Жаңа білім беру бағдарламасы

6B10201 Әлеуметтік жұмыс в M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бағдарлама әлеуметтік жұмыс саласындағы жаңа технологиялардың негізінде әлеуметтік саланы модернизациялауға және жаңартуға, әлеуметтік саясатты жетілдіруге қабілетті, сондай-ақ әлеуметтік қорғау саласындағы міндеттер мен халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға қабілетті жоғары білікті мамандар даярлауға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B090 Әлеуметтік жұмыс
 • ҰБТ-дағы пәндер Биология және География
 • Білім беру саласы 6B11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 6B114 Әлеуметтік жұмыс
 • Әлеуметтік жұмыс психологиясы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - әр түрлі әлеуметтік категорияларға мұқтаж адамдарға көмек көрсету үшін әлеуметтік жұмысты орындау үшін қажетті психологиялық білім, дағдылар мен дағдыларды игеру. Көмектің мәні - «жағдайдағы адамның» психологиялық, тұлғааралық және әлеуметтік мәселелерін шешуге тиімді қатысу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сыни ойлау
  Несиелер: 5

  Бұл курс сұрақтар мен мәселелерді талдай отырып, нақты дәйектер мен дәлелдемелер негізінде дұрысшешімдер құруға, сондай-ақ алынған нәтижелерді өмірлік және кәсіби жағдаяттарда пайдалануға үйретеді. Сыни ойлау кез келген пікірге салмақты, байыпты қарауға, ешнәрсені дәлелсіз, құр сеніммен қабылдамауға, жаңа идеялар мен әдістерге ашық болуға баулиды. Сыни ойлау – неге сену және нені ойлау керектігі туралы пайымдау. Сыни ойлау студенттерде өзін-өзі басқару (Self-management), сонымен қатар өмір бойы үздіксіз оқу (lifelong learning) үшін және белсенді еңбек қызметі (dynamic workforce) мен мансабына қажетті дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ұйымдастырушылық мінез-құлық
  Несиелер: 5

  Ұйымдастырушылық мінез-құлық адамдардың ұйымдағы жүріс-тұрысын зерттейді және оның өнімділікке ықпалын бағалайды. «Ұйымдастырушылық мінез-құлық» пәні адам ресурстарын басқаруды объект ретінде қарастырылады. Осы пәнді зерделеудің қортындысы бойынша студенттердің негізгі құзыретiне мыналар жатады: жеке тұлғалардың ұйымдағы жүріс-тұрысы бойынша теориялық сұрақтарды білу, топтарды құру және олардың жүріс-тұрысын дамыту; компанияның ұйымдық мәдениетінің мәнін түсіну қабілеттілігі, «басшылық» және «билік» арасындағы баланс, ұйымдағы жанжалдарға ықпал ету; тұлға арасындағы және топ арасындағы қатынастарды басқар�� дағдысы, ұйымдағы өзгерістер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік психологияға кіріспе
  Несиелер: 5

  Бұл курс әлеуметтік ықпалдардың ғылымизерттеулерін және адамдардың өзара әрекеттестігіндегі әлеуметтк психологияның кіріспесін ұсынады. Бұл курста адамдар басқалар туралы не ойлайды, бір- біріне қалай ықпал етеді және бір- біріне қалай қарайды деген мәселелер қамтылады. Курс әлеуметтік «мен» концепциясын, әлеуметтік пікірлер, қатынас, конформдылық, пайымдау, агрессия, альтруизм, наным және тұлғааралық қатынастар сияқты тақырыптарды қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шетелде әлеуметтік жұмыс
  Несиелер: 5

  Студенттерге АҚШ, Канада, Батыс Еуропа елдеріндегі әлеуметтік жұмыс туралы толық ақпарат беріңіз; күрделі әлеуметтік мәселелерді шешудегі (кедейлік, жұмыссыздық, халықтың ең осал топтарына - қарт адамдар, мүгедектер, жастар, кәмелетке толмаған құқық бұзушылар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға және т.б.) әлеуметтік мәселелерді шешудегі бай тәжірибесін таныстыру; студенттерді шет елдердің денсаулық, құқық, демография, әлеуметтік саладағы статистикалық мәліметтермен таныстыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Бұл курс экономикалық жағдайды талдау және экономикалық факторларды өзгертудің негізгі дағдыларын қалыптастыруға арналған. Бұл курсты аяқтау ағымдағы ақпараттық ағынмен шарлауға және тез өзгеретін экономикалық ортаға бейімделуге мүмкіндік береді; әлеуметтік және экономикалық ақпаратты талдау және бағалау; осы талдаудың нәтижесі негізінде өз іс-әрекеттеріңізді жоспарлаңыз және орындаңыз; экономикалық мәселелер бойынша әдебиеттермен өз бетімен жұмыс істей білу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыс теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Әлеуметтік жұмыстың мазмұнын қалыптастыратын мәселелердің әлеуметтік контекстте ғылыми зерттеу және әлеуметтік шындықты бағалаудың теориялық және әдіснамалық негіздерін меңгеру, әлеуметтік жұмыс тәжірибесінің мәселелерін тиімді шешу үшін академиялық пән және ғылыми теория ретінде.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнес-коммуникациялар
  Несиелер: 5

  Адамдармен қарым-қатынас жасау коммуникацияларды құрудан жасалған.Бұл курстың мақсаты студенттерде тиімді коммуникацияларды дамыту, әдістерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 5

  Кәсіби бағытталған ағылшын тілі коммуникативті бағыталған кәсіби курс. Осы курстың мақсаты туризм, менеджмент, экономика, қаржы және бухгалтерлік есеп перспективалы қызметкерлердің саласындағы түрлі қабілеттарді меңгеру. Бұл курс халықаралық жұмыс ортада кәсіби мамандармен қарым-қатынас жасауға, студенттерді маңызды отырыстарға/жағдайға дайындау және болашақ мамандықты таңдауда үлкен үлесін қосады. Сонымен қатар, студенттер түрлі саланың жалпы бизнес жағдайларында негізгі тілдік дағдыларды меңгеруге мүмкіндік алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Стресс менеджмент
  Несиелер: 5

  Бұл курс эмоцияларды реттеудің ғылыми әдістеріне бағдарлы шолу жасауды қамтамасыз етеді. Бұл курс стресс , оның себептері мен салдарлары жайында түсініктер қалыптастырады. Студенттер стрессті азайтудың когнитивтік техникалары мен эмоцияны реттеу және релаксация әдістерін меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • «Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері»
  Несиелер: 5

  «Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері» курсының мақсаты студенттердің әлеуметтік жұмыс саласындағы экономикалық сауаттылығы мен экономикалық мәдениетін қалыптастыру болып табылады. Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздерін зерттеу экономикалық ойлауды қалыптастыруға ықпал етеді, яғни қазіргі экономикалық заңдылықтарды, оның негізінде нақты экономикалық мінез-құлық практикада дамытылатын категориялар, белгілі бір бастама, тиімділік деңгейлері туралы білімді білдіреді. Бұл курс экономикалық жағдайларды ��алдаудың негізгі дағдыларын қалыптастыруға арналған. Осы курстың аяқталуы сізге: ағымдық ақпарат ағымын басқаруға және тез өзгеретін экономикалық жағдайларға бейімделуге; әлеуметтік-экономикалық ақпаратты базалық деңгейде талдау және бағалау; осы талдау нәтижелері бойынша өз іс-әрекеттерін жоспарлау және жүзеге асыру;

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән басқарудың фундаменталды тақырыптарымен таныстырады. Бұл курс студентердің ұйымдағы менеджердің рөлін түсінуге, басқару пәнін кең тұрғыда қарастыруға және негізгі теориялық ұғымдарды қамтуға мүмкіндік береді Курс мазмұны: менеджментті ғылым ретіндегі сипаты мен эволюциясын; басқарудың негізгі теориялық ұғымдарын; ұйымдар мен олардың стратегияларын; ұйымның ішкі және сыртқы ортасын; ұйымдық құрылымы мен мәдениетін; ақпарат пен байланысты; шешімдерді қабылдауды; функциялары және басқару әдістерін; мотивацияны; командалық жұмысты; көшбасшылықты; бақылауды, т.б. қамтиды

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік саясат және әлеуметтік қорғау
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - студенттерді әлеуметтік саясат және халықты әлеуметтік қорғау саласында, әлеуметтік саладағы және әлеуметтік-еңбек қатынастары салаларын реформалау мен дамыту, олардың практикалық іске асыру тетіктері мен формалары туралы білімдерін, негізгі білімдері мен қабілеттерін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Research Methods 1
  Несиелер: 5

  Курс сапалы, сандық немесе аралас зерттеу әдісін таңдауға қатысты негізгі түсініктерді түсінуге бағытталған. Бұған философиялық дүниетанымдарды қарастыру, әдебиеттерді шолу, теорияны пайдалануды түсіну, этикалық мәселелерді болжау және жазбаша стратегияларды әзірлеу сияқты түрлі тәсілдердің анықтамасын білу жатады. Бұл курс сандық, сапалық және аралас зерттеу әдістері бойынша әдістер мен рәсімдерді талқылайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерінің кәсіби ой-өрісін, олардың болашақ мамандығының ерекшеліктерін терең кеңейтуге және оларды мамандандыру үшін арналған. Зерттеу материалы орыс және қазақ тілдерінде беріледі, мысалы: Қазақстанның тіл саясатының құзыреттілігіне қатысты «Қазақстан Республикасындағы тiл туралы Заңы».

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шығармашылық ойлау
  Несиелер: 5

  Ой жасампаздығы бүгінгі уақытта әлеуметтік, экономикалық және тұрмыстық өмірдің маңызды бөлігі болып келеді. Соңғы зерттеулер көрсеткендей, жақын арада шығармашылық ойлау мекеме жетекшісінің икемділігін көрсете алатын, ой ұшқырлығының ерекшелігі мен шешімі жоқ жағдайларда тиімді шешім қабылдай алудағы ең маңызды құзіреттілігі болып табылады. Курс студенттерді шығармашылық ойлаудың алгортимімен, әдістері және негізгі түсініктерімен таныстырады. Пәннің міндеті- студенттердің тұлғалық және сонымен біріге шығармашылық дағдыларын да дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жастармен әлеуметтік жұмыс
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттердің жастардың әлеуметтік жұмыс объектісі ретінде түсінігін қалыптастыру, осы категорияның жан-жақты ғылыми сипаттамаларын құру қағидалары, жастармен әлеуметтік жұмыстың теориялық және әдіснамалық негіздері, кәсіптік көмек көрсетудің принциптері, әдістері және құқықтық қолдауы. Курстың негізгі міндеттері: студенттерге әлеуметтік жұмыс теориясының әдіснамалық рөлін ашу; студенттерді жастардың биомедициналық, психологиялық, әлеуметтік-мәдени, демографиялық және этнографиялық ерекшеліктерімен таныстыру; студенттердің қазіргі жағдайдағы жастардың әлеуметтенуінің ерекшеліктері, негізгі қиындықтар, жас кезеңіндегі қақтығыстар туралы түсініктерін дамыту; жастардың девиантты және өзін-өзі бұзатын мінез-құлқының жалпы көріністерін көрсету; жастармен әлеуметтік жұмыс технологиялары мен құралдары туралы идеяларды қалыптастыру; кәсіби практикалық көмек шараларын жасау үшін студенттердің кәсіби теориялық білімдерін қолдану қабілеттерін дамыту..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік этика
  Несиелер: 5

  Курс бизнес этиканың болашак мамандық аясында қарастырылуына бағытталған. Курста қарастырылатын тақырырыптар этиканың негізгі қағидалары, бизнес құндылықтар, этикалық мінез-құлық секілді бағыттарды қамтиды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Пән жеке және мемлекеттік сектор ұйымдарында басқару мансабын құру мотивациясы жоғары студенттерге бағытталған. Курс дәрістер мен үздік көшбасшылық тәжірибие презентациялары негізінде тұратын, кешенді құрылым түрінде қалыптастырылған. Сондай-ақ студенттерді өнеркәсіп, мемлекеттік және қоғамдық сектор кәсіпорындарының көшбасшыларының белгілі жарқын тәжірибиесімен таныстырып отырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыстың әдістерімен технологиялары
  Несиелер: 5

  Курстың пәні әр түрлі әлеуметтік ғылымдармен және әлеуметтану жұмысында синтетикалық түрде теориялар мен практиканың пәнаралық саласы ретінде әзірленген әдістер; әлеуметтiк қызмет көрсетудiң әлеуметтiк қызметiнiң мазмұны мен нақты нысандары, әдiстерi мен әдiстерiн бiлуi, қиын өмір жағдайында тұрған азаматтарға көмек және әлеуметтiк көмек көрсету; әрекеттің алгоритмі, оның нәтижесінде белгілі бір әлеуметтік мақсатқа қол жеткізіледі және әсер ету нысаны өзгереді; әлеуметтік қызмет көрсетудің жаңа әдістері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • «Стандарттар және мониторинг социалдык стандарты»
  Несиелер: 5

  «Стандарттар және мониторинг социальды стандарты» тақырыбындағы дисциплина, дәстүрлі стандартизациялар, бақылау және мониторинг мониторингісінің әдістері бойынша мониторинг жүргізілді. Әлеуметтік стандарттарды, нормативті-құқықтық актілерді, мониторинг пен зерттеуді, экспертизаны және медицинаны дамытудың әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-экономикалық дамуы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түрмелердегі әлеуметтік жұмыс
  Несиелер: 5

  Пәнді оқудың міндеттері: Түрмелердің түсінігі мен түрлерін қарастыру. Пенитенциарлық мекемелердің құрылымы. Түрмелердегі әлеуметтік жұмыстың ерекшеліктері. Түрмелердің жұмыс жүйесін қарастырайық. Қысқаша мазмұны: Қылмыстық-атқару жүйесіндегі психологиялық қызметтің әлеуметтік жұмысының ерекшеліктері. Күтілетін нәтиже: Студент түрмелердегі әлеуметтік жұмыстың әдіснамалық негіздерін біледі. Қылмыстық-атқару жүйесінің психологиялық қызметінде жұмыс істей білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік Сақтандыру
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты - ұйымның персоналды басқару жүйесінің элементі ретінде әлеуметтік сақтандыру саласындағы кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. Ұсынылған курс студенттерге әлеуметтік сақтандыру теориясы мен тәжірибесін меңгеруге, әлеуметтік сақтандырудың негізгі функциялары мен әдістерін, әлеуметтік қорғау үлгілерін үйренуге көмектеседі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік этнография және демография
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әлеуметтік этнография мен демографияның мәнін, негізгі қағидалары мен категорияларын, оның әлеуметтік қамсыздандырумен, халықты әлеуметтік қорғаумен байланысын зерттеу; Бұл курста келесі мәселелер қарастырылады: әлеуметтік демография пәні; демографиядағы өлшеу әдістері; әлемдік демографиялық болжау және әлеуметтік жұмыс. Курсты оқып үйренудің нәтижесі - әлеуметтік этнография және демография туралы қоғам мен мемлекеттің қоғам дамуының мақсаттары мен осы мақсаттарға сәйкес келетін әлеуметтік көрсеткіштерге қол жеткізу жөніндегі қызметі туралы білімдерін игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік жұмыста зерттеу әдістері-2
  Несиелер: 5

  урстың мақсаты - студенттердің әртүрлі санаттағы азаматтардың, оның ішінде қиын жағдайларда өмір сүру сипаттамалары туралы сенімді ақпарат беретін теориялық және эмпирикалық әдістер туралы студенттердің идеяларын қалыптастыру. Курс кәсіптік стандарт шеңберінде арнайы функцияларды орындау үшін қажетті кәсіби және жеке қасиеттерді қалыптастыру үшін студенттердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған, бұл халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі қызметті жүзеге асыру үшін қажетті.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік геронтология
  Несиелер: 5

  Қартаю процесінде пайда болатын әлеуметтік, психологиялық және биологиялық өзгерістер туралы толық ақпарат беріңіз. Егде жастағы адамдардың өмірінің әлеуметтік-психологиялық және биологиялық аспектілерін енгізу; егде жастағы және қартайған жастағы бейімделудің маңызды факторлары мен жағдайларының саралануын талдау; егде жастағы және қартайған жастағы әлеуметтік бейімделудің ықтимал жолдары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Еңбек құқығы
  Несиелер: 5

  «Еңбек құқығы» пәні еңбек заңнамасы ғылымының негізгі ережелерімен студентті таныстыруға бағытталған. Онда қоғамдық өмірдің экономикалық аспектілерін құқықтық реттеудің бір бөлігі табуға болады. Бұл курс терең теориялық білім мен практикалық дағдыларды талап ететін заңды мамандарды дайындау үшін арналған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік жұмыстағы ұйымдастыру, басқару және басқару
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді әл-ауқатты қорғаудың тиімді жүйесін құруға және халықтың әртүрлі топтары мен санаттарының өмір сүру жағдайларын қамтамасыз етуге қажетті ішкі процестерді басқарудың тетіктерімен және ішкі және сыртқы деректерді зерделеуге негізделген қазіргі қоғамдағы оны жетілдірудің тікелей перспективасы ретінде таныстыруға арналған. Оқытылатын курстың ерекшелігі студенттерді менеджменттің пәні мен объектісі туралы, басқарудың құрылымдық элементі ретінде ұйымдастыру туралы, басқарушылық қызметтің ерекшеліктері туралы теориялық идеялармен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік жұмыста болжау, жобалау және модельдеу
  Несиелер: 5

  Пән теориялық және қолданбалы сипатқа ие және қоғамның негізгі бағыттарын дамытудың жалпы жүйесінде әлеуметтiк болжау туралы студенттердің ғылыми идеяларын қалыптастыруды, осы бағыттардың әлеуметтік үрдістегі негізгі бағыттарын ғылыми болжаудың негізгі бағыттарын, принциптері мен әдістерін қамтиды. Курстың бағдарламасы болашақ мамандарды әлеуметтік болжау әдістеріне, әлеуметтік болжамдарды әзірлеу технологиясына және олардың тиімділігін бағалау критерийлеріне енгізеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Коучинг
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты қысқа уақыт аралығында бизнесте және өмірде тұлғалық және кәсіби эффектілігін максимальды көрсетуде мүмкіндік беретін Коучинг- бизнес технологияларын меңгерту және көптеген сұрақтарға жауап алу, сондай- ақ тұлғааралық және кәсіби өмірдегі дисбалансты шешу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұйымдардағы конфликтерді басқару
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты жанжал теориясы мен тұжырымдарына шолу жасау, сонымен бірге жанжалды болдырмау,алдын- алу және жанжалды шешу үшін практикалық дағдыларын меңгертеді. Студенттер тұлғаарлық, топаралық концептуалды түсініктегі психологиялық және мінез құлықтық динамиканың ұйымдастырушылық контекстегі көріністерін ажырата алады. Курс жанжалға тікелей қатысушылар мен үшінші тараптың қатысуымен (делдал-жанжалға) болатын жанжалды басқарудың жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік медицинаның негіздері
  Несиелер: 5

  Курстық жұмыстың мақсаты - болашақ кәсіби әлеуметтік қызметкерлердің денсаулық сақтаудың жай-күйі мен заңдылықтары, оны анықтайтын факторлар, қоғамдық денсаулық сақтауды мемлекеттік әлеуметтік саясаттың маңызды міндеті және бағыты ретінде білуі, сонымен қатар әлеуметтік және медициналық жұмыстардың технологияларын игерудің негізгі бағыттарын анықтау. халықты медициналық оңалту. Курс студенттердің білімін, біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға, әлеуметтік медицинаны пәнаралық сипаттағы пән ретінде оқуға, кәсіби әлеуметтік қызметкердің қоғамдық денсаулықты қорғауға қатысуға, халықтың денсаулығын сақтау, нығайту және қалпына келтіру бойынша әлеуметтік-медициналық жұмыстарды жүргізуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жұмыспен қамту және оны реттеу
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты студенттерді жұмыспен қамтылудың тұтас теориялық және тәжірибелік түсінігін қалыптастыру және оны қалай реттеу керек екендігі. «Халықты жұмыспен қамту және оны реттеу» курсы келесі міндеттерді шешеді: халықты жұмыспен қамтудың міндеттері мен міндеттерін, елдегі, өңірдегі және аймақтағы халықты жұмыспен қамтуды басқару мәселелерін зерттеу; жұмыспен қамтуды ұйымдастырудың қазіргі заманғы жүйесімен танысуға; жұмыссыз азаматтарды тану және әлеуметтік қолдаудың құқықтық мәселелерін зерделеу; жұмыспен қамту қызметіндегі мекемелер мен ұйымдарда жұмыс істеу технологиясын зерделеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Отбасы және балалармен әлеуметтік жұмыс
  Несиелер: 5

  Бұл курстың аясында студенттер әлеуметтік көмекке қажеттіліктің өзгеріп жатқан қоғамдағы отбасылар мен балаларға қолдау көрсетудің негізгі принциптері туралы білетін болады. «Отбасымен және балалармен әлеуметтік жұмыс» курсы өзінің өмірлік мәселелерін сырттан көмексіз шеше алмайтын, өзінің әлеуметтік функцияларын орындай алмайтын отбасына әлеуметтік қолдау көрсету қажеттілігін көрсетеді. Курстың күтілетін нәтижесі - отбасылармен және балалармен жұмыс жасауда әлеуметтік-педагогикалық қарым-қатынас мәдениетін қалыптаст��ру; - отбасылар мен балаларға әлеуметтік-психологиялық кеңес берудің әдіснамасын қолдануға үйрену; отбасылық жанжалдардың табиғатын, оларды шешудің бағыты мен тәсілдерін анықтауға үйрету; - ата-аналар мен балалардың педагогикалық қарым-қатынасы туралы білімді игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік қызметтердегі әлеуметтік қызметтер
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты әлеуметтік қызметтердің сипатына, оларды стандарттау мен қамтамасыз ету шарттарына, құралдарды пайдалану дағдыларына қатысты білім жүйесін қалыптастыру әлеуметтік жұмыс әлеуметтік қызметтер көрсету. Пәннің мазмұны: - студенттердің теориялық білімдерін меңгеруіне жәрдемдесу әлеуметтік қызметтердің негіздері, олардың практикасы ереже; - әлеуметтік саладағы кәсіби құзыреттерді қалыптастыру қызметкер әлеуметтік қызметтер көрсетуде, оның ішінде арнайы әлеуметтік қызметтер;

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жанұялық қарым-қатынастар психологиясы
  Несиелер: 5

  Курс заманауи отбасының рөлі, құрылымы мен динамикасы және ерлі-зайыптық, бала мен ата-аналардың қарым-қатынастар механизмдері жөнінде жүйеленген елестердін қалыптасуына бағытталған. Отбасының даму зандылықтары мен тұлға қалыптасуындағы отбасының рөлі туралы білімдер береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
6B10201 Әлеуметтік жұмыс
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B090 Әлеуметтік жұмыс

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B10201 Әлеуметтік жұмыс
Бакалавриат

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: B090 Әлеуметтік жұмыс

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B10201 Әлеуметтік жұмыс
Бакалавриат

Нархоз Университеті

БББТ: B090 Әлеуметтік жұмыс

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B10201 Әлеуметтік жұмыс
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B090 Әлеуметтік жұмыс

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B10201 Әлеуметтік жұмыс
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B090 Әлеуметтік жұмыс

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B10201 Әлеуметтік жұмыс
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B090 Әлеуметтік жұмыс

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top