Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D10102 Медицина в Астана медицина университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Терең ғылыми-педагогикалық және зерттеу даярлығы бар жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу ұйымдары үшін жоғары мамандандырылған, бәсекеге қабілетті жаңа буын ғылыми кадрларын даярлау.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D141 Медицина
 • Білім беру саласы 8D10 Денсаулық сақтау
 • Дайындық бағыты 8D101 Денсаулық сақтау

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • ОН1 - Авторлық құқық принциптерін және этика ережелерін сақтай отырып, ғылыми мақалаларды жазу және жариялау саласында терең білімі бар;
 • ОН2 - Теорияны, заманауи зерттеулер мен практика талаптарын білуіне сүйене отырып, менеджменттің түрлі функционалдық аспектілерін біріктіруге қабілетті;
 • ОН3 - Дәлелді медицина бойынша терең білімі бар, Сын Тұрғысынан Ойлауды, зерттеу процесін дұрыс ұйымдастыра білуді көрсетеді және осы дағдыларды жүйелі түрде көрсетеді;
 • ОН4 - Ақпараттық қауіпсіздікті ескере отырып, кәсіби қызметте әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды еркін меңгерген және тиімді пайдаланады;
 • ОН5 - Биостатистика саласында терең білімі бар, зерттеу нәтижесінде алынған материалдарды статистикалық өңдеу үшін қажетті критерийлерді анықтауға қабілетті;
 • ОН6 - Озық ойлау дағдыларына ие, жаңа идеялар мен шығармашылық шешімдерді іздейді және жұмыспен байланысты идеялардың маңыздылығы мен маңыздылығын анықтай алады, кәсіби қызметпен байланысты өзіндік нанымдары мен құндылықтарын көрсете алады, денсаулық сақтауға деген ой-өрісін көрсете алады және қажет болған жағдайда оның өзгерістеріне ықпал етеді;
 • ОН7 - Оқу қызметінде табысты қамтамасыз ететін жағдайларды, білім алушылар мен бағыныштылардың позитивті уәждемесі үшін жағдайларды жасай алады, өзін-өзі уәждемелеу үшін жағдай жасай алады, өзін-өзі талдау және барабар өзін-өзі бағалау қабілеті бар.
 • ОН8 - Халықтың денсаулығын қанағаттандыру үшін денсаулық сақтау саласындағы стратегияны әзірлеу үшін құжаттама мен көздерге тиісті қажеттілікті айқындай алады.
Top