Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07103 Машина жасау в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Курс бағдарламасы мемлекет пен құқықтың пайда болуының негізгі теориялары, ерекшеліктерін, мәнін, әдістерін анықтауды қарастырады., Қазақстан Республикасының конституциялық, әкімшілік, Еңбек, Азаматтық құқық, қылмыстық, отбасылық, жер, қаржы, салық, банк, сақтандыру құқығы сияқты құқық принциптерін, салаларын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама саласында студенттердің құқықтық сауаттылығын арттыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетаным, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық стандартын, сыбайлас жемқорлықтың кез келген көрінісіне төзбеушілік қарым-қатынасты қалыптастыру

  Селективті тәртіп
 • Материалтану*
  Несиелер: 3

  Болашақ мамандарды машина бөлшектерінің дайындамаларын алудың және өңдеудің негізгі әдістері, металдар мен қорытпалардың құрылымы мен қасиеттері, металдардың классификациясы, металдардың механикалық, физикалық, химиялық және технологиялық қасиеттері, қорытпа, компанент және фазаның тұжырымдамасы, қорытпалардың мемлекеттік диаграммалары, машина жасауда қолданылатын материалдар, шойын, болат, түсті металл қорытпалары, металл емес материалдар, қорытпалардың термиялық өңдеуі, қорытпалардың химиялық-термиялық өңдеуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  Классикалық математиканың теориясын, заңдылықтарын, негізгі ұғымдарын оқып білу. Математикалық модельдерді құра білу, математикалық есептерді қоя білу, қолайлы математикалық әдістерді және есептің шешімінің алгоритмін таңдай алу. Ғылыми көзқарас пен логикалық ойлау қабілеттерін қалыптастыру. Сапалы математикалық зерттеулерді іске асыру, жүргізілген математикалық талдау нәтижесінде практикалық ұсыныстар беру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сызба геометриясы және инженерлік графика
  Несиелер: 5

  Геометриялық сипаттағы мәселелерді шешу жолдарын зерттеу және кескіндерді салу әдістерін негіздеу және мазмұндау. Кеңістік объектілерін жазықтыққа проекциялау әдістерін оқыту. Студенттердің кеңістікті елестету қабілетін дамыту. Сызба орындаудың теориялық негізін қалыптастыру. Студенттерді конструкторлық құжаттамаларды дайындау ережелеріне оқыту. Бұйым сызбасын дайындау және оқу практикалық дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру үшін теориялық білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Конструкциялық материалдарды өңдеудің технологиялық негіздері (слесарлық және соғып өңдеу негіздері)
  Несиелер: 3

  Материалдардың физика-механикалық және технологиялық қасиеттері туралы негізгі мәліметтер келтірілген. Металдар мен қорытпаларды термиялық өңдеу мәселелері, металдарды слесарлық өңдеудің негізгі түрлерін орындау ережелері, әрбір слесарлық операциялар үшін құрал түрлері, оларды орындау тәсілдері және жұмыс орнын ұйымдастыру әдістері баяндалған. Сондай-ақ жөндеу кезінде қолданылатын металл кескіш станоктардың сипаттамасы берілген. Металл кескіш станоктарды пайдалану мәселелері қаралды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік графика*
  Несиелер: 5

  Инженерлік жобалау жөнінде; жобалау кезеңдері туралы; бірыңғай жобалық құжаттама жүйесі туралы; жобалау құжаттамасының ережелері туралы білімді қалыптастыру; Технологиялық құжаттамалардың бірыңғай жүйесін зерттеу; технологиялық құжаттарды дайындау ережелері; өңдеу технологиялық процесінің жинақ құжатын дайындау ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Конструкциялық материалдар және термиялық өңдеу
  Несиелер: 5

  Машина тетіктерінің дайындамаларын алудың және өңдеудің негізгі технологиялық әдістерін; негізгі конструкциялық және аспаптық материалдардың құрылымын, қасиеттерін, жіктелуін, ентаңбалануы мен термиялық өңделуін; металдардың механикалық, физикалық, химиялық және технологиялық қасиеттерін; машина жасауда қолданылатын материалдарды: шойындарды, болаттарды, түсті метал қорытпаларын; метал емес материалдарды оқып-үйрену.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық хат
  Несиелер: 3

  Пән студенттерді ғылыми тілде сөйлеу мәнерінің негізгі ерекшеліктерімен таныстырады. Курс шеңберінде келесі жанрлардың ерекшеліктері талқыланады: эссе, ғылыми мақала, реферат (сын-пікір), курстық жұмыс, ғылыми баяндама, презентация, баяндама. Студенттерде зерттеудің жазбаша нысандары және академиялық мәтіндер жазу дағдылары жайлы түсінігін қалыптастыру негізгі мақсат болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік қағаздар
  Несиелер: 3

  Пән іскерлік хат алмасудың жалпы талаптары мен ерекшеліктерін, Қазақстандағы іскерлік хат, хат жазысудың заңнамалық және нормативтік-әдістемелік негіздерін, ресімдеу ережелерін, бланкілерді, іскерлік хат құрылымын зерттейді. Іскерлік хаттың ақпараттылығы мен сенімділігі. Жазбаша жанрлардың ерекшелігі. Ұйымдастыру-тарату құжаттамасының жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дәлдікті нормалау және техникалық өлшеулер*
  Несиелер: 6

  Машина жасаудағы өнімдердің сапасын анықтау үшін параметрлердің дәлділігін нормалау мен әртүрлі типті байланыстарды өзараалмастыру әдістерін қамтамасыз ету жолдарымен танысу. Дәлділікке қойылатын нормалау талаптарының негізгі ережелері. Бөлшектердің байланыстарының типтік элементтерінің дәлділіктерің нормалау. Бөлшектердің элементтерінің жазықтықтағы орны мен формасының дәлділіктерін нормалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 6

  Зат құрылымын терең түсіну, табиғат ғылымы мен ғылыми-техникалық прогрестің дамуын анықтайтын онда кездесетін құбылыстардың табиғаты. Физиканың басқа жаратылыстану ғылымдарымен байланысы, байланысты пәндер. Технологияның жаңа салаларын және жаңа технологияларды жасау мен дамытудағы физиканың рөлі. Технологияның физиканың дамуына әсері. Физикалық зерттеу әдістері: тәжірибе, гипотеза, эксперимент, теория.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Теориялық механика
  Несиелер: 6

  Теориялық механика материялық нүкте мен механикалық жүйенің тепе-теңдігі туралы және қозғалыстағы нүктенің, қатты дененің және механикалық жүйенің кинематикалық және динамикалық сипаттамаларының қасиеттері туралы; механиканың жаңа жетістіктерін механизмдер мен машиналарды жетілдіру үшін қолдану туралы білімді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшеу
  Несиелер: 6

  Өндірісте өнімдерді стандарттау мен сертификаттау аймағында нормативтік құжаттар мен мемлекеттік актылары туралы студентердің білімдерін қалыптастыру; стандарттау және сертификаттау ідңстері мен прициптері туралы; бақылау әдістері туралы; мемлекеттік эталон туралы; Сертификаттаудың негізгі түсініктері мен маңызы. Сертификаттаудың прициптері мен мақсаттары. Өлшеу құралдарының түрлерімен таныстыру; технологиялық машиналар мен жабдықтарда қолданылатын өлшеу құралдарын сипаттамасы мен бақылау және өлшеу құралдарын пайдалануын студенттерге бейімдеу мен қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өмір тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Қауіпсіздік саласында ғылыми таным әдістері туралы; Азаматтық қорғаныс туралы, әртүрлі шығу тегі төтенше жағдайлардың пайда болу себептері, салдары және алдын алу туралы; төтенше, бейбіт және соғыс уақытында ҚР-да халық пен аумақты қорғау жүйесі туралы білімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Материалдар кедергісі
  Несиелер: 6

  Материалдар кедергісі конструкцияның барлық элементтерін беріктікке, қатаңдыққа, тұрақтылыққа инженерлік есептеудің негізі болып табылады. Материалдардың физика-химиялық қасиеттері, деформацияның карапайым және күрделі түрлеріндегі кернеу мен деформация оқытылады. Конструкция элементтерінің тұрақтылық заңдары, сондай-ақ динамикалық және ауыспалы жүктемелер кезіндегі материалдардың сипаты қарастырылады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өзара алмасымдылық негіздері
  Несиелер: 5

  Өзара ауыстырымдылық негіздері» пәні машина сапасын арттырудағы, ҚДБЖ дағы тегіс цилиндрлік қосылыстардың қондырғылары мен дәлдік шектер жүйелерін құрастыру біріңғай принциптерін құрастырудағы өзара ауыстырымдылықтың рөлі. Машина бөлшектерін жасау мен бастапқы қалпыны келтірудегі өңдеудегі беттердің орналасуы мен сырт пішін дәлдігі және қателіктердің түрлері мен олардың машина сенімділігіне әсері беріледі. Қондырғыларды есептеу мен таңдау мен мөлшер тізбектерін есептеу негіздері беріледі.Тегіс конусты қосылыстардың,бұрандалы, шпонкалы және шлицалы қосылыстар және тісті берілістер өзара ауыстырымдылығы қарастырылады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология
  Несиелер: 5

  Адамның тіршілік ету ортасының жағымсыз факторлары, әсер ету салдарлары, оларды сәйкестендіру және адамдарды қорғауды қамтамасыз ету принциптері, объектілердің жұмыс істеу тұрақтылығын арттыруды зерттеу әдістері, ТЖ болжау және авариялар, апаттар мен дүлей зілзалалардың салдарын жоюға дайындығын анықтайтын үлгілерді әзірлеу туралы білімді қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаттары мыналар: - экономикалық теорияның жалпы негіздерін ашу; - шаруашылық жүргізу заңдарын және шаруашылық жүргізуші субъектілердің әр түрлі деңгейдегі ұтымды мінез-құлқын зерттеу, экономикалық дамудың принциптері мен заңдарын анықтау;-негізгі экономикалық ұғымдар мен санаттарды ашу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері
  Несиелер: 6

  Техникада пайдаланылатын металл және металл емес материалдарды алу әдістерін зерттеу, химиялық құрамы, өңдеу әдістері және жұмыс жағдайларына сәйкес, сондай-ақ, қалыптастыру әдістеріне байланысты осы материалдарынан дайындамалар, бөлшектер мен өнімдер қасиеттерінің заңдылықтарын зерттеу. Материалдарды алу және өңдеу процестерінің физика-химиялық негіздері мен технологиялық ерекшеліктерін зерттеу; Металл және металл емес материалдардың негізгі топтарын, олардың қасиеттерін және оларды қолдану салаларын зерттеу; Стандартты жабдықтар, аспаптар мен құралдар құрылғысының принциптерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өндірістік процестер**
  Несиелер: 6

  Материалдарды кесудің технологиялық процестерінің ерекшеліктерін және технологиялық процестерінің физикалық және кинематикалық ерекшеліктерін , зерттеу: кесу, пластикалық деформациялануы, электроэрозионды, электрохимиялық, ультрадыбыстық, сәулемен өңдеу. Материалдарды механикалық өңдеудің негізгі технологиялық пішінөзгеру процестерін және операцияларын зерттеу. Изучение процессов и операций Сол сияқты негізгі материалдарды қысыммен өңдеудің және материалдардың физика-химиялық пішінөзгерудің негізгі технологияларының процестерін және операцияларын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Машина бөлшектері және конструкциялау негіздері
  Несиелер: 5

  Студенттерде беттердің анағұрлым ұтымды материалдарын, формаларын, дәлдік дәрежелерін және кедір-бұдырлықтарын, сонымен бірге машина бөлшектері мен құрастырма бірліктерін жасау, құрастырудың техникалық шарттарын және оларды пайдалануға қойылатын талаптарды таңдау кезінде оптималды шешімдерді қабылдау дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Машина жасаудағы квалиметрия
  Несиелер: 5

  Квалиметрияның негізгі әдістері, мемлекеттік қадағалау жүйесі, ведомствоаралық және ведомствалық өнім сапасын бақылау; дифференциальдық, интегралдық , кешендік , аралас және аналитикалық сапаны бағалау; өнім сапасының деңгейін анықтау туралы студентердің білімдерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық машиналары (құрылысы)
  Несиелер: 5

  Базалық ауыл шаруашылығы машиналарының мақсаты, құрылымы және реттеуі бойынша білімді қалыптастыру; топырақты негізгі және арнайы өңдеуге арналған машиналар. Топырақты беттік өңдеуге арналған машиналар мен құралдар. Тыңайтқыштарды енгізуге арналған машиналар. Егуге және отырғызуға арналған машиналар. Егістерді күтуге арналған машиналар. Өсімдіктерді қорғауға арналған машиналар. Азық дайындауға арналған машиналар. Дәнді, техникалық және көкөніс дақылдарын жинауға арналған машиналар. Мелиорация және суландыруға арналған машиналар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Техникалық сызу және АЖЖ негіздері**
  Несиелер: 5

  Студенттерді үш өлшемді машиналық графиканың негізгі ұғымдары мен теориялық негіздерін таныстыру. Студенттерді кеңістіктегі формалар мен объектілердің графикалық кескінделуінің қарапайым әдісіне оқыту. Студенттердің күрделі функционалдық тәуелділіктегі нысандарды көрнекілендіруге мүмкіндік беретін үш өлшемді машиналық графика әдістерін игеруге, жобаланған бірақ, жасалмаған объектілердің бейнесін алуға, байқауға мүмкіндігі төмен жерден пішіннің пайда болуын бағалауды және осыған ұқсас мәселелерді шешуді үйрету. Сондай-ақ, студенттерге нақты уақыттағы бейнелерді дайындау және экранға шығару үшін интерактивті машиналық графика бағдарламаларыме�� қамтамасыз етуді үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автомобильдік процестерді жобалау және талдау**
  Несиелер: 5

  Студенттерде тракторлар мен автомобильдердің конструкциясы мен құрылысы, теория және есептеу негіздері, автотракторлар мен олардың қозғалтқыштарын сынау бойынша білімді қалыптастыру. Студенттерді жұмыс істеп тұрған машиналардың құрылымын дұрыс түсінуге және бағалауға, жаңа машиналарды меңгеруге және жұмысқа қосуға, ақауларды анықтауға және жоюға, машиналардың тораптары мен жүйелерін күйге келтіру мен реттеуді орындауға, машинаның жоғары өнімді, сапалы және қауіпсіз жұмыс істеу мүмкіндіктерін қолдана білуге үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Метрология, стандарттау және сапаны басқару
  Несиелер: 5

  Өндірісте өнім сапасын басқару және стандарттау мен метрология аймағында нормативтік құжаттар мен мемлекеттік актылары туралы студентердің білімдерін қалыптастыру; Метрологияның негізгі түсініктері мен анықтамалары. Метрология, стандарттау және сертификаттау аймағы бойынша алдыңғы қатарлы отандық және шет елдік тәжірибелерді жүйелеу және оқып үйрену;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Механизмдер,машиналар және манипуляторлар теориясы
  Несиелер: 5

  Механизмдер, манипуляторла ман машиналардың негізгі түрлерімен, құрылымын тұрғызу принциптерімен, жекелеген механизмдер мен манипуляторлардың жұмыс принципімен, олардың машинадағы өзара әрекеттесуімен таныстыру. Машина мен манипуляторды жасауға қажетті механизмдерді зерттеудің және схемаларын жобалаудың жалпы әдістерін зерделеу. Берілген механизмдер, манипуляторлар мен машиналардың кинематикалық пен динамикалық параметрлерін, берілген кинематикалық пен динамикалық көрсеткіштері бойынша жобаланатын механизмдердің оптималды параметрлерін анықтау дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік және конструкторлық графика
  Несиелер: 5

  Инженерлік-графикалық жұмыстардың автоматтандырудың әмбебап ортасын меңгеруге; ЕСКД талаптарын қанағаттандыратын құжаттарды ресімдеу сапасына қатысты жобалық құжаттаманы алу үшін машиналық графиканы студенттердің меңгеруі; қатты денені модельдеу мүмкіндіктерін; AutoCAD жүйесінде сызбаларды құру әдістемесін; конструкторлық құжаттарды рәсімдеу және орындау ережелерін оқып үйрету; сызбаларды құру және оларды сақтау, бар сызбаларды өзгерте білу, сызбаларды плотерден және шығара білуді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Технологиялық жарақ
  Несиелер: 5

  Машина жасау саласында әртүрлі мақсаттарда қолданылатын технологиялық жарақты жобалау және қысқыш күштерді есептеу, қысқыш құрылғыларды таңдау үшін, қуат құрылғылары мен қажетті дәлдікті есептеу, таңдау үшін арналған пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Машина жасау өндірісінің айлабұйымдары
  Несиелер: 5

  Машина жасаудағы қолданылатын айлабұйымдар технологиялық жүйенің құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады, ол станокта өңдеу барысында аспаптың немесе дайындаманың нақты дәлдігін қамтамасыз етеді. Айлабұймдардың, құрылғының қысқыш элементтерінің деформациясы және тозуы, монтаждау және бағыттаушы беті оның дәлдігінің бастапқы сипаттамаларын өзгертеді және жалпы өңдеу қателігінің компонентін көбейтеді. Технологиялық айлабұйымдардың, құрылғыларының мақсаты станоктың, жабдықтың технологиялық мүмкіндіктерін қамтамасыз ету және кеңейту болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көтеру-тасымалдау машиналары
  Несиелер: 5

  Көтергіш-тасымалдау машиналарын жобалау саласында инженерлік ойлау дағдыларын қалыптастыру; конструктивтік шешімдерді жобалау және оңтайландыру әдістерін теориялық және практикалық меңгеру. Машина бөлшектерінің параметрлерін графикалық, аналитикалық және сандық зерттеу әдістерін; жүк көтергіш механизмдердің құрылысы мен есептеу принциптерін; тиеу-түсіру машиналарының құрылысы мен мақсатын оқып білу; жүк көтергіш машиналардың элементтерін есептеуді орындау: тиегіштердің өнімділігін есептеуді орындау; бағдарламалардың қолданбалы пакеттерін пайдалана отырып, КТМ бөлшектерін құрастыру тәсілдерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дайындаманы жобалау және өндіру*
  Несиелер: 5

  "Дайындамаларды жобалау және өндіру" пәні қазіргі заманғы машина жасауда және халық шаруашылығының барлық салаларында маңызды рөл атқарады. Пәннің негізгі міндеті: 1) қажетті сападағы дайындамаларды дайындау мәселелерін, дайындаманың ең аз өзіндік құнын және одан дайындалатын бөлшектерді; 2) Дайындамаларды өндіру мен кейіннен механикалық өңдеу арасындағы байланысты; 3) дайындамаларды алудың дәстүрлі және жаңа әдістерін, олардың технологиялық мүмкіндіктерін, қолдану саласын оқып үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кескіш аспап
  Несиелер: 5

  Кесу арқылы конструкциялық материалдарын өңдеуде комплексті білімді қалыптастыру, белгілі эксплуатациялық жұмыс жағдайына арналған кесүші аспапты, оның конструкцияларын, геометриялық параметрлерін, тозуға төзімділік пен кесу режимдерінің элементтерін таңдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электр техникасы, электроника және автоматика негіздері
  Несиелер: 5

  Электр машиналары мен аппараттарын пайдалану принциптері, сондай-ақ автоматтандыру бойынша білім комплексін қалыптастыру; Электр тізбектерінің диаграммалары, негізгі түсініктер мен анықтамалар туралы; тікелей және синусоидалы токтың электр тізбектері; электр машиналары мен аппараттары туралы; электрондық және жартылай өткізгіш аспаптар туралы; автоматтандырылған жүйелердің элементтері туралы білім қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Гидро- және пневможетек және гидро- және пневмоавтоматика*
  Несиелер: 5

  Гидропневматикалық машиналар" пәні студенттерді гидропневмомашиналарды есептеу және жобалауды дамытудың қазіргі жағдайы мен перспективаларымен таныстыру, конструкцияны, машиналардың берілген тобының әрекет ету принципін зерттеу, параметрлерді есептеу және таңдау әдістерін меңгеру, технологиялық машиналардың гидропневможетектерін пайдаланудың тиімді тәсілдерін меңгеру; технологиялық машиналардың гидропневматикалық жабдықтарын таңдауға әсер ететін факторларды зерттеу және олардың жұмысының техникалық көрсеткіштері; гидропневматикалық жабдықтардың негізгі параметрлерін таңдау және есептеу, әрекет ету принципін, оны қолдану ж��не пайдалану шарттарын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Металкескіш станоктар
  Несиелер: 6

  Станоктардың конструкциясы мен кинематикалық схемалар, жұмыс жасау және техникалық қызмет көрсету ережелері. Белгілі механикалық өңдеуге арналған станоктарды таңдау кезінде технологиялық мүмкіндіктерді есептеу, автоматтандырылған, жартылай автоматты, арнайы және модульдік машиналар мен автоматты CNC машиналарын басқару принциптерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электроника және микропроцессорлық техника*
  Несиелер: 5

  Электроника және микропроцессорлық техника студенттерді микропроцессорлық жүйелер мен электроника классификациясымен (ЭиМТ), базалық архитектуралармен (ЭиМТ), функционалды тораптармен және процессордың жұмыс принципімен, архитектураны, негізгі перифериялық құрылғылармен және нақты бір кристалды RISC микроконтроллердің ішкі жүйелерімен жұмыс істеу тәртібінің командалар жүйесін зерттеу жолымен таныстырады, негізгі теориялық ережелерді бекітеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Машина жасау өндірісінің жабдықтары
  Несиелер: 6

  Машина жасау өндірісінде қолданылатын жабдықтар туралы білім жинағын қалыптастыруға арналған пән. Металл кесетін станоктар және олардың конструкциялары, металлкескіш станоктардың қозғалыс сұлбалары және классификациясы, станоктың кинематикалық сұлбалар және олардың белгіленуі. соғу, соғу және штамптау жабдықтар классификациясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кесу теориясы*
  Несиелер: 5

  Металл кескіш құралдарды жобалау бойынша білім комплексін қалыптастыру, яғни. жалпы есептеу сұлбасын және оның жүйелілігін жасау; кескіштің негізгі өлшемдерін, кесу жиектері профилін, атқарушы өлшемдерді (тесік тесіктерінің диаметрі және т.б.) геометриялық, дәлдігі, беріктігі және басқа есептері; кескіштің материалын, құрылыс түрін таңдау (бір бөлік, композициялық, композициялық) және құрылымның негізгі өлшемдері; қалған бос мөлшерін анықтау; құралдың жұмыс сызбасын (эскизін) және техникалық талаптарды тағайындау; кескіш құралдардың геометриялық және жобалық параметрлерін зерттеу. Құралдың беріктігін, Кесетін құралдарға арналған материалды таңдау. Айналу, бұрғылау, майдалау, тегістеу, кесу, кесу, брошюру үшін кесу режимінің элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Машина жасау технологиясы
  Несиелер: 5

  Машина жасау өнімдерін құрылымдау мен өндіру үшін гылыми негізгі теориялық білім қалыптастыру. Машиналардың және оның бөлiктерiнiң белгiлi сапасын қамтамасыз етуге байланысты негiзгi мiндеттердi шешуге арналған дағдыландыру. Машина жасау технологиясының негіздерін білу машина жасау өнімдерін талдау, болжау, жоспарлау және бақылау үшін қажетті технологиялық процестері, барлық өндірістік циклдар туралы білімдер мен машина бөлшектерінің сапасы туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Зерттеу негіздері, машина жасаудағы өнертабыс және инновация*
  Несиелер: 5

  Ғылым мен техниканың негізгі заңдылықтары мен даму бағыттарын; ғылыми зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін қою тәсілдерін; эксперименттік зерттеулерді жүргізу әдістемесін; ғылыми-техникалық патенттік ақпаратты: өнертабыс ұғымы және оның ерекшеліктері: нәтижелерді өңдеу және талдау әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Машина жасаудағы компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 5

  Бұл курс машина жасаудағы компьютерлік модельдеудің негізгі математикалық модельдері мен әдістерін зерттейді. Машинажасаудағы компьютерлік модельдеудің негізгі математикалық схемалары мен әдістерін зерттейді. Курсты оқу және білім алу компьютерлік модельдерді жобалау, алгоритмдерді әзірлеу, оларды бағдарламалық жүзеге асыру, ақпараттық жүйелердің компьютерлік модельдерін, есептеу желілері мен есептеу процестерін, бизнес-процестердің модельдерін құру бойынша оқу есептерін шешу бойынша қызметте жүзеге асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Машина жасау өндірісін ұйымдастыру және менеджмент*
  Несиелер: 5

  Машина жасаудағы өндірісті ұйымдастыру және басқару үшін кез-келген деңгейдегі маман менеджмент саласында жеткілікті теориялық және практикалық дайындыққа ие болуы керек. Өндірісті ұйымдастыру - өндірістің барлық элементтерінің әрекеттерін үйлестіруден тұрады және оның құрамдас бөлімдеріне жұмыс істеуіне сəйкестігін қамтамасыз ететін басқарудың ажырамас бөлігі ретінде қарастырылады. Басқару циклі құрамында үш басқару сатысы бар: 1. Белгілі бір жағдайларда оңтайлы шешім қабылдау және әзірлеу; 2. Барлық құрылымдық бөлімшелердің іс-қимылдарын ұйымдастыру, үйлестіру және реттеу жолымен алынған шешімді орындалуы; 3. Техникалық және экономикалық көрсеткіштерді ескере отырып және талдау арқылы нақты жағдайды дұрыс бағалауды қамтамасыз етуге арналған бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Төтенше жағдайлардан халықты және объектілерді қорғау. Радиациялық қауіпсіздік *
  Несиелер: 5

  Халықты және объектілерді төтенше жағдайлардан қорғау. Радиациялық қауіпсіздік" пәні еңбекті қорғаудың құқықтық және ұйымдастырушылық мәселелері бойынша, тиісті мемлекеттік стандарттармен белгіленген еңбек гигиенасы, өндірістік санитария, өндірістік және өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша білім мен іскерліктің деңгейін, сондай-ақ өндірістік қызметтің нәтижелері бойынша Қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын қорғаудың басымдылығы принципін іс жүзінде іске асыру бойынша белсенді ұстанымды қалыптастыру мақсатында оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Машина жасау өндірісін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Өндірісті ұйымдастыру саласында мамандарды даярлау және болашақ мамандардың өндірістік жүйелерді ұйымдастырудың практикалық міндеттерін шешуде іскерлік пен дағдысын қалыптастыру, нарықтық экономика жағдайында өнеркәсіптің түрлі салалары мен меншік нысандары үшін бағыттар бойынша экономика және өндірісті ұйымдастыру саласында жұмыс істеу үшін кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Технологиялық процестерді АЖЖ
  Несиелер: 5

  Технологиялық процестерді, технологиялық жабдықтарды және құралдарды автоматтандырылған жобалаудың әдіснамалық негіздерін зерттеу. Өнеркәсіпте кең таралған және функционалдық ішкі жүйелердің өзіне тән көзі болып табылатын технологиялық үдерістердің АЖЖ ішкі жүйелерін практикалық игеру. АЖЖ технологиялық үдерістерді жетілдірудің перспективалары мен негізгі бағыттарын таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • САD жүйелер**
  Несиелер: 5

  CAD - жүйе (сomputer-aided design жобалауды компьютерлік қолдау) – бұл компьютерлік техниканы қолдану арқылы жобалау жұмыстарын орындауға арналған, сондай-ақ жеке бұйымдарға, ғимараттар мен құрылыстарға конструкторлық және технологиялық құжаттаманы жасауға мүмкіндік беретін автоматтандырылған жобалау жүйесі. Негізгі мақсаты - жобалау және өндірісті дайындау сатыларында жұмыстарды автоматтандыру есебінен инженерлер еңбегінің тиімділігін арттыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Еңбек қауіпсіздігін басқару
  Несиелер: 5

  Мемлекеттік басқару деңгейінде де, кәсіпорынды басқару деңгейінде де еңбек қауіпсіздігін басқару бойынша білімді қалыптастыру. Еңбекті қорғау саласындағы маманы еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік актілерді білуге тиіс, осы негізде қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша шараларды әзірлеуге және жүзеге асыруға, еңбек жағдайларын жақсартуға бағытталған басқарушылық шешімдер қабылдауға тиіс. Оның жұмысынан жұмыскерлердің жұмысқа қабілеттілігі мен денсаулығын сақтау, сондай-ақ өндірістегі қауіпсіздікке жауап беретін лауазымды адамдар мен басшылардың әл-ауқаты да байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Технологиялық жүйелерді автоматты басқару теориясы*
  Несиелер: 5

  Автоматты басқару теориясы негіздері бойынша білімді қалыптастыру, заманауи процестерді басқару жүйелерін құрудың негізгі принциптері, басқару жүйелерін синтездеу және талдау құралы, басқару құралдарының қазіргі материалдық-техникалық базасын және мүмкіндігін ұсыну. Басқару процесінің сапасын талдау үшін автоматтандырылған жүйелердің ауысу функцияларын және уақытша теңдеулерін табу бойынша есептер жиынтығын жасау. Белгілі сипаттамалары бар автоматтандырылған жүйелерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аддитивті технологиялар
  Несиелер: 5

  "Аддитивті технологиялар" пәнінің пәні модельді материалдың қабаттарын бекіту және олардың өзара бір-бірімен әр түрлі тәсілдермен: жентектеу, қорыту, желімдеу, полимерлеу арқылы қабат-қабат құрылымдаудың технологиялық тәсілдері болып табылады. Аддитивті технологияларды пайдалану кезінде жобаны іске асырудың барлық кезеңдері - идеядан материалдауға дейін бірыңғай технологиялық тізбекте болады, онда әрбір технологиялық операция цифрлық CAD/CAM/CAE-жүйеде орындалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикалық талдау және статистика
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік кәсіпорындарда экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдерін пайдалануды зерттейді. Экономикалық талдау түрлері. Шынайы статистикалық ақпаратты жинау әдістері; Басқарушылық және қаржылық талдау. Кәсіпорынның шаруашылық процестеріне талдау жүргізу әдістемесі, субъект қызметінің соңғы қаржылық нәтижелеріне есеп жүргізу, экономикалық құбылыстар мен процестердің себеп-салдарлық байланыстарын анықтау тәсілдері. Өндірістің шығындарын және өнімнің өзіндік құнын талдау. Кәсіпорынның қаржылық нәтижелері мен қаржылық жағдайын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Автомобильдер конструкциясы және жинақтау технологиясы**
  Несиелер: 5

  Автомобильдерді құрастыру технологиясы мен конструкциясы бойынша білім мен дағдыларды қалыптастыру; автомашиналарды тиімді пайдалану мен техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету туралы; жұмыста бұзылу, істен шығу себептерін анықтау бойынша, ақаулардың алдын алу және олардың салдарын жою бойынша; құрастыру бойынша өнеркәсіптік кәсіпорын учаскесі жабдықтарының қалыпты және үнемді жұмысын қамтамасыз ету бойынша; автомашиналарды құрастыру бойынша негізгі нормативтік құжаттарды зерделеу; қолданыстағы өндіріс жағдайында техникалық бақылау әдістері; машиналарды құрастырудың технологиялық процестерін жобалау қабілеті;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Машина жасау өндірісін жобалау
  Несиелер: 5

  Машина жасау өндірісінің негізгі өндірістік жүйесін жобалауды зерттеу. Цехтың технологиялық параметрлерін зерттеу, оларды анықтау әдістері; - ғимараттар мен құрылыстарды таңдау;-цехтарда негізгі және қосалқы жабдықтарды орналастыру; - техникалық-экономикалық негіздемені, таңдалған жоспарлау жобасын орындау. Машина жасау өндірісінің учаскелері мен цехтарын жобалау дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Техникалық қызмет көрсету**
  Несиелер: 5

  «Техникалыққызмет көрсету» пәні техникалық сервистің көлік техникасы жүйесіндегі орнын; техникалық қызмет көрсету, техниканың ақаулықтарын жою мен оны сақтау, жөндеу-қызмет көрсету базасы, машина-технологиялық станцияларын ұйымдастыру, машиналарға техникалық қызмет көрсетуді жоспарлау мен ұйымдастыру, техниканы лизингтік жалдау мәселелерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Машина жасау экономикасы*
  Несиелер: 5

  Кәсіпорындардың шаруашылық іс-әрекетінің теориясы мен практикасын, олардың экономикалық процестің басқа қатысушыларымен өзара іс-қимылын зерттеу. Өндірістің экономикалық және әлеуметтік тиімділігі. Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық саясаты. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету. Кәсіпорынның экономикалық стратегиясы. Өндірістің пайдасы мен рентабельділігі. Кәсіпорын қаржысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Өнеркәсіптік жабдықтарды жөндеу және профилактика әдістері
  Несиелер: 5

  Технологиялық жабдықты профилактиклау, диагностикалау және жөндеу туралы мәліметтер берілген. Жабдықты тиімді пайдалану, жөндеу технологиясы, бөлшектерді қалпына келтірудің типтік әдістері, технологиялық машиналар мен аппараттардың негізгі элементтері мен агрегаттарына техникалық қызмет көрсету, пайдалану ерекшеліктері, жабдықты сақтау ерекшеліктері туралы деректер келтірілген. Өнеркәсіпті дамыту үшін үлкен маңызы бар қолданыстағы жабдықтарды барынша пайдалану, оны дұрыс эксплуатациялауды, жұмыс жағдайын тұрақты қамтамасыз етуді және уақтылы жөндеуді талап етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Кең ой-өрісті және ойлау мәдениеті жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал етуге бағытталған жаратылыстану саласы пәндерінің базалық негіздерін түсіну және білу

 • Код ON2

  Экономикалық заңдардың іс-әрекетін түсіну, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі нормаларды, адамгершілік даму ережелерін қолдану

 • Код ON3

  Машинажасау өндірісінің негізгі жабдықтарын, жабдықтарын, құралдарын білу; бланкілерді шығару әдістері; есептеу және жобалаудың заманауи әдістері; CAD негіздері, академиялық хат жанрларының негізгі белгілерін білу, эсселер мен ғылыми мақала-ларды талдауды

 • Код ON4

  Машина жасау өндірісінің, құрал-саймандардың және құралдардың негізгі жабдықтарын есептеу және жобалау; техникалық және экономикалық есептеулер жасайды

 • Код ON5

  Өндірілетін өнім түріне және технологиялық операция түріне байланысты жабдықтар, керек-жарақтар мен құралдарды таңдай білу

 • Код ON6

  Машина жасау өндірісінің берілген бұйымының механикалық өңдеу технологиялық процессін жобалау заманауи автоматтандырылған жобалау құралдарын қолдану

 • Код ON7

  Машиналарды құруға қажетті механизмдер үшін жалпы зерттеу әдістерін және жобалау схемаларын қолданыңыз

 • Код ON8

  Машина элементтерінің есептеулерін орындаңыз: өндірістің өнімділігін есептеуді орындаңыз; қолданбалы бағдарламалар пакеттерін пайдалана отырып, бөлшектерді жобалау әдістерін иелену

 • Код ON9

  Семинарда негізгі құрал-жабдықтардың құрамы мен санын есептеңіз, семинардың жалпы ауданын және оның өлшемдерін есептеңіз, каталогтардан жабдықтарды және автоматтандыру жабдықтарын таңдап, семинар секцияларының орналасуын және орналасуын өткізіңіз, семинар секцияларының негізгі техникалық және экономикалық көрсеткіштерін анықтаңыз

 • Код ON10

  Өнімнің өндіріс циклін жасап, талдаңыз, қолданыстағы әдістерді қолдана отырып, жабдықтың әр түрлі түрлеріне кәсіпорынның қажеттіліктерін жоспарлаңыз

 • Код ON11

  Оңтайлы автоматтандырылған және автоматтандырылған өндірістік процестерді дамытудың заманауи әдістерін, кешенді техникалық-экономикалық талдау жүргізу әдістерін қолданыңыз

 • Код ON12

  Компьютерлік жобалық инженерлік талдаудың компьютерлік дизайнына, сондай-ақ алдын ала дайындау технологиясына (CAD / CAE / CAM)

 • Код ON13

  Эко-биопротекторлық және өрт сөндіру жабдықтарын қолданыңыз және еңбек қауіпсіздігі, өндірістік гигиена және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтаңыз

Top