Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04101 Экономика в Сулейман Демирел атындағы университет

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курстың негізгі мақсаты магистранттарға менеджер туралы негізгі теориялық білім беру және менеджердің, көшбасшының және кәсіпкердің жұмысында қолдануға болатын психологиялық білім беру және осы білімді басқару жұмысында қолдануға шоғырландыру. Курстың соңында магистранттар мыналарды істей білуі керек: (1) жанжал және басқа да стресстік жағдайлармен күресуге; (2) басқаларды да, өздерін де тиімді ынталандыру; (3) мәдениетаралық жұмыс ортасында қарым-қатынас жасау дағдыларын қолдану; (4) басқарушылық жұмыс үшін психологиялық әдістерді білу және қолдану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фирманың экономикалық қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты магистранттарға фирмалардың экономикалық жағдайлары және олардың қазіргі қоғамдағы қауіпсіздігі туралы үлкен білім алуға көмектесу. Осы курстың соңында магистранттар мыналарды істей білуі керек: (1) фирмалардың қазіргі жағдайын қауіпсіздік тұрғысынан талдай алады; (2) қауіпті компаниялар үшін заманауи шешімдер ұсыну; (3) компаниялар процесінде әртүрлі экономикалық механизмдерді қолдану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микроэкономикалық анализ
  Несиелер: 5

  Бұл курстың негізгі мақсаты магистранттарға қазіргі экономикалық талдау негіздері туралы терең білім мен түсінік беру. Осы курстың соңында магистранттар мыналарды істей білуі керек: (1) сұраныс пен ұсыныстың жалпы өзгеруінің баға мен санға әсерін талдау үшін сұраныс пен ұсыныс кестесін қолдана алады; (2) тұтынушы үшін тиімділікті арттыру мәселесін математикалық және графикалық түрде шешу; (3) компанияның шығындарын математикалық және графикалық түрде азайту мәселесін шешуді ұсыну; (4) артық өндіруші мен тұтынушы үшін есептеулер жүргізеді; (5) экономикалық саясатты талдау үшін экономикалық құралдарды қолданады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік зерттеу әдістері
  Несиелер: 10

  Бұл курстың негізгі мақсаты магистранттардың басқару саласындағы проблемаларды ғылыми зерттеу әдістері туралы теориялық және қолданбалы білім алған, танымдық қабілеттері бар болашақ мамандарды даярлау болып табылады. Осы курстың соңында магистранттар мыналарды істей білуі керек: (1) зерттеу процестері туралы білімдерін көрсете алады (оқу, бағалау және дамыту); (2) онлайн дереккөздердің көмегімен әдебиеттерге шолу жасау; (3) әр түрлі материалдарға сілтеме жасау үшін Американдық психологиялық қауымдастығының (APA) форматын қолдану; (4) зерттеу ұсынысының / баяндамасының негізгі элементтерін дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес және экономика саласындағы деректерді талдау
  Несиелер: 10

  Бұл курс магистранттарға модельдер құруда, эксперименттерді жоспарлауда, көпфакторлы регрессияда, параметрлік емес әдістерде, шартты емес кестелерде, жауап беттерімен, шешім теориясымен және мерзімдер қатары туралы мәліметтермен танысуға арналған. Осы курстың соңында магистранттар мыналарды істей алуы керек: (1) бір модель үшін гипотеза тестін дайындау; (2) екі үлгі бойынша статистикалық анықтама жүргізу; (3) сызықты және көп факторлы сызықты регрессиялық талдауды орындуды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Макроэкономикалық талдау
  Несиелер: 10

  Бұл курс магистранттарға макроэкономика, экономиканы тұтастай зерттейді. Курста экономикалық белсенділіктің көрсеткіштерін - өнімділікті, экономикалық өсуді, бағаның тұрақтылығын, жұмыссыздықты, пайыздық ставкаларды, мемлекеттік бюджет тапшылығын және халықаралық сауда-саттықты - және осындай шаралар туралы ақпаратты түсінуге көңіл бөлінеді. Осы курстың соңында магистранттар мыналарды істей білуі керек: (1) макроэкономикалық теория туралы білімдерін олардың болжамдары мен айырмашылықтарын талдай отырып көрсету; (2) экономикалық деректер мен дерек көздерін бақылау; 3) қолда бар білімге негізделген нақты дәлелдерді қолдану; (4) негізгі математикалық құралдарды (мысалы, сызбалар, сызықтық теңдеулер) макроэкономикалық талдауда қолдану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты - қатысушыларға жоғары білім берудегі оқытуға қатысты білім, дағдылар мен тәсілдерді игеру және дамыту. Осы курстың соңында магистранттар: (1) оқыту мен оқудың негізгі ұғымдарын түсініп, түсіндіре білуі керек; 2) пәннің дидактикасы саласындағы кейбір өзекті тақырыптар туралы білімдерін көрсету; (3) оқушыға бағытталған оқытуды қолдаудың әртүрлі аспектілері туралы ойлау; (4) оқуда сандық құралдарды қолдану; (5) сандық құралдардың жоғары оқу орындарында оқуға қалай көмектесетінін талқылау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогикалық тәжірибе
  Несиелер: 2

  Курс практикалық бағытқа ие, мұнда студент жоғары білім педагогика Жоғары мектеп педагогикасы курсында алған теориялық білімдерін қолдана алады. Педагогикалық практика нәтижесінде магистрант: (1) сабаққа әртүрлі педагогикалық тәсілдерден нақты педагогикалық әдісті таңдау; (2) студенттердің өз пәндері бойынша білімін жетілдіруге; (3) құрдастарының біліміне қатысуға дайын екендігін көрсету; (4) оқушының оқу процесіне жақсы жағдай жасай алатын оқу элементтерін қолдану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қоршаған ортаның экономикасы
  Несиелер: 10

  Бұл курс студенттерге сыртқы факторлар туралы түсінік береді, Коаз теоремасы және меншік құқығының нарықтық сәтсіздікке әсер етуші фактор ретіндегі маңызы. Қоғамдық тауарлардың құнын анықтаудың балама әдістері ұсынылған. Пигувадағы салыққа негізделген шешімнің оңтайлығы ластануды бақылаудың басқа нормативті әдістерімен, оның ішінде сатылатын рұқсаттар, экологиялық субсидиялар, командалық және бақылау әдістерімен салыстырылады. Осы курстың соңында студенттер: (1) нарықтық емес балама бағалау әдістерінің күшті және әлсіз жақтарын бағалауды;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ғылыми оқу мен жазу
  Несиелер: 9

  Бұл курстың мақсаты - магистранттарға ғылыми зерттеулерде академиялық оқу және жазу дағдыларын қалыптастыру. Бұл курста әдебиеттерге шолу, академиялық оқу дағдылары және әдебиеттерді шолу негізінде зерттеу жоспарын жазу қарастырылады. Осы курстың соңында магистранттар: (1) ғылыми материалдарды тез оқи алады және сканерлей алады; (2) ғылыми оқу материалдарын іздеу және сүзуді үйренеді; (3) бағаланған материалдардың қысқаша мазмұнын жасау; (4) оқылған әдебиеттерге негізделген қысқа ғылыми қосымшаны дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық бизнес
  Несиелер: 5

  Бұл курс халықаралық бизнес мүмкіндіктерін анықтауға және түсіндіруге көмектесетін құралдар мен әдістер туралы түсінік береді. Магистранттар халықаралық бизнес, менеджмент және инвестициялық стратегияларды талдайды. Осы курстың соңында магистранттар мыналарды істей білуі керек: (1) сыни ойлау қабілеттерін көрсетіп, оларды әртүрлі тапсырмаларда қолдана алады; (2) халықаралық іскерлік ортада этикалық және дипломатиялық тұрғыдан әрекет ету; (3) халықаралық бизнес-стратегияларды біріктіру; (4) халықаралық сауданың негізгі қағидаттарын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Корпоративтік қаржы менеджменті
  Несиелер: 10

  Бұл курстың негізгі мақсаты магистранттарға менеджер туралы негізгі теориялық білім беру және менеджердің, көшбасшының және кәсіпкердің жұмысында қолдануға болатын психологиялық білім беру және осы білімді басқару жұмысында қолдануға шоғырландыру. Курстың соңында магистранттар мыналарды істей білуі керек: (1) жанжал және басқа да стресстік жағдайлармен күресуге; (2) басқаларды да, өздерін де тиімді ынталандыру; (3) мәдениетаралық жұмыс ортасында қарым-қатынас жасау дағдыларын қолдану; (4) басқарушылық жұмыс үшін психологиялық әдістерді білу және қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  дүниетанымы жоғары жоғары білімді жеке тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін әлеуметтік, гуманитарлық пәндер саласындағы базалық білімі болуы;

 • Код ON2

  қосымша кәсіби ағылшын тілін еркін меңгеру, бұл еңбек нарығындағы бәсекелестік артықшылықтардың артуына себепкер болады;

 • Код ON3

  халықаралық экономика мен бизнестің негізгі білімдерін түсіндіру;

 • Код ON4

  - іргелі талдау арқылы жергілікті және халықаралық экономиканың өзекті мәселелерін бағалау;

 • Код ON5

  іскери шешімдер қабылдау кезінде экономисттің іс-әрекетінің этикалық жағын талдау;

 • Код ON6

  компанияның ағымдағы экономикалық жағдайын бағалау және оның әлсіз сатыларын анықтау;

 • Код ON7

  әр түрлі елдердің нақты экономикалық мәселелерін шешу үшін микро- және макроэкономикалық тұжырымдамаларды анықтау және болжау;

 • Код ON8

  экономикалық ақпараттың проблемаларын анықтаңыз және әртүрлі ақпарат көздерін қолдана отырып оларды бағалау;

 • Код ON9

  экономика саласында нақты зерттеу жұмысын жазу.

7M04101 Экономика
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 2 жыл
Магистратура

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика 2
Магистратура

Л. Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (н/п)
Магистратура

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04101 Әлемдік экономика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика (2)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Инновацияның экономикасы
Магистратура

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (бейіндік)
Магистратура

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04101 Экономика (1)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Мұнайгаз бизнесі экономикасы (2)
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Өнеркәсіп экономикасы
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика HN
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M041011 Экономика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика мен басқарудағы бизнес-аналитика
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Мұнайгаз бизнесінің экономикасы 1,5.
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика НП-2
Магистратура

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 1
Магистратура

Рудный индустриальдық институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 1,5
Магистратура

Рудный индустриальдық институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Нақты сектор экономикасы
Магистратура

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top