Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05104 Биотехнология (1 жыл) в Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

 • Менеджмент және басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  «Менеджмент және басқару психологиясы» курсының мәні кәсіби бағытталған тұлғаның шығармашылық мүмкіндігінің қалыптасуы мен ашылуындағы оның жетекші рөлімен анықталады.«Басқару психологиясы» негізгі пән болып табылады. Ол қоғамдық ғылымдар мен адамтану саласы ғылымдарының арасында маңызды рөл атқарады және мәнді орын алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік микроағзалар биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Сселекцияның қазіргі заманғы әдістері және тағам өнімдерін өндірудің белсенді биотехнологиялық процестерін қамтамасыз ететін бакзакваска жасау үшін штаммдарды таңдау принциптері. Тамақ өнімдерін өндіруде қолданылатын биопродуценттер. Сүт өндірісінде және ашыту өндірісінде қолданатын қазіргі заманғы штаммдар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу жұмысының методологиясы
  Несиелер: 4

  Ғылыми-зерттеу қызметтері және оның ерекшеліктері. Ғылыми-зерттеу қызметтерінің сатылары. Зерттеушілік қызметтерлің ақпараттық ресурстары. Әдеби ақпараттар және оның формалары. Ақпараттық іздену стратегиялары. Ғылыми-зерттеу қызметтерінің нәтижелері. Ғылыми-зерттеу презентациялық формасы. Магистрлік дисертация: мақсаты, міндеті, құрылымы. Зерттеу нәтижелерін талқылау. Жазбаша жұмыстың құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экспериментті жоспарлау және ұйымдастыру
  Несиелер: 4

  Негізгі анықтамасы және экспериментті жоспарлаудың принциптері. Оптимальды жоспарлау. Көпфакторлы эксперименттің жоспарлары. Жоспарлаудың негізгі түрлері. Ғылыми-зерттеу қызметтерінің сатылары. Экспериментті ұйымдастыру және жіргізу. Зерттеушілік қызметтердің ақпараттық ресурстары. Зерттеу нәтижелерін талқылау. Жазбаша жұмыстың құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тағам өнімдерінің биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Заманауи микробиологиялық өндірісте ББЗ және БАЗ препараттарының ұйымдастырылуы. Заманауи микробиологиялық өндірісте тірі жасушалар және споралардың ұйымдастырылуы. Медициналық және тағамдық саласындағы биологиялық белсенді заттардың жоғары тазаланған өнімдері. Биологиялық шикізаттар өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биотехнология салаларының заманауи мәселелері және селекция
  Несиелер: 5

  Бағдарламада микроорганизмдер биотехнологиясының негізгі мәселелері ретінде тағамдық және ашу өнеркәсібі,микробтық синтез технологиясы медициналық микробтық биотехнология және қоршаған ортаны қорғау мәселелері қарастырылады.Микробтық биотехнологияның әртүрлі салаларында қолданылатын бағдарламаның арнайы бөлімінде микроорганизмдер штаммдарының селекциясы мәселелері туралы қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Магистратурада шетел тілін оқытудың негізгі мақсаты болашақ магистрдің кәсіби іс-әрекетіндегі тілді белсенді меңгерудің дағдылары мен біліктіліктерін ары қарай дамыта отырып халықаралық стандарттары шеңберінде комминукативтік құзіретін жүйелі тереңдету болып табылады. Магистратурадағы шетел тілі курсы сабақтастық талаптарына жауап береді және үш сатылы жоғары білім буындарының бірі болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулердің жоспарлауын ұйымдастыру және қазіргі заманғы әдістері
  Несиелер: 4

  Ғылыми зерттеудің ұйымдастыру және жоспарлаудың негізгі анықтамасы, әдістері және принциптері Оптимальды жоспарлау. Көпфакторлы эксперименттің жоспарлары. Жоспарлаудың негізгі түрлері. Негізгі факторларды бөліп қарастыру. Таңдаулы бақылау кезінде жоспарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ашытқы биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  шыту өндірісі өнімдерінің жіктелуі.Қолданатын микроағзалар мен олардың ферментті жүйелердің түрлері бойынша, сонымен қатар олармен жүргізілетін субстратқа айналу химизмі бойынша өнделетін шикізат түрлері. Әр түрлі ашыту өндірісінде, уыт технологиясында, ферментті препараттарды өндіру, нан ашытқыларын өндіру, тағамдық органикалық қышқылдарды өндіру өңдірісінде ашытқыларды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өндірістік биотехнологиядағы микробиологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Микроорганизмдердің культивирленуі, микробиологиялық өндірістің негізі, өсуі және жетілуі, культивирлеу әдістері, шикізаттардың микробиологиясы, технологиялық құрал – жабдықтар, технологиялық процесстің этаптары, микробты биомассаны алу, нан ашытқылары, мелассадан ашытқы алу, сүтқышқылды бактериялар ашытқысы, вакцина, өсімдік қорғаудың бактериялық негіздері, липид, полисахарид, декстран, этил спиртін, органикалық қоспаларды алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Органикалық қышқылдардың және ақуызды препараттардың биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Микробтық ақуыз, мипкробиологиялық синтездегі тағамдық ақуыздардың медико – биологиялық проблемалары. Ақуызды биотехнологиялық өндіру. Шикізат базасы: сутегі (мұнай), табиғи газ, спирт және синтез газдарды өндіру, сірке қышқылы, гидролиз өндірісіндегі қалдықтар. Ақуызды заттарды өндіру технологиясы, липидтердің микробтық синтезі, технологиялық схема. Көмірсулардан, көмірсу шикізатынан, гидролизаторлардан тағамдық биомасса жасаудың технологиясы. Микробтық липидтерді, ферменттік препараттарды жасаудың технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • БАҚ және БАЗ биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Заманауи микробиологиялық өндірісте ББЗ және БАЗ препараттарының ұйымдастырылуы. Заманауи микробиологиялық өндірісте тірі жасушалар және споралардың ұйымдастырылуы. Медициналық және тағамдық саласындағы биологиялық белсенді заттардың жоғары тазаланған өнімдері. Биологиялық шикізаттар негізінде қайта өңдеу биотехнологиялық өндірістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Дағдарыстық жағдайларда коммуникацияларды жүзеге асыру, сапаны бақылау және кешенді басқаруда заманауи тәсілдерді қолдана отырып, мультимәдени командаларды басқару

 • Код ON2

  Басқару психологиясының негізгі аспектілерін, басқарушылық өсудің өзіндік перспективаларын ұғыну қажеттілігін көрсету

 • Код ON3

  Ғылыми материалды шет тілінде баяндау, мамандық бойынша түпнұсқалық әдебиетті оқу, аудару, кейін алынған ақпаратты талдау және бағалау, кәсіби қызметтің шет тілінде іскерлік хат алмасуды жүргізу

 • Код ON4

  Зерттеу кезеңдерін жоспарлау және ұйымдастыру кәбілеттілігі, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдау және оларды нақты зерттеу мәселелерін шешуде қолдану

 • Код ON5

  Өз қорытындылары мен негіздеу және қорғау, өзінің кәсіби шешімдерін қабылдау жауапкершілігін сезіну, командада жұмыс істеу

 • Код ON6

  Биотехнологиялық процестердің ерекшеліктерін, оларды жүзеге асырудың ғылыми принциптерін, микроорганизмдердің жоғары өнімді штаммдарының селекциясының қазіргі заманғы әдістері мен тәсілдерін білу

 • Код ON7

  Ашытқы микроорганизмдерінің таза дақылдарын алу, оларды селекцияның қазіргі заманғы әдістері және тағам өнімдерін өндірудің белсенді биотехнологиялық процестерін қамтамасыз ететін бакзакваска жасау үшін штаммдарды таңдау принциптері; ашытқы микрофлорасының өндірістік-құнды қасиеттерін жақсарту тәсілдері; бакзакваска сапасын бақылау білімін көрсету

 • Код ON8

  Биотехнологиялық өнімді өндірудің технологиялық процестерін, оларды өңдеу тәсілдері мен режимдерін білу, сондай-ақ шикізат пен дайын өнімді өндіру, сақтау процестерін бақылау және талдау жүргізу

 • Код ON9

  Өзіндік зерттеулер жүргізу және олардың нәтижелерін интерпретациялау әдістерін меңгеру, берілген пәннің дамуына өзіндік өзіндік үлес қосу (диссертация), өзінің ғылыми-кәсіби қызметін жүзеге асыруда өзіндік ерекшелігі мен шығармашылығын көрсету

Top