Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04207 Қылмыстық саясат және қылмыстық сот төрелігі в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Құқықтану, сот және прокурорлық іс-әрекеттердің заңдылық пен қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз етуге бағытталған заманауи инновациялық ақпараттық технологияларды қолдану бойынша білімдері мен дағдылары бар міндеттерді шешу үшін жоғары білікті мамандарды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Құқыққорғау органдарының қызметінің және қылмыстық-құқықтық саясаттың жетілдіру және даму тенденциялары
  Несиелер: 5

  Қылмыстық-құқықтық саясатты жетілдіру қылмыстық құқық бұзушылықтарды ашу, тергеу және алдын алу міндеттерін шщешу үшін құқық қорғау органдарының тәжірибелік сұранысымен шартталған. Қылмыстық-құқықтық саясат қылмыстық сот өндірісіндегі заңдылықты, жан-жақтылықты, толықтық пен объективтілікті қамтамасыз етудің тәжірибелік міндеттерін шешуге бағытталған. Қылмыстық–құқықтық саясатты және құқық қорғау қызметін жетілдіру инновациялық технологияларды пайдаланумен байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесіндегі қылмыстық саясат
  Несиелер: 5

  Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесінде қылмыстық саясатты жетілдіру қоғамдық, саяси, экономикалық, экологиялық қатынастарды қалыптастыру мен дамытудың объективті-субъективті факторларын реттеудің құқықтық механизмдерін ашуға бағытталған. Ұлттық қауіпсіздік криминологиялық, криминалистикалық зерттеулер негізіндегі қылмыстық сот өндірісі саласындағы қоғамдық қатынастардың қылмыстық-құқықтық, қылмыстық-процессуалдық, қылмыстық-атқарушылық реттегіштерін жетілдірумен қамтамасыз етіледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылмыстық заңды дамыту жағдайындағы ғылыми-техникалық прогресс
  Несиелер: 5

  Оқу курсының мазмұны ұлттық қылмыстық заңнама және халықаралық қылмыстық құқық туралы біртұтас білім жүйесін ұсынады. Мазмұны Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнама жүйесінен шығады және қылмыстық құқық ғылымын тереңдетіп зерделеуге бағыттайды. Қылмыстық заңның дамуы ақпараттық, инновациялық технологияларды пайдалана отырып, ғылыми техникалық прогресс аспектісінде қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Заңдылықты қадағалау қызметіндегі сот тәжірибесі
  Несиелер: 5

  «Заңдылықты қадағалау қызметіндегі сот тәжірибесі» курсы заңдылықтың орындалуын қадағалауды ұйымдастыру және жүзеге асыру бойынша прокуратура органдарының қызметін реттейтін құқықтық нормаларды; оны арттыру аспектілерін, сондай-ақ осы қадағалауды жүзеге асыру теориясының, практикасының және әдістемесінің мәселелерін зерттейді. Оқуға ұсынылған «Заңдылықты қадағалау қызметіндегі сот тәжірибесі» курсы студенттердің кәсіби даярлығының құрамдас бөлігі ретінде және білім алушының заңгер мамандығына жарамдылығын және оның еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етеді. Қазіргі заманғы инновациялық, ақпараттық технологияларды қолдану арқылы заңдылықты қамтамасыз етуге бағытталған прокурорлық ден қою әдістері қарастырылуда.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Білім алушыларда практикалық және ғылыми жоспарда Менеджменттің дамуы туралы, ұйымдастырушылық менеджмент, оның түрлері мен қазіргі тенденциялары туралы түсінік қалыптастыру және магистранттарда үдерістік, жүйелік және жағдайлық негізде заманауи ұйымдық менеджменттің принциптерін, әдістерін, нысандары мен құралдарын қолдануға жалпы көзқарасты қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасындағы қылмыстылықтың алдын алу
  Несиелер: 4

  Оқу курсы қазіргі нақты жайттарды ескере отырып, құқық бұзушылықтардың алдын алудың негізгі бағыттарын, сондай-ақ мемлекеттік билік органдарының, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, құқық қорғау органдарының құқық бұзушылықтардың алдын алудағы рөлі туралы білімдерді қамтиды. Алдын алу әдістерін әзірлеу қылмыстылыққа қарсы күрестің іс жүзіндегі механизмі болып табылады, ол иноформациялық технологиялармен негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Криминалистикалық тактика және қылмыстылыққа қарсы күрес тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Қылмысқа қарсы күрес практикасында тиімділікті қамтамасыз етудің басым бағыты криминалистикалық тактиканы әзірлеу және пайдалану болып табылады. Криминалистикалық тактика тергеу, жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу кезінде тактикалық арсеналмен күресу практикасын тиімді құралдармен, құқық қорғау, мемлекеттік органдардың өзара іс-қимылын ұйымдастыру құралдарымен, олардың БАҚ-пен, үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимылын қамтамасыз етеді. Өзара іс-қимылдың тиімді нысаны ретінде халықаралық ынтымақтастықты қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылмыстық іс жүргізу өндірісін реформалау
  Несиелер: 5

  Оқуға ұсынылған курс ғылыми және тәжірибелік қызығушылық тудырады. Аталған курс студенттерді құқық қорғау органдары мен соттың қылмыстық істерді тергеу және қарау бойынша күрделі, көп жақты қызметімен таныстырады. Осы орайда дәрістерде студенттерге қылмыстық-процессуалдық құқық түсінігі ашылады, ғылымның проблемалық жағдайы талданады, қылмыстық-пролцессуалдық дәлел сипаттамалары мен талдауға, сот және тергеу тәжірибесіне баса көңіл аударылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылмысқа қарсы күрестің криминологиялық әдістері
  Несиелер: 4

  «Қылмысқа қарсы курестің криминологиялық әдістері» курсын зерттеу студенттерге қылмыстылық себептері мен шарттарын, қылмыстылықтың алдын алу шараларын, сондай-ақ қылмыстылықпен күресудің басқа аспектілерін жақсы түсінуге, осы саладағы қолданыстағы заңнамаға бағытталуға мүмкіндік береді. Криминологиялық әдістер инновациялық технологияларды пайдалану арқылы детерминациялаушы факторларды анықтауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  басқару үдерісі кезінде психологиялық әдістерді кәсіби іс-әрекетті жүзеге асыру кезінде қолдануға дайын болу, жобалық-зерттеу жұмыстары мен ұжымға жетекшілік ету

 • Код ON2

  Қылмыстық, Қылмыстық-іс жүргізу заңнамасын қолдану дағдыларын меңгеру; ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесінде қылмыстық саясатты жетілдіру бағыттарын білу

 • Код ON3

  қылмыстылыққа қарсы әрекет ету жүйесінде криминологиялық зерттеу әдістерін қолдану; Қылмыстылықтың алдын алу, жолын кесу шараларын іске асыру дағдыларын игеру

 • Код ON4

  Заңдылықтың бұзылуына прокурорлық қадағалау актілерінің қолдану дағдыларын меңгеру; заңдылықты қамтамасыз етудің қылмыстық-құқықтық және қылмыстық-іс жүргізу тетіктерін қолдану; қылмыстық сот ісін жүргізу саласындағы заңдылықты қамтамасыз ету дағдыларын меңгеру; Сот, құқық қорғау органдары мен прокуратура органдарының қызметінде практикалық тапсырмаларды ақпараттық технологияларды қолдану арқылы шешу дағдыларының болу;

Top