Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04101 Экономика в Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • мемлекеттің экономикалық саясаты мен экономикалық процестердің макро-, мезо-, микро – деңгейлеріндегі әдіснамалық аспектілерді анықтауға қабілетті;
  • өнеркәсіп салалары экономикасының жай-күйін бағалаудың оңтайлы әдістерін, монополияға қарсы реттеудің басым бағыттары мен құралдарын анықтауға қабілетті;
  • институционалдық экономиканың қазіргі заманғы теориялары мен тәжірибелерін кәсіби және зерттеу қызметінде қолдану мақсатында интерпретациялауға қабілетті;
  • кәсіби және зерттеушілік қызмет нәтижелерін болжаудың және ғылыми зерттеудің заманауи әдіснамасын қолдануға қабілетті;
  • инновациялық үдерістер мен жобаларды басқаруда теориялық және қолданбалы инноватиканың қазіргі заманғы әдіснамасын қолдануға қабілетті;
  • жеке, кәсіби және қоғамдық қызметті табысты жүзеге асыру үшін ауызша және жазбаша нысанда мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тиімді коммуникацияны жүзеге асыруға қабілетті;
  • адами капитал дамуының қазіргі жағдайларында білім экономикасы саласында болып жатқан процестердің жағдайы мен нәтижелерін және салдарын бағалауға қабілетті;
  • заманауи сандық технологиялар негізінде мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатының тиімділігін бағалауға қабілетті;
  • Қазақстан экономикасы субъектілерінің әлеуметтік-экономикалық дамуын қолдаудың басқа құралдарымен өзара байланысын ескере отырып, кластерлік саясатты әзірлеуге қабілетті;
  • ұлттық және халықаралық нарықтарда қаржы-шаруашылық қызметті кешенді талдауға және кәсіпорындардың экономикалық даму ерекшеліктеріне сүйене отырып, бәсекелестік стратегияларды әзірлеуге қабілетті

Ұқсас БББ

7M04101 Мұнайгаз бизнесі экономикасы (2)

Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

7M04101 Мұнайгаз бизнесінің экономикасы 1,5.

Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

7M04101 Экономика

Сулейман Демирель атындағы университеті

7M04101 Экономика (бейіндік)

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

7M04101 Экономика

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

7M04101 Экономика

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

7M04101 Экономика

Инновациялық Еуразия университеті

7M04101 Экономика

Шымкент университеті

7M04101 Экономика

Торайгыров университеті

7M04101 Экономика

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

7M04101.1 Экономика

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

7M04101 Экономика

«Тұран» университеті

7M04101 Нақты сектор экономикасы

Халықаралық инженерлік-технологиялық университеті (ХИТУ)

7M04101 Экономика

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

7M04101 Экономика

Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

7M04101 Экономика

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

7M04101 Экономика

Өмірхан Аймағамбетұлы Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

7M04101 Инновацияның экономикасы

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

7M04101 Экономика

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

7M04101 Экономика

Қызылорда "Болашақ" университеті

7M04101 Экономика

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

7M04101 Экономика

Esil University

7M04101 Өнеркәсіп экономикасы

Астана халықаралық университеті

7M04101 Экономика мен басқарудағы бизнес-аналитика

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

7M04101 Экономика

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

7M04101 Экономика

«Тұран-Астана» университеті

7M04101 Экономика

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті

7M04101 Экономика

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

7M04101 Әлемдік экономика

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

7M04101 Экономика

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

7M04101 Экономика

Лев Борисович Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты

7M04101 Экономика

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

7M04101 Экономика

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

7M04101 Экономика

Орталық Азия Инновациялық Университеті (ОАИУ)

Top