Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03102 Психология (1) в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

 • Заманауи психодиагностика
  Несиелер: 5

  Психодиагностиканың жалпы методологиялық қазіргі мәселелері. Психодиагностиканың өзектілігі мен түсінігі. Психодиагностиканың әдістемесі, объектісі, пәні және міндеттері. Психодиагностика тарихы. Психодиагностиканы дамытудың негізгі мәселелері. Отандық психодиагностиканың қалыптасуы. Қазіргі заманғы психодиагностика мәселелері. Психодиагностикадағы психометрия. Психометрия тарихының түсінігі мен кезеңдері. Психологиялық өлшеудің түрлері мен шкаласы. Валидность психометриялық көрсеткіш ретінде. Сенімділік психометриялық көрсеткіш ретінде. Психодиагностиканың ұйымдастыру-әдістемелік сұрақтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жас ерекшелік психологиясы бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Жас ерекшелік психологиясының пәні, әдістері мен міндеттері.Онтогенездегі психикалық және тұлғалық дамуының заңдылықтары, факторлары мен динамикасы. Жаңа туған нәрестенің дағдарысы. Нәрестелік кезең. Мектепке дейінгі жас шамасы. 7 жас дағдарысы. Кіші мектеп жасындағы психология. Жас өспірімдер және жастық шақ психологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі психология тарихы
  Несиелер: 4

  Әлемдік психологиялық ғылым дамуының негізгі кезеңдері мен дәуірі. Өткен және қазіргі заман ғалымдары ұсынған әр түрлі теориялардың интрпретациясын талдау мен зерттеудің шығармашылық тұрғысы. Психиканың табиғаты туралы, содай-ақ мінез-құлық ретінде ғылымның пайда болуы мен даму кезеңдері, ғалымдардың қосқан үлесі. Әлемдік және отандық психологияның тарихи динамикасындағы негізгі бағыттары мен мектептері. Қазіргі психология дамуының негізгі бағыттарын талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Ғылым әдіснамасы туралы жалпы түсінік. Психология әдіснамасы, теория, әдіс және әдістеме. Ғылымның классикалық және классикалықтан кейінгі парадигмасы. Психологиялық білімнің ерекшелігі. Ғылыми және ғылыми емес психологиялық білім. Объективтілік мәселесі. Психология категориялары: іс-әрекет, көрініс, тұлға. Сана және қарым-қатынас; психологияның негізгі қағидалары: белсенділік, даму, детерминизм, жүйелілік. Психологиялық ілімдердің құрылымы. Психофизикалық және психофизиологиялық мәселелер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Курс менеджменттің мазмұнын ашып, қазіргі заманғы басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін, сондай ақ ұйымның өмір сүруін және бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудегі рөлін, басқарушылық қызметтің әртүрлі түрлерін жүзеге асырудың нақты дағдыларын, басқару жүйелерін және жобалық талдауды қалыптастырады, сондай-ақ басқарудың даму тарихын қарастырады. болашақ менеджерлердің кәсіби біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыруға қызмет етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Меңгерілген тілдік білім мен сөйлеу біліктерін жүйелеу. Шет тілінде ауызша қарым-қатынас формаларының дағдыларын жетілдіру, баяндамалар мен хабарламалармен таныстыру, кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру. Жазбаша дағдыларды жетілдіру. Қазіргі заманғы техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби саладағы коммуникативтік міндеттерді шешуді жетілдіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Ғылыми зерттеулерді жоспарлау негіздері. Ғылыми зерттеулерді жоспарлау қағидалары. Зерттеудің алдын ала бағдарламасы. Жоспарлы құжаттардың құрамы. Білім беру мекемесінде ғылыми-зерттеу және ғылыми-эксперименттік жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру. Кешенді психологиялық-педагогикалық зерттеу. Кешенді зерттеуді жүзеге асыру технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жас ерекшелік дағдарыстар психологиясы
  Несиелер: 5

  Жас туралы жалпы түсінік. Онтогенездің психологиялық теориялары. Жас анықтамасы. Психикалық дамудың периодизациясы.Жасы және оның мәдени-тарихи теориядағы анықтамасы.Жас және оның іс-әрекет теориясындағы анықтамасы.Отандық психологиядағы сыни жастарды зерттеу. Отандық психологиядағы жас ерекшелік дағдарыстары тұжырымдамасының негізгі ережелері. Батыс зерттеулеріне көшу мәселесі.Онтогенезді зерттеудегі жаңа бағыттар. Өтпелі кезеңдердің қазіргі жағдайы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиядағы сапалық және сандық әдістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты мен міндеттері. Сандық әдістердің жалпы сипаттамасы. Сапалық және сандық әдістердің салыстырмалы сипаттамасы. Сапалық-сандық зерттеулердің әдіснамасы. Семантикалық дифференциал әдісі. Сандық және сапалық әдістерді этикалық қолдану мәселесі. Әдістемелік құралдарды таңдау кезіндегі негізгі қағидалар мен типтік қателер. Аралас зерттеу әдістері: жалпы сипаттамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиядағы кросс мәдени тарихи зерттеулер
  Несиелер: 4

  Психологиядағы мәдени зерттеулердің жалпы сипаттамасы мен айнымалылары. Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар әдістерінің бірі ретінде кроссмәдени талдаудың қайнар көзі. ККИ кезеңдері және олардың проблематикасының дамуы. Психологиядағы кросс-мәдени талдаудың жалпы бетбұрыстары. Контекстік айнымалылар. Кросс-мәдени психология саласындағы зерттеу әдістерінің тарихы. Кросс-мәдени зерттеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Басқарудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Басқарудың психологиялықтеорияларының дамуы. Басқару психологиясының жалпы теориялық мәселелері. Басқарушылық ісәрекетті талдау. Менеджердің тұлғалық ерекшеліктері. Басқару міндеттерінің психологиялық ерекшеліктері. Меншік психологиясы. Басқарушының кәсіби іс-әрекеті. Басқару субъектісінің қызметтері. Басқарушылық қарым-қатынас психологиясы. Қызметкерлердің психологиялық сипаттамалары. Қызметкерлерді ынталандыру психологиясы. Ұйымның адам ресурстарын басқару технологиясы. Ұйымның кадрлық саясатын психологиялық қолдау. Ұйымдағы дау-дамалар психологиясы. Тұлғаның кәсіби деформациясының алдын алу технологиялары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологиялық шкалалау және мәліметтерді интерпретациялау
  Несиелер: 4

  Танымдық үрдістерді зерттеу. Сезім күйлерін зерттеу. Қабылдау қасиеттерін зерттеу. Зейін қасиеттерін зерттеу. Ес ерекшеліктерін зерттеу. Ойлау ерекшеліктерін зерттеу. Елес пен қиялын зерттеу. Тұлғаның эмоционалдық және ерік қасиеттерін зерттеу. Тұлғаны зерттеу. Темпераментті зерттеу. Мінезді зерттеу. Тұлғаның құрылымын зерттеу. Тұлғаны зерттеудің жобалық әдістері. Психодиагностикалық әдістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Көпшіліктің алдында сөйлеу, дәлелдемелерді келтіру, пікірталас жұргізу дағдыларын; түрлі ой-пікірлердің қисынын тәжірибе жүзінде талдау; сөйлеу коммуникациясының кәсіби негіздерін (тыңдау, оқу, сөйлеу, жазу), іскерлік хат-хабармен жұмыс істеу дағдыларын (хат, электрондық пошта және т. б.) меңгеру;

 • Код ON2

  Тұлға психологиясын басқару мен менеджменттің теориялық-әдіснамалық негіздерін; шет тілінде сөйлеу кәсіби коммуникациясының теориясы мен тәжірибесін ұсыну.

 • Код ON3

  Тұлғаның кәсіби қасиеттерін басқару және бағалау әдістерін, білім беру ұйымдары субъектілерінің қарым-қатынас жүйесін түсіндіру; зерттеу нәтижелерін шет тілінде баяндау.

 • Код ON4

  Әлеуметтік, институционалдық, жеке деңгейлерде білімді басқару психологиясы саласында терең білімі бар басқарушы көшбасшысының ашық танымдық ұстанымын, метакогнитивті тәжірибені пайдаланады;

 • Код ON5

  Зерттеу контекстінде идеяларды әзірлеу және қолдану барысында сол саладағы алдыңғы қатарлы білімдерге негізделген зерттелінген аумақта дамыған білім мен түсінікті байқату

 • Код ON6

  Жеке тұлғаның кәсіби қабілеттерін, басқару мен бағалау әдістерін, білім беру саласында субъектілер арасындағы қарым-қатынас жүйесін пайдаланады

 • Код ON7

  Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пікір қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіру

 • Код ON8

  Психологияның негізгі білімдерін меңгеріп, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың түрлі салаларында жағдайларды бағалау

7M03102 Психология
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M066 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03102 Психология
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M066 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03102 Психология (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M066 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03102 Психология (ғылыми-педагогикалық)
Магистратура

Қайнар академиясы

БББТ: M066 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03102 Психология
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M066 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03102 Психология (1 жыл)
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M066 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top