Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04101 Экономика в Қызылорда "Болашақ" университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Экономика білім беру бағдарламасының мақсаты – жоғары оқу, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіне және ғылым саласына терең ғылыми педагогикалық дайындықты игерген ғылыми және педагогикалық кадрларды дайындау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M070 Экономика
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Фирманың экономикалық әлеуетінің диагностикасы
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның экономикалық потенциалын талдау объектісі оның өндірістік қуатын қарастыруға болады, бірақ бұл ретте өндірістік қуатты есептеу негізінде технологиялық процесс схемасы, жабдықтың жеке өнімділігі, сондай-ақ уақытша құрамдауышы бар, яғни өндірістік кешеннің бағасы ғана беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес құрылымдар экономикасы
  Несиелер: 5

  Қазіргі фирма-мамандандырылған бөлімдердің жиынтығы, сонымен қатар — бұл процестерді жүзеге асыру бойынша қызмет

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 2

  Ғылым тарихы магистрлердің магистрлік диссертациясын дайындау жəне ғылыми-жұмысының жоғары деңгейіне жеткізетін білімнің маңызды компоненті болып саналады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Шетел тілінде білім берудің халықаралық үлгісін Қазақстан Республикасының ұлттық ерекшеліктеріне сай бейімдеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан экономикасы салаларын басқару
  Несиелер: 5

  Экономикалық әртараптандыруға қол жеткізу тәсілдерінің бірі-ұлттық индустрияны жоғары қосымша құны бар тауарлар өндірісіне ауыстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Салалық нарықтар теориясы
  Несиелер: 5

  Салалық нарық теориясы-бұл қазіргі экономикалық теорияның бөлімі, ол нарықтық құрылымның қалыптасу заңдылықтарын, фирманың стратегиялық мінез-құлқының және олардың қызметінің нәтижелерінің нарық ерекшеліктеріне тәуелділігін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу жұмысы
  Несиелер: 3

  Зерттеу жұмысының әдіснамалық ұстанымдары мен амалдары зерттеудің кешенділігін, жан-жақтылығын қамтамасыз етеді. Зерттеуші өз тақырыбы бойынша қарастырылатын мәселенің ұстанымдары мен амалдарын дұрыс таңдай білген жөн.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы ұйымда адам ресурстарын басқару заңдылықтарын қарастыратын психологиялық ғылымның бөлімі ретінде менеджмент психологиясы туралы тұтас түсінік қалыптастыру. Курс персоналды басқарудың озық технологиялары мен әдістерін білу негізінде өндірістің тиімділігін арттыру міндеттерін шешуде психологиялық құзыреттілік негіздерін қалыптастыруы тиіс.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Педагогика-педагогикалық заңдылықтар, мәні, принциптері, әдістері мен түрлері, оқыту, тәрбиелеу, дамыту және табысты қызмет мүддесінде нақты адамның, ұжымның кәсіби дайындығы туралы ғылым.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тұрақты дамудың экономикалық индикаторлары
  Несиелер: 3

  Индекстерді енгізудің негізгі мақсаты қалыптасқан жағдайдың дамуын болжау және бар проблемаларды шешу үшін жағдайды немесе оқиғаны бағалау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аграрлық секторды ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Нарықтық шаруашылық еңбек бөлінісі процесінде қалыптасады, ал жоспарлы-оны қайта құру процесінде

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономиканың нақты секторын жоспарлау және болжау
  Несиелер: 5

  Материалдық өндірістің даму заңдылықтары. постиндустриялық экономикаға бағдарлау дәуірінен шегінуде экономикалық талдаудағы артқы жоспарға

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шаруашылық қызметті кешенді экономикалық талдау
  Несиелер: 3

  Кәсіпорын қызметінің экономикалық талдауы басқару функцияларынан экономиканың терең біліміне негізделеді, техника және өндірісті ұйымдастыру көздейді кешенді кәсіпорынның тиімділігін арттыру мақсатында оның қызметін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  студенттерді педагогикалық үдерісті басқарудың жалпы түсініктері мен элементтерін экономикалық теорияны тануға, әдістемелік тәсілдердің көмегімен оқу үрдісінің негізгі формаларында студенттердің ойлау қызметін белсендіруге үйретеді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеу жұмысы
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеудің негізгі компоненттері: зерттеудің өзектілігі және мәселесі, тақырыбы, объектісі, пәні, мақсаты, міндеттері, болжамы, зерттеу әдістері, теориялық маңыздылығы, практикалық мәні болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шағын бизнестегі шығындарды басқару
  Несиелер: 4

  қазіргі заманғы нарық жағдайында әрбір кәсіпорын үшін маңызды міндет өндірістің тиімділігін арттыру болып табылады және осының нәтижесінде–ең жоғары пайда алу, оның шамасы негізінен өнім бағасына және оны өндіру мен өткізуге жұмсалатын шығындарға байланысты болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фирманың экономикалық қауіпсіздігі
  Несиелер: 4

  қауіпсіздік кәсіпорын - бұл теңгерімді жай-күйі оның құқықтық, экономикалық және өндірістік қатынастар, сондай-ақ материалдық, интеллектуалдық және ақпараттық ресурстар, білдіреді кәсіпорынның ағымдағы тұрақты жұмыс істеуіне және перспективалық дамуына қарағанда алғышарт жасалады тиімділігін одан әрі арттыру және өсу пайдалылық қажеттігін туғызады қауіпсіздік жүйесін құру, неғұрлым жоғары деңгейі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инвестициялық және инновациялық қызметті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  мемлекеттің инвестициялық және әкімшілік ресурстары шектеулі және барлық ресурстардың салалардың көп санына таралуы қосылған құны жоғары, бірақ халықаралық ауқымдағы бәсекеге қабілеттіліктің салыстырмалы түрде төмен деңгейіне ие бірқатар орташа дамыған салалардың пайда болуына ғана әкеп соғуы мүмкін

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инновацияларды коммерцияландыру
  Несиелер: 5

  Инновацияларды коммерцияландыру-бұл табысқа жеткен жағдайда болашақ пайдаға қатысу есебінен осы жаңалықты іске асыру жөніндегі қызметті қаржыландыру үшін инвесторларды тарту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлікті дамыту бойынша коучинг
  Несиелер: 5

  Бизнес-коучинг-бизнесті дамыту және өсіру жөніндегі маман арасындағы кәсіби өзара қарым-қатынас жүйесі, сондай-ақ мотивацияны (коуч) және Клиент арасындағы, оның қажеттіліктеріне сәйкес қажетті нәтиже алғанға дейін адамды қолдау және алып жүруді білдіретін кәсіби қарым-қатынас жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу жұмысы
  Несиелер: 10

  Ғылыми зерттеудің құрылымдық бірлігі болып кешенді мәселелер табылады: мәселелер, тақырыптар және ғылыми міндеттер. Кешенді мәселе өз алды мәселенің өзіндік құнын көрсетеді, бір мақсатта біріккен; мәселе бұл күрделі теориялық және тәжірибелік тапсырманың өзіндік ұйлесімділігі, олардың шешімі қоғамда жетілдірілген мәселе әлеуметтік аумақта, ұлттық, салалы, салааралық болуы мүмкін. Бұл пайда болған тапсырманың аумағына байланысты.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Стратегиялық талдау
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның дұрыс дайындалған стратегиялық талдауы салмақты басқару шешімдерін қабылдауға көмектеседі және салада өмір сүру тәуекелін төмендетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнес этикасы және әлеуметтік жауапкершілік
  Несиелер: 5

  Жергілікті халықтың өмірін жақсартатын кәсіпорындардың әлеуметтік іс-әрекеттері мемлекеттік реттеу қажеттілігін жояды және кәсіпорындардың өз мүддесінде пайдаланылуы мүмкін

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнес үлгілері және стратгиялық менеджмент әдістері
  Несиелер: 5

  әсіпорын қызметінің стратегиялық басқаруында отандық және шетелдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, әртүрлі әдістер мен модельдер пайдаланылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Басқарушылық талдау
  Несиелер: 5

  Басқарушылық талдаудың мақсаты-басқару шешімдерін қабылдау, даму нұсқаларын таңдау, стратегиялық басымдықтарды айқындау үшін меншік иелеріне және (немесе) менеджерлерге (басқа мүдделі тұлғаларға) ақпарат беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жобалық менеджмент
  Несиелер: 5

  Магистранттар жобаларды басқару теориясы мен тәжірибесін, жобаларды басқарудың ұйымдастырушылық жүйесін құруды және қолдаушы бағдарламалық қамтамасыз етуді үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бәсеке және бәсекеқабілеттілік
  Несиелер: 5

  Бәсекелестік кез келген ұйымның экономикалық дамуының негізі болып табылады, ол кәсіпкерге тұтынушылардың сұраныстарын зерттеуге, өз тауарларын жаңартуға, олардың сапасын арттыруға, бағаны төмендетуге, сауда және сатудан кейінгі қызмет көрсету жүйесін жақсартуға мәжбүр етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Зерттеу практика
  Несиелер: 12

  Магистранттың зерттеу тәжірибесінің негізгі мақсаты теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктерді зерттеу сондай-ақ практикалық дағдыларды бекіту ғылыми зерттеулердің, өңдеудің және диссертациялық зерттеуде тәжірибелік деректерді интерпретациялау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеу жұмысы
  Несиелер: 6

  Оқу процесіне ғылыми зерттеулерді тарту оқытушылардың қажетті кәсіби деңгейін ұстап тұрудың, болашақ мамандардың біліктілігін арттырудың және кәсіби құзыреттілікті қалыптастырудың қажетті шарты болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Код ON1

  Ғылыми танымды гносеология және методология тұрғыдан зерттеу, ұлтаралық коммуникацияға қатысу үшін қажетті ауызша және жазбаша тілдегі аумақта білімді жетілдіру, оқу-тәрбие процесінің заңдылықтары, басқарушылық процесті ұйымдастыру заңдылықтарын игеру

 • Код ON2

  Республикадағы саяси-экономикалық процестерді басқару, нарықтық экономиканың субъектілері мен нарыктық экономиканың инфрақұрылымы, бизнес құрылымдардың экономикалық дамуы, фирманың әлеуетін талдау: өңдіру, тарату, жылжыту, басқару, қаржы, басқарудың ұйымдық құрылымын зерттеу

 • Код ON3

  Ғылыми негіздегі мақсатта алдағы дамуды және іс-қимылдағы құралды дайындау арқылы оның нақты жетістіктері үшін мүмкіндіктерді анықтау, агроөнеркәсіп кешендерінің құрылымдаудың теориялық негіздері мен агроөнеркәсіптік кешендерді дамытуды болжау және жоспарлауды біледі.

 • Код ON4

  Экономикалық ғылымдарды оқыту әдістерінің дүниетанымдық және әдістемелік негіздерін, инвестициялау бағдарын тиімді таңдау мен тәуекелдегі үлкен кірістерді болжау негіздерін оқып біледі.

 • Код ON5

  Фирманың экономикалық қауіпсіздігінің теориялық құралдарын оқып білу, бизнесті бағалаудың теориялық білімі мен тəжірибелік ілімінің кешенін беру, өнеркәсіп кәсіпорында талдау объектілерін өнім өндіру мен өткізу, оның өзіндік құны, еңбек, материалдық, қаржы ресурстарын пайдалану, өндірістің қаржылық нәтижелерін, тұрақты даму көрсеткіштерін анықтау.

 • Код ON6

  Іскерлік цызметті ұйымдастырудың әдістері бизнесті ұйымдастыру формалары, стратегиялық басқару үрдісіне әсер ететін әр түрлі факторларды зерттеу, ресурстарды тиісті жоспарлау, ұйымдастыру, басқару және бақылау, инновациялық жобаларды коммерцияландыру үшін нарыққа жылжыту мен шаруашылық келісімдер арқылы зерттемелер жасаудың теориялық негіздері, бизнесті жүргізудегі әлеуметтік жауапкершілік қағидалары, бәсекеге қабілеттілікті арттыруға бағытталған тәсілдер, басқарушылық талдауда өңдеудің дәстүрлі тәсілдері мен әдістері, кәсіпкерлікті дамытудың құпиясы мен түрлерін оқып біледі

 • Код ON7

  білім берудің тиісті деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында көзделген оқу пәндерінің көлемін меңгеру дәрежесін анықтау

 • Код ON8

  Қазақстанның әлемдік білім кеңістігіне кіріктіру шеңберінде отандық білімнің бәсекеге қабілеттігін дамыту барысында қазіргі білім технологиясын меңгерген заман талабына сай мамандар дайындау.

7M04101 Экономика
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 2 жыл
Магистратура

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика 2
Магистратура

Л. Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (н/п)
Магистратура

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04101 Әлемдік экономика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика (2)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Инновацияның экономикасы
Магистратура

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (бейіндік)
Магистратура

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04101 Экономика (1)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Инновацияның экономикасы
Магистратура

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Мұнайгаз бизнесі экономикасы (2)
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Өнеркәсіп экономикасы
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика HN
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M041011 Экономика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (НПН) Экономика (ҒП)
Магистратура

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (ПН) Экономика (ПБ)
Магистратура

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика мен басқарудағы бизнес-аналитика
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Мұнайгаз бизнесінің экономикасы 1,5.
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика НП-2
Магистратура

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 1
Магистратура

Рудный индустриальдық институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 1,5
Магистратура

Рудный индустриальдық институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Нақты сектор экономикасы
Магистратура

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top