Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B06107 Компьютерлік инженерия (ҚР+UK) в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Жақсы құрылымдалған, тиімді, қолдануға ыңғайлы және жақсы құжатталған программаларды жасай алу
 • Қойылған тапсырманың абстракты моделін және мәселені шешудің тиісті механикаландырылған әдістерін жасай алады. Жаңа технологиялар мен әдістемелермен байланысты мәселелерді шешу үшін қажетті білім мен дағдыларға ие
 • Компьютерлік шешімге қандай жалпы тапсырмалар кластары жауап беретінін біледі және нақты тапсырмаларды шешу үшін қажетті құралдарды таңдай алады. Пайдаланушылардың талаптарын анықтау мен талдауда, шешімдерді жобалау мен бағалауда, сондай-ақ таңдалған шешімнің сапасын енгізу мен қамтамасыз етуде білімі мен дағдыларына ие
 • Есептеудің теориялық негіздерін және олардың күнделікті есептеулерге қатынасын терең түсінігіне ие
 • Салыстырмалы түрде үлкен гетерогенді программалық жүйелерді жобалауды, енгізуді, құжаттауды, верификалиялау және валидациялауды біледі.
 • Программалық жасақтама жүйелерінің сапасын олардың функционалды және функционалды емес қасиеттері тұрғысынан бағалай алады.
 • Техникалық білімді қолдай және жаңалай біледі; жеке және кәсіби даму үшін жауапкершілікті өз мойнына ала біледі
 • Компьютерлердің қоғамға әсерін және қоғамның технологияны дамытуға және компьютерлерді пайдалануға әсерін бағалай біледі
 • Компьютерлік ақпаратқа қатысты заңнаманың аспектілерін немесе стандарттардың сақталуын, сапасы мен қорғалуын, қауіпсіздік мәселелерін және бакалавр практикасы мен мінез-құлық кодекстерін қамтамасыз етудегі рөлін бағалай алады
 • Өз бетінше жұмыс жасайды; көптеген дереккөздерден ақпаратты игере; нәтижелерді зерттеу және қорытынды жасай; идеяларды визуалды, ауызша немесе жазбаша түрде тиімді жеткізе біледі. Жеке және команда құрамында тиімді жұмыс істей біледі
 • Мониторинг, талдау, модельдеу, нақтылау, жобалау, коммуникация, енгізу, бағалау, бақылау және жоспарлау үшін пәнді игеру нәтижелерін қолдана біледі.
 • Компьютерлерді қолданудың әлеуметтік және құқықтық салдарын білу және оларға жауап бере алады.
 • Проблемдік саланы талдай алады; абстракцияларды әзірлеу және олармен жұмыс істей алады; материал мен идеяларды бағалай; проблемаларды шешуге әдістемелік және инновациялық тәсілді қолдана; теория мен практиканы біріктіре алады
 • Ұжымдағы құрдастарымен, аға әріптестерімен және маманмен тіл табыса біледі. Сонымен қатар, белгілі бір аудиторияға, яғни мамандарға және маман емес адамдарға сәйкес әдістерді қолданып коммуникация жасай алады.
 • Сандық және графикалық деректердің кең ауқымын сыни бағалау/талдау жасай біледі.
Top