Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02301 Шетел филологиясы в Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

 • Ағылшын тілінің фонетико-грамматикалық негізі (практикалық фонетика, практикалық грамматика)
  Несиелер: 8

  Пән – тілдік құрылым бойынша терең білім қалыптастыру, грамматикалық тұрғыдан шетел тілінде ауызша және жазбаша дұрыс сөйлесім дағдыларын бекіту, сондай-ақ ағылшын тілінде дұрыс айтылым мен ағылшын интонациясын дұрыс қолдану дағдыларын тереңдетуге негізделген.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық-құқықтық және экологиялық білім негіздері
  Несиелер: 5

  Экология және өмір қауіпсіздігі, құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, экономика, кәсіпкерлік және көшбасшылық саласындағы принциптер мен негізгі әдістерді қамтитын кешенді пән. Нормативтік құқықтық актілерді қолдану ерекшеліктері. Экологиялық құқықтық қатынастардың ерекшеліктері, экологиялық құқықтық қатынастар субъектілерінің құқықтары мен міндеттері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Елбасы тағылымы
  Несиелер: 2

  Бұл пәннің мазмұны Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың өмірі мен шығармашылығын, тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуына бағытталған Елбасының инновациялық жобаларын зерттеуге, «Бақорда», «Мәңгілік ел», «Рухани жаңғыру» ұғымдарын жіктеуге қабілеттіліктерді қалыптастыруға, Елбасы шығармаларының ғылыми-әдістемелік маңыздылығын анықтауға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Үйдегі оқу (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 9

  Студенттерді шет тіліндегі әдеби мәтіндермен жұмыс істеудің негізгі принциптерімен таныстыру, шет тілдік коммуникативтік құзыреттілікті және студенттердің жалпы білім беру мәдениетін дамыту, коммуникативтік оқу дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Функционалды грамматика бойынша іс-тәжірибе (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 9

  Функционалды грамматика - тілдің әмбебап санаттарын зерттеуге негізделген лингвистика бағыттары. Бұл тіл құрылымы функцияларын зерттеу, сипаттау Функционалды грамматика тілдің әртүрлі деңгейлеріне жататын құралдарды қарастырады, олардың семантикалық функцияларының жиынтығы негізінде біріктіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көркем мәтінге лексико-грамматикалық талдау жасау (көркем мәтінмен жұмыс, ағылшын тілінің ілгерінді грамматикасы)
  Несиелер: 9

  Мәтін негізінде әртүрлі жұмыс жүргізіледі: мәтін мазмұнымен жұмыс жүргізіледі, мәтіннің дайын конструкциясы мен құрылымын қолдана отырып, өз пікірлерін түзуге, мәтінде көтерілген мәселелер бойынша сөйлей алу дағдысын қалыптастыруға бағытталған пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілінің практикалық курсы (Екінші шетел тілі А1 деңгейі, Екінші шетел тілінің практикалық грамматикасы)
  Несиелер: 8

  Оқу әдістемесін дамытуға негізделген ауызша әңгімелесуді және лексика мен грамматиканы қамтитын екінші шетел тілі мәтінін түсіну, сондай-ақ бағдарлама бойынша жазбаша дағдыны дамыту, берілген тақырып бойынша монолог және диалогтық сөйлеу дағдыларын дамыту, тыңдау дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шетел тілінде ауызша және жазбаша сөйленім практикасы В2
  Несиелер: 5

  Оқылатын тақырыптар бойынша ауызша және жазбаша сөйлеудің негіздерін меңгеру мақсатымен ағылшын тілінің нормативтік лексикасын, лексикалық және грамматикалық құбылыстарын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 5

  Студенттердің тіл туралы "жүйе" ретінде түсінік алуы, метатілді қалыптастыру, лингвистикалық ой-өрісін кеңейту және негізгі лингвистикалық әдістермен танысу, яғни тілтану циклінің басқа пәндерін саналы меңгерудің негіздерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Филология негіздері
  Несиелер: 5

  Cтуденттерге филология туралы жалпы түсінік беру, тіл үйренуші және тіл арқылы жасалатын ғылыми пәндердің жиынтығы ретінде, адамзат мәдениетінің көрінісі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәдениаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шетел тілі В2
  Несиелер: 5

  Осы бағдарлама тілді әлеуметтік-тұрмыстық, қоғамдық-мәдени және оқу-кәсіби дағдылар шеңберінде қолдануға үйретуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Базалық негізгі шетел тілі B2
  Несиелер: 5

  Ағылшын тілінің нормативтік лексикасын, лексикалық және грамматикалық құбылыстарды меңгеру, оның мақсаты курста оқылатын пәндер бойынша ауызша және жазбаша сөйлеудің негіздерін меңгеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы тіл білімі
  Несиелер: 5

  Бұл курс барлық лингвистикалық пәндерді меңгеру үшін базалық болып табылады және филолог маманның кәсіби қызметінің негізі ретінде тілдік құзыреттілікті қалыптастыруға ықпал етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Абай әлемі. Жаңа қазақ жазуы
  Несиелер: 5

  Бұл кіріктірілген пәнде Абай Құнанбаев, Шәкәрім Құдайбердиев, Мұхтар Әуезовтың шығармашылық мұрасының философиялық және көркемдік негіздері мен тарихи фактілер және латын графикасы негізінде қазақ алфавитін меңгеру, орфографияның ережелері, орфографиялық және орфоэпиялық нормалары көрсетілген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тілін үйреніп жатқан елдің географиясы мен мәдениеті
  Несиелер: 5

  Зерттелетін елдің тілінің физикалық және экономикалық географиясы; әлеуметтік және саяси құрылым; мемлекеттің мемлекеттік құрылымы мен елдің саяси жүйесі; әкімшілік-аумақтық бөлініс; Қазіргі уақытта Ұлыбританияда (АҚШ) кездесетін саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени процестер; дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, ұлттық мерекелер; Әлемдік өркениет жүйесінде Англияның орны; аймақтық географиялық шындықтардың семантикалық құрылымы, зерттелген тілдің тұрақты идоматикалық фразалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәдениаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шетел тілі В2 (2)
  Несиелер: 5

  Осы бағдарлама тілді әлеуметтік-тұрмыстық, қоғамдық-мәдени және оқу-кәсіби дағдылар шеңберінде қолдануға үйретуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы А2
  Несиелер: 5

  Әртүрлі жанрлардың мәтіндерінің негізгі мазмұнын оқу және түсіну. Жазбаша сөйлеу жұмысы жазбаша дағдыларды қалыптастыруды, формаларды толтыруды, хат жазуды және мәтінге негізделген қысқаша түсініктеме түрінде ақпаратты беруді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шетел тілі және туризм
  Несиелер: 5

  Туризм саласында студенттердің білімдерін қалыптастыру, сондай-ақ туризм саласында қарым-қатынас жасау үшін қажет шетел (ағылшын тілінде) дағдылар мен қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілінде шеттілдік қатынас практикумы А2
  Несиелер: 5

  Тілдік іскерліктердің барлық түрі бойынша коммуникативті-халықаралық мәдени құзіреттілікті дамыту. Әртүрлі жанрдағы жеңіл аутентті мәтіндер мазмұнын түсіну, жазбаша сөйлеумен жұмысты дамыту мақсатында сауалнамалар, хаттар жазуды, мәтінге сүйене отырып қысқа мәтін түрінде ақпараттар түзуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Екінші шетел тілі (А2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Екінші шетел тілінің тілдік деңгейлерінің сипаттамасы беріледі: фонетикалық, грамматикалық жүйе, сөздік қор, стилистикалық ерекшеліктер, мәтін деңгейі. Монолог және диалог түрінде сөйлеу дағдыларын, оқу дағдыларын дамыту, елтанымдық ақпарат арқылы лингвистикалық білімді кеңейту қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Базалық негізгі шетел тілі B2 (2)
  Несиелер: 5

  Студенттерге мәдениетаралық деңгейде басқа тілдерде сөйлесу қабілетін одан әрі дамытуға, өнімді және сезімтал тілдік материалдарды тереңдетуге және кеңейтуге бағытталған қажетті білім беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шетел тілінде ауызша және жазбаша сөйленім практикасы В2 (2)
  Несиелер: 5

  Оқылатын тақырыптар бойынша ауызша және жазбаша сөйлеудің негіздерін меңгеру мақсатымен ағылшын тілінің нормативтік лексикасын, лексикалық және грамматикалық құбылыстарын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Туристік елтаным
  Несиелер: 5

  Студенттердің ағылшын тіліндегі білімін, тілдік дағдыларын туризм саласымен ұштастыру. Тілін үйреніп жатқан елдің табиғатын, елді, оның тарихы мен мәдениетін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәдениаралық қарым-қатынас практикумы
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді мәдениетаралық қарым-қатынастың негізгі мәселелерімен, шетелдіктермен қарым-қатынастың әлеуметтік нормаларын, мәдени шындықтарды және сипаттамаларды, ағылшын тілдес елдер мәдениеттерінің спектрін, ұлттық стереотиптерді және олардың айырмашылықтарын таныстыруды мақсат етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шетел әдебиетін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Әдебиетті оқыту әдістемесі әдебиет бойынша сабақтардың педагогикалық процесін зерттейді, әдеби материалды оқытудың бірізді кезеңдерін анықтайды, әдебиет тарихы мен теориясы бойынша білім жүйесін және осы білімді оқушыларға хабарлау тәсілдерін белгілейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі контексті мен жағдаятындағы грамматика
  Несиелер: 8

  Екінші шетел тілінің грамматикалық құрылымы бойынша негізгі заңдылықтар, грамматикалық құбылыстың негізгі аспектілері: морфология мен синтаксис грамматикалық құрылымымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы А1
  Несиелер: 8

  Понимать несложную информацию на темы личной, общественной областей жизни, ориентироваться в решении конкретных коммуникативных задач в наиболее распространенных стандартных ситуациях общения, уметь вести ритуальный диалог, делать краткое сообщение в русле основных сфер и тем общения, воспринимать на слух и понимать короткие аутентичные тексты информативного, описательного и прагматического характера.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы мақсаттағы шетел тілі С1
  Несиелер: 5

  Оқытудың жалпы кәсіби және мәдениетаралық бағытын әрі қарай тереңдету, болашақ мамандыққа, оқытылатын шетел тілінің тарихына, шетел тілі халқының ой-толғамы мен мәдениетіне өз елінің мәдениетінің мағыналық және құндылық ерекшеліктерімен салыстыруға қызығушылығын арттыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы В1
  Несиелер: 5

  Қарапайым қарым-қатынастық міндеттерді шеше алуға қатысты материалдарды қамтиды: екең таралған тұрақты тіркестер, репликалар, клишелер. Прагматикалық мазмұндағы күрделі емес аутентикалық мәтіндермен жұмыс (ауа-райы, вокзал/аэропорттарда жарнама беру т.с.с.). Әртүрлі тілдік жанрдағы аутентті мәтіндерді (прагматикалық, ғылыми, көркем) оқудың негізгі коммуникативтік стратегияларында қолдануды үйретуге бағытталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тілдік қарым-қатынас (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Оқу курсы шетелдіктермен қарым-қатынастағы әлеуметтік нормалар, мәдени реалий және ерекшеліктер, ағылшын тілін тұтынушы елдердің мәдениеті, ұлттық стереотипі және ерекшелігі: нормативті, қарым-қатынастық, этикалық және тілдік нормалар: тілдік қатынастың орфоэпикалық, орфографиялық, сөзжасамдық, лексикалық, грамматикалық формаларымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетел тілінен білім беру әдістемесі
  Несиелер: 5

  Осы пән бойынша шетел тілдерін оқыту әдістемесінің теориялық негіздері, орта мектепте шетел тілін оқыту жүйесі, оқу орындарының әртүрлі типтерінде шетел тілін оқытудың мақсаттары, мазмұны, принциптері, әдістері мен құралдары, шетел тілі оқулығының концептуалды негіздері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әдебиет теориясы
  Несиелер: 5

  «Әдебиет теориясы» пәні әдебиет курсының бастапқы кезеңін қамтиды, курс студентке әдебиет пәнін қоғамдық сана түрі және өнер ретінде түсінуге, көркем-әдеби шығарма ретіндегі ерекшелігін, әдебиет дамуының тарихи заңдылықтарын зерттеуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби шетел тілі С1
  Несиелер: 5

  Курста пайдаланатын оқу материалдары тілін үйреніп жатқан елдің тарихи оқиғалары, мәдени-тарихи ескерткіштері, қоғамдық-саяси өміріндегі ерекшеліктері, мемлекеттік құрылымы және экономикасы туралы мәліметтерді қамтитын аутентті мәтіндер, аудио-видеоматериалдарды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жазбаша және ауызша аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Білім алушылардың аударма стратегияларын меңгеру, ауызша және жазбаша аударманың тұрақты практикалық іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аударма теориясы және практикасы
  Несиелер: 5

  Қазақ және ағылшын тілдерінің тілдік жүйелерін салыстыру негізінде студенттерде әртүрлі функционалдық бағыттағы мәтіндерді ағылшын тілінен қазақ (орыс) тіліне аудару дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілінде шеттілдік қатынас практикумы В1
  Несиелер: 5

  Курс екінші шетел тілі бойынша нақты тілдік дағдыларды бекіту болып табылады. Соған байланысты оқу курсы оқу түрінің продуктивті түрі сөйлеу, жазу, аударма дағдыларымен бірге оқудың рецептивті түрі тыңдап-түсіну және оқу дағдыларын жетілдіруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәтінге лингвоаудармалық талдау
  Несиелер: 5

  Фантастикалық жанрамы художественной литературы: поэзия, проза, драма және фольклорға сәйкес художественный переводтың негізгі әдістемелерін таныстыру;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (В1 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Тілін үйреніп жатқан елдің мәдениетін терең меңгеруге бағытталған, сол тілді тұтыншылармен жеке, жалпы, ортақ тақырыпта жеткілікті деңгейде екінші шетел тілін әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, кәсіби салаларда сапалы түрде қолдануды меңгеру, өз жеке позициясын білдіру, радио-телебағдарламаларды түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетел тілін және әдебиетін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Шетел тілдерін оқыту әдістемесінің теориялық негіздері, орта мектепте шетел тілдерін оқыту жүйесі, оқу орындарының әртүрлі типтерінде тілдерін оқытудың мақсаттары, мазмұны, принциптері, әдістері мен құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Негізгі шетел тілінен шетелдік қарым-қатынас практикумы
  Несиелер: 5

  Бұл семинар студенттерді мәдениетаралық қарым-қатынастың негізгі мәселелерімен, шетелдіктермен қарым-қатынастағы әлеуметтік нормалар, мәдени реалий және ерекшеліктер, ағылшын тілін тұтынушы елдердің мәдениеті, ұлттық стереотипі және ерекшелігі: нормативті, қарым-қатынастық, этикалық және тілдік нормалар: тілдік қатынастың орфоэпикалық, орфографиялық, сөзжасамдық, лексикалық, грамматикалық формаларымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оқылатын тілдің теориялық негізі (теориялық грамматика, теориялық фонетика, лексикология)
  Несиелер: 8

  Теориялық грамматиканы (ғылыми грамматика негіздері ретінде), теориялық фонетика (фонем туралы ілім, фонеманың жіктелуі), лексикология (сөз, оның шекарасы мен мәні туралы ілім), стилистика (функционалдық стильдер теориясы, мәтінді зерттеудің негізгі тәсілдері) ,ағылшын тілінің тарихы (тілдің даму тарихының негізгі кезеңдері, этимологиялық талдау негіздері, тілдік бірліктердің даму заңдары) негізгі бөлімдерін, міндеттерін, зерттеу әдістерін үйрену.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы кәсіби шетел тілі (жалпы кәсіби) С1
  Несиелер: 5

  Шетел тілі бойынша алдыңғы білімдерін жетілдіріп, шетел тілінде кәсіби-әлеуметтік құзіреттіліктерін арттыру арқылы мәдени, кәсіби және ғылыми салаларда қоғамдық – қатынастық міндеттерді шешуде қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Туған аймаққа саяхат және оның географиясы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Саяхат жүргізудің негізгі мәселелері, экскурсиялық теорияның негізгі түсініктері туралы ақпарат алады. Экскурссия ғылым ретінде. Экскурссия ісінің дамуы мен тарихы. Экскурссиялық әдіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мәтін және дискурс (Сөйленім дискурсы мен жанрлары; Көркем мәтінге әдебитанулық талдау)
  Несиелер: 5

  Дискурс және мәтін бойынша негізгі түсініктер, терминологиялық аппарат, дискурс және мәтін бойынша негізгі бағыттар мен әдістер туралы, қолданбалы тіл білімінің теориялық концепциясының практикамен байланысы туралы мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқытылатын тіл елінің әдебиеті ( XIX ғ. дейін)
  Несиелер: 5

  Студенттерге әлемдік мәдениеттегі ағылшын тіліндегі әдебиеттің орны мен рөлі туралы түсінік беру, Ұлыбритания мен АҚШ-тағы әдеби үрдістің негізгі кезеңдерімен, сол уақытта кеңінен таралған жанрлармен, белгілі ағылшын және американдық жазушылардың шығармашылығымен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әдебиеттануға кіріспе
  Несиелер: 5

  Әдебиеттің сөз өнері ретіндегі ерекшелігі туралы, әдеби үдерістің категориялары мен заңдылықтары, әдеби шығармашылық ерекшеліктері туралы тұтас түсінік қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Британияның тарихы мен әдебиеті
  Несиелер: 5

  Тұлғаның мәдени ой-өрісін кеңейту, дамытуға ықпал ету мақсатында студенттерді Британия тарихымен, әдебиетімен, шығармашылығымен аса көрнекті жазушылардың шығармашылығымен, ағылшын тілді әдебиеттің озық үлгілерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Саяхаттану (шетел тілінде)
  Несиелер: 5

  Саяхат жүргізудің негізгі мәселелері, экскурсиялық теорияның негізгі түсініктері туралы ақпарат алады. Экскурссия ғылым ретінде. Экскурссия ісінің дамуы мен тарихы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экскурсия ісі
  Несиелер: 5

  Саяхат жүргізудің негізгі мәселелері, экскурсиялық теорияның негізгі түсініктері туралы ақпарат алады. Экскурссия ғылым ретінде. Экскурссия ісінің дамуы мен тарихы. Экскурссиялық әдіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көпшілік алдында сөйлеу шеберлігі
  Несиелер: 8

  Шеберлік, оның қоғамдық сананың басқа да нысандарымен: саясат, эстетика, журналистика, фантастика, ғылыммен байланысы; эмоциональды-экспрессивті тілдік құралдар көмегімен көпшілік алдында сөйлеу үрдісін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы шетел тілі (жалпы кәсіби) С2
  Несиелер: 8

  Осы пән бойынша тілдік материал оқушылардың сөйлеуінің идентификациясын дамыту, тереңірек білу және мета-тілдерді тереңдете отырып, жалпы білім беру мазмұнын және коммуникативтік дағдыларды қалыптастырудың жалпы мәдени және кәсіби бағдарланған компоненті шеңберінде студенттердің жалпы кәсіби, мәдени, аймақтық географиялық перспективасын кеңейту арқылы дамытады және жетілдіріледі. .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсібіи шетел тілі (Арнайы мақсаттағы шетел тілі С2, Public speech)
  Несиелер: 8

  Жалпы кәсіби және мәдениетаралық бағдарлауды одан әрі тереңдету, болашақ мамандыққа деген қызығушылықты дамыту; тарихы, мемлекеттілігінің зерттеліп отырған тілдерінің елдері, басқа да мәдениет пен мәдениет құбылыстарына; оның семантикалық және құндылықты құндылық қоймасымен салыстыруға, сондай-ақ маңызды тарихи оқиғаларға, мәдени-тарихи бірлестіктерге, әлеуметтiк-саяси өмір ерекшеліктеріне, үкімет пен зерттелетін елдердің экономикаларына байланысты шындықтардың тілі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел халықтарының әдебиеті (XIX - XX ). Классикалық және қазіргі заман әдебиеті
  Несиелер: 8

  Шетел халықтарының әдебиеті (XIX - XX ) пәні негізгі профильдік пән болып табылады. Алуантүрлі ұлт мәдениетінің мәдени мұрасы туралы түсінік береді, оның өзара байланысы, әдеби дәстүрлер, әдеби сарындар, олардың типологиялық ұқасатықтары мен ерекшеліктері, әдебиет дамуындағы заңдылықтар туралы мәселелерді қарастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тіл тарихы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында студенттер ағылшын тілінің тарихы мен қазіргі жағдайы туралы түсінік алады. Лингвистика, мәдениетаралық коммуникация, аударма саласындағы болашақ мамандардың тілдік ойлауын, олардың кәсіби біліктері мен дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінің салыстырмалы типологиясы
  Несиелер: 5

  Cалыстырмалы типология ғылым ретінде. Қазақ, ағылшын және орыс тілдерінің фонетикалық жүйелері. Лексика-семантикалық жүйелердің типологиясы. Синтаксистік жүйелердің типологиясы. Морфологиялық жүйелердің типологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық мақсаттағы шетел тілі
  Несиелер: 5

  Академиялық қарым-қатынас. Жазбаша және ауызша қарым-қатынастың ерекшелігі. Ғылыми стиль. Талдау сөзінің тілдік ерекшеліктері. Аналитикалық сөйлеу жұмыстарын дайындау кезеңдері. Академиялық оқу. Академиялық жазу. Аналитикалық байланыстың ауызша формалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын тіл әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Курста тілдің ұлттық және донационалды формаларын қалыптастырудың негізгі сұрақтары қарастырылады, студенттерде оқылатын пәннің ұғымдық аппаратын және тілдік бірліктерді талдау әдістемелерін қолдана білуді дамыту, салыстырмалы талдау, ежелгі ағылшын, орта ағылшын және ерте Жаңа ағылшын кезеңдерінің мәтіндерін аудару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Танымдық лингвистика
  Несиелер: 8

  Лингвистикалық типология тілдердің контрастивті талдауының негізі ретінде. Тіл типологиясы туралы жалпы түсінік. Тілдердің салыстырмалы-типологиялық сипаттамасы әдістерінің қатарында контрастивті талдау. Жекелеген тілдік кіші жүйелерді контрастивті сипаттау принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Лингвистикалық ғылымдар тарихы
  Несиелер: 5

  Ғылымды дамытудың негізгі кезеңдері, негізгі лингвистикалық мектептер мен ірі тілтану туралы теориялық мәліметтер; принциптері мен әдістемелері қандай да бір мектеп өкілдері алған ең маңызды нақты жетістіктер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәтінге стилистикалық талдау
  Несиелер: 8

  Тіл стильдері және сөйлеу стильдері. Қазіргі орыс әдеби тілінің функционалдық стильдері. Мәтіндердің жанрлық-стилистикалық түрлері. Әртүрлі тілдік деңгей бірліктерінің стилистикалық мүмкіндіктері. Тілдің стилистикалық нормалары. Көркем әдебиет тілінің стилистикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық емтиханға дайындық курсы
  Несиелер: 5

  Тыңдауға, оқуға, жазуға және сөйлеуге арналған IELTS, FCE және SAE ең танымал емтихандарының мысалы бойынша халықаралық емтихандарға дайындықтың заманауи технологияларымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Контрастивтік лингистика
  Несиелер: 5

  Лингвистикалық типология тілдердің контрастивті талдауының негізі ретінде. Тіл типологиясы туралы жалпы түсінік. Тілдердің салыстырмалы-типологиялық сипаттамасы әдістерінің қатарында контрастивті талдау. Жекелеген тілдік кіші жүйелерді контрастивті сипаттау принциптері. Контрастирование тудырмайтын тілді оқыту әдісі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стилистика. Әлеуметтік лингвистика (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 8

  Тілдің мәнерлі құралдары және стилистикалық тәсілдер түсінігі, олардың өзара қарым-қатынасы және функциялары. Оқытылатын тілдің сөздік құрамының стильдік жіктелуі. Қоғам және тіл. Қоғамның әлеуметтік құрылымы, әлеуметтік мәртебесі..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 5

  Тілдің әртүрлі формалары мен функционалдық стильдерін меңгеру, сондай-ақ кәсіби мәтіндерді редакциялау және құрудың қарапайым дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Типологиялық зерттеулер
  Несиелер: 5

  Ғылыми ұстаным және зерттеуге ғылыми көзқарас. Когнитивті лингвистика принциптері. Лингвистикалық зерттеудің объектісі мен пәні. Лингвистикалық зерттеулердің аспектісі. Антропоцентризм зерттеу принципі ретінде, тілдің сипаты ретінде, зерттеу әдісі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Тілдік дағдылар мен әлеуметтік мәдени ұғымдарды қолданады.

 • Код ON2

  Қазақстандық және әлемдік мәдениет контекстінде қоғамдық-саяси және әлеуметтік процестерді түсіну қабілетіне ие болады.

 • Код ON3

  Әртүрлі коммуникативтік жағдайларда тілдердің құрылысы мен қызмет ету заңдылықтарын түсінеді.

 • Код ON4

  Коммуникативтік мақсаттарға жету мақсатында және әңгімелесушіге қажетті әсер ету үшін ауызша және жазбаша мәтіндерде аргументация жасаудың негізгі тәсілдерін қолданады.

 • Код ON5

  Әр түрлі мәдениет контекстінде кәсіби мақсатта мәтінді талдау принциптері мен тәсілдерін меңгереді.

 • Код ON6

  Оқытылатын тақырып бойынша қарым-қатынастың әр түрлі жағдайларында мәдениетаралық қарым-қатынасқа түсе алады.

 • Код ON7

  Тіл білімінің мәселелерін болжай отырып, ағылшын тілінің ғылыми негіздері мен қызмет ету заңдылықтарын зерттейді.

 • Код ON8

  Шетел тілін оқытудың заманауи әдістерін қолдана отырып, шетел тілін оқытуды ұйымдастырудың әртүрлі моделін жасайды.

 • Код ON9

  Тілдік талдау әдістемесін қолдана отырып, тіл білімі дамуының негізгі бағыттарын зерттейді.

 • Код ON10

  Әртүрлі әдеби концепцияларды ескере отырып, әртүрлі тарихи-мәдени дәуірлердің (мәтіннің) әдеби шығармаларын талдау әдістері мен тәсілдері жүйесін меңгереді.

Top