Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04101 Экономика в "Сырдария" университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Ұлттық біліктілік жүйесі мен еңбек нарығы талаптарына сай жалпымәдени және кәсіби құзыреттіліктерді меңгерген бәсекеге қабілетті магистр маманын даярлау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M070 Экономика
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Индустриалдық – инновациялық даму жағдайында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Нарықтық мүмкіндіктерді талдау, кәсіпкерлік психологиясы, маркетингтік қызмет, кәсіпкерлерге арналған қаржы, кәсіпкерліктің заңды аспектілері, бизнес жоспар, тәуекелдер. Кәсіпкерлік құрылымдардың ұйымдық жобалануы. Шағын және орта кәсіпкерліктегі ақпараттар мен шешімдер. Кәсіпорынды кадрлармен қамтамасыз ету жүйесі. Еңбек нәтижелілігін бағалау және персоналдың нәтижелік дәлелдері.

  Селективті тәртіп
 • Инвестицияны экономикалық бағалау
  Несиелер: 3

  Инвестиция экономикалық санат ретінде, инвестициялық қызметін мемлекеттік реттеу теориясымен практикасы, инвестициялық жоба, оның негізі мен іске асыру сатылары, инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау принциптері мен əдістері;инвестициялық ұсыныс жəне талдау; кəсіпорын мінездемес жəне инвестиция үшін болжамды бағыттар; жобаны іске асыру үшін қаржыландыру көздерін қалыптастыру; Жобаның қаржылық тиімділігінің салыстыру-талдау көрсеткіштерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық саясат
  Несиелер: 4

  Жаңа экономикалық саясаттың мазмұны. Жаңа экономикалық саясатты қабылдау. Экономикалық саясаттың басты бағытын анықтау. Экономикалық процесстердің халықаралық нарықтағы орны, оның ұлттық дүниежүзілік экономикаға ықпалы, экономиканың макро жəне микро деңгейінің даму тенденцияларын сипаттайтын саяси экономикалық категорияларды, заңдылықтар мен заңдарды жүйелі оқыту арқылы олардың жаңа, қазіргі сипаттағы экономикалық, саяси ойлау қабілеттерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ҚР-ның қазіргі экономикалық саясаты
  Несиелер: 4

  Қазақстан Республикасының қазіргі экономикалық саясаты туралы түсінік , оның географиялық орналасуы негізгі экономикалық аудандарды сипаттайды, оның сыртқы саудасын, салалар бойынша өндірісті: көлік жасау, қара металлургия, түсті металлургия, химикалық өндіріс, құрылыс материалдары өндірісі, энергетика, көлік, ауыл шаруашылығы. ҚР қаржылық жүйесін қарастырады. «ҚР-ның қазіргі экономикалық саясаты» курсы– таңдау бойынша пəн, оқу жоспарының бір бөлшегі болып табылады жəне экономиканың əртүрлі салаларындағы магистранттармен оқуға қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнесті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік ұғымы. Кәсiпкерлiктi ұйымдастыруды қаржы шарттары.Шағын және орта кәсiпкерлiктi ұйым.Iрi кәсiпкерлiктiң ұйымы. Интерграционно - бiрлескен құрылымдар. Ұйымның ерекшелiктерi венчурлық. Кәсiпкерлiктiң мемлекеттiк реттеуi. Фирманың банкроттық және жоюы. Бизнес - жоспардың бөлімдері. Қазақстандағы лизинг және факторингтiң дамытуы. Шетел елдерiндегi шағын кәсiпкерлiгiн дамыту сияқты тақырыптар қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Нарықтық экономика теориясы
  Несиелер: 3

  Нарық сұраныс пен өндірістік қызметтің ұйымдастырушы тетігі ретінде. Бəсеке жəне монополия теориясы. Шынайы əлемдік нарық жəне тенденция. Салалық нарық экономикасы теориясының эволюциясы. Бəсекенің категориясы мен нарықты анықтау. Саладағы өңдеу жəне технологиялық жаңашылдандыру, зерттеу. Ғылыми-техникалық дамуды басқару: мəселенің жаңа аспектілері (АҚШжəне Жапония əдісі). Қаржы нарық құрылымын анықтаушы фактор ретінде. Фирма ұқсастығы нарық құрылымын анықтаушы фактор ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Жоғары мектеп педагогикасының мақсат-міндеттері. Жоғары мектептегі оқыту және тәрбие процесі. Жоғары мектептегі тәрбие мен оқытудың заңдылықтары, принциптері, әдістері, технологиялары. Жоғары мектеп тегі оқу-тәрбие процесінің ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 5

  Философия және әдістеме ғылымдары философиялық білімнің саласы ретінде. Ғылымның пайда болуы. Ғылымның тарихи дамуының негізгі кезеңдері. Ғылыми революция. Ғылыми рационалдық. Ғылым дамуының қазіргі кезеңінің ерекшеліктері. Әлеуметтік институт ретіндегі ғылым. Қазіргі таңдағы ғылыми білімнің құрылымындағы жаратылыстану ғылымдары. Адам, тарих, мәдениет және қоғам туралы ғылымдардың қалыптасу тарихы. Нақты ғылымдардың өзекті философиялық мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіптік)
  Несиелер: 3

  Шет тілін халықаралық стандарт деңгейінде меңгеру. Ғылыми стильдің грамматикалық категорияларын ауызша және жазбаша формада меңгеру. Ақпараттық және кәсіби мазмұндағы мәліметтерді тыңдап қабылдау. Мамандық және қоғамдық-саяси мәселелер бойынша монологтық және диалогтық формада кәсіби деңгейде ауызша қарым-қатынас жасау. Магистранттың ғылыми жұмысымен байланысты жазбаша мәлімдеме дайындауды қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Басқару психологиясы - өндірістердегі, оқу орындарындағы т.с.с. іс-әрекетті басқарудың жалпы психологиялық жақтарын арнайы зерттейтін әрі модельдейтін сала. Басқару психологиясы іс-әрекетті арнайы басқарудың және психологиялық жағдайдың талдамалы модельдерін және еңбектің сапасын көтеруге бағытталған. Басқару психологиясы — басқару жүйелеріндегі (мемлекет басқару, ұйым, мекеме, топ, ұжым және т.б.) адамдардың қатынастарына байланысты мәселелерді зерттейтін және білімдерді жинақтайтын қолданбалы психологияның саласы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өндіріс экономикасы және ұйымдастыру
  Несиелер: 6

  Кəсіпорынның өндірістік жəне жалпы құрылымы. Өндірістік процесс жəне оны уақытында ұйымдастыру. Өндірісті ұйымдастырудың типтері мен формалары. Ғылыми-техникалық дайындықты жəне өндірісті жетілдіруді ұйымдастыру. Кəсіпорынның инновациялық қызметін ұйымдастыру негіздері. Өнім сапасын бақылауды ұйымдастыру. Қоршаған ортаны қорғау жəне табиғи ресурстарды рационалды пайдалануды ұйымдастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Агробизнес экономикасы
  Несиелер: 3

  Қазақстанның аграрлық секторы. ҚР АӨК дамыту бойынша мемлекеттік бағдарламасы. АӨК интеграциялық құрылымдар түрлері. ауыл шаруашылық өнімінің интеграциялық өндірісінің тиімділігін арттыру бойынша теориялық білімдердің қалыптасуы мен тәжірибеде пайдалана білу. Ауылшаруашылық экономкиасының теориялық негіздерін, АШК инфрақұрылымын, ауылшаруашылық кәсіпорындарының ұйымдастырылу қағидалары мен формаларын білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инновацияны басқарудағы статистикалық əдістер
  Несиелер: 6

  Инновациялардың енеуіне кедергі болатын факторлар, инновациялық шешемдерді қабылдау процессі. Инновациялық жобалар қызмет етуінің экономикалық механизмін оқытуда магистранттардың экономикалық ойлауын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фирманың экономикалық қауіпсіздігі
  Несиелер: 4

  «Фирманың экономикалық қауіпсіздігі» курсының пәні, әдістері және міндеттері Экономикалық қауіпсіздіктің мәні және қағидалары Экономикалық қауіпсіздіктің қалыптасуы мен даму негіздері. Экономикалық қауіпсіздік индикаторлары мен көрсеткіштері Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету механизмдері Фирма қауіпсіздігінің техника-технологиялық негіздері. Экономикалық мүдделерді қорғау және коммерциялық құпияны сақтау Фирма қауіпсіздігінің инновациялық-инвестициялық механизмдері Экономикалық қауіпсіздікті қолдаудың мемлекеттік механизмдері Фирманың экономикалық қауіпсіздігін бағалау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инновациялық бизнесті дамытудың ұйымдастыру формасы
  Несиелер: 6

  Осы курс студенттерге инвестицияны экономикалық бағалау туралы кең спектрлық көрініс береді: инвестиция экономикалық санат ретінде, инвестициялық қвзметін мемлекеттік реттеу теориясымен практикасы, инвестициялық жоба, оның негізі мен іске асыру сатылары, инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау принциптері мен əдістері;инвестициялық ұсыныс жəне талдау; кəсіпорын мінездемес жəне инвестиция үшін болжамды бағыттар; жобаны іске асыру үшін қаржыландыру көздерін қалыптастыру; инвестициялардың экономикалық талдау əдісі, пайдалылық əдісі(кіріс индексінің есебі); дисконтталған мерзімде инвестиция шығынының орны толтыру; кірістің ішкі нормасының əдісі. Жобаның қаржылық тиімділігінің салыстыру-талдау көрсеткіштерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кəсіпорынды экономикалық талдау
  Несиелер: 3

  Кəсіпорынды экономикалық талдау" курсы- таңдау бойынша пəн, экономика саласының əр түрлі бағыттағы магистранттарының игеруіне арналған оқу жоспарының негізгі құрамының бөлігі болып табылады. Бұл пəн экономикалық мамандыққа мамандарды əзірлеудің деңгейін анықтауда, Қазақстан экомикасының нарықтық жүйеге айналуының иституционалдық дамуының ерекшеліктерін зерттейтін экономикалық пəндердің ішіндегі маңыздыларының бірі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнеркәсіп экономикасы
  Несиелер: 6

  Аталған білім беру бағдарламасының пəндерін оқу шаруашылық процесін модельдеу жəне кəсіпорын қызметіне кешенді диагностика жүргізуге, ауылшаруашылық өндірісін жəне шағын бизнесті ұйымдастыру, еңбекті мөлшерлеу жəне еңбекақы, менеджмент, маркетинг, баға белгілеу, компьютерлік технология жəне интернет-шешім төңірегінде қазіргі терең теориялық білім мен тəжірибелік дағдыны иеленуге, кəсіпорын шығындарын болжау жəне жоспарлауды, оңтайлы басқара білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 3

  кәсіпорынның құқықтық жағдайын, құрылу, қызмет, қайта ұйымдастырылуы және таратылу тәртібін; кәсіпорынның негізгі және айналым капиталдарының құрамы мен құрылымын; өндіріс шығындары мен өзіндік құнды, табыс пен рентабельділік көрсеткіштерінің мазмұны мен мәнін аша отырып есептеу жолдары мен жұмыс істеу тәртібін, мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес курсты оқу барысында өнім өндіруді ұйымдастыруда пайдаланатын шаруашылық әдістер мен тәсілдер, кәсіпорынның болашақтағы және ағымдағы мәселелерін қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микро-макроэкономикалық талдау
  Несиелер: 3

  Микро-макроэкономикалық талдау» қазіргі экономикалық теорияның құрылымдық бөліктерін жалғастырып, математика жəне вербальді, кестелік, талдау жəне графиктік формаларда экономикалық үлгілерді қолданумен жоғары деңгейде меңгеруді жалғастыру. Макроэкономикалық категориялардың негізгі түсінігіне талдау жасай білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Стратегиялық және индикативтік жоспарлау
  Несиелер: 5

  Стратегиялық және индекативтік жоспарлаудың мәні мен принциптері. Стратегиялық мақсаттылық. сыртқы ортаны стратегиялық талдау. Ішкі ортаны стратегиялық талдау. Стартегиялық позициялар. Стратегияны таңдау және бағалау. Индекативті жоспарлаудың түсінігі. Стратегияны жүзеге асыру үрдісі. Стратегия және ұйымның басқару потенциалы. Қоғамның әлеуметтік дамуын стратегиялық жоспарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономиканы талдаудың әдістемесі мен практикасы
  Несиелер: 6

  Кәсіпорын қызметін экономикалық талдаудың мәні және міндеттері. Өнім өндіру мен сатуды талдау. Негізгі өндіріс��ік қорларды пайдалануды талдау. Еңбек ресурстарын пайдалануды талдау. Өнеркәсіп өнімінің өзіндік құнын талдау. Айналым капиталын талдау. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың мазмұны мен әдістері. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау. Кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерін талдау. Маржиналды табысты талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кластерлік экономика
  Несиелер: 6

  Қазақстанның экономикасының инновациялық даму жолына көшуіне және дүниежүзілік кеңістіктегі жағдайын нығайтуына байланысты, басым бағыты экономиканы кластерлеу болып табылатын экономиканы құрылымдық қайта құру қажет. Кластерлеу – шаруашылық кешеннің инновациялық қызмет ету басымдылығына байланысты өсетін рөлі – өнеркәсіп өнімі өндірісі кезеңнің барлық қатысушыларының потенциалдарын толық көлемде қолдану мүмкіндігін қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік салалар экономикасы
  Несиелер: 6

  Әлеуметтік саланың қызмет етуінің теориялық негіздерін жүйелі түрде зерттеу және экономикалық қатынастары мен қаржымен қамтамасыз етудің тетіктерін ұсыну болып табылады. Әлеуметтік саланы басқарудың теориялық және методологиялық негізерін зерделеу; әлеуметтік саясаттың мақсаттарын анықтау; халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің жағдайын талдау; әлеуметтік саланың тиімді қызмет етуінің тетіктерін айқындау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Саланы жүйелік талдау
  Несиелер: 6

  Өнеркәсіп кәсіпорында өнім өндіру мен өткізу. Өзіндік құны. Еңбек, материалдық, қаржы ресурстарын пайдалану, өндірістің қаржылық нәтижелері. Кәсіпорынның қаржылық жағдайы т.б жатады. Бүгінде нарықтық экономикалық қатынастар орнаған жағдайда шаруашылық субъектінің өндірістік шаруашылық жағдайын талдаудың мазмұнынын, пәні мен міндеттерін ашып, олардың шаруашылық қызметте алатын орнын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кəсіпорынның инновациялық жəне инвестициялық қызметін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Инвестицияларды қаржыландыру. Инвестициялық жоба мәні мен мазмұны. Инвестициялық жобаларды қаржылық талдау. Инновациялық қызметтің ғылыми негізі. Иннновациялық сферадағы меншік қатынастарын ұсыну. Нарық қатынастары жағдайында инновациялық сфераның дамуы және қалыптасуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономикалық өсу және оның моделдері
  Несиелер: 5

  Жаңа экономикалық саясаттың мазмұны. Жаңа экономикалық саясатты қабылдау. Экономикалық саясаттың басты бағытын анықтау. Экономикалық процесстердің халықаралық нарықтағы орны, оның ұлттық дүниежүзілік экономикаға ықпалы, нарықтық экономиканың макро жəне микро деңгейінің даму тенденцияларын сипаттайтын саяси экономикалық категорияларды, заңдылықтар мен заңдарды жүйелі оқыту арқылы олардың жаңа, қазіргі сипаттағы экономикалық,саяси ойлау қабілеттерін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Институционалдық экономика
  Несиелер: 5

  Бұл пəн экономикалық мамандыққа мамандарды əзірлеудің деңгейін анықтауда, Қазақстан экомикасының нарықтық жүйеге айналуының иституционалдық дамуының ерекшеліктерін зерттеу, институционалдық экономика жəне оның қазіргі экономика теориясындағы орны. Институционалдық емес экономикадағы адам іс-əрекетінің үлгісі. Меншік мінездемесі жəне Коуз теорияасы.Трансакция жəне трансакциялық шығындар. Трансакциялық шығындар жəне келісім-шарттық қатынастар. Фирма экономикалық ұйым ретінде. Институтционалдық концепциядағы мемлекет. Институтционалық өзгерістер. Қазақстандық шаруашылықтың дамуының институционалдық теориясын оқып үйрену

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 5

  Кəсіпорынды инновациялық жобалармен қамту, ойлап шығару білімін ұштастыра білу, инновациялық стратегияның мазмұнын кешенді ұсыну, инновациялық қызметте инновациялық жобаның іс қызметін ұйымдастыруын замануаи жағдаймен мазмұндай білу, бизнес жобасын құру үшін тəжірибиелік жаңашылдылықты енгізу, инновациялық жобаның экономикалық тиімділігін бағалау, экономиканың барлық бағытынды анрайы басқару қызметін инновациялық айнасын тұжырымдау, қазіргі экономиканы дамыту бағыттарын мен қатар негізгі заңнамалық тұстарын қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инновациялық дамудың экономикасы
  Несиелер: 5

  Инноватика бұл жаңалықтардың əр түрлі теорияларын зерттейтін ғылым саласы, сонын ішінде олардың қалыптасуы, таратылуы, инновациялардың енеуіне кедергі болатын факторлар, инновациялық шешемдерді қабылдау процессі, инновациялық жобалар қызмет етуінің экономикалық механизмін оқытуда магистранттардың экономикалық ойлауын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  ОN1 – пәндік және пәнаралық саланың негізгі бөлімдері бойынша білімді түсіну және интеграциялауды көрсету

 • Код ON2

  ОN2 – берілген ақпаратқа сүйене отырып, білімін практикада қолдана алу

 • Код ON3

  ОN3 – оқушыларды сыни ойлауға, проблеманы шығармашылықпен бірлесе шешуге тарту мақсатында пәннің негізгі концепциялары мен зерттеу құралдарын және құрылымын айқындай білу

 • Код ON4

  ОN4 – пәнді оқытуда АКТ-ны және цифрлық білім ресурстарын пайдалану

 • Код ON5

  ОN5 – пән бойынша таңдалған мақсатқа сәйкес оқу жетістіктерін критериалды бағалауды және диагностикалауды қолдана білу

 • Код ON6

  ОN6 – командада, тұлғааралық қарым-қатынаста, тиімді жұмыс істеуде коммуникативтілік көрсете білу

 • Код ON7

  ОN7 – кәсіптік саладағы проблемалардың шешімін және қорытындылардың тұжырымдарын талдау

 • Код ON8

  ОN8 – өзінің және басқалардың идеялары, әрекеттері мен пайымдауларына қызығушылық таныту негізінде сыни және жүйелі ойлауын дамыту

 • Код ON9

  ОN9 – ортақ мақсатқа жету үшін командада, көшбасшылықта креативтілік көрсете білу

 • Код ON10

  ОN10 – экономикалық, яғни зерделенетін жүйелердің түрлі элементтері арасындағы логикалық және сандық тәуелділіктерді анықтау үшін экономикалық үдерістерді, құбылыстар мен міндеттерді математикалық құралдармен сипаттау

 • Код ON11

  ОN11 - Экономикалық динамиканы және статиканы зерттеуді ұдайы өндірістік бағытта жүргізу және байланыстар мен тәуелділіктерді экономикалық өсу бағытынан зерттеу жасай алу

 • Код ON12

  ОN12 – бухгалтерлік есептіліктің стандарттарын меңгеріп, оларды есеп тәжірибесінде қолдану дағдысын жақсартуға, басқару шешімдерін қабылдап, әрі талдау жасаумен байланысты кәсіби ойлау биімділігін жетілдіруге ықпал ету

7M04101 Экономика
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 2 жыл
Магистратура

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика 2
Магистратура

Л. Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (н/п)
Магистратура

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04101 Әлемдік экономика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика (2)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Инновацияның экономикасы
Магистратура

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (бейіндік)
Магистратура

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04101 Экономика (1)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Инновацияның экономикасы
Магистратура

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Мұнайгаз бизнесі экономикасы (2)
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Өнеркәсіп экономикасы
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика HN
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M041011 Экономика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (НПН) Экономика (ҒП)
Магистратура

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (ПН) Экономика (ПБ)
Магистратура

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика мен басқарудағы бизнес-аналитика
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Мұнайгаз бизнесінің экономикасы 1,5.
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика НП-2
Магистратура

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top