Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04101 Экономика в Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пән педагогикалық заңдылықтарды, жоғары оқу орнында білім алушылардың кәсіптік даярлаудағы білім беру үдерісін ұйымдастыру құралдарын және тиімді жүзеге асыруды, ғылыми-педагогикалық қызметкерлердің педагогикалық қызметін, жеке тұлғаның қалыптасуының педагогикалық заңдылықтарын, жоғары оқу орнындағы формаларды, әдістерді және педагогикалық технологияларды оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық зерттеуді ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән келесі сұрақтарды қарастырады: әлеуметтік-экономикалық процестердің мазмұны; әлеуметтік-экономикалық зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу мақсаттары, міндеттер мен шарттар; зерттеу әдістері мен әдіснамасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тарих және философия ғылымы
  Несиелер: 4

  Пән ғылыми танымның жалпы заңдылықтары мен тенденцияларын, олардың тарихи дамуында алынған және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылатын ғылыми білімді өндіру бойынша ерекше іс-әрекет ретінде зерттейді, пәнаралық және синергетика принциптерін, ғылымдағы теориялық және эмпирикалық, ғылымның даму заңдылықтарын, қазіргі ғылыми білім құрылымындағы жаратылыстану ғылымдары мен әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың философиялық мәселелерін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пән ағылшын тілін меңгеру дағдыларын жетілдіруге, сөйлеу, жазу, ауызша және жазбаша сөйлеуді қабылдау, ғылыми мақалалар мен баяндамаларды жазу және ұсыну дағдыларын арттыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән басқару қызметінің психологиялық заңдылықтарын, шарттары мен ерекшеліктерін, ұйымдарды басқарудың қазіргі тенденциялары мен принциптерін, жетекшінің стильдері мен типтерін, басқару қарым-қатынас мәселелерін және басқару шешімдерін қабылдаудың психологиялық аспектілерін, командада жұмыс істеу принциптерін оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұлттық экономиканы болжау
  Несиелер: 5

  Пән келесі сұрақтарды қарастырады: ұлттық экономиканы болжау тұжырымдамасы; әлеуметтік-экономикалық болжаудың мәні мен мазмұны; болжау функциялары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Статистикалық және маркетингтік зерттеулер
  Несиелер: 5

  Пән келесі сұрақтарды қарастырады: статистикалық зерттеулердің теориялық негіздері; бастапқы статистикалық ақпараттық базаны қалыптастыру; алынған материалды жалпылама талдау, жалпыландырудың экономикалық түсіндірмесі; маркетингтік зерттеулердің теориялық негіздері; маркетингтік ақпаратты жинау әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән келесі сұрақтарды қарастырады: стратегиялық басқару сипаты мен мазмұны; компания стратегиясын әзірлеу; бизнес бірліктерінің стратегиясының ерекшеліктері; ұйымның сыртқы ортасын талдау және бағалау; әртараптандырылған компаниялардың стратегиялық талдау; Қазақстанда стратегиялық басқарудың ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Монополияға қарсы реттеу және бәсекелестік ортаны дамыту
  Несиелер: 5

  Келесі мәселелерді зерттейтін пән: монополия және бәсекелестіктің теориялық негіздері; монополияны мемлекеттік реттеу қажеттілігі; монополистік қызмет түрлері; шет елдердің монополияға қарсы саясаты

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фискалдық және монетарлық саясаттың өзара іс-қимылы
  Несиелер: 5

  Келесі сұрақтарды зерттейтін пән: нарықтық экономикадағы мемлекет; мемлекеттің Бюджеттік-Салық (фискалдық) саясаты; мемлекеттің монетарлық (кредиттік-депозиттік) саясаты

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық экономика және қаржы
  Несиелер: 5

  Пән келесі сұрақтарды қарастырады: халықаралық экономиканың қалыптасуы мен құрылымы; халықаралық сауданың классикалық теориялары; өндіріс факторларының ара қатынас теориясы; халықаралық саудадағы жалпы тепе-теңдік

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сатып алу қызметін басқару және жеткізілімдер буындарын модельдеу
  Несиелер: 5

  Пән келесі сұрақтарды қарастырады: терминологиялық аппаратты, логистиканың дамуы және ерекшеліктері; логистиканың тұжырымдамалық негіздері; жеткізу тізбегін басқару; жеткізу желісінің логистикалық желісінің конфигурациясы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фирманың экономикалық қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән келесі сұрақтарды қарастырады: тұжырымдама, экономикалық қауіпсіздіктің мәні; экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және жұмыс істеу негіздері; экономикалық қауіпсіздік индикаторлар мен көрсеткіштері; экономикалық қауіпсіздік тетіктері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 5

  Келесі мәселелерді зерттейтін пән: бизнес-жоспарлаудың мазмұны мен ұйымдастырылуы; инновацияны жоспарлау әдістері мен технологиялары; инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлаудағы басқарушылық шешімдер; инновациялық жобаларды болжау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Стратегиялық талдаудың замануи әдістері
  Несиелер: 5

  Пән келесі сұрақтарды қарастырады: экономикалық талдау барысында пайдаланылатын тұжырымдамалық аппараттар, әдістер мен әдіснамалар; коммерциялық ұйымдардың стратегиялық талдауының түрлері, олардың ерекшеліктері мен мазмұны; коммерциялық ұйымдардың стратегиялық талдауының ақпараттық базасы; өнімділікті арттырудың жолдарын іздеудің классификациясы мен принциптері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өндірістік құрылымдардың маркетингі
  Несиелер: 5

  Пән келесі сұрақтарды оқытады: өндірістік құрылымдар маркетингінің теориялық негіздері мен концепциялары; маркетингтік орта ерекшеліктері; маркетингтік ақпарат және маркетингтік зерттеулер жүйесі; өндірістік кәсіпорындар маркетингтік зерттеулер жүргізу; өнеркәсіптік тауарлар нарығындағы тұтынушылардың мінез-құлқы және олардың ерекшеліктері; өндірістік құрылымдар маркетинг жүйесіндегі тауар саясаты; өндірістік құрылымдардың баға белгілеу және баға стратегиялары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заманауи аймақтанушылық
  Несиелер: 5

  Пән келесі сұрақтарды қарастырады: кәсіпкерлік тұжырымдамасы; кәсіпкерлік қызмет субъектілері мен нысандары; кәсіпкерлік қызметтің түрлері; халықаралық кәсіпкерліктің ерекшеліктері; жоспарлау үдерісі, оның кезеңдері, табиғаты мен ұйымдастырушылық факторлары; жоспарлаудың түрлері мен принциптері;кәсіпкерлік қызметінің тұжырымдамасы, мақсаттары, міндеттері, әдістері мен түрлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Фирмаішілік жоспарлау
  Несиелер: 5

  Келесі мәселелерді зерттейтін пән: Фирмаішілік жоспарлаудың принциптері мен әдістері; Негізгі және нормативтік көрсеткіштер жүйесі; фирманың негізгі бағыты мен стратегиясын таңдау; оперативті жоспарлаудың критерийлері мен бағалау; желілік жоспарлаудың әдістері; кәсіпорын жұмысының негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерін жоспарлау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инвестициялық жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Пән келесі сұрақтарды қарастырады: инвестициялық қызмет және инвестициялық саясат; инвестициялық жоба, критерийлер және бағалау әдістері; инфляцияны, белгісіздікті және тәуекелді есепке алу; инвестициялық ресурстарды басқару

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік типтегі экономика
  Несиелер: 5

  Пән келесі сұрақтарды қарастырады: кәсіпкерлік тұжырымдамасы; кәсіпкерлік қызмет субъектілері мен нысандары; кәсіпкерлік қызметтің түрлері; халықаралық кәсіпкерліктің ерекшеліктері; жоспарлау үдерісі, оның кезеңдері, табиғаты мен ұйымдастырушылық факторлары; жоспарлаудың түрлері мен принциптері;кәсіпкерлік қызметінің тұжырымдамасы, мақсаттары, міндеттері, әдістері мен түрлері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қаржылық талдау әдістері
  Несиелер: 5

  Пән келесі сұрақтарды қарастырады: Кәсіпорындарды басқару жүйесінде қаржылық талдау; қаржылық талдаудың мәні, міндеттері және ақпараттық базасы; баланстың, пайдалар мен шығындар туралы есептің экономикалық түсіндірмесі; компанияның қаржылық жағдайын талдаудың негізгі әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық маркетинг
  Несиелер: 5

  Пән келесі сұрақтарды қарастырады: халықаралық маркетингтің теориялық негіздері мен тұжырымдамалары; халықаралық маркетинг ортасының ерекшеліктері; маркетингтік ақпарат және маркетингтік зерттеулер жүйелері; халықаралық маркетинг жүйесіндегі өнім саясаты; халықаралық маркетинг бойынша баға белгілеу және баға стратегиялары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микро-макроэкономикалық талдау
  Несиелер: 5

  Пән келесі сұрақтарды қарастырады: тұтынушылардың мінез-құлқы; Хикс пен Слуцкийдің алмастырушы әсері мен кіріс әсері; өтемді сұраныстың талдауы; анықталған жеңілдіктер теориясы; классикалық және кейнстік теориядағы жиынтық сұранысты талдау

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  Әртүрлі тілдік және мәдени ортада еркін кәсіби қарым-қатынас дағдыларын меңгеру.

 • Код ON2

  Қазіргі психологиялық-педагогикалық ғылымның жетістіктеріне сәйкес жоғары білім беру жүйесінде ғылыми-педагогикалық қызметті жүзеге асыру.

 • Код ON3

  Әртүрлі қолданбалы әдістер негізінде экономика саласында зерттеулер жүргізу

 • Код ON4

  ҚР дамуының стратегиялары мен болжамдарын әзірлеу

 • Код ON5

  Экономикалық есептерді орындау және бизнес субъектілерінің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, серпінді дамып келе жатқан экономика жағдайында макроэкономикалық және монополияға қарсы саясатты жүргізудің кешенді проблемаларын шешу.

 • Код ON6

  Сатып алу қызметін басқару, әртүрлі жоспар-жобаларды әзірлеу және оларды жүзеге асыруға ықпал ету

 • Код ON7

  Стратегиялық және қаржылық талдау әдістері негізінде ұйымның дамуын басқару.

 • Код ON8

  Халықаралық және аймақтық ерекшеліктерді ескере отырып, өндірістік құрылымдардың маркетингтік және өзге де стратегияларын әзірлеу

7M04101 Экономика
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 2 жыл
Магистратура

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика 2
Магистратура

Л. Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (н/п)
Магистратура

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04101 Әлемдік экономика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика (2)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Инновацияның экономикасы
Магистратура

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (бейіндік)
Магистратура

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04101 Экономика (1)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Инновацияның экономикасы
Магистратура

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Мұнайгаз бизнесі экономикасы (2)
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Өнеркәсіп экономикасы
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика HN
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M041011 Экономика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (НПН) Экономика (ҒП)
Магистратура

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (ПН) Экономика (ПБ)
Магистратура

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика мен басқарудағы бизнес-аналитика
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Мұнайгаз бизнесінің экономикасы 1,5.
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика НП-2
Магистратура

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top