Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B04112 Адам ресурстарын басқару в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән адам ресурстарын басқару саласында кәсіби қызметті жүргізудің негізгі алғышарттарын зерттейді. Базалық сұрақтар ретінде: ЭББ білім алушыларының кәсіби қызметінің сипаттамасын, кәсіби қызметтің негізгі объектілерін, қазіргі кәсіпорындардағы басқару процесінің ерекшелігін, басқару құрылымын және т. б. қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 8

  «Экономикадағы математика» пәні экономикалық және басқару мәселелерін шешуге заманауи математикалық аппаратты қолдануды, студенттердің теориялық білімдерін игеруін және экономикадағы математикалық модельдерді қалыптастырудағы қарапайым практикалық дағдыларды меңгеруін, оларды талдау және басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдалануды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Логикалық және сыни ойлау
  Несиелер: 8

  Рационалды таным түрлері мен тәсілдерін, олардың кәсіби қызмет саласында қолданылатын логикалық әдістер мен тәсілдер туралы жалпы түсінік құруды, ұтымды және тиімді ойлаудың практикалық дағдыларын қалыптастыруды үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби қызмет негіздері
  Несиелер: 5

  Пән адам ресурстарын басқару саласында кәсіби қызметті жүргізудің негізгі алғышарттарын зерттейді. Базалық сұрақтар ретінде қарастырады: білім алушылардың кәсіби қызметінің сипаттамасын, кәсіби қызметтің негізгі объектілерін, мемлекеттік басқару саласындағы ұйымдар мен қазіргі заманғы кәсіпорындарда HR процесінің ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Пән экономиканың проблемалары туралы негізгі теориялық білімдерді, әлеуметтік-экономикалық процестерді, құбылыстар мен жүйелерді қалыптастыру мен дамытуды реттейтін заңдарды зерделеу, экономикалық санаттар мен заңдар әдіснамасы, экономикалық ғылымдар жүйесіндегі экономикалық теорияның орны және оның функциялары, экономикалық теория және қоғамдық экономикасы, әлеуметтік өндіріс ресурстары мен факторлары және оларды жіктеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Еңбекті нормалау және реттеу
  Несиелер: 8

  Шаруашылық жүргізуші субъектілердің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық жаңалықтарды әзірлеу және іске асыру бойынша қызметті жүзеге асыру үшін студенттердің еңбекті регламенттеу және нормалау саласындағы білім жүйесін қалыптастыру болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-экономикалық статистика
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік-экономикалық статистиканың негізгі көрсеткіштерін практикалық есептеу және пайдалану дағдыларын қалыптастырады: халықтың статистикасы, еңбек нарығы, ұлттық байлық, өндірістік және айналымдық шығындар, негізгі экономикалық секторлардың өндірістік көрсеткіштері және кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы қызметі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән қолдану салалары бойынша Қазақстан Республикасының «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың негізгі кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің сандық платформаларын, әртүрлі кәсіби салаларда цифрлық ақпаратты өңдірудің түрлі әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ұйымдастыру, реттеу және сыйақы
  Несиелер: 8

  Пән ғылыми негізделген еңбек нормативтері және еңбекақы төлеу жүйесін қалыптастыру негізінде кәсіпорында еңбекті тиімді ұйымдастыру мәселесіне қатысты мәселелердің кең ауқымын қарастырады. Бұл курс аясында әр түрлі өндірістердің ерекшеліктерін ескере отырып, қызметкердің еңбегін ұйымдастырудың негізгі принциптері мен тәсілдері, еңбек ақы төлеу түрлері мен нормативтерін есептеу әдістері қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау негіздері
  Несиелер: 5

  Еңбек қауіпсіздігін реттеу мен басқарудың қауіпсіз еңбек жағдайларын жасаудағы теориялық тұжырымдамалар мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша білім жүйесін және осы негізде осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастырады. Сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, оның әр түрлі көріністері туралы кешенді білім береді, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениетін дамытады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша біліммен, іскерлікпен және дағдылармен қаруландырады, сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сын тұрғысынан талдау жасай алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іскерлік мәдениет
  Несиелер: 5

  «Іскерлік мәдениеті» пәні студенттерді іскерлік қарым-қатынастың негізгі стратегиясы мен тактикасын таныстырады, әр түрлі сөйлеу жағдайларында түрлі деңгейдегі бизнес-серіктестермен кәсіби қарым-қатынас жасаудың сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Үш тақырыптық блоктардан тұрады: байланыс мәдениетінің негіздері; ауызша іскери қарым-қатынас (диалогтық жанрлар, дау-дамай); Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес басқару құжаттары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 5

  Қазіргі микроэкономика-бұл экономикалық ресурстардың шектелген жағдайында нарықтық субъектілердің-үй шаруашылықтары мен фирмалардың ұтымды тәртібі туралы ғылым. Ол үй шаруашылықтары мен фирмалардың экономикалық мінез-құлқының мақсаттарын, олардың нарықтағы экономикалық өзара қарым-қатынастарын түсінуге, олардың баға белгілеудің нарықтық тетігі арқылы өзара іс-қимылдарын үйлестіруге негіз жасайды. Пән халықтың тауарлар мен қызметтерге қажеттілігін тікелей қанағаттандыратын өндірістік кәсіпорындар мен қызмет көрсету кәсіпорындарының жүйесін оқытады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қызметкерлер статистикасы
  Несиелер: 5

  Шаруашылық жүргізуші субъектінің қызметі шеңберінде персоналдың еңбегін статистикалық есепке алу негіздерін, кадрларды қалыптастыру және есепке алу және оларды пайдалану саласында статистикалық зерттеулерді ұйымдастыру, жүргізу, кадрлық әлеуетті пайдалану тиімділігін талдау, еңбекақы төлеу және еңбекақы төлеу мен азаматтардың әлеуметтік мүдделері арасындағы сәйкестікті қамтамасыз ету мәселелерін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықтық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелерін шешудің ғылыми – практикалық ойлау жүйесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Басқарушылық қызметті құжаттандыру
  Несиелер: 5

  Құжаттарды (хат-хабарларды) дайындаудың, олармен жұмыс істеудің, оларды сақтаудың және жоюдың тиімді жүйесін қамтамасыз ету үшін іс жүргізуді ұйымдастыру мен технологиясын зерттейді (сақтау мерзімі өткеннен кейін)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік психология
  Несиелер: 5

  Пән қалыптастыруға арналған жеке тұлғаның әлеуметтік-психологиялық мінез-құлқының феноменологиясын, ірі және кіші топтардың жұмыс істеу заңдылықтарын түсіну, әлеуметтік-психологиялық байланыс процесін интерпретациялау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ұйымдық мінез-құлық
  Несиелер: 5

  Ұйымдастырушылық мінез-құлық мәселелерін ұйымның тиімді қызметінің негізі ретінде қарастырады, ұйымда топтық мінез-құлықты қалыптастыру, ұйымдағы коммуникативтік мінез-құлық, ұйымдағы көшбасшылық, ұйымдардағы жанжалдар және келіссөздер жүргізу, ұйымдардағы өзгерістер мен инновациялар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құжаттарды басқару
  Несиелер: 5

  Құжаттарды басқару іскерлік және басқарушылық қызмет туралы дәлелдемелер мен ақпараттарды жүйеде сақтау және сақтау (құжаттар түрінде) процестерін қоса алғанда, құжаттарды құру, қабылдау, сақтау, пайдалану және іріктеу (беру) бойынша тиімді және жүйелі бақылауды қамтитын қызмет саласы ретінде анықталады ұйым

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбек құқығы
  Несиелер: 5

  Ол әлеуметтік және еңбек қатынастарын, осы қатынастарды реттейтін еңбек туралы заңдарды, осы нормалар объективті болатын еңбек заңнамасын және оны қолдану тәжірибесін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Корпоративтік құқық
  Несиелер: 5

  Азаматтық құқықтар саласындағы азаматтық қоғамды танып білуге, корпоративтік қатынастарды талдауды, корпоративтік қарым-қатынастарды талдауды жүзеге асырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Пән экономиканың қандай да бір саласымен байланысты емес, экономиканың барлық салаларына қатысы бар және жалпы (макроэкономикалық) түсінік алуы тиіс макроэкономикалық құбылыстарды зерттейді. Макроэкономиканы зерттейтін негізгі проблемалар: экономикалық өсу және оның қарқыны; экономикалық цикл және оның себептері; жұмыспен қамту деңгейі және жұмыссыздық проблемасы; бағалардың жалпы деңгейі және инфляция проблемасы; пайыз мөлшерлемесінің деңгейі және ақша айналымының проблемалары; мемлекеттік бюджеттің жағдайы, бюджет тапшылығын қаржыландыру проблемасы және мемлекеттік борыш проблемасы; төлем балансының жай-күйі және ва��юта бағамының мәселелері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскерлік этика
  Несиелер: 5

  Бұл курста адамгершілік қарым-қатынастың реттеушісі ретінде моральдің негізгі принциптері; тұлғаның адамгершілік мінез-құлқын қалыптастыру сатылары мен факторлары; басшылық, бағынышты әріптестермен іскерлік қарым-қатынас ерекшеліктері; келіссөз жүргізудің этикалық аспектілері; қазіргі коммуникация этикасы; іскерлік адамның мінез-құлық ережелері мен имиджі; оның функционалдық міндеттерін орындау барысында менеджердің алдында тұрған этикалық мәселелер қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 6

  Пән басқарудағы және өзін-өзі басқарудағы негізгі ұғымдар мен тәсілдерді басқаруда, басқарудағы принциптермен, функциялар мен әдістермен, менеджменттің ұйымдық құрылымдарымен және басқару тиімділігін бағалаумен, басқару функцияларымен байланысты. басқару функцияларын жіктеу, менеджментті ынталандыру, ұйымның ішкі және сыртқы ортасы, байланыс процесі және басқару тиімділігін қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 6

  Нақты жағдайларда өмір сүру концепцияларын қарастырады, болашақта қандай ұйым болу керектігі туралы нақты түсінік: қандай ортада жұмыс істеу керек, нарықта қандай ұстаным болу керек, қандай бәсекелестік артықшылықтарға ие болу керек, ұйымда қандай өзгерістерді жүзеге асыру керек

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жанжалдарды басқару
  Несиелер: 5

  Бұл ретте конфликтологияның теориялық негіздері, жанжалдың мәні, оның динамикасы мен құрылымы, қақтығыстардың, соның ішінде корпоративтік, бизнес қақтығыстардың типологиясы беріледі. Қақтығыстарды басқарудың практикалық мәселелері қарастырылады: оларды талдау, ескерту, конструктивті шешу; даулы факторлар, Бизнестің, билік пен тұлғаның әлеуметтік жауапкершілігі; басқару сапасы, ұйымдастырушылық өзгерістер, бизнес-этика және этикет, қақтығыстағы мінез-құлық стратегиясы және келіссөздер жүргізу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Адам ресурстарын басқару
  Несиелер: 5

  Персоналдың еңбегін ұйымдастыруды жетілдіру бойынша іс-шараларды әзірлеу және іске асыру, персоналды кәсіби дамыту бағдарламасын әзірлеу және іске асыру әдістерін зерделейді және олардың тиімділігін, тәуекелдерді бағалауды, персоналды басқаруда қабылданатын шешімдердің әлеуметтік және экономикалық тиімділігін бағалайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Басқаруды өзгерту
  Несиелер: 8

  Студенттердің ӛзгерістерді басқарудың ғылыми әдістері мен қазіргі заманғы тәсілдері жүйесін түсінуін және басқару саласында басқарушылық шешімдерді қабылдау мен іске асыру дағдыларын меңгеруін, ӛзгерістерді басқаруды ұйымдастыру дағдыларын меңгеруін, оның ішінде стратегияны іске асыру кезінде меңгеруін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жобаны басқару
  Несиелер: 8

  Жобаны басқару сұрақтарын бір жағынан басқару қызметінің ерекше түрі ретінде, екінші жағынан жобаны іске асыру міндеттерін шешуге қалыптастырылған тәсіл ретінде оқытады. Оқытылатын сұрақтар қатарына келесілер жатады: жобаны басқару тұжырымдамасы, жобаны жоспарлау, жобаның құнын басқару, жоба бойынша жұмыстарды басқару және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Корпоративтік басқару
  Несиелер: 6

  Қазіргі жағдайда корпоративтік басқару ерекшелігін, ірі интеграцияланған шаруашылық құрылымдарында басқару функцияларын жүзеге асыру мәселелерін зерделейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кадрларды іріктеу және кадрларды дайындау
  Несиелер: 7

  Кадрлық жобаларды басқарудың әдіснамасы, әдістемесі мен технологиясының заманауи, жүйелі және тұтас көрінісін фирмалардың және корпорациялардың бәсекелестік ортада және қысқа және ұзақ мерзімді перспективада жоғары дәрежелі серпінділік жағдайында әлеуметтік-экономикалық саясатты әзірлеу және енгізу жүйесі ретінде қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • HR-менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл курста келесі тақырыптар қарастырылады: адам ресурстарын жоспарлау және стратегия, персоналды іріктеу: қосымша әдістер, жалдау қатынастары, қызметкерлерді оқыту, қызметкерлерді кәсіби оқыту және дамыту бағдарламалары, аттестация және қызметтің тиімділігін басқару, қызметкерлерді әріптестік және тарту, тәртіп және еңбек қақтығыстары, жұмыстан босату, штатты қысқарту және аутплейсмент қарастырылады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Маркетингтік зерттеулер
  Несиелер: 8

  Нарық туралы ақпаратты жинау әдістемесін игеру, ақпарат көздерін іздестіруді, жинау тәсілдері мен техникалық құралдарын таңдауды, іріктеу көлемін есептеуді қоса алғанда, маркетингтік зерттеулер процесін жобалау, сондай-ақ зерттеу жүргізу туралы деректерді талдау, жүйелеу және есепті жинақтау дағдыларын меңгеру болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кадр саясаты
  Несиелер: 7

  Осы курста қолда бар отандық және шетелдік тәжірибе негізінде ұйымның кадрлық саясатын қалыптастыру бойынша тұжырымдамалық және әдістемелік аспектілер, ұйымның кадрлық саясатын әзірлеу кезіндегі негізгі бөлімдер мен бағыттар және кадр саясатына қойылатын талаптар ашылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қызметкерлерді маркетинг
  Несиелер: 8

  "Персонал маркетингі" басқару қызметі ретінде еңбек нарығында персоналды жылжытумен байланысты. Бұл курста сыртқы және ішкі еңбек нарығын талдау тетіктері, қызметкерлерді тарту және тиімді пайдалану саласындағы кадрлық жоспарлау механизмі, персоналды оқыту және дамыту әдістері қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Басқару шешімдерін өндеу
  Несиелер: 5

  Басқару жүйелерін құру шешімдерді қабылдау теориясын, басқару объектілерін жүйелік талдау әдістерін, өндірістік операцияларды модельдеу және оңтайлы шешімдерді іздеу мәселелерін зерттемей мүмкін емес, олар "басқарушылық шешімдерді әзірлеу" пәні бойынша өз көрінісін табады»

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 6

  Қазіргі заманғы көшбасшылық теориясының негізгі концепцияларын, билік пен оның әсерін,менеджердің көшбасшылық қасиеттерін қалыптастыруды зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Адам ресурстарын басқару жөніндегі коучинг
  Несиелер: 6

  Тәртіп менеджмент, дербес басқару, психологияның әртүрлі түрлері бойынша білімін синтездейді. барлық басқару процестері психологиялық заңдылықтардың әрекетіне жатады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қызметкерлердің аудиті және бақылаушы персонал
  Несиелер: 6

  Тәртіптік міндет - студенттерді ұйымдардың адами ресурстарын тексеру, кадрлық үдерістер, ұйымдардағы персоналды басқару жүйесі, персоналды басқару саласындағы бақылау және бюджеттеу саласында білімдер мен құзыреттілік жүйесі

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тәуекелдерді басқару
  Несиелер: 6

  Студенттерде тәуекелдердің мәні мен экономикалық мазмұны және тәуекел-менеджменттің негіздері туралы білімнің тұтас жүйесі негізінде тәуекелдерді анықтау және басқару әдістерін қолдану дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновациялық кадрлық шешімдер қабылдау
  Несиелер: 7

  Экономикалық үдерістердің даму динамикасына тәуекел факторларының әсерін моделдеуді зерттейді, мақсаттар мен шектеулердің белгісіздігі жағдайында экономикалық процестерді талдаудың типтік модельдері. Ақпаратты және олардың нақты экономикалық жүйелерге қосымшаларын

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қызметкерлер сапасын басқару
  Несиелер: 6

  Персоналды басқару қамтамасыз ету мақсатында жоспарлауды, бақылауды және реттеуді қамтитын процесті зерделейді ұзақ мерзімді перспективада кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Өндірістік кәсіпорындардың адам ресурстарын басқару тұжырымдамасын әзірлеудегі қазіргі заманғы әдістемелік тәсілдер; персоналды басқару қызметінің кадрлық аудиті, оның негізгі бағалау әдістері (әкімшілік, экономикалық, әлеуметтік-психологиялық және т. б.) қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновациялық менеджмент
  Несиелер: 7

  Инновациялық процесті басқару объектісі, оның құрылымы, мазмұны, инновацияны игеру процесіне әсер ететін сыртқы және ішкі факторлар ретінде зерттейді. Инновациялық бағдарламаларды қаржыландыруды ұйымдастыру, ұйымдарда инновациялық қызметті болжау және жоспарлау мәселелеріне ерекше көңіл бөлінеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Талантты басқару
  Несиелер: 6

  Талант басқару мәселелерін түсінуді қалыптастыру және ұйымда "талантты" қызметкерлермен жұмыс істеудің практикалық құралдарын меңгеру. Пән "талантты қызметкер" ұғымын анықтаудың заманауи тәсілдері, талант басқару мәселесі. Диагностика және талантты қызметкерлермен жұмыс істеу құралдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы ұйымның кадрлық стратегиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курста аудиттің, кадрлық аудиттің, контроллингтің және кадрлық контроллингтің теориялық және әдіснамалық тәсілдері, мәні мен ерекшеліктері қарастырылады. Ұйымның персоналды басқару жүйесінің контроллинг сұрақтары қарастырылады (негізгі ұғымдар, мақсаттар, міндеттер; персоналға шығындар және олардың құрылымы, персоналмен жұмысты контроллинг құралы ретінде бюджеттеу; персоналға шығындарды талдау және контроллинг)

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қызметкерлерді басқарудағы ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 6

  Пән студенттерде білім мен жүйелік тәсілді қалыптастыру үшін арналған, әр түрлі ақпараттық технологиялар мен бағдарламалық кешендерді қолдану және енгізу кезінде, экономикалық, әлеуметтік және техникалық жоспар объектілерінде персоналды басқаруға қатысты болып келеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау

 • Код ON2

  ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу

 • Код ON3

  әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі

 • Код ON4

  дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу

 • Код ON5

  құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау

 • Код ON6

  адам ресурстарын ұйымдарын басқару стратегияларын жасау, оның жетілуне бағытталған шараларды жоспарлау және жүзеге асыру

 • Код ON7

  кәсіби қызметте құқықтық және нормативтік құжаттарды қолдану және оларды іздестіруді, кәсіпорын қызметінің үйлесімділігіне анализ жасауды жүзеге асыру

 • Код ON8

  басқарушылық шешімдерді қабылдауға, адам ресурстарын басқарудың нақты мақсаттарына бейімделу жолымен ұйымдастырушылық-басқарушылық үлгілерді жасауға анализ әдістерін қолдану

 • Код ON9

  адам ресурстарына аудит жүргізу және ұйымдастырушылық мәдениетке диагностика жасау және стратегиялық, тікелей басқару мәселелерін шешуде мотивация, жетекшілік және билік теорияларын қолдану

 • Код ON10

  адам ресурстарын тиімді басқаруға әлеуметтік психология және еңбек психологиясы аясында білімдерді көрсету

 • Код ON11

  персоналды басқарудың өз заманауи технологиялары

 • Код ON12

  дамудың басым бағыттарын айқындау, тиімділікті негіздеу және тұжырымдамалық бизнес-жоспар түрінде ұсыну

 • Код ON13

  өндірістік циклдің үздіксіздігін қамтамасыз ету, жаңа қызмет түрлерін дамыту тәуекелін және болашағын бағалау үшін өндірістік ресурстарды тиімді түрде бөлу дағдысын меңгеру

6B04112 6B04112-Әлемдік экономика
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04112 Менеджмент бизнеса
Бакалавриат

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04112 Менеджмент ТиПО ДОТ
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B04112 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Орталық- Қазақстан Академиясы

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04112 Өндірістік менеджмент
Бакалавриат

Халықаралық Бизнес Университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04112 Әлеуметтік кәсіпкерлік
Бакалавриат

Нархоз Университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top