Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04101.1 Экономика в ҚарУ Е.А.Бөкетов

Оқыту нәтижелері

 • Нарықтық субъектілердің экономикалық мінез - құлқын оңтайландырудың нақты мәселелерін шешу үшін жарамды микро және макроэкономика құралдарын, вербалды, графикалық және математикалық модельдерді пайдалана отырып, нақты экономикалық жағдайларды бағалайды.
 • Инвестициялар мен инвестициялық қызметтің әр түрлі санаттарының экономикалық мәні мен мазмұнын; күрделі салымдарды қаржыландыру ерекшеліктерін, инвестициялық портфельді қалыптастыру мен басқаруды тұжырымдайды және айқындайды.
 • Жалпы және кәсіби деңгейде қарым-қатынас жасау үшін шет тілін білудің қажетті көлемін зерделейді және айқындайды, шет тілінде тұлғааралық, іскерлік, кәсіби қарым-қатынаста ой мен пікір білдіру дағдыларын қалыптастырады.
 • Басқару қызметі саласындағы практикалық психолог қызметінің негізгі ережелері мен ерекшеліктерін, өзара іс-қимыл субъектілері арасындағы даулы жағдайлардың алдын алу және шешу негізінде ұйымның тиімділігін арттыру тәсілдерін ұсынады.
 • Экономикадағы инноватиканың мәнін ашатын негізгі ұғымдарды, санаттарды, білімді, жаңашылдықтар теориясының даму ерекшеліктерін, инновациялық процестердің даму заңдылықтарын, оларды басқару теориясы мен практикасын тұжырымдайды және анықтайды.
 • Ұйымдастыру-басқару шешімдерін таба алады және ұйымды басқару және ұйымдық қайта құруларды жүргізу процесінде қабылданатын шешімдердің әлеуметтік маңыздылығы тұрғысынан оларға жауапкершілік алуға дайын.
 • Фирманың экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің тұжырымдамалық негіздерін, қауіп-қатер, қауіп-қатер, қауіп-қатер, қауіпсіздікті қамтамасыз ету шарттары мен механизмдеріне тән кәсіпорынның (ұйымның) экономикалық қауіпсіздігінің функционалдық құрамдастарының жүйесін зерделейді және анықтайды.
 • Кәсіпорын қызметін кешенді стратегиялық талдау әдістемесін, оның қызметінің негізгі жоспарлы көрсеткіштерін; стратегиялық талдау және жоспарлау процесінің негізгі элементтерінің мазмұны мен өзара байланысын жүзеге асырады.
 • Теориялық концепция мен әлеуметтік - экономикалық үдерістерді талдау үшін экономикалық құбылыстарды танудың әдіснамалық және әдістемелік құралдарын қолданады.
 • Ықпалымен ұлттық шаруашылық қалыптасатын және дамитын факторларды анықтайды, статистика көрсеткіштері тұрғысынан оның жай-күйі мен даму серпінін бағалауды жүргізеді.
 • Ұлттық экономиканың заңдылықтарын, оның қазіргі заманғы мәселелерің, оларды шешу тетіктерін және одан әрі дамытудың стратегиялық баламаларын бағалайды және тұжырымдайды.

Ұқсас БББ

7M04101 Мұнайгаз бизнесі экономикасы (2)

Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

7M04101 Мұнайгаз бизнесінің экономикасы 1,5.

Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

7M04101 Экономика

Сулейман Демирель атындағы университеті

7M04101 Экономика

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

7M04101 Экономика (бейіндік)

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

7M04101 Экономика

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

7M04101 Экономика

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

7M04101 Экономика

Инновациялық Еуразия университеті

7M04101 Экономика

Шымкент университеті

7M04101 Экономика

Торайгыров университеті

7M04101 Экономика

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

7M04101 Экономика

«Тұран» университеті

7M04101 Нақты сектор экономикасы

Халықаралық инженерлік-технологиялық университеті (ХИТУ)

7M04101 Экономика

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

7M04101 Экономика

Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

7M04101 Экономика

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

7M04101 Экономика

Өмірхан Аймағамбетұлы Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

7M04101 Инновацияның экономикасы

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

7M04101 Экономика

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

7M04101 Экономика

Қызылорда "Болашақ" университеті

7M04101 Экономика

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

7M04101 Экономика

Esil University

7M04101 Өнеркәсіп экономикасы

Астана халықаралық университеті

7M04101 Экономика мен басқарудағы бизнес-аналитика

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

7M04101 Экономика

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

7M04101 Экономика

«Тұран-Астана» университеті

7M04101 Экономика

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті

7M04101 Экономика

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

7M04101 Әлемдік экономика

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

7M04101 Экономика

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

7M04101 Экономика

Лев Борисович Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты

7M04101 Экономика

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

7M04101 Экономика

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

7M04101 Экономика

Орталық Азия Инновациялық Университеті (ОАИУ)

Top