Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04101 Мұнайгаз бизнесінің экономикасы 1,5. в С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

 • Мұнай маркетингі
  Несиелер: 8

  Пәннің мазмұны мұнай маркетингінің рөлін сипаттайды.Мұнай өнімдері нарығын қалай сипаттауды және оны сегменттерге бөлуді, мақсатты нарық шеңберінде тұтынушылардың сұраныстарын бағалауды, мұнай өнімдерін өткізу жүйесін салуды, мұнай өнімдерін жарнамалауды және нарықта жылжытуды білу қажет. Бұл курсты оқыту магистранттарға ғылым, технология жетістіктерін басшылыққа ала отырып, отандық және халықаралық нарықта мұнай өнімдерін жылжыту жолдарын табуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
 • Мұнайгаз бизнесінің экономикасы
  Несиелер: 6

  Курсты оқу барысында білім алушылар өз ісін ұйымдастыру және мұнай-газ бизнесі экономикасын дамыту бойынша дағдыларды дамытады және тереңдетеді. Мұнай-газ бизнесі экономикасының, фирманы капиталдандырудың шетелдік тәжірибесін зерттейді. Магистранттар ғылым жетістіктерін, инновациялық технологияларды пайдалана отырып , мұнай-газ компаниясының даму келешегі мен бәсекеге қабілеттілігін дұрыс көрсетіп, талдай білуі тиіс. Курсты өту кезінде кейс-технология,іскерлік және рөлдік ойындар қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Энергетикалық ресурстар нарығын басқару
  Несиелер: 8

  Пән білім алушыларда энергия ресурстары нарығын басқару саласында білім кешенін қалыптастыруға бағытталған. Курстың өтуі бойынша экономикалық аспектілерді, электр энергетикалық ресурстар нарығын зерттеу көрсеткіштерін есептеуді зерттейді . Энергетикалық ресурстардың аймақтық нарығында тарифтік саясатты басқару қарастырылады. Энергетикалық ресурстардың халықаралық нарығында тәуекелдерді басқару. Оқытудың инновациялық әдістері, оқу үрдісінде ғылым мен технологиялардың жетістіктері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологисы
  Несиелер: 2

  Психология-өз ерекшеліктері бар ғылым, өйткені пәндерді оқытудың психологиялық механизмдерін дамытады. Бейімделу, магистранттың белсенді танымдық қызметін ұйымдастыру, педагогтың педагогикалық шеберлігі магистранттар үшін әлі зерттелмеген. "Психология" курсымен танысу барысында магистранттар психологиялық білімдерді, басқару іскерліктері мен дағдыларын , экономикалық мәселелерді шешуді, мұнай-газ бизнесін құруды меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Квазимемлекеттік сектор экономикасы
  Несиелер: 6

  Курс квазимемлекеттік сектор экономикасын, мемлекет қатысушысы немесе акционері болып табылатын мұнай-газ саласындағы ұлттық компанияның экономикалық есептерін зерделеуді көздейді. Оқыту курсы магистранттарға квазимемлекеттік сектор экономикасының дамуын бағалауға және ғылымның, технологиялардың жетістіктерін басшылыққа ала отырып, экономикалық есептерді жүргізе білуге, экономикалық өсудің инновациялық жолдарын табуға мүмкіндік береді .Курсты оқыту барысында оқытудың инновациялық әдістерінің барлық түрлері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  "Менеджмент" пәні басқару шешімдерін қабылдауға байланысты мәселелерді зерттеуге арналған. "Менеджмент" курсын оқу негізінде магистранттар ұйымды, кірісті және шығындарды, тәуекелдерді,жобаларды,бизнесті басқару дағдыларын меңгереді. Аудиториялық сабақтар оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті түрде жүргізіледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару экономикасы
  Несиелер: 6

  Курс экономикалық үрдістерді, тәуекелдерді басқару, кәсіпорында жобаны басқару мәселелерін зерттейді. Мұнай-газ саласындағы шығындарды,нарықтық құрылымды басқару әдістерін ашады. "Басқару экономикасы" курсымен танысу барысында магистранттар мұнай-газ бизнесінің экономикасын басқару үшін қажетті білімді, іскерлікті және дағдыларды меңгереді, аудиториялық сабақтар оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың, ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті түрде жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Кәсіби мақсаттар үшін ағылшын тілі оқытудың ерте кезеңдерінде ағылшын тілінің базалық курсынан өткен магистранттарға арналған, Intermediate-Upper – Intermediate деңгейінде ағылшын тілін меңгерген кәсіби-бағытталған шет тілі. Бұл материалды өту барысында магистранттар экономикалық көрсеткіштер,кәсіпкерлік, сыртқы экономикалық қызмет, мұнай бизнесі бойынша маңызды ақпарат ағымында бағдарлана алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Салалық экономика
  Несиелер: 6

  Оқыту барысында білім алушылар cалалық экономика бойынша дағдыларды дамытады және тереңдетеді.Мұнай және газ нарығының салалық құрылымының түрлерін, мұнай-газ экономикасының дамуын зерттейді. Курсты оқу барысында магистранттар шығындар мен өзіндік құнның, МГС басқа да экономикалық көрсеткіштерінің есептеуіне бағдарлануы тиіс. Оқытудың инновациялық әдістері, ғылымның, технологиялардың жаңа жетістіктерін қолдану қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлемдік экономика және сыртқы сауда саясаты
  Несиелер: 6

  Бұл курсты өту барысында магистранттар қазіргі заманғы әлемдік экономика мен Халықаралық экономикалық қарым-қатынас мәніне бағдарлана алады. Әлемдік шаруашылық пен сыртқы сауда мәмілелеріне тән заңдылықтарды, үрдістерді зерделейді , сыртқы сауда саясатын, мұнай-газ бизнесі экономикасының дамуына ықпал етеді. Аудиториялық сабақтар оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, технологиялардың жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті түрде жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономиканың сандық трансформациясы
  Несиелер: 6

  Курс экономиканың сандық трансформациясының негізгі тақырыптарына шолу болып табылады. Қазіргі заманғы сандық технологиялар мұнай-газ саласы кәсіпорындарының бизнес-жобаларының кең жиынтығын жүзеге асыруға көмектеседі. Жобаларды басқаруды цифрландыру мұнай-газ бизнесіндегі экономиканың инновациялық өсуінің даму перспективаларын қарастырады. Пәнді оқу кезінде оқытудың инновациялық әдістері қолданылады .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мұнай және газ нарығын басқару
  Несиелер: 8

  Пәнде ЕЭА жағдайында мұнай және газ нарығын басқарудың теориялық негіздерін жан-жақты зерттейді.ОПЕК қызметіне ерекше көңіл бөлінеді. Қазақстанның халықаралық саудаға қатысудағы рөлі ашылуда. Сонымен қатар, бұл пән Мұнай және газ нарығында бизнесті басқарудың заманауи әдістерін зерттеуге бағытталған. Курсты оқу кезінде кейс-технология, іскерлік ойындар кеңінен қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ұлттық компанияны басқару
  Несиелер: 8

  Бұл пән Қазақстандағы ұлттық компанияларды,оның құрылымын зерттеуге бағытталған. Курсты өту бойынша ұлттық компанияны басқару тетігінің, экономикалық әлеуетті есептеудің, ұлттық компанияның мемлекеттік активтерді басқарудың ерекшеліктері ашылады. Ұлттық холдингтерді, мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдарды, квазимемлекеттік мемлекеттік кәсіпорындарды басқаруға талдау және бағалау жүргізіледі. Пәнді оқу кезінде ақпараттық технологиялар, оқытудың инновациялық әдістері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару аналитикасы
  Несиелер: 6

  Оқыту курсы басқару талдауының негіздерін және оның әдістемесінің ерекшеліктерін зерделеуді көздейді. Басқару қызметін ұйымдастырудың мәні мен тәртібін, жобаларды, тәуекелдерді басқаруды талдауды талдайды. Пәнде осы талдаудың әдістеріне, тәсілдеріне және тәсілдеріне ерекше көңіл бөлінеді , мұнай-газ саласының кәсіпорындары үшін басқару талдауының бағыттары мен әдістемелері қарастырылды. Оқыту барысында ақпараттық технологиялар, оқытудың инновациялық әдістері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнес-жобаларды басқару
  Несиелер: 8

  Бұл пән жобаларды басқарудың мәнін қарастырады және зерттейді.Бизнес жобаларды басқару жүйелері. Жобаларды басқару әдістері мен процестерін ашады. Пәнде мұнай-газ бизнесінің экономикалық өсуінде бизнес жобаларды басқарудың тиімділігін анықтау әдістемесіне маңызды орын беріледі. Оқыту нәтижесінде магистранттар компаниядағы бизнес жобаларды талдап, жүзеге асыруы тиіс. Бұл материалда Ақпараттық технологиялар,оқытудың инновациялық әдістері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлікті ұйымдастыру технологиясы
  Несиелер: 3

  Экономиканың қазіргі заманғы жағдайы кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру бойынша білім мен дағдыларды игеру қажеттілігін ұсынады кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың, сыртқы сауда мәмілесінің, кәсіпкерлік мәдениеттің, кәсіпкерлік қызметті капиталдандырудың еуропалық тәжірибесін зерделейді . Нәтижесінде магистранттар МГС-да бизнесті құрудың тиімді жолдарын және компанияның өсу перспективаларын ұсына алады. Сабақтар оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып және интерактивті түрде жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мұнайгаз саласындағы тәуекелдерді басқару
  Несиелер: 8

  Курсты оқу барысында мұнай-газ компанияларының Даму стратегиясы мен тәуекелін басқару қарастырылады.Тәуекелдерді бейімделген динамикалық басқару тұжырымдамасының мәні мен іске асыру негіздерін баяндау. Курсты оқу нәтижесінде магистранттар мұнай-газ саласындағы компаниядағы, кәсіпкерліктегі тәуекелдерді анықтай білуі және менеджмент тәуекел жүйесін меңгеруі тиіс. Оқу үрдісінде ақпараттық технологиялар, сабақ өткізудің белсенді және интерактивті түрлері кеңінен қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік қызмет: процесі және нәтижелері
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу барысында кәсіпкерлік қызметті,үрдістің ұғымдары мен түрлерін қарастырады. . Кез келген деңгейдегі маман корпоративтік және инновациялық кәсіпкерлікті құру мәселелері бойынша маңызды теориялық дайындыққа ие болуы тиіс. Курстың өтуі бойынша оқытудың инновациялық технологиялары, ғылымның жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және интерактивті түрде қолданылады. Нәтижесінде білім алушы мұнай-газ компаниясындағы бизнестің өсу стратегиясын меңгеруі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Квазимемлекеттік сектордағы аналитика
  Несиелер: 6

  Курс квазимемлекеттік сектор кәсіпорны қызметінің жай-күйі мен нәтижелерін зерделеуді көздейді. Квазимемлекеттік сектордағы мұнай-газ компанияларының аналитикалық ақпаратының теориялық негіздерін қарастырады . Магистрантқа талдау жұмысын өз бетінше ұйымдастыруға, квазимемлекеттік сектордағы мұнай-газ компаниясының тәуекелдерін, стратегиясының проблемаларын анықтауға ықпал етеді. Оқу үрдісінде компьютерлік симуляция, іскерлік және рөлдік ойындар, нақты жағдайларды талдау және т.б. кеңінен қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикадағы математикалық әдістер мен модельдер
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу Экономика, математикалық талдау, жоғары алгебра, ықтималдық теориясы, Дискретті математика курстарында алынған білімге сүйенеді. Пәнді меңгеру бизнес жобаларды Имитациялық модельдеу курстарын оқып үйрену және экономикалық көрсеткіштерді оңтайлы басқару және жалпы міндеттерді дұрыс қою және шешу үшін қажет . Пәнді оқу кезінде оқытудың инновациялық әдістері қолданылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық кәсіпкерлік
  Несиелер: 3

  Пәнде халықаралық кәсіпкерліктің түсінігі, формалары мен әдістері, кәсіпкерліктің әлемдік экономикасының қазіргі даму кезеңі толық оқытылады. Халықаралық кәсіпкерлік қызметті, сыртқы сауданы интернационалдандыру деңгейін және жандандыру себептерін зерттейді. Бірлескен капиталды құру жолдарын ашады. Оқыту процесінде ақпараттық технологияларды қолдану арқылы оқытудың инновациялық әдістерінің барлық түрлері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнес-аналитикасы
  Несиелер: 6

  Бизнес-процестердің объективті алғышарттарын зерттейді. Бизнес-аналитика әдістемесінің ерекшеліктері. Бизнес-ақпаратты талдау, бұл ұйымның нарықтағы тұрақтылығын қамтамасыз етудің қажетті шарты. Бар мүмкіндіктерді пайдалану және компанияны неғұрлым ауқымды деңгейге шығару үшін магистранттар бизнес-үдерістерге, бизнес –жоспарлауға, халықаралық кәсіпкерлік мәмілеге сауатты талдау жүргізе білуі қажет. Бұл материалда Ақпараттық технологиялар,оқытудың инновациялық әдістері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

   қазіргі заманғы сандық технологияларды пайдалану, экономикалық проблемалар мен есептеулерде бағдар ала алады және кәсіпорынның шығындары мен кірісін басқара алады

 • Код ON2

   анализировать проблемы международных торговых отношений и уметь регулировать внешнеэкономические сделки, проявлять качества личности предпринимателя в международной среде

 • Код ON3

  Мұнай және газ,энергия ресурстары, мұнай өнімдерін өткізу нарығындағы экономикалық проблемаларды басқарушылық шешу идеяларын іске асыру және отандық және халықаралық ортадағы бәсекелестік тұрғысынан проблемаларды қарауға қабілетті

 • Код ON4

   математикалық модельдеу әдістерін пайдалана отырып, талдамалық жұмысты ұйымдастыру және бизнесте, мұнайгаз саласында, квазимемлекеттік секторда инновациялық экономикалық өсу мәселелерін ықтималды шешуді ұсынуға қабілетті

 • Код ON5

  кәсіпкерлікті ұйымдастыру технологиясын, кәсіпкерлік мәдениетті жүргізудің шетелдік тәжірибесін көрсету және қызметтің кез келген саласында және мұнай-газ саласында бизнес құруға қабілетті

 • Код ON6

   жобаларды, тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыра алады және проблемалық аспектілерді талдай алады, мұнайгаз саласы мен бизнесте, квазимемлекеттік секторда бизнес жобаларды іске асыруға басшылық ете алады

 • Код ON7

   мұнайгаз бизнесі экономикасының ерекшеліктерін сипаттау, компанияның бәсекеге қабілетті стратегиясын әзірлеу және дамудың тиімді нұсқасын ұсыну

 • Код ON8

   кәсіби жұмыстардың нәтижелерін көрсету және мұнайгаз компаниясының экономикалық қызметтерінің қызметін жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстар мен ұсынымдарды жүзеге асыруға қабілетті

Top