Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06101 Ақпараттық жүйелер в Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

 • Критикалық ойлау
  Несиелер: 2

  Курс қазіргі ақпараттық қоғамда өтетін коммуникативтік үдерістердің күрделілігіне байланысты критикалық ойлау мәдениетін дамытуды болжайды. Критикалық ойлау дағдыларын, шешім қабылдау техникаларын, тиімді көпшілік алдында сөз сөйлеуді дайындау және өткізу әдістемелерін белсенді меңгеруді көздейді. Пәндерді терең меңгеруге, жазбаша жұмыстарды дайындау сапасын арттыруға ықпал етеді, дербес білім беру стратегиясын құруға негіз болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және жасыл экономика
  Несиелер: 3

  Студенттердің теориялық негіздерді терең зерттеу және қазіргі кездегі экология мен жасыл экономиканың рөлі туралы түсініктерді нақтылау, сондай-ақ қоғамның әл-ауқатын сақтауға бағытталған экономика негіздерін зерделеу, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану есебінен, түпкілікті пайдалану өнімдерін қайтаруды қамтамасыз ететін өндірістік циклге.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 3

  Студенттердің ғылым ретінде экология туралы, адам мен қоршаған ортаның өзара байланысы мен өзара тәуелділігі туралы түсініктерін қалыптастыру және тіршілік әрекетінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша сұрақтар шеңберін, сонымен қатар қазіргі заманның негізгі экологиялық мәселелерін және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру шеңберінде оларды шешу жолдарын зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 2

  Құқық салаларын, құқықтың негізгі салаларының мәні мен міндеттерін, Конституцияның құқықтық актілер жүйесі үшін негізгі заң ретіндегі маңызын, әр түрлі құқықтық қатынастардың мазмұнын, азаматтардың құқықтары мен міндеттерін қарастырады. Білім алушылардың дүниетанымын қалыптастыруға және қоғамдық және жеке құқықтық санасын, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті арттыруға ықпал етеді. Мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияларды іске асыру туралы кешенді көзқарас қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алгебра
  Несиелер: 4

  Оқу нәтижесінде студенттерге негізгі түсініктер беріледі, олар алгебраның негізгі ұғымдары, матрицалар, анықтаушы, қарапайым қасиеттері, минорлар және олардың алгебралық толықтырулары, кері матрица, кешенді сандар өрісі, негізгі қасиеттері, көп қырлы сақина, қалдықтармен бөлу туралы, Евклид теоремасы, Безу теоремасы және оның салдары, түрлендірілмейтін көпмүшелер

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері
  Несиелер: 5

  Пәндің негізгі құрамасы болып табылатың келесі тақырыптарды менгереді алгоритм ұғымы, алгоритмдерді формальды сипаттау әдістері, алгоритмдер сұлбалары, алгоритмдердің негізгі сипаттамалары және оларды әзірлеу кезеңдері, бағдарламалық алгоритмдердің негізгі түрлері, алгоритмдеу принциптері, тармақталған және циклдық алгоритмдер, күрделі циклдар, массивпен алгоритмдер, алгоритмдердің, деректер модельдерінің және есептер қоюының өзара байланысы қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 3

  Экономикалық теория аралас әлеуметтік-бағытталған экономиканың түрлі деңгейлерінде шаруашылық жүргізу және шаруашылық субъектілерінің тиімді мінез-құлық заңдарын зерттейді, оның мәндік сипаттамаларын ашу мақсатында ұдайы өндіру процесіндегі терең себеп-салдарлық байланыстар; шектеулі ресурстар әлемінде шаруашылық жүргізуші субъектілерді (өндірушілерді, сатушыларды, сатып алушыларды) экономикалық таңдау; экономикалық жүйенің әртүрлі деңгейлерінде ұдайы өндіру процесіндегі адамдар арасындағы шаруашылық қызмет және экономикалық қатынастар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математикалық талдау және сандық әдістер
  Несиелер: 5

  Теориялық және арнайы пәндерді оқу үшін қажетті математикалық талдаудың негізгі әдістерін және сандық әдістерді меңгеру және жүйелер мен процестерді математикалық модельдеу мәселелерін шешу үшін осы әдістерді қолдану; логикалық және алгоритмдік ойлауды дамыту; қолданбалы есептерді өз бетінше талдау дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру мәселелері қарастырылады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  "Кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда кәсіпкерлік негіздерінің теориялық сұрақтары қарастырылады.; кәсіпкерліктің қалыптасуы, кәсіпкерліктің мәні мен функциялары, бизнестің қазіргі ұйымдық нысандары, кәсіпкерліктегі мәдениет пен этика, нарықтық экономикадағы кәсіпкерліктің рөлі; кәсіпорынды (фирманы) ұйымдастырумен байланысты мәселелер: кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанын таңдау, Кәсіпкерлік табысқа және фирма қызметінің мақсаттары, экономикалық жағдайлар, фирманың нарықтағы мінез-құлық стратегиясы, бизнесті жоспарлау, кәсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіштері, жарнама және оның бизнестегі рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қосымшаларды жобалау негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда жобалау, жобалау әдістемесі туралы жалпы ақпарат, дизайн принциптері, дизайн стратегиясы, дизайн кезеңдері, ақпаратты қолдау дизайны, бағдарламалық жасақтама жасау, ұйымдастыруды қолдауды жобалау, интеграцияланған ақпараттық өңдеу жүйелерінің технологиялық процестерін жобалаудың практикалық әдістері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • С++ ортасында бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты студенттердің Алгоритмдеу негіздері туралы білім жүйесін меңгеру арқылы кәсіби қызметте жүзеге асыру үшін қажетті ұғымдарды қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сандық схемотехника
  Несиелер: 5

  Пәндің негізгі құрамасы болып табылатың келесі тақырыптарды менгереді цифрлық сұлбатехника-ғылым мен техника саласы, электрондық құрылғылардың сұлбаларын жобалау және технологиялық қызмет ету принциптері, жобалаудың базисі дискретті электрондық компоненттер, күшейткіш, интегралдаушы, генераторлық және басқа да аналогтық элементтер, сандық логикалық элементтер, жад элементтері және басқалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Студенттер пәндің негізгі құрамасы болып табылатың келесі тақырыптарды менгереді физика материяның ең қарапайым нысандары және табиғаттың ең жалпы заңдары туралы, физикалық зерттеу әдістері: тәжірибе, гипотеза, эксперимент, теория, физиканы дамытудағы ең маңызды кезеңдері, Ньютон механикасы, Максвеллдің электромагниттік өріс теориясы, кванттық түсініктер, салыстырмалық теориясы және кванттық механика, атомдық, ядролық физиканың теориялық білімдер базасы және қазіргі заманғы физиканың басқа да салалары, техниканың физиканың дамуына әсері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ДҚБЖ жобалау (МуSQL)
  Несиелер: 5

  Пәнін оқу барысында қазіргі деректер базасын (ДБ) құрудың теориялық негіздері, АЖ-дегі деректерді іздестіруді және өңдеуді ұйымдастыру әдістері, деректерді сипаттау және манипуляциялау тілдік құралдары, деректердің негізгі модельдерін құру принциптері және оларды деректер қорын басқарудың қазіргі жүйелерін (ДҚБЖ) пайдалану. ДҚ-дағы деректер модельдері мен типтері; реляциялық ДҚ-ның базалық элементтері; SQL құрылымдалған сұраныстар тілі қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  студенттердің тілін дамытуға сөйлеу мәнерінде, экономикалық терминдерді еркін қолдануын тереңдетуге бағытталған. Бағдарламаға енгізілген мәтіндер лексиканы меңгеріп, тілді қолдана алатындай білім дәрежесіне жеткізу. Сөйлеу әрекетінің оқылым, жазылым, айтылым, естілім түріндегі коммуникативтік қарым-қатынас дағдылары мен машықтарды дамыту, тақырыптық глоссарийін еркін қолдану, әдеби тілдің нормаларын және кәсіби қызметтің феномендерін бейнелейтін арнаулы мақсаттарға арналған тілді игеру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Академиялық хат
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі мақсаты - академиялық жазбаларды тиімді жазу үшін қажетті жазбаша дағдылар мен сыни ойлау дағдыларын игеру және нығайту. Курстың мазмұны: тақырыптық академиялық хат, оның ерекшеліктері. Ғылыми стиль түсінігі. Тақырып таңдаңыз. Ғылыми мақалаларды іздеудің бағыттары мен құралдары. Оқу және оның түрлері. Плагиат және оны болдырмау жолдары. Зерттеу моделдері (бір факторлы, көп факторлы). Зерттеудің гипотезасы. Зерттеу әдіснамасы. Зерттеу жұмысының құрамы. Негізгі бөлім. Автордың идеясы жазбаша түрде. Зерттеу жұмысының құрылымы. Негізгі бөлім. Кіріспе, қорытынды. Резюме Баяндама, презентация қатемен жұмыс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби -бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби шет тілі мамандық бойынша студенттердің тілін дамытуға негізделген. Студенттердің сөйлеу мәнерінде, экономикалық ағылшынша терминдерді еркін қолдануын тереңдетуге бағытталған. Болашақ экономистерге іскери қатысымдылықтың негіздерінен мағлұмат беру, студенттерді экономикалық ортада іскерлік қарым – қатынасқа үйрету, іскерлік терминдерге баулу. Студенттердің іскерлік және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Визуалды бағдарламалау (С#)
  Несиелер: 5

  Пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда С# негізгі ұғымдары, Мicrosoft Visual Studio .NET ортасында жұмыс, айнымалылар, деректер типтері, С# константалар, С# тілінің арифметикалық, логикалық операторлары, С# массивтер, С# тілінің циклы, циклдық операторы, функциялары, жолдармен жұмыс сұрақтары қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ОББ (Python)
  Несиелер: 5

  Пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда ОБП принциптері, нысандар, типтер және кластар, Python программалау тілі класының кітапханасының негізгі кластары, экземпляр құру, инициализатор, конструктор және деструктор, кластар аралық қатынастар, полиморфизм, мұрагерлік және жиын мұрагерлік сұрақтары қарастырылады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Деректерді жинау және өңдеу (DataMining)
  Несиелер: 5

  Пәндің негізгі құрамасы болып табылатың DataMining технологиясы, аспаптық құралдар және DataMining қолдану, DataMining (ассоциация, жіктеу, бірізділік, кластерлеу, болжау) анықталатын заңдылықтардың түрлері, DataMining қолдану аясы сипатталады, WebMining ұғымы енгізілед, DataMining әдістері: нейрондық желілер, шешім ағаштары, шектеулі таңдау әдістері, генетикалық алгоритмдер, эволюциялық бағдарламалау, кластерлік модельдер, аралас әдістер егжей-тегжейлі қарастырылады. OLTP, OLAP, ROLAP, MOLAP ұғымдары. DataMining технологиясы арқылы деректерді талдау процесі талқыланады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Деректерді зияткерлік өңдеу алгоритмдері
  Несиелер: 5

  "Деректерді зияткерлік өңдеу алгоритмдері" пәні білім алушыларда міндеттердің түрлері туралы түсінік қалыптастыру, деректерді зияткерлік талдау (DataMining) саласында пайда болатын, талдау есептерін шешудің негізгі тәсілдері мен алгоритмдерін зерттеу оларды нақты есептерді шешуге қолдану ерекшеліктері. білім алушыларды анықтау, формализациялау және деректерді талдаудың практикалық міндеттерін табысты шешу, кәсіби қызмет барысында туындайтын мәселелер. тәжірибелік дағдысын жұмыс бар деректерді өңдеу бойынша бағдарламалық пакеттермен қамтамасыз ету қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Эксперттік жүйелер және классикалық жасанды интелект
  Несиелер: 5

  Эксперттік жүйелер және классикалық жасанды интелект пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда жасанды интеллект, ғылыми бағыты, оның шеңберінде дәстүрлі зияткерлік деп саналатын адам қызметінің сол түрлерін аппараттық немесе бағдарламалық модельдеу міндеттері қойылатың (білім беру, оқыту, қарым-қатынас және т.б.) сұрақтары қарастырылады, және нейрондық желілер, жасанды интеллект (ИИ) іске асыру тәсілдерінің бірі болып табылатын қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда ақпараттық қауіпсіздікке кіріспе, ақпараттық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету, ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық қамтамасыз ету, ақпаратты қорғаудың техникалық құралдары мен әдістері, ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері, ақпаратты қорғаудың криптографиялық құралдарын пайдалану, қауіпсіз желілік қосылымды теңшеу, ақпаратты қорғаудың антивирустық құралдары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағдарламалық қосымшаларды жобалау технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда бағдарламалық қамтамасыз етудің өмірлік циклі, бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің әрбір кезеңін іске асыруға арналған қаржы және уақыт шығындарын бөлу, жіктеу теориясы, кластар мен объектілерді анықтау әдістер, жүйенің объектілі-бағытталған архитектурасын құру, кластар мен объектілерді анықтау үшін объектілі-бағытталған талдау әдістері, CASE-объектілі-бағытталған жобалау құралдары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 1С: Кәсіпорын
  Несиелер: 5

  Пәндің негізгі құрамасы болып табылатың келесі тақырыптарды менгереді бағдарламаның негізгі терминдері мен ұғымдары, бағдарламаның пайдаланушы интерфейсі, жаңа ақпараттық базамен жұмыс істеу кезіндегі есептік әрекеттердің бірізділігі, есеп параметрлерін баптау, анықтамалықтарды толтыру, контрагенттер, жеке тұлғалар, анықтамалықтар, кассалық және банктік операцияларды есепке алу, есептік процедурасы бойынша есепке алу жалақы сұрақтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Үлкен деректерді өңдеу(BigData)
  Несиелер: 5

  Пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда Bigdata-деректердің үлкен көлемін өңдеу құралдары, тәсілдері мен әдістері. Шын мәнінде бұл деректерді басқарудың дәстүрлі жүйелеріне балама беріледі. Деректермен жұмыс істеу технологиясы және ағымдағы жұмыс орнында апгрейдтің қажеттілігі, стандартты статистика және SQL құралдары, үлкен деректермен жұмыс істеудің негізгі принциптері, Hadoop экожүйесі және bigdata бойынша шешімдерді іске асыруға арналған бұлтты платформалар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық қауіпсіздіктің криптографиялық әдістері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту кезінде келесі сурактарды студенттер менгереді ақпараттық жүйелерде ақпаратты қорғау проблемасын негіздері, ақпаратты қорғау құралдарының жіктелу, ақпаратты қорғау құралдарының тиімділігін бағалау принциптері мен әдістері, ақпаратты енгізу, шығару, беру, өңдеу және сақтаудың ақпараттық процестерін іске асыру кезінде ақпаратты қорғау, ақпаратты қорғаудың теориялық әдістері, телекоммуникациялық желілерде ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • АЖ жобалау кезінде диаграммаларды (IDEF, UML) пайдалану
  Несиелер: 5

  Пәндің негізгі құрамасы болып табылатың келесі тақырыптарды менгереді АЖ жобалау методологиясының міндеттері, АЖ жобасының компоненттері, АЖ құру кезінде қолданылатын CASE-құралдардың түрлері, АЖ енгізуші ұйымдардың қызметінде үдерістік тәсілдің және реинжинирингтің маңыздылығы, АЖ құру әдіснамасы, функционалдық модель IDEF 0, IDEF3, объектілі-бағытталған талдау және жобалау (ООАП) және UML

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 1С- те бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда 1С бағдарламалау ортасы, 1С негізгі конструкциялары, объектілер және сыныптар, мұрагерлік, интерфейстер және ішкі сыныптар, графиканы бағдарламалау, оқиғаларды өңдеу, ағындар мен файлдар, әмбебап типтермен жұмыс істеу сұрақтары қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны-қатысымдық, лингвистикалық, лингвоелтану, кәсіптік құзыреттіліктерді қалыптастыруды қамтиды. Оқылатын тақырыптар көлемінде тілдің кәсіби нормаларын білу; белсенді сөздер мен терминдерді; аутентті жазбаша және ауызша құжаттармен жұмыс жасай білу; іскерлік хат жаза білу; шетел тілінде іскерлік әңгіме жүргізу қажет етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Frame Work негізінде Web-қосымшаларды әзірлеу
  Несиелер: 3

  Пәнін оқу барысында WWW ұғымы, веб-серверлерді бағдарламалық қамтамасыз ету, клиент жағында бағдарламалау, серверлік шешімдер, серверліік скрипттер, серверлік скрипттерді құру технологияларына шолу (SSI, PHP, Perl, Python, ASP, және т.б.), олардың танымалдығы, ерекшеліктері және веб серверлермен қолдау, PHP технологиясы, деректер базасымен жұмыс, қосымша веб-технологиялар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • PhP, javaScript ортасында бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда "Клиент - сервер" технологиясын іске асыру және қолдану, Web-технологиялар және веб – әзірлемелердің тілдері (HTML, CSS, JavaScript, PHP), ақпараттық жүйелерді жобалау және әзірлеу, Web-технологиялар негізінде ақпаратты үлестірілген өңдеуді ұйымдастыру, интернет желісіндегі қосымшаларды интеграциялау ерекшеліктері сұрақтары қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Графикалық нысандарды жобалау\\
  Несиелер: 5

  Пәндің негізгі құрамасы болып табылатың келесі тақырыптарды менгереді компьютерлік графика түрлері, үшөлшемді графика, графикалық мәліметтерді ұсыну, түс және түс модельдері, негізгі графикалық редакторлар және олардың сипаттамасы, Adobe Photoshop растрлық бейнелерді жасаудың бағдарламалық құралдары, объектілердің типтері: графикалық примитивтер және еркін өңделетін объектілер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • 3D графика және анимация
  Несиелер: 5

  Пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда компьютерлік анимация туралы жалпы түсінік, компьютерлік анимацияның пайда болу тарихы эстетикалық принциптер, компьютерлік анимацияны құру технологиясы, компьютерлік анимация тәсілдері және қолдану саласы, екі өлшемді және үш өлшемді анимацияның тағайындалуы мен мүмкіндіктері, Flash жұмыс ортасы, файлдар, кинолента, кадрлар, қабаттар, дыбыстық сүйемелдеуді анимациямен синхрондау, анимацияны дыбыстау сұрақтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интернет және блокчейн технологиялар негіздері
  Несиелер: 4

  Пәнін оқу барысында Www сервисі, HTML және CSS, блокчейн арқылы Интернетте деректерді қорғау, блокчейн ақпаратты сақтау тәсілі, желілік хаттамалар, JavaScript, РНР Web-бағдарламалау, Web-серверлер,MVC-фреймворктар, Django. RichInternet Applications, Web-қосымшалардың қауіпсіздігі сұрақтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Корпоративтік қосымшаларды жобалау
  Несиелер: 4

  Пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда ақпараттық жүйелер, КАЖ жобалау, негізгі ұғымдар, жобалау әдіснамасы АЖ енгізудің функционалдық саласын талдау және моделдеу, бизнес үдерістердің концептуалды модельдері және модельдеуге арналған CASE құралдары, корпоративтік қосымшаларды әзірлеу әдіснамасы, Java және корпоративтік қосымшалардың архитектуралық-технологиялық платформаларын салыстыру .Net, корпоративтік қосымшаларды жасау кезінде деректерді модельдеу және басқару сұрақтары қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны - оқып отырған тілдің ресми-іскерлік ерекшеліктерін, өзіндік логикалық ойлауды қалыптастыру болып табылады. Оқылатын тақырыптар көлемінде тілдің кәсіби нормаларын білу; аутентті жазбаша және ауызша құжаттармен жұмыс жасай білу; іскерлік хат жаза білу; шетел тілінде іскерлік әңгіме жүргізу қажет етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • IT-жобаларды басқару негіздері
  Несиелер: 4

  Пәнін оқу барысында жобаларды орталықтандырылған басқарудың артықшылықтары мен кемшіліктері, қолданбалы бағдарламалардың деректерден тәуелсіздігі, деректер моделінің түсінігі, деректер құрылымы, жобалармен негізгі операциялар, тұтастықты шектеу, деректер және жобалар моделін таңдау сұрақтары қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Java негізінде Web-қосымшаларды әзірлеу
  Несиелер: 3

  Пәнін оқу барысында Java бағдарламалау технологиясы, Java тілінің ерекшеліктері және бағдарламалаудың объектілі-бағытталған принциптерін жүзеге асыру, сервлеттер және JSP-сценарийлер технологиясы негізінде web-қосымшаларды құру (JavaEE), қауіпсіздік мәселелері, Android платформасында мобильді қосымшаларды жасау сұрақтары қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық жүйелерді жобалау
  Несиелер: 4

  Пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда ақпараттық жүйелер түсінігі, олардың басқарудағы рөлі, жүйелер теориясының негізгі міндеттері; қысқаша тарихи анықтама; текстология, кибернетика, синергетика және олардың жүйелік түсініктерді дамытудағы орны, ақпараттық жүйе ақпаратты жинау, өңдеу және сақтау жүйесі ретінде, ақпараттық жүйелердің синтезі және декомпозициясы, талдау. ақпаратты ұсыну нысандары, ақпарат пен білім, жүйеде ақпарат беру, ақпарат көзі, ақпарат қабылдағышы, ақпараттық арна және ақпараттық орта деген сұрақтары қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Java ортасында бағдарламалау
  Несиелер: 4

  Пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда Java тілінде бағдарламалау ортасы., Java тілінің негізгі құрылымы, объектілер және сыныптар, мұрагерлік, интерфейстер және ішкі сыныптар, графиканы бағдарламалау, оқиғаларды өңдеу, Swing пакетінен пайдаланушы интерфейсінің компоненттері, аплеттер, ерекшеліктер және баптау, ағындар мен файлдар, әмбебап типтермен жұмыс істеу сұрақтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Виртуалды және толықтырылған нақтылық технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда VR/AR-құрылғылардың құрылымдық ерекшеліктері мен жұмыс істеу принциптері, виртуалды және толықтырылған шындықтың бағдарламалық құралдарына шолу, 3D визуализация интерактивті платформасы (Unity 3D, Unigine) қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • SAS-бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда стохастикалық бағдарламалау, SAS Enterprise Guide, SAS-технологияларды қолдану салалары және пайдалану ерекшеліктері, деректерді басқару, жобалық шешімдерді қабылдау барысында тәуекелдерді басқару, корпоративтік бағдарламалық кешендер мен шешімдерді талдау және тәуекел-менеджмент, SAS бағдарламасын әзірлеу үшін қоршаумен жұмыс, деректер жиынтығын өңдеу үшін SAS процедурасын пайдалану сұрақтары қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бұлтты есептеулер
  Несиелер: 5

  Пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда операциялық жүйедегі процестер мен ағындар, қөп нүктелі бағдарламалау, параллель бағдарламалардың детерминациялануы, OpenMP, параллелизмді ұйымдастыру принциптері, OpenMP құрамдас бөліктері, OpenMP негізгі директивалары, жазу пішімі, қөріну салалары, директивалар түрлері, ағындар арасындағы есептеулерді бөлу, деректер көріну аймағын басқару, синхрондау параллель программалау, OpenMP синхрондау құралдары. OpenMP функциялар кітапханасы сұрақтары қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Академиялық ағылшын тілін оқу білім алушыларға тілді жетік меңгеруге мүмкіндік береді және ойлау қабілетін дамытуда және мәтінді талдау кезінде өз ойларын ағылшын тілінде академиялық тұрғыда жоғарғы деңгейде дұрыс жеткізуге үйретеді. Сөйлеу формалары мен түрлерінде көрініс табатын дескрипторларда (өз ойын жеткізе білу, мәтінді талдау, жазбаша эссе, іскерлік құжаттама) жүзеге асырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интерактивті графикалық жүйелер
  Несиелер: 5

  Пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда Координаттар жүйесі, жазықтықтың және кеңістіктің түрленуі, компьютерлік графикадағы жергілікті координаттардың рөлі, координаттық репер, оның матрицасы, R3-дегі қисықтар мен беттер туралы негізгі түсініктер, қисық, қисықтың тұрақтылығы, қисықтың табиғи параметрленуі, қисық және беттердің сплайндары, компьютерлік графикадағы сплайндар, компьютерлік графикадағы полигонды моделдеу, қисық сынықпен аппроксимация, қисық ұзындығы, қисықтың оңтайлы аппроксимациясы, компьютерлік графикадағы айқын емес моделдеу сұрақтары қарастырылады. Берілген бет туралы түсінік айқын емес. Беттердің мысалдары-сала, тор, цилиндр. Есептеу геометриясының элементтері. Алгоритмнің тиімділігі турал�� түсінік

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • SQL қолдану арқылы ақпараттық жүйелерді әзірлеу
  Несиелер: 5

  Пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда АЖ аппараттық және бағдарламалық құралдары және олардың архитектурасы, ақпараттық жүйелер, жалпы сипаттама және жіктеу, заманауи ақпараттық жүйелердің архитектурасы, ақпараттық жүйелерді жобалаудың құрылымдық тәсілі, ақпараттық жүйелердің пәндік саласы. пәндік саладағы функционалды моделдеу, ақпараттық жүйелерді құрылымдық жобалау әдістері: төменнен-жоғары, жоғарыдан-төмен, құрылымдық тәсілдің негізгі принциптері: программотехника, ақпараттық инженерия принциптері сұрақтары қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Oracle пайдалана отырып, корпоративтік ақпараттық жүйелерді әзірлеу
  Несиелер: 5

  Пәнін оқу барысында ақпараттық жүйелерді құру, экономикада ақпараттық жүйелерді құру негіздері, экономикадағы ақпараттық технологиялар, ЭАЖ және технологияларды ақпараттық қамтамасыз ету, басқарудағы ақпараттық технологиялар, банктік ақпараттық технологиялар, салық қызметіндегі автоматтандырылған ақпараттық технологиялар, кәсіпорынды және фирманы басқарудың ақпараттық жүйелері, заманауи интернет-технологиялар, ЭАЖ-да ақпаратты қорғау сұрақтары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелердегі деректерді басқару
  Несиелер: 5

  Пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда деректер қорын басқару, деректер модельдері, деректер қоры мен деректер қоры, қосымшаларының өмірліқ циклі, ДББЖ архитектурасы, ДББЖ қамтамасыз ету түрлері, реляциялық ДҚ құрудың математикалық негіздері, нормалдау негізінде деректер моделін әзірлеу сұрақтары қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Параллель және үлестірілген есептеулер
  Несиелер: 5

  Пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда жоғары өнімді есептеулердің негізгі түрлері, заманауи инфрақұрылымдық шешімдердің даму тенденциялары, виртуализация, сервистер, дамудың негізгі бағыттары, бұлттық және параллель есептеулердің артықшылықтары мен кемшіліктері, қолданыстағы сервистерге шолу, бар платформаларға шолу, бұлттық және параллель есептеу технологиялары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның Е-технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда кәсіпорындағы электрондық сауданың теориялық негіздері, интернет желісін пайдалана отырып көтерме және бөлшек сауданы ұйымдастыру мәселелері, электронды коммерцияда әртүрлі төлем жүйелерін пайдалану мүмкіндіктері мен тәсілдері, телекоммуникациялық желілерде ақпаратты қорғаудың қазіргі заманғы әдістерімен танысу, кәсіпорында электрондық сауданың қызмет етуінің құқықтық аспектілерімен танысу сұрақтары қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электронды бизнес
  Несиелер: 5

  Пәнін оқу барысында қазіргі жағдайда электрондық бизнеске байланысты негізгі ұғымдар, электрондық бизнестің негізгі сипаттамалары, желілік экономика, электрондық кәсіпорындардың жіктелуі, электрондық коммерция, негізгі түрлері және жіктелуі, сатып алуды электрондық басқару, электрондық аукциондар, электрондық аукциондарды өткізу технологиясы, электрондық аукцион түрлері, электрондық жарнама, электрондық сауда, электронды дүкеннің жұмыс схемасы, электрондық төлем жүйелері, процессингтік орталықтар, төлем жүйесі, кредиттік және дебеттік төлем жүйелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми семинар
  Несиелер: 6

  Оқу үрдісінде ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру. Ғылыми зерттеу тақырыбын таңдау. Әр түрлі зерттеулердегі тақырыптардың өзектілігі мен өңделу дәрежесін негіздеу. Зерттеу тақырыбы мен міндеттерін тұжырымдау. Зерттеу объектісі мен мәнін анықтау. Дипломдық жобаның тақырыбы бойынша библиографиялық деректерді жинау. Дипломдық жоба тақырыбы бойынша ғылыми зерттеудің теориялық базасын жасау. Тақырыпты талдаудың ғылыми әдістерін таңдау. Жүргізілген зерттеу бойынша қорытындылар мен ұсынымдарды тұжырымдау

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Жоғары білімді тұлғаның кең ой-өрісі мен ойлау мәдениеті бар қалыптасуына ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми пәндер саласында базалық білімі бар

 • Код ON2

  Математикалық негіздерді меңгеру, кәсіби есептерді шешу кезінде тиісті математикалық аппаратты, математикалық талдауды және сандық әдістерді қолданады. Қазіргі заманғы техникамен жұмыс істеу дағдысы, кәсіби қызмет саласында қарым-қатынаста ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен кәсіби тілдерді қолдана білу

 • Код ON3

  Іскерлік этика нормаларын сақтайды, этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларын, формальды логика ережелерін, аргументация, риторика теориясы мен практикасы қағидаларын біледі, кәсіпкерлік қызмет негіздерін біледі

 • Код ON4

  Ақпаратты өңдеудің компьютерлік жүйелерін және олардың кіші жүйелерін жобалауды бағдарламалау үшін модельдеу әдістерін пайдалануды зерттеу қабілетін меңгерген, жобалау объектілерін жобалау алдындағы тексеруді жүргізеді, Ақпараттық жүйелерді бағдарламалық қамтамасыз ету компоненттерін тестілеу жүргізеді

 • Код ON5

  Әзірлеу, жөндеу, тестілеу және құжаттау қабілетіне ие сандық және символдық ақпаратты өңдеу, контентті басқару жүйелерінің, контентті басқару жүйелерінің құралдық құралдарының көмегімен интернет-қосымшаларды баптау және өрістету үшін жоғары деңгейдегі бағдарламалау тілдеріндегі бағдарламалар

 • Код ON6

  Қазіргі операциялық орталарда және деректер қорын басқару жүйелерінде бағдарламалауға қабілетті, сараптамалық жүйелердің құрал-саймандық құралдарын, міндеттерді шешу үшін зияткерлік жүйелерді әзірлеу және басқару әдістерін меңгерген ақпаратты өңдеу бойынша

 • Код ON7

  Есептеу техникасын аппараттық қамтамасыз етудің ақауларын және ақауларын жояды, техникалық тапсырмаға сәйкес робототехникалық жүйелер үшін басқарушы бағдарламаларды әзірлейді, жоғары деңгейдегі үлкен көлемдегі таратылған деректерді өңдеу үшін бағдарламалау тілдерін пайдалана отырып, бағдарламалық кодты жаза алады

 • Код ON8

  Компьютерлік технологиялардың қазіргі даму үрдістерінде және оларды ғылыми-зерттеу, жобалау-конструкторлық, өндірістік-технологиялық және ұйымдастыру-басқару қызметінде қолдану жолдарында құзыретті

 • Код ON9

  He is competent in modern trends in the development of computer technologies and ways of their application in research, design, production and technological, organizational and managerial activities

6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B06101 Компьютерлік ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық бағдарламалау жүйелері
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Индустриалды ақпараттық жүйелер (ағылш.)
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06101 Ақпараттық жүйелерді жобалау және сүйемелдеу
Бакалавриат

Ө.А.Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Мұнай-газ саласындағы ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Университет КИМЭП

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top