Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01510 География-тарих в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Тіршілік қауіпсіздігі және экология негіздері
  Несиелер: 2

  Табиғатты пайдалану, төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс қарқындылығы жағдайында өмір сүру қауіпсіздігінің, экологияның негізгі ұғымдарын, қазіргі заманғы өркениет мәселелерін және адамның шаруашылық және басқа да қызметінің экологиялық салдарларын зерттеу. Қоршаған ортаның әртүрлі факторларынан халықты қорғаудың принциптері мен тәсілдерін, тіршілік қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық және құқықтық актілерді ашу. Қоршаған ортаны және биологиялық ресурстарды сақтау.

  Селективті тәртіп
 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқу барысында адамның психикасы мен санасын тану тәсілі ретінде психологияның ерекшеліктері, психологиялық ғылым мен практиканың пәні мен міндеттері, тұлғаның жас ерекшеліктері, баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуының әртүрлі кезеңдерінде психикалық дамуының механизмдері мен факторлары ашылады

 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу ғылыми білім саласы ретінде педагогиканың әдіснамалық негіздерімен, тұтас педагогикалық үрдістің мазмұны мен құрылымымен студенттерді таныстыруға бағытталған. Қазіргі мектептегі оқу үрдісінің негізгі формалары мен құрылымы ашылады. Мектептің оқу-тәрбие процесінде қолданылатын негізгі әдістердің, нысандар мен құралдардың мазмұны мен қолданылуы анықталады. Қазіргі білім беру және тәрбие технологиялары, мектепті және мектеп құжаттарын басқару мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі түсініктері мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық механизмдері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына қатысты моральдық және құқықтық жауапкершілікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнаманы қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика негіздері- экономикалық процестер, экономикалық заңдар, санаттар, өндіріс, бөлу, алмасу, материалдық игіліктерді тұтыну деңгейіндегі қоғамдағы қатынастар туралы білім жүйесі. Курс кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері, әдістері, шарттары мен формаларын зерттейді. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі элементтерімен, коммерциялық мәмілелерді ұйымдастырумен, қоғамдағы бизнестің қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттеумен байланысты мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жас ерекшеліктік физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Несиелер: 3

  Бұл пән болашақ педагогке балалардың, жасөспірімдердің өсу, даму заңдылықтары, ағзалар, ағзалар жүйелері және олардың жас ерекшеліктері туралы, сонымен қатар оқыту шарттарының, оқушыларға тәрбие берудің әсері, оқу бөлмелеріне қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жабдықтарына қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жасындағы балаларға арналған оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың гигиеналық негіздері туралы заманауи мәліметтер береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теорясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл пән тұтас педагогикалық үдерісте тәрбиелеуді қарастырады, "тәрбие", "тәрбие процесі", "мектептің тәрбие жүйесі" ұғымдары, тәрбие жұмысындағы педагогикалық технологиялар туралы түсініктерді қалыптастырады. Бұл курсты оқу барысында тәрбие жұмысының ерекшеліктері, оқушылар ұжымын қалыптастыру, мектеп ата-аналарымен педагогикалық қарым-қатынас технологиясы, тәрбие саласындағы озық педагогикалық тәжірибені зерделеу және қорыту қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Антика тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл пән антикалық қоғамдардың ("классикалық ежелгі" қоғамдарының) тарихи жолын, Жерорта теңізі грек-рим өркениетінің пайда болуы мен даму процестерін, б.з.д. III–II мыңжылдықтағы алғашқы қадамдарынан, Крит, Киклад архипелагында және материктік Грекияда ерте мемлекеттік білім пайда болуын, б. з. 476-480 жж. Батыс Рим империясының құлауына дейін "антикалық әлемнің"түпкілікті жойылғандығын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы жертану
  Несиелер: 5

  Курс қоршаған ортаны оңтайландыру мақсатында географиялық қабықтың ерекшеліктерін, табиғаттағы заңдар мен заңдылықтарды зерттейді. Осы курс бойынша алынған білім басқа географиялық пәндерді: картография, метеорология, климатология, гидрология, геоморфология, топырақтану, ландшафтану, экология және т. б. меңгеруге негіз болады. Географиялық қабықшаны, оның компоненттері мен табиғи кешендерін қоршаған кеңістікпен-оны ұйымдастырудың әр түрлі деңгейлеріндегі уақытты (Ғаламнан атомға дейін) және қазіргі заманғы табиғи (табиғи-антропогендік) жағдайларды құру және өмір сүру жолдарын белгілейтін уақытты қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Бұл пән менеджменттің мазмұнын кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде ашуға бағытталған. Бұл ғылымның отандық және шетелдік авторлардың жұмыстарында дамуы байқалады. Білім беру жүйесін басқарудың негізгі теориялары мен тұжырымдамаларының мазмұны, басқару қызметінің психологиялық аспектілері, принциптері мен тетіктері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қосалқы тарихи пәндер
  Несиелер: 5

  Қосалқы тарихи пәндер – тарихи дерек түрлері мен мазмұнының ерекшеліктеріне қарай өзіндік әдістері қалыптасқан және тарихи зерттеулердің әдістері мен техникасы мәселелерін қарастыратын ғылыми пәндер жүйесі. Бүгінгі таңда тарихи зерттеулер барысында қосалқы тарихи пәндерді айналып өту мүмкін емес. Олар адамзат тарихының барлық салалары – экономика тарихы, әлеуметтік тарих, саяси тарих және мәдениет тарихы мәселелерінде тамаша, сирек кездесетін деректер мен мәліметтерді пайдалануға мүмкіндік береді. Қосалқы тарихи пәндерге, негізінен, генеология, хронология, нумизматика, ономастика, геральдика, сфрагистика, тарихи метрология, картография, палеография, тарихи география пәндері жатады. Ал олардың әрқайсысының зерттеу, оқыту аймақтары ғана емес, сонымен бірге әдістері мен объектілері де әртүрлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ежелгі Қазақстан тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл курсты оқып үйрену Қазақстан аумағындағы тас, қола ғасырлардың ерекшеліктерін, ерте көшпелілердің табиғи ортасын шаруашылық игерудің эволюциясын, Қазақстан аумағындағы алғашқы мемлекеттердің қалыптасуын және олардың көршілес халықтар мен мемлекеттермен өзара қарым-қатынасын, ежелгі Қазақстан этностарының мәдениетінің ерекшеліктерін зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ежелгі дүние тарихы
  Несиелер: 5

  Ежелгі дүние тарихы пәнің оқу барыснда -әлемдік тарихты танудан, ежелгі шығыс және антикалық өркениеттердің даму ерекшеліктерін, ежелгі әлем тарихындағы негізгі оқиғалардан басталатын алғашқы іргелі пәндердің бірі ретінде оқып танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ортағасырлар тарихы
  Несиелер: 5

  Орта ғасырларда феодализмнің қалыптасуы, оның ыдырауы туралы түсінік және капиталистік қатынастардың генезисі туралы мәлімет береді. "орта ғасырлар тарихы" курсы 5-тен 17-ге ғасырларға дейін мемлекеттердің саяси дамуын, қоғамдық құрылысы мен мәдениетін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстанның экологиялық - геоморфологиялық зерттелуі
  Несиелер: 3

  Экологиялық геоморфология-бұл геоморфологиялық жүйелердің адам экологиясы жүйесімен өзара қарым-қатынасы мен нәтижелерін зерттейтін геоморфологияның жаңа бағыты. Экологиялық геоморфологияны зерттеу объектісі экологиялық-геоморфологиялық жүйелер болып табылады. Пәнде Қазақстан аймағының платформалық-денудациялық жазықтықтарының экологиялық-геоморфологиялық жүйелерін зерттеу нәтижелері қарастырылады: экологиялық-геоморфологиялық жүйелердің морфолитогендік талдауының теориясы мен әдіснамасы, олардың қалыптасу факторлары, табиғи және табиғи-антропогендік экзодинамикалық процестердің типтері, экологиялық-геоморфологиялық жүйелердің дифференциациясының сипаты мен картографиялау тәсілдері, тау-кен өнеркәсібі аудандары шегінде геоморфологиялық тәуекелдерді анықтау мен бағалау принциптері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Геоморфология
  Несиелер: 3

  Эндогендік және экзогендік процестердің нәтижесінде қалыптақан жер бедерін оқытады. Оған табиғат кешендерінің әрбір компонентінің жекелей және толығымен әсер етіп, морфомүсіндер мен морфоқұрылымдар түзуі, дамуы, шөгуі сияқты процестер жүреді. Қалыптасқан жер бедерін зерттеп, оқу халық шаруашылығында кеңінен қолданады. Жергілікті жердің жер бедерінің пішіні мен құрылысына орай онда жүргізілетін инженерлік қызметтер, жол салу және т.б. салаларда маңызды рөл атқарады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ортағасырдағы Қазақстан және Орталық Азия мемлекеттерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде Орталық Азия мен Қазақстанды зерттеу контекстіндегі шығыстану мектептерінің қалыптасуы мен даму мәселелері; Орталық Азия мен Қазақстан тарихы бойынша Ежелгі және орта ғасырлық көздер, соның ішінде Орталық Азия халықтары туралы ежелгі авторлардың мәліметтері; ортағасырлық автохтондық көздер; мұсылман тарихнамасы, сондай-ақ Қытай көздері қарастырылады. Жұмыста аймақтың ортағасырлық тарихын зерттеудің негізгі бағыттары зерттеледі: көшпенділік және мәдениеттану концепциясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Палеогеография
  Несиелер: 5

  Пән Жер планетасының пайда болуы мен эволюциясының қазіргі теориялары мен гипотезалары, қоршаған кеңістікпен өзара әрекеттесу процесінде оның географиялық қабықшасының қалыптасуы мен дамуының хронологиялық кезеңдері, географиялық қабықшаның ұзақ дамуының нәтижесінде табиғи кешендердің қазіргі ерекшеліктері туралы оқытады. Физикалық географияның бөлігі ретінде палеогеография туралы және ұзақ және күрделі бағытталған-ырғақты даму процесінде жер бетінің қазіргі заманғы табиғатының негізгі белгілерін қалыптастыру туралы түсініктерді дамыту мен игерудегі географиялық қабықшаны қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ортағасырдағы Азия және Африка елдерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Ортағасырдағы Азия және Африка елдерінің тарихы дүниежүзілік тарихтың ажырамас бөлігі болып табылады. Ортағасырлық тарих негізінен феодализмнің өмір сүру уақытына сәйкес келеді. Адамзат бұрыннан феодалдық даму кезеңінен өткенімен, феодализмнің кейбір ерекшеліктері соншалықты тұрақты болды,бұл қазіргі заманғы Азия және Африка қоғамдарын сипаттайды. Сондықтан ортағасырлық Азия және Африка елдері тарихын зерттеу студенттерге тек ғылыми ғана емес, сонымен қатар практикалық қызығушылық тудырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу ортағасырлық кезеңдегі Қазақстан тарихын білуге, тарихи фактілер мен оқиғаларды теориялық ұғынуға, қазақ этносының орнын, әлемдік өркениеттегі мәдениетті анықтауға, тарихи сананы қалыптастыруға, студенттердің ой-өрісін дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Геология
  Несиелер: 5

  Жер ғарыш денесі ретінде. Жердің физикалық параметрлері: пішіні, өлшемі, салмағы, тығыздығы және жер геосферасы және оның ішкі құрылымы - жер қыртысы, мантия, ядро мен жер қабығының физикалық-химиялық ерекшеліктері мен параметрлерін қарастырады. Жер қыртысының түрлері: континенттік және мұхиттық. Жердің ғаламшар ретінде пайда болуы мен дамуы туралы түсінікті қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Бұл пән денсаулық мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға инклюзивті білім берудің заңдылықтары мен мүмкіндіктері туралы, дамуында кемістігі бар балалардың ерекше білім алу қажеттіліктері туралы білімнің базалық жүйесін қалыптастырады, инклюзивті білім беру бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды қарастырады. Пәнді оқу барысында инклюзивті білім беру моделін қалыптастырудың компоненттері, критерийлері мен көрсеткіштері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жалпы гидрология
  Несиелер: 5

  Жердегі гидрологиялық процестердің жалпы заңдылықтары, географиялық қабықтағы табиғи сулардың (өзендер, көлдер, мұздықтар, батпақтар, теңіздер, мұхиттар) рөлі мен маңызы туралы түсінік береді. Су ресурстарын және олардың гидрологиялық режимін анықтау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 4

  Курс әлемдегі, әр түрлі елдер мен аймақтардағы, Қазақстанның қазіргі мектеп географиясының дамуының негізгі тенденциялары мен заңдылықтарын, жағдайын зерттейді; - Қазақстандағы географияның даму тенденциялары мен ерекшеліктерін және олардың мектеп географиясына әсерін талдау; - географияны оқыту технологияларын таңдауда әртүрлі тәсілдерді талдау; - инновациялық технологияларды қолдана отырып, әртүрлі сабақ түрлерін әзірлеуді үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанның жаңа заман тарихы
  Несиелер: 6

  Бұл пән XVIII ғасырдың басынан 1916 жылдың қазанына дейінгі кезеңді қамтиды. 18 ғасыр сыртқы саяси жағдайдың (Жоңғария, ортаазиялық хандықтар, қалмақтар, башқұрттар, казактар) одан әрі өршуінен туындаған күрделі жағдайдың уақыты, сондай-ақ сұлтандардың билік пен сепаратизмі үшін күрес мемлекеттің ыдырауына алып келді. Қазақстанның Ресейге ерікті қосылуы деп аталатын ұзақ уақыт бойы үстемдік еткен тұжырымдамасы елеулі эволюцияға ұшырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Батыс және Шығыс елдерінің жаңа заман тарихы
  Несиелер: 5

  Азия және Африка мемлекеттері мен халықтарының саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы тұтас түсінік, студенттердің ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы Батыс елдерінің тарихи дамуының қазіргі концепциясын қалыптастыру.Жетекші елдердің экономикалық, саяси және әлеуметтік дамуының мәні мен ерекшеліктері , сондай-ақ әлеуметтік қозғалыстағы және халықаралық қатынастардағы жаңа құбылыстар туралы түсінік

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 3

  Кәсіби қызмет пен қарым-қатынас, кәсіби сала, кәсібилік, кәсіптік сөйлеу, маманның кәсіптік мәдениетінің құрамдас бөлігі, тіл деңгейінің прагматикалық бөліктері - сөз, тіл, сөйлемдер, мәтін, эмоционалдық және стилистикалық бояулармен сөйлеу және т.б. басқалары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мұражайтану және мұрағаттану негіздері
  Несиелер: 5

  Мұрағаттық іс мемлекеттік тұрғыда саяси, ғылыми, құқықтық және практикалық мәселелерді қарастырады. Мұрағат дегеніміз тарихи құжаттарды сақтайтын өткен өмірдің деректі ескерткіші. Сондықтан «Мұражайтану және мұрағаттану негіздері» курсы студенттерді мұражай және мұрағат ісіне оқытуда маңызы зор. Мұрағаттану пәнінде мұрағат ісін ұйымдастыру тарихына, мұрағаттық құқық пен мұрағаттық заңға, менеджмент пен маркетингке баса назар аударады. Сондай-ақ мұражай ісін, мұражай ісінің тарихы мен қалыптасуын зерттейді. Мұражайдың әлеуметтік-мәдени құбылыс ретінде қызмет ету және зерттеу ерекшеліктерін зерттейді. Еуропалық және ресейлік мәдениеттегі әлеуметтік институт ретінде мұражайдың дамуын зерттейді – – мұражай, мәдени мұра, мұражайлау, мұражай пәні, экспозиция ұғымдарын қарастыру, – қазіргі заманғы мәдениеттегі мұражай институтының өзгеру формаларын талдау,-тарихи-мәдени ескерткіштерді көпшілікке тарату, сақтаудың заманауи тәсілдерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тарихи өлкетану
  Несиелер: 5

  Өлкетану мектептің өмірімен байланысының маңызды құралы болып табылады. Өлкетану қалыптасуының негізінде тек білім алу ғана емес, сонымен қатар қажеттілік жатыр. Курстың мақсаты мен міндеттері - болашақ мұғалімдерді тарихи-өлкетану жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу дағдылары мен білімдерімен қаруландыру, олардың білім беру және мәдени деңгейін арттыру. Көркем мәдениет, өнер тарихы, Сәулет, археология, этнография негіздерін білу болашақ мамандарға өз өлкесіндегі тарих және мәдениет ескерткіштерін анықтауға және оларды тәрбие жұмысында пайдалануға көмектеседі. Сондай - ақ, бұл курс отанға, туған өлкеге, халықтың тарихи өткеніне деген сүйіспеншілік сезімін тәрбиелейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Географияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Студенттерді жалпы орта білім беру мекемелерінде географияны оқыту процесінде қолдануға дайын ғылыми негіз ретінде географияны оқыту әдістемесі саласындағы жүйеленген білім кешенімен таныстыру; болашақ география мұғалімінің мақсатты, аналитикалық, жобалық мониторингтік, рефлексивті, зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жаңа замандағы халықаралық қатынастар тарихы
  Несиелер: 5

  Пәнде халықаралық қатынастар мен дипломатия тарихындағы сапалы жаңа кезеңнің басталуы XV – XVI ғ.басы зерттеледі – Еуропада әлеуметтік-мәдени, экономикалық және саяси қатынастардың жаңа түрінің генезисі – капитализм белсенді жүріп жатқан кезеңмен байланысты. Сауданың дамуы, халықаралық байланыстардың кеңеюі және орта нәтижесіндегі орталықтандырылған мемлекеттердің құрылуы және жаңа уақыттың басында дипломатия ұйымының жаңа нысанының пайда болуына себеп болуы жайлы оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанның дәстүрлі мемлекеттілігінің тарихы
  Несиелер: 6

  Пән Қазақстан мемлекеттілігінің қалыптасу процесі ежелгі кезеңнен бастап тәуелсіз, егеменді мемлекет ретінде Қазақстанның құрылғанына дейін басталуы, Қазақстан (қазақ) мемлекеттілігінің қалыптасуына Ұлы Түркі Эліне енген ерте мемлекеттік бірлестіктер, орта ғасырлық мемлекеттер ықпал етуі жайлы оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тарихты оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Орта мектепте тарихты оқыту әдістемесі, оның мазмұны, міндеттері және тарихты оқытудың педагогикалық әдістері туралы мәлімет береді. ҚР Білім беру жүйесіндегі "Қазақстан тарихы" және "Дүниежүзілік тарих" пәнінің құрылымы туралы мәселелерді қарастырады. Студенттер тарихты оқытудың жаңа әдістерін қолдану дағдыларын меңгереді және пән туралы теориялық білім алады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Курсты оқып-үйрену барысында А1, А2, В1 оқушыларына негізгі тілдік құзыреттілікке қол жеткізуге бағытталған негізгі лексикон тақырыптарын қамту англицерлермен еркін сөйлесуге мүмкіндік береді, ағылшын тілін / американдықты еркін қабылдауға мүмкіндік беретін тиісті деңгейдегі мәтіндерді оқуға, түсінуге, аударуға мүмкіндік береді. тыңдауға және естіген материалдардың мазмұнын жаңғыртуға арналған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ландшафттану
  Несиелер: 5

  Пән табиғи жағдайлардың пайда болуын, оларға әсер ететін табиғи күштердің, антропогендік күштердің өзгеру мүмкіндіктерін зерттейді. Табиғи аймақтардың ландшафтық құрылымы, жазық және таулы аймақтардың ландшафтары, геожүйелер иерархиясы және ландшафттың морфологиялық құрылымы, геожүйелердің қызмет етуі және динамикасы, Қазақстан аумағындағы ландшафт түрлерін зерттеу, Қазақстан аумағындағы ландшафт түрлерін білу және олардың антропогендік өзгерістерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тарихи география
  Несиелер: 5

  Осы оқу пәнін оқытудың мақсаты-студенттердің Тарихи географияның тарихи өткен адамзат географиясын, тарихи үрдістің кеңістіктік жағының сипатты ерекшеліктерін, жергілікті, аймақтық және жаһандық жоспарлардағы адам мен табиғаттың өзара іс-қимылының ерекшеліктерін зерттейтін тарихи ғылымның арнайы саласы ретінде тарихи географияның принциптері мен әдістері туралы жалпы білімді меңгеруі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шығыс Қазақстанның физикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Шығыс Қазақстан аумағындағы физика-географиялық жағдайды зерттеу. Аумақтың рельефінің, климатының, ішкі суларының, топырақ-өсімдік жамылғысының, жануарлар әлемінің және Шығыс Қазақстанның табиғи аймақтарының геологиялық құрылымының ерекшеліктерін, аймақ жағдайының әртүрлі таксономиялық рангтегі туыстық кешендердің дифференциациясына әсерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақстандағы кеңестік коммунистік жүйенің қалыптасуы, дағдарысы мен ыдырауы, Тәуелсіз Қазақстан Республикасының құрылуы мен нығаюы және оның әлемдік қоғамдастықтағы орны зерттейді. Бұл курсты оқу қазіргі кезеңдегі Қазақстан тарихын білуге, тарихи фактілер мен оқиғаларды теориялық түсінуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі замандағы халықаралық қатынастар тарихы
  Несиелер: 5

  "Қазіргі замандағы халықаралық қатынастар тарихы" пәні (II бөлім. 1918-2005 жж.) Бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталған сәттен бастап қазіргі уақытқа дейінгі халықаралық қатынастар тарихының кезеңін қамтиды. Соғысушы тараптардың дипломатиясы-Антанта елдері және төртінші одақ, Бірінші дүниежүзілік соғыс кезеңінде соғыстан кейінгі әлемде көшбасшылықты орнату мақсатында әскери іс-қимылдардан шығудың өз жоспарын таңуға ұмтылды. Бұл үшін жеңімпаз елдер халықаралық саясатты қоса алғанда, барлық бағыттарда көш бастап тұруға тырысты. Жаңа қағидаттарда бейбітшілік құру, елдер арасындағы өзара қарым-қатынастардың жаңа халықаралық-құқықтық Версаль - Вашингтондық жүйесін құру, ұжымдық дипломатияның жаңа халықаралық институтын (Ұлттар Лигасы), қайшылықтарды еңсеру жөніндегі халықаралық конференцияларды ұйымдастыру-саясаткерлер мен көптеген халықаралық форумдардың шешімдерінің келіспеуі мен түсінбеуі салдарынан мұндай міндеттер орындалмады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның қазіргі заман дамуының көкейкесті мәселелері
  Несиелер: 5

  Қазақтардың көпшілігінің жағымсыз әлеуметтік-психологиялық көңіл-күйі, олардың ана тілінің жағдайына, ұлттық мәдениет пен білім беру жағдайына қанағаттанбауы, әлеуметтік проблемалар және осы көңіл-күйді әртүрлі саяси күштердің белсенді пайдалануы туралы ақпарат береді, қазіргі Қазақстан үшін маңызды сын-қатерлер болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шығыс және Батыс елдерінің жаңа заман тарихы
  Несиелер: 5

  Оқу пәні ретінде шығыс және батыс елдерінің қазіргі заман тарихын 1945 ж. бастап XXI ғ. басындағы Еуропа мен Шығыс елдерінде орын алған негізгі оқиғаларды әлемдік дамыту контекстінде зерделеу, студенттерде осы кезеңде орын алған негізгі әлеуметтік-экономикалық және саяси үдерістер туралы терең және тұтас білім беру, сондай-ақ осы тарихи кезеңде халықаралық қатынастардың дамуы туралы нақты түсінік беру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның физикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Қазақстан табиғат жағдайының алуан түрлі екендігін, олардың қалыптасуының географиялық заңдылықтарын жалпы және жеке аймақтар бойынша қарастырып, салыстыра-саралап оқиды. Қазақстан территориясының табиғат жағдайларының қалыптасу заңдылықтарын және ерекшеліктерін оқытады. Білу керек: Қазақстан аумағындағы геологиялық құрылыс, жер бедері, климаты, ішкі сулары, топырақ-өсімдік жамылғысы, жануарлар әлемі және табиғат зоналарын

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның экономикалық тарихы
  Несиелер: 5

  Пән дүниежүзілік тарих контекстіндегі Қазақстанның экономикалық тарихын баяндайды. Көшпелі және отырықшы өркениеттің өзара іс-қимылы қарастырылады. Қазақстанның ортағасырлық қалалары. Қазақстанның Ресей империясының шикізат көзіне айналуы. Ауыл шаруашылығындағы қоныс аудару саясаты жайлы және Қазақстан өнеркәсібінің дамуы. Экономиканы реформалау талпыныстары 1960-ж 70-шы жж. Экономикалық реформалар кезеңі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ландшафттар геофизикасы
  Несиелер: 5

  Пән жер туралы ғылым курстарының жүйесінде маңызды орын алады, әлемді танудағы геожүйелік көзқарасты зерттеуге, жердің ландшафтық сферасының бірлігі туралы және оның табиғи және табиғи-антропогендік геожүйелерін топтастыруға бағытталған. Ландшафттардың негізгі физикалық қасиеттерін, физикалық заңдар мен заңдылықтарды зерттейді, бұл қасиеттерді, геожүйелердің: радиациялық, жылу, су және баланс теңдеулерін түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның саяси және әлеуметтік географиясы
  Несиелер: 5

  Студенттерді экономикалық-географиялық пәндер бойынша оқыту мазмұнының негізі мемлекеттердің, оның бөліктерінің немесе жекелеген аймақтардың әлеуметтік, салалық, саяси, шаруашылық және аймақтық құрылымы болып табылады. Қазақстанның әлеуметтік-саяси жағдайын зерттейді. Халықтың құрамын, демографиялық жағдайды және олардың бөлінуін, Қазақстан өндірісінің саласын және олардың дамуын зерделейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Геоглобалистика және табиғатты пайдалану
  Несиелер: 5

  Пән глобалистика және табиғатты пайдаланудың негізгі категориялары мен ұғымдарын, геоглобалистика пәнін, табиғаттың, қоғамның, адамның және адамдық ойлаудың даму заңдылықтарын; адам мәдениетінде глобалистика қызметін, Адам және қоғам өміріндегі глобалистиканың рөлін, әлемнің ғылыми, философиялық және діни суреттерінің негіздерін, глобалистика дамуының негізгі кезеңдерін, аса көрнекті ғалым - өкілдерінің маңызды мектептері мен ілімдерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ортағасырлар тарихының деректануы мен тарихнамасы
  Несиелер: 5

  Орта ғасырлардағы тарихнама және деректану туралы ақпарат береді. Орта ғасырларда тарихи оқиғалардың тарихнамасы зерттеледі. Студенттер орта ғасырлардағы тарихнама және деректану туралы теориялық білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Табиғатты тиімді пайдалануды басқарудың географиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің экологиялық ойлауын, табиғи ортаны қорғау және тиімді пайдалану саласында негізгі білімдерін қалыптастырады, қоршаған ортаны тұрақты дамыту контекстінде табиғатты пайдалануды басқарумен байланысты іргелі және қолданбалы зерттеулермен таныстырады, табиғатты пайдаланудың қазіргі заманғы менеджментінің теориялық негіздері мен практикалық дағдыларын зерттеу; осы мәселелерді шешудің негізгі жолдары мен тәсілдері; қазіргі ғылыми библиографияны; табиғаттың зерттелетін компоненттерінің қалыптасуына негізгі факторлардың әсерін талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шетелдер тарихының тарихнамасы мен деректануы
  Несиелер: 5

  Шет елдердің тарихнамасы мен деректану туралы ақпарат береді. Шет елдердегі тарихи оқиғалардың тарихнамасы зерттеледі. Тарихи ғылымдағы қозғалысты анықтауға мүмкіндік береді, негізгі кезеңдерді анықтайды. Тарихи танымның түрлі әдістерін жетілдіру процесін, баламалы Тарихи тұжырымдамалардың мәні мен мазмұнын қадағалайды. Тарихнама шет елдердің тарихы бойынша объективті білімді қалыптастыруға мүмкіндік береді. Студенттер шет елдердің тарихнамасы мен деректану туралы теориялық білім алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шетелдер тарихнамасының қазіргі көкейкесті мәселелері
  Несиелер: 5

  1980-90 жылдардағы шет ел тарихнамасының дамуындағы негізгі мәселелер. Жалпы тенденция-20-30-шы жылдардағы шектегі сандық тарихпен байланысты қазіргі заманғы экономикалық тарихтың қалыптасуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының қазіргі тәуелсіздік жағдайда дамуы, әлемдік ынтымақтастыққа енуі, нарықтық экономикаға көшуі барысында еліміздің экономикалық және әлеуметтік өмірінде болып жатқан өзгерістер, ол елдермен экономикалық байланысы мен интеграциясы жайлы білім беретін жаңа тұрғыда оқытады. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайынның барлық бағыт бойынша ерекшеліктерін оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан тарихының тарихнамасы мен деректануы
  Несиелер: 5

  Курс тарихи ғылымның, тарихи ойдың пайда болу, қалыптасу, даму үрдісін қарастырады. Тарихи білімнің мазмұны мен нысандарын ашады. Тарихи ғылымдағы қозғалысты анықтауға мүмкіндік береді, негізгі кезеңдерді анықтайды. Тарихи танымның түрлі әдістерін жетілдіру процесін, баламалы тарихи тұжырымдамалардың мәні мен мазмұнын қадағалайды. Тарихнама ҚР тарихы бойынша объективті білімді қалыптастыруға, оның егемендігі мен тәуелсіздігін нығайтуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Топырақ географиясы
  Несиелер: 5

  Топырақ географиясы-бұл топырақ-географиялық аудандастыруды жүзеге асыру үшін жер планетасының бетінде топырақтың әр түрлі түрлерінің таралу заңдылықтарын зерттейтін топырақтанудың бағыты. Топырақ географиясы географиялық қабықтың биотикалық компоненті және жалпы Жер биосферасы туралы негіз қалаушы білімді қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Топырақтың қалыптасуы мен генезисі, олардың таралу заңдылықтары туралы білім табиғатта күрделі диалектикалық байланыстардың терең ашылуына ықпал етеді. Топырақты табиғи-тарихи дене ретінде қарастыра отырып, табиғи және антропогендік факторлардың өзара іс-қимылы нәтижесінде пайда болған тұтас алғанда, студент табиғатта және қоғамда жалпы байланыс пен өзара іс-қимыл туралы толық түсінік алады. Бұл жер туралы ғылым циклінде Топырақтану негіздерімен топырақ географиясының ерекше әдіснамалық рөлі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазіргі дүние географиясы
  Несиелер: 5

  Курс ғаламдық-географиялық амал негізінде дүние жүзілік шаруашылықтың кешеңдерінің орналасуы жəне өзарара байланысының дамуы заңдылықтары туралы арнайы білімді қалптастыру, аймақтарда жəне мемлекеттердегі қоғамның территориалды ұйымдасуының аймақтық ерекшеліктерін оқытады. Дүние жүзі елдерінің аймақтық экономикалық жəне əлеуметтік саясатын географиялық түрде негіздеу; табиғи ресурстарды тиімді пайдалану жəне экономикасы əр түрлі деңгейде дамыған елдердің қоршаған ортасын қорғау; дүние жүзінің ғаламдық мəселелері жəне оларды шешу жолдары; əр түрлі деңгейдегі елдердің шаруашылығының салалық жəне территориалдық құрылымының ерекшеліктерін; əр түрлі масштабтағы жəне түрдегі территориалды-шаруашылық кешеңдерді жəне дүние жүзілік шаруашылық байланысын қалыптастыратын интеграциялық үрдістерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеулердің негізі болашақ мамандардың зерттеу қабілеттерін анықтау, ашу және дамыту және шығармашылық әлеуетін қалыптастыру мақсатында ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру саласындағы проблемалар мен жетістіктерді қамтиды. "Ғылыми зерттеу негіздері" оқу пәнінің мақсаты студенттердің ғылыми-зерттеу іс-әрекетінің дағдыларын дамыту; студенттерді ғылыми білімге баулу, олардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге дайындығы мен қабілеті болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеудің теориясы мен методологиясы
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеу методологиясының негіздерін зерттеу; ғылыми зерттеу үрдісінің логикасы мен әдістері; Ғылыми зерттеудің эмпирикалық, теориялық деңгейі; зерттеу қолжазбасымен жұмыс істеу әдістемесі; ғылыми жұмыстардың құрамы мен мазмұны оларды рәсімдеу талаптары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Геоэкономика және саяси география негіздері
  Несиелер: 6

  Геоэкономика кеңістікке қатысты экономикалық шындықты қарастырады. Бұл пән homo economicus және кеңістік арасындағы өзара әрекеттестікті зерттейді: кеңістіктік факторлардың өндіріс және тауарларды тарату саласына әсері, экономикалық қызметті өрістету үшін кеңістікті пайдалану. Геоэкономика экономикалық шындықты кеңістік ерекшеліктеріне сәйкес қандай әдістерге қол жеткізуге болатындай етіп баяндайды. Саяси география-саяси құбылыстар мен процестердің аумақтық саралануын зерттейтін қоғамдық-географиялық ғылым. Саяси география әр түрлі пәндердің тоғысқан жерінде, көптеген қоғамдық ғылымдармен, бірінші кезекте – саясаттану, тарих, әлеуметтану, халықаралық және мемлекеттік құқықтармен тығыз байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дүниежүзінің саяси, әлеуметтік және экономикалық географиясы
  Несиелер: 6

  Пән нақты мемлекеттердің саяси картасында саяси-географиялық жағдайды қарастырады. Саяси шиеленіс аймақтары, әлем елдерінің әлеуметтік-экономикалық дамуын зерттеу, этно - діни құрамды, демографиялық жағдайды және әлем елдерінің экономикалық дамуын зерттейді. Әртүрлі елдердегі шаруашылық және халықтың өмір сүру жағдайының көрінісін ашады, олардың қазіргі даму кезеңін тереңірек тануға, нақты әлемнің бейнесін көруге көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Метеорология климатология негіздерімен
  Несиелер: 5

  Изучает процессы, происходящие в атмосфере; строение и химический состав атмосферы, образование и строение облаков; появление туманов, движения и циркуляция атмосферного воздуха. Изучение метеорологических явлений и климатических процессов Изучает климатических явления и дает прогноз погоды на территории Казахстана силами метеорологических станции РК.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Құрлықтар мен мұхиттар-ең ірі табиғи объектілер. Құрлық бөліктері. Материктер мен мұхиттардың физикалық-географиялық орналасуын зерттеу. Материктер мен мұхиттардың пайда болу процесін, мобилизм теориясын, жер плиталарының, ішкі сулардың, климаттың және топырақ-өсімдік жамылғысының орналасуы мен қозғалысын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Бакалаврдың кәсіби қызметі үшін қажетті әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану-ғылыми білім негіздерін меңгеру; әлеуметтік тәжірибені, мәдениеттің негізгі құндылықтарын игеру, сақтау және жеткізу тәсілдері туралы түсінікке ие болу; адамның психикасы мен санасының пайда болуы мен дамуын түсіндіру; даму психологиясының негізгі ұғымдарын, міндеттерін, мәнін анықтау; психикалық дамудың жас ерекшеліктері заңдылықтарын тану; қоғамның даму заңдылықтарын және оның әлеуметтік-саяси, құқықтық, экономикалық, экологиялық негіздерін, сондай-ақ мәдени-тарихи құндылықтарды түсінуді қамтамасыз ететін жеке тұлғалық сапасын қалыптастыру, қазақстандық құқықтық жүйе мен заңнаманың негіздерін, кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық нормаларды білу.

 • Код ON2

  Мемлекеттік, орыс және шет тілдерін меңгеру; мемлекеттік, орыс және шет тілдерін сауатты түсіну қабілеті; мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ағымдағы құжаттарды сауатты құрастыру; негізгі конструктивті диалогтарды қолдану, көпмәдениетті, полиэтикалық және көпконфессиялы қоғамда қарым-қатынас жасау, ынтымақтастыққа қабілетті болу; кәсіби халықаралық қарым-қатынастың қалыптасқан мамандандырылған терминологиясы шеңберінде коммуникация құралы ретінде шет тілдерінің бірін меңгеру.

 • Код ON3

  Қазіргі заманғы техниканы қолдану қабілеті; кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды, бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану қабілеті; қазіргі заманғы ақпарат құралдары мен ақпараттық технологияларды меңгеру; қажетті ақпаратты іздеу, талдау және іріктеу әдістерін меңгеру, оны түрлендіру, сақтау және жеткізу; білім мен ақпаратты интерактивті пайдалану қабілеті.

 • Код ON4

  Оқушылармен тәрбие жұмысының негізгі теорияларын, әдістері мен технологияларын атап көрсету және сипаттау; педагогикалық қызмет түрлерінің теориялық негіздерін жіктеу; педагог тәжірибесінде меңгерген теориялық білімді қолдану; педагогикалық процесті ұйымдастыру мәселелері бойынша ақпаратты талдау және жүйелеу; педагогикалық қызметтің негізгі аспектілерін анықтау; педагогика курсының мазмұнына, негізгі категорияларына, ұғымдарына назар аудару; ҚР-дағы тәрбие концепциясына және мектеп пен сыныптың тәрбие жүйелеріне баға беру, педагог тәжірибесінде игерілген теориялық білімді жүйелеу, жұмыс тәжірибесіндегі қазіргі концепциялардың ерекшеліктерін қарастыру

 • Код ON5

  Физикалық, экономикалық, әлеуметтік, мәдени, саяси географияны қоса алғанда, географиялық ғылымдар саласындағы білім мен түсініктерді көрсету

 • Код ON6

  Негізгі тарихи ұғымдар мен тарихи терминологияны қолдану, отандық және дүниежүзілік тарихтың даму логикасын, олардың тарихи, экономикалық шарттарындағы жаһандық үдерістерді түсіндіру; тарих ғылымдарының дамуы және оның қазіргі жай-күйінің теориялық және әдіснамалық негіздерін түсіндіру; өткен және қазіргі тарихи оқиғалар мен құбылыстардың мәнін ашу үшін тарихи талдау тәсілдерін қолдана білу.

 • Код ON7

  Алдыңғы қатарлы тарихи білім элементтерін қоса алғанда, тарих саласындағы білімі мен түсінігін көрсету

 • Код ON8

  Қоғаммен, ұжыммен әлеуметтік қарым-қатынас жасауға қабілетті болу, топта жұмыс істеу дағдысы, ынтымақтастық, төзімділік; тілдерді білу, ауызша және жазбаша диалог жүргізе білу, монолог, іскерлік хат алмасу

 • Код ON9

  Қазақ мемлекетінің қалыптасу және даму кезеңдерін уақыт ішінде жалпы шектері мен тарихи оқиғаларды оқшаулау, Отандық тарих пен дүниежүзілік тарихтың хронологиясын сәйкестендіру; жалпы түркі қауымдастығында, көшпенді өркениет жүйесінде, Еуразиялық әлем халықтарының тарихи-мәдени қауымдастығында дамуындағы қазақ халқының, қазақ мемлекеттілігінің орны мен рөлін бағалау.

 • Код ON10

  Тарих ғылымының қазіргі мәселелерін, экономикалық, әлеуметтік, саяси және рухани құбылыстар мен үрдістерді талдау, тарихи бағыттылықты, елдер дамуының серпіні мен кезеңділігін сипаттайтын негізгі фактілерді тани білу; Қазақстан мен басқа елдердің дамуын ажырату және салыстыру, дамудың жалпы ұқсастықтары мен ерекшеліктерін анықтау және түсіндіру.

 • Код ON11

  Әртүрлі тарихи және заманауи дереккөздердің тарихи ақпаратын талдау, жүйелеу және бағалау, оның әлеуметтік қатыстылығы мен танымдық құндылығын ашып көрсету; оған деген өзінің көзқарасын анықтау және дәлелдеу қабілеті

 • Код ON12

  Экономикалық-географиялық және әлеуметтік-географиялық мәселелерді сәйкестендіру, қоғамдық-географиялық лексикологияны, әлеуметтік-экономикалық географияның терминологиясы мен әдістерін талқылау, өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі параметрлері мен үрдістерін анықтау, әлеуметтік-экономикалық білім негіздерін тәжірибе жүзінде қолдану

 • Код ON13

  Жердің компоненттік қабықтарын (атмосфера, гидрофера, литосфера, биосфера) оқып білу, олардың ерекшеліктері мен даму заңдылықтарын ашу, физикалық географияның дамуының негізгі кезеңдерін түсіндіру, әр түрлі көздер бойынша климаттық, гидрологиялық және басқа да табиғат сипаттамаларын құру, әдеби, картографиялық және сандық материалдармен жұмыс істей білу, физикалық-географиялық білім негіздерін тәжірибе жүзінде қолдана білу.

 • Код ON14

  Жеке қорды қолдана алу, яғни оларды игеру, сақтау, дамыту және ұтымды пайдалану қабілеті, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі реттеу және өзін-өзі қолдау тәсілдерін меңгеруді болжайды

 • Код ON15

  Интеллектуалдық, моральдық-адамгершілік, мәдени тұрғыдан, коммуникативтік, ұйымдастырушылық - басқару дағдыларын дамытуға ұмтылысын көрсету

Top