Білім беру бағдарламасы өзекті емес

7M01502 Биология в Шымкент университеті

  • Білім беру бағдарламасының мақсаты М1. Терең ғылыми және педагогикалық білімі бар, ғылыми-педагогикалық және өндірістік қызметті жоспарлай және орындай алатын, сондай-ақ биология саласындағы негізгі өндірістік элементтерді меңгере алатын, биологияның түрлі салаларында ғылыми-зерттеу міндеттерін шешудің стратегиялық тәсілдерін әзірлей алатын жоғары білікті мамандарды даярлау. М2. . Биология саласында теориялық және практикалық білімді меңгерген, биологияны оқытудың әдістері мен технологияларын меңгерген, алынған білімді қолдана алатын, биологиялық ғылымның қазіргі жағдайын бағалай алатын және талдай алатын, сондай-ақ кәсіби қызметте тиімді шешімдерді тұжырымдай алатын және қабылдай алатын мамандарды даярлау. М3. Қолдану бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және жүйелендіруге қабілетті , сондай-ақ қойылған міндеттерді шешуге логикалық талдау дағдысы бар, пікірталасты жүргізу кезінде қарым-қатынас және сөйлеу мәдениеті бар, ғылыми өндірістік және білім беру салаларында коммуникативтік қарым-қатынас технологиясын меңгерген магистрлерді дайындау.
  • Академиялық дәреже Магистратура
  • Оқыту тілі Қазақша
  • Оқу мерзімі 2 года
  • Кредиттер көлемі 120
  • Білім беру бағдарламаларының тобы M014 Биология педагогтерін даярлау
  • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
Top