Жаңа білім беру бағдарламасы

6B03202 Қоғаммен байланыс және адами ресурстар (PR&HR) в Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

 • Аргументация теориясы мен риторика
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты –негізделген пайымдаманың әдістерін және формаларын игеруге жәрдемдесу. Пәннің міндеті –негізделген болжамдар немесе гипотезалар жасау, сұрақтарға негізді түрде жауап беру қағидаларын зерттеу және меңгеру, мақсатты іс-әрекет пен құндылықты бағалау үшін негіз іздеп үйрену

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • PR-технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән болашақ PR-мамандарының бизнестегі, саясаттағы, қоғамдық саладағы қоғаммен байланыстың ең жиі қолданылатын әдістері мен технологияларынигеруіне және қолдануына бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • PR-жобаларды ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Курс студенттерде ұйымның мақсатты аудиториямен өзара әрекеттесу үрдістерін түсіну және талдау, PR-жобасының тактикасы мен стратегиясын әзірлеу қабілетімен байланысты PR-қызмет ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыруға және дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ел брендингі және халықаралық PR
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты - студенттерді ел брендингі ұғымымен, брендтермен жұмыс істеу әдістемесі мен технологиялары халықаралық тәжірибесімен таныстыру, қазақстандық брендингтің дамуының негізгі бағыттарын айқындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Шешен сөз өнері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты дұрыс, әдемі сөйлеу, сөйлеу қарым-қатынастарының сипатын қалыптастырудың негізгі тәсілдері туралы білімді қалыптастыру, сондай-ақ сөйлеу кезінде сөйлеу дағдыларын дамыту және өз пікірлерін білдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Cоциологиялық зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәндерді меңгеру мақсаты - студенттердің теориялық ойлауын қалыптастыру, әлеуметтік мәселелерді әлеуметтік зерттеуді жүргізудің негізгі теориялары мен әдістерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Бұқаралық коммуникацияныңзаманауиқоғамғаықпалы
  Несиелер: 3

  Пән студенттерде көпшілік алдында әңгімелесу мәні, оның қоғамға ықпал ету ерекшеліктері, негізгі элементтері мен коммуникация модельдері туралы теориялық түсініктерді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Өзекті әлеуметтік мәселелерді реттеу бойынша PR-менеджмент модельдері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - студенттерге PR-оқиғалар мен PR-әрекеттерді жасақтауды, бұқаралық ақпарат құралдарымен және коммуникация құралдарымен бірге жұмыс істеуді және әлеуметтік мәселелерді шешу үшін PR-технологияларды қолдануды үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • PR-дағы жағдайлық талдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттердің тәжірибе алуына бағытталған теориялық білім мамандары, тәжірибелік дағдыларды игеру ұйым, компания, талдаулар арқылы дағдыларды зерттеу қазіргі жағдаймен сипатталған жағдайды сипаттау, болжам жасау оның дамуы және оның коммуникациялық ортасын оңтайландыру жөніндегі ұсыныстар карастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Репутациялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Репутациялық менеджментпәнінің мақсаты - студенттергеабырой-беделді тиімді қалыптастыру, қолдау және басқару, оның ішінде он-лайн режимінде, үшін қажетті білім беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Заманауи бұқаралық коммуникация құралдары
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: студенттерді бұқаралық коммуникациядағы негізгі түсініктермен және бұқаралық коммуникацияны зерттеудегі теориялық бағыттармен, коммуникативтік әсер етудің жаңа технологияларымен таныстыру; қоғамның тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етудегі коммуникативтік үдерістердің рөлін көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Интернет-кеңістіктегі заманауи контент-технологиялар
  Несиелер: 3

  Интернет-кеңістіктегі заманауи контент-технологиялар пәнінің негізгі мақсаты әлеуметтік желілердегі және жалпы Интернет желісінде жұмыс істеудің заманауи технологияларын зерттеу және талдау негізінде студенттердің кәсіби дайындық деңгейін дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Медиарилейшнз қызметіндегі бұқаралық-ықпалды технологиялардың ерекшеліктері
  Несиелер: 3

  Пән болашақ мамандарда медиа-қатынастар қызметіндегі бұқаралық ықпалды технологиялар саласындағы теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Бұқаралық коммуникация және халықаралық қатынастар
  Несиелер: 5

  Тәрбие студенттер арасындағы халықаралық қарым-қатынастар мен бұқаралық қарым-қатынастың өзара әрекеттесу үдерісін жүйелі, кешенді түрде қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • PR-қызметтегі BTL-коммуникациялардың ерекшеліктері
  Несиелер: 3

  Пән студенттерге заманауи BTL-коммуникациялар, оларды тәжірибеде пайдалану, әдістемелер туралы, BTL-коммуникациялардың негізгі технологияларын меңгеру, әр нақты жағдай үшін ең тиімдісін таңдау туралы білім береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • PRқұжаттар жасақтау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қоғаммен байланыс саласындағы мәтіндерді құрастыру заңдарын және оларды жанрлық-стилистикалық безендірудің ерекшеліктерін игеру. Оларды іс жүзінде қолдану тиімді PR құжаттарды құруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Консалтинг PR
  Несиелер: 4

  Курс экономика, қаржы, заң, сыртқы экономикалық қатынастардың кең ауқымды мәселелерін шешу мақсатымен өндірушілер, сатушылар, сатып алушылар үшін мамандандырылған консалтингтік компаниялар жүзеге асыратын қызметтерді, кеңестерді зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 7
 • Қоғаммен байланыстың этикалық нормалары
  Несиелер: 3

  Қоғаммен байланыстың этикалық нормалары пәні әлеуметтік қатынастардағы кәсіби тәжірибеде этикалық шешімдерді қабылдау негізін жасақтау үшін пайдалы болуы мүмкін этикалық теория мен қағидалардыңтолық шолуын қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Манипуляциялық байланыс
  Несиелер: 5

  Курс студенттерге коммуникация саласындағы манипуляциялық технологиялардың рөлін, түрлерін және негізгі функцияларын үйренуге көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Заманауи әлемнің саяси-құқықтық аспектілері мен саяси қоғамдық байланыстар
  Несиелер: 3

  Курс саясат, бұқаралық ақпарат құралдары және қоғам арасында (ішкі және сыртқы) қамтылатын үшбұрышты,сондай-ақ саяси қатынастар мен қоғамдық қатынастарды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • БКҚ және қоғаммен байланыс әлеуметтік жауапкершілігі
  Несиелер: 3

  Пән студенттерге БКҚжәне PR әлеуметтік жауапкершілігінің ерекшеліктерін, сондай-ақ коммуникация саласындағы мамандардың кәсіби мінез-құлық мәселелерін тәжірибеде қарастыруға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  кәсіптің жоғары әлеуметтік маңыздылығын, кәсіби этика принциптерін түсіну, практикалық қызметте пайдалану, ақпаратты сыни талдау, қорыту және жүйелеу, кәсіби қызметтің мақсаттарын қою және оларға қол жеткізудің оңтайлы жолдары мен әдістерін таңдау қабілетін көрсету

 • Код ON2

  бұқаралық ақпарат құралдарымен, мемлекеттік және қоғамдық құрылымдармен, партия, имидж дамуына ықпал ететін тұлғалармен жұмыс істей алу

 • Код ON3

  персоналды басқару жүйесі мен процестерін жетілдіру жобаларының экономикалық және әлеуметтік тиімділігін талдауға және бағалауға қабілетті

 • Код ON4

  іскерлік Этикет өнерінің базалық тәсілдерін және іскерлік қарым-қатынастың әртүрлі нысандарына тән вербалды және вербалды емес құралдардың арсеналын меңгеру; кәсіби міндеттерге байланысты шет тілін қолдану

 • Код ON5

  компанияның табысты пиар-стратегиясын әзірлеуге және тәжірибеде нәтижені бекітуге қабілетті

 • Код ON6

  өзін-өзі дамыту, өздігінен білім алу, өзін-өзі ұйымдастыру, өзінің шығармашылық әлеуетін пайдалану негізінде кәсіби қызметті қайта бейіндеуге қабілетті болу

 • Код ON7

  этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарды, қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін, ұлттық қабылдаудың заңдылықтары мен принциптерін ескере отырып, көпмәдени ортада кәсіби қызметті ұйымдастыру тәсілдерін меңгеру

 • Код ON8

  ақпаратты сын тұрғысынан жалпылау және жүйелеу, кәсіби қызметтің мақсатын қою, ғылыми әдебиеттермен және сұранысқа ие тақырып бойынша әртүрлі ақпарат көздерімен жұмыс істей алады

 • Код ON9

  мультимедиялық орта жағдайында жұмыс ерекшелігін түсінуге, әртүрлі таңбалы жүйелерде (ауызша, аудио -, бейне -, графика, анимация) медиаөнімді дайындау және өндіру әдістері мен технологияларын меңгеруге қабілетті)

 • Код ON10

  кәсіби міндеттерді шешу үшін пиар мен жарнама саласында қолданылатын қазіргі заманғы техникалық базаны және жаңа сандық технологияларды пайдалана алады, БАҚ-тағы дизайн мен инфографика үрдістеріне бағдарлана алады.

Top