды модельдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Реляциондық деректер қорын жобалау
  Несиелер: 7

  Бұл курстың шеңберінде студенттердің дерекқор теориясының теориялық және тәжірибелік білімдерін, реляциялық деректер қорын жобалауды, жалпы сипаттамаларын және деректер қорын классификациясын, сондай-ақ нақты ДҚБЖ ортасында дағдыларды игеруі күтіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Microsoft.Net технологиялары
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мазмұнында Microsoft.NET технологиясының негіздері қысқыша баяндалады: .NET платформасының тұжырымдамасы, Microsoft .NET Framework құрылымы, Common Language Runtime-ға кіріспе, MS.Net платформасының бағдарламалары мысалдары келтіріледі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • R тілінде статистикалық бағдарламалау
  Несиелер: 7

  R - GNU жобасында статистикалық деректерді өңдеу және графиканы бағдарламалау тілі, сондай-ақ еркін ашық көзбен есептеу ортасы. R - «S» (Bell Labs) тіліне ұқсас жоба, Т тілін баламалы енгізу. R функциясының ерекшелігі математикалық символдарды қамтуы мүмкін жоғары сапалы графика құру мүмкіндігінен тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік желілер
  Несиелер: 6

  Негізгі желілік модельдер (TCP / IP, ISO OSI), құрылыс желілерінің негізгі архитектуралық принциптері зерттеледі. Қазіргі заманғы желілік технологиялар мен хаттамалар Ethernet, коммутация, маршруттау, STP, ARP, IP, TCP, UDP, ICMP, DNS, HTTP, RIP, OSPF хаттамаларында егжей-тегжейлі зерттеледі. EIGRP, BGP, MPLS, QoS технологиясы. Жүктемелерді теңгеру хаттамаларына шолу жасалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау

 • Код ON2

  ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында алған білімдері мен машықтарын қолдана білу

 • Код ON3

  әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі

 • Код ON4

  дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, алғашқы көмек көрсету әдістерін меңгеру, экологиялық мәдениеттілікті дамыту

 • Код ON5

  құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау

 • Код ON6

  Іргелі математика мен механиканың классикалық бөлімдерінің негізгі ұстанымдарын, математиканың базалық идеялары мен әдістерін, негізгі математикалық құрылымдарын және аксиоматикалық әдістерін көрсету

 • Код ON7

  Адекватты математикалық аппаратты анықтау және оны математикалық модель құру, алгоритмдер мен бағдарламалар жасауға қолдану

 • Код ON8

  моделденетін жүйенің құрамы мен ішкі логикасын түсінуге мүмкіндік беретін моделдік және математикалық ойлау стилін қалыптастыру және дамыту

 • Код ON9

  логикалық аргументтер мен дәлелдемелерді құру, жалпы принциптерді мысалдардан шығара отырып гипотезаларды қалыптастыру

 • Код ON10

  табиғи процестерді моделдеу, қолданбалы математикалық пакеттерді және программалау тілдерін пайдалану, қолданбалы есептерді шешуде математикалық және компьютерлік модельдеу шеберлігін қалыптастыру

 • Код ON11

  деректер құрылымын, кіріс және шығыс спецификацияларын, деректердің берілу формасын құруды, сонымен қатар моделдің құрылымы мен құрамын жобалауды және зерттеуді жүргізу

 • Код ON12

  компьютерлік моделдеудің этаптарын, есептің қойылуынан бастап математикалық моделін практикада тестілеуді іске асыра білу

Top