Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06107 Mobile computing в Қазақстан-Неміс университеті

 • Аќпаратты ґѕдеу жјне беру негіздері
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Берiлiс ќўрылєыларыныѕ физикасы
  Несиелер: 3

  Берiлiс құрылғыларының физикасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Техникалыќ информатика
  Несиелер: 5

  Техникалық информатика

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Процедуралыќ баєдарламалау
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика 1
  Несиелер: 5

  мјдениетті тјрбиелеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алгоритмдер, мјліметтер ќўрылымы жане программалауы
  Несиелер: 5

  Дисциплина алгоритмдерді және олардың әдістерін, олардың алгоритмдерін, оларды өңдеу және олардың программалық реализациясын талдау принциптерін анықтайды. Материал курса динамикалық құрылымдардың деректерін, стилі программалауды, программалауды жүзеге асыратын құжаттарды, формулирование и испытания программаларын түсінуді қамтамасыз етеді, компьютерде қолданылатын қолданбалы шешімдерді қамтамасыз етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика 2
  Несиелер: 5

  Пән аралас инженерлік және экономикалық пәндерді, сондай-ақ арнайы курстарды оқытудан тұрады; математикалық интуицияны және логикалық ойлауды дамытады; математикалық мәдениетті көтереді.Сонымен қатар, жоғары математиканың негізгі ұғымдарын және олардың әртүрлі салалардағы қосымшаларын зерттеу; классикалық және қазіргі математиканың іргелі ұғымдарын, заңдары мен теорияларын, нақты есептерді шешудің әдістері мен тәсілдерін меңгеру; зерделенген математикалық әдістерді қолдана білу; Математикалық интуицияны дамыту; математикалық мәдениетті тәрбиелеу; ғылыми дүниетаным мен логикалық ойлауды қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кјсiпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Кәсiпорын экономикасы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Байланыс жјне презентация
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Компьютердіѕ архитектурасы
  Несиелер: 5

  Компьютердің архитектурасы

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Объектілі баєдарланєан баєдарламалау
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Теориялыќ информатика
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Деректер ќоры
  Несиелер: 5

  Деректер қоры

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Операция жїйелерi
  Несиелер: 5

  Пән пәннің, құрылымның, құрылыстың негізгі принциптері мен қазіргі заманғы операциялық жүйелердің түрлері, олардың жұмыс істеуі мен талаптарын зерттеуге арналған. Осындай операциялық жүйенің мысалы ретінде Windows-тың әр түрлі нұсқалары қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математика 3
  Несиелер: 5

  Математика 3

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Деректер ќоры 2
  Несиелер: 5

  Деректер қоры 2

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математика 4 (дискретті математика)
  Несиелер: 3

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютер желілері
  Несиелер: 5

  Дисциплина желілерге және олардың типтеріне, желілік құрылғыларға, желінің түрлеріне және функцияларына, құрылыстың принциптеріне, оларға қойылатын талаптарға, желіні қорғауға, деректерді тасымалдауға арналған. Қоймалар, OSI үлгілері, TCP / IP стектері, хаттамалары және оларды әртүрлі стек деңгейлерінде пайдалану қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Баєдарламалыќ инженерия
  Несиелер: 5

  Бағдарламалық инженерия

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жоба менеджментi
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Параллель есептеулер
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аќпараттыќ менеджмент
  Несиелер: 5

  Ақпараттық менеджмент

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  AutoCAD бағдарламасын қолдану. Бастапқы экранның негізгі бөліктері. Стандартты панельді құралдар. Сызба масштабы туралы негізгі мәліметтер. Сызба лимиттері. AutoCAD командалық жолын қолдану. Және Объектілік байланыстыру режимдерін басқару. Өлшемдік объектілерді құру және оларды қолдану. Сызықтық, радиалды, бұрыштық, ординатты және өлшемдердің басқа да түрлері. Қабаттарды жасау және олардың қасиеттерін басқару. Сервистік бағдарламалар. Дербес компьютерлерге арналған қолданбалы бағдарламалар пакеттері: мәтін редакторлары, электрондық кестелер, графикалық редакторлар, деректер қорын басқару жүйелері. Графикалық редакторда сызба жұмыстарын орындау. Компьютерлік графиканың болашағы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мобильді ќосымшаларды жасау
  Несиелер: 5

  Дисциплина негізінен мобильді қосымшаларды әзірлеу контекстінде қолданылатын интерфейстерді қолдану және дамыту жобаларын негіздейді, сондай-ақ динамикалық түрде дамып келе жатқан және өзгертілген мобильді қосымшалардың платформаларымен танысады. Толық түсіну керек, бұл әзірлеуші өзін өзі жобалаудың логикалық жұмысын жасауға, басқа да кілттер оқиғаларын тіркеуге, сонымен қатар графикалық интерфейстерді тексеруге мәжбүр.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интернет-баєдарламалау
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мобильді веб-баєдарламалары
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • IT ќауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Пайдаланушы интерфейсін жобалау жјне баєдарламалау
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Электрондыќ бизнес
  Несиелер: 5

  Электрондық бизнес

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Телекоммуникациялыќ желiлер мен ќызметтер
  Несиелер: 5

  Телекоммуникациялық желiлер мен қызметтер

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес-ќосымшалардыѕ серверлік бґлігін баєдарламалау
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Баєдарламалыќ жасаќтама сапасы
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнес-ќосымшаларды ќўрастыру технологиялары
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Клиенттік бизнес баєдарламаларын баєдарламалау
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автоматтандырылєан бизнес процестерін жобалау жїйесі
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • АТ жобасыныѕ кезеѕдерін ќўжаттау
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жїйелік анализ жјне IT
  Несиелер: 5

  Жүйелік анализ және IT

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылыми және техникалық ақпаратты қорыту мен талдау, зерттеу нәтижелері презентация түрінде ұсынуға қабілетті.

 • Код ON2

  Әртүрлі деректердің және деректерді өңдеу алгаритмдерінің типтерін моделдеу әдістерін қолдана алады

 • Код ON3

  Ақпараттық жүйеге арналған ақпараттық моделді жобалай алады

 • Код ON4

  Деректерді өңдеу алгаритмдерінің математикалық моделін құра алады

 • Код ON5

  Әртүрлі моделдер арқылы деректерді ұсына алады

 • Код ON6

  Қазіргі заманғы ДББЖ пайдалана отырып деректер базасын жобалау және әзірлеу біледі

 • Код ON7

  Қазіргі программалау тілдерінде программалауды біледі.

 • Код ON8

  Интернет және мобилді құрылғыларға web-қосымшаларын құру, тестілеуге қабілетті

 • Код ON9

  Ақпараттық жүйелерде қауіпсіздікті сақтау құралдарын және әдістерін бағалай алады

 • Код ON10

  Жергілікті және жахандық жүйелерді жобалау, сүйемелдеуге қабілетті және жүйелердегі белгісіздерді анықтап, оларды жоюға қабілетті

 • Код ON11

  Әртүрлі географиялық деректерді өңдей алады

 • Код ON12

  Тарату жүйелерін ұйымдастыруға және құруға әртүрлі құралдар мен әдістерді қолдана алады.

6B06107 Криптология
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06107 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06107 Киберфизикалық жүйелер
Бакалавриат

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06107 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06107 Ақпараттық жүйелер және технологиялар
Бакалавриат

Рудный индустриальдық институты

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі:
Top