Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01404 Дене шынықтыру және спорт в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Жүзудің теориясы мен оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Жүзу техникасының түсінігі. Спортшының жеке сипаттамаларынан (анатомиялық, психологиялық, физиологиялық) және басқа факторлардан технологияның өзгермелілігі. Жүзу техникасының ұтымды нұсқасына тән жалпы үлгілер мен сипаттамалар. Технологияның жалпы сипаттамалары: дене жағдайы, аяқпен қозғалысы, қару-жарақпен қозғалысы, қозғалыстың қозғалысы мен қозғалыстары, қолдарымен қозғалысы, аяқтың қозғалысы

  Селективті тәртіп
 • Тіршілік қауіпсіздігі және экология негіздері
  Несиелер: 2

  Табиғатты пайдалану, төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс қарқындылығы жағдайында өмір сүру қауіпсіздігінің, экологияның негізгі ұғымдарын, қазіргі заманғы өркениет мәселелерін және адамның шаруашылық және басқа да қызметінің экологиялық салдарларын зерттеу. Қоршаған ортаның әртүрлі факторларынан халықты қорғаудың принциптері мен тәсілдерін, тіршілік қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық және құқықтық актілерді ашу. Қоршаған ортаны және биологиялық ресурстарды сақтау.

  Селективті тәртіп
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу ғылыми білім саласы ретінде педагогиканың әдіснамалық негіздерімен, тұтас педагогикалық үрдістің мазмұны мен құрылымымен студенттерді таныстыруға бағытталған. Қазіргі мектептегі оқу үрдісінің негізгі формалары мен құрылымы ашылады. Мектептің оқу-тәрбие процесінде қолданылатын негізгі әдістердің, нысандар мен құралдардың мазмұны мен қолданылуы анықталады. Қазіргі білім беру және тәрбие технологиялары, мектепті және мектеп құжаттарын басқару мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқу барысында адамның психикасы мен санасын тану тәсілі ретінде психологияның ерекшеліктері, психологиялық ғылым мен практиканың пәні мен міндеттері, тұлғаның жас ерекшеліктері, баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуының әртүрлі кезеңдерінде психикалық дамуының механизмдері мен факторлары ашылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жас ерекшеліктік физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Несиелер: 3

  Бұл пән болашақ педагогке балалардың, жасөспірімдердің өсу, даму заңдылықтары, ағзалар, ағзалар жүйелері және олардың жас ерекшеліктері туралы, сонымен қатар оқыту шарттарының, оқушыларға тәрбие берудің әсері, оқу бөлмелеріне қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жабдықтарына қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жасындағы балаларға арналған оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың гигиеналық негіздері туралы заманауи мәліметтер береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика негіздері- экономикалық процестер, экономикалық заңдар, санаттар, өндіріс, бөлу, алмасу, материалдық игіліктерді тұтыну деңгейіндегі қоғамдағы қатынастар туралы білім жүйесі. Курс кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері, әдістері, шарттары мен формаларын зерттейді. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі элементтерімен, коммерциялық мәмілелерді ұйымдастырумен, қоғамдағы бизнестің қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттеумен байланысты мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі түсініктері мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық механизмдері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына қатысты моральдық және құқықтық жауапкершілікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнаманы қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Адам анатомиясы
  Несиелер: 6

  Адам анатомиясы биологиялық білім беру жүйесіндегі негізгі пәндердің біріне жатады. Адам ағзасының биомеханикалық сипаттамалары және оның қозғалысы: адамның қозғалыс аппараттарының денсаулығындағы ауытқуларды ескере отырып сыртқы және ішкі күштер. Адам денесінің құрылымын терең білмей, физиология, гистология, биохимия, биофизика, эмбриология және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Базалық спорт түрлерін оқыту теориясы мен әдістемесі (мектеп бағдарламасы бойынша)
  Несиелер: 6

  Бұл пән дене тәрбиесі мен спорттың негізгі түрлерін оқу үрдісінде пайдаланудың теориялық негізін, мектеп дене тәрбиесі сыныбының проблемаларын шешудің негізгі әдістемелік принциптерін және спорт мектебіндегі жаттығу сабағын көрсетеді. Спорттың негізгі тактикасын қамтиды: жеңіл атлетика, гимнастика, спорт және ашық ойындар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауыр атлетика спортының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 6

  Дене шынықтыру қозғалысының әртүрлі деңгейлерінде студенттерді тәуелсіз педагогикалық және ұйымдастырушылық жұмысқа дайындау үшін болашақ дене шынықтыру мұғалімдерін қуат қабілетін дамытудың соңғы әдістерімен қамтамасыз ету. Студенттер ТАВС-ді оқыту әдістемесі мен тарих теориясын меңгеруі, күштік жаттығу әдістерін меңгеруі керек. Тәуелсіз жаттықтыруға арналған педагогикалық дағдыларды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Анатомия, спорттық морфология негіздерімен және биомеханика
  Несиелер: 6

  Бұл пән скелеттік, сүйек және олардың қосындыларын қарастырады. Скелеттік бұлшықет. Ішкі органдар. Жүйке жүйесі. Спорттық іріктеу кезінде морфофункционалдық көрсеткіштердің рөлі. Адам ағзасының биомеханикалық сипаттамалары және оның қозғалысы: адамның қозғалыс аппараттарының денсаулығындағы ауытқуларды ескере отырып сыртқы және ішкі күштер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теорясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл пән тұтас педагогикалық үдерісте тәрбиелеуді қарастырады, "тәрбие", "тәрбие процесі", "мектептің тәрбие жүйесі" ұғымдары, тәрбие жұмысындағы педагогикалық технологиялар туралы түсініктерді қалыптастырады. Бұл курсты оқу барысында тәрбие жұмысының ерекшеліктері, оқушылар ұжымын қалыптастыру, мектеп ата-аналарымен педагогикалық қарым-қатынас технологиясы, тәрбие саласындағы озық педагогикалық тәжірибені зерделеу және қорыту қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Таңдап алынған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Таңдалған спорттың, тренерлік технологиясының, оқытудың теориясы мен әдістерінің және спорттық дағдыларды жетілдірудің негізгі ақпаратын зерттеу. Спортшыны оқытудың негізгі аспектілері. Спортшыларды оқыту түрлері. Физикалық, техникалық, тактикалық дайындық..

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Бұл пән менеджменттің мазмұнын кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде ашуға бағытталған. Бұл ғылымның отандық және шетелдік авторлардың жұмыстарында дамуы байқалады. Білім беру жүйесін басқарудың негізгі теориялары мен тұжырымдамаларының мазмұны, басқару қызметінің психологиялық аспектілері, принциптері мен тетіктері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жеңіл атлетика оқыту негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән жеңіл атлетикада техникалық және тактикалық дайындықты қарастырады. Жеңіл атлетикада оқыту әдістемесі. Жеңіл атлетикадан жаттықтырушылардың жаттығу негіздері. Жеңіл атлетикада спорттық шеберлікті жоғарылату. Ауыр атлетикада жаттықтырушылық дағдыларын жетілдіру. Жеңіл атлетика тарихы. Ауыр атлетика жаттығуларының әдістемесі. Ауыр атлетиканы оқыту әдісі. Ауыр атлетшілердің жаттығуын жоспарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Баскетбол оқыту әдістемесімен
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мақсаты Баскетболды оқытудың теориясы мен әдістемесін, техниканы және тактикалық әрекеттерді меңгеруді, студенттердің әртүрлі контингенті бар баскетбол мұғалімі мен гандболдан тәлімгердің өзіндік жұмысы үшін қажетті дағдылар мен дағдыларды игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Гимнастика теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Гимнастика дамуының қазіргі жағдайы. Гимнастика түрлерін жіктеу. Сауықтыру, білім беру - дамыту. Гимнастикадағы спорт түрлері. Қолданбалы фокустағы гимнастика ерекшеліктері. Гимнастикада оның даму негіздері, тактикасы, физикалық және психикалық қасиеттері және функционалды жаттығулары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Баскетбол тарихы
  Несиелер: 5

  Жас баскетболшыға арналған тренинг оқыту мен оқыту арқылы жүзеге асырылады, ол белгілі бір дағдыларды қалыптастыруға және топтастыруға, физикалық дамудың оңтайлы деңгейіне және студенттердің жоғары спорттық көрсеткіштеріне қол жеткізуге бағытталған бірыңғай педагогикалық процесс болып табылады. Жалпы физикалық, арнайы физикалық, техникалық, тактикалық және моральдық-еріксіздіктің бірлігі қағидатын сақтауға болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қозғалмалы ойындар және оқыту әдісімен
  Несиелер: 5

  Спорт және сыртқы ойындарда жіктеу және терминология. Спорттық ойындардың жіктеу әдістері мен тактикасы. Спорт ойындарында негізгі түсініктер. Ашық ойындардың спорттық ойындардан айырмашылығы. Спорттық ойындардың әдістері мен тактикасы және оқыту әдістері. Техникалық ойындар тұжырымдамасы, техникалық техника. Спектакльдегі шабуылда және қорғаныста қорғау әдістерінің фазалық құрылымы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жеңіл атлетика оқыту әдстемесімен
  Несиелер: 5

  Пән жеңіл атлетикада жалпы және арнайы дене шынықтыруды қарастырады. Жеңіл атлетикадағы техникалық тактикалық жаттығулар. Техника жұмыс істейді. Адамды жылжытудың табиғи жолы. Циклдық қозғалыстар. Жүргізу сатысының әдістемесін талдау. Қозғалыс жылдамдығы және жүгірудегі қадамдардың ұзақтығы мен жиілігіне тәуелділігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Гимнастика оқыту әдістемесімен
  Несиелер: 3

  Гимнастикадағы жіктеу, жүйелеу және терминология. Гимнастика қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Гимнастикада оның даму негіздері, тактикасы, физикалық және психикалық қасиеттері және функционалды жаттығулары. Спорттық - педагогикалық дағдылар. Спорттық жаттығу жүйесінің түрлі бөліктеріндегі спортты жетілдіру үдерісін басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Олимпиадалық спорт
  Несиелер: 5

  Олимпиада ойындарының пайда болуы мен даму тарихы. ХОК-ның ережелері мен ережелері. Елдер мен спорт түрлері ХОК құрамына кірді. Ұлттық Олимпиада комитетінің даму тарихы. Дене шынықтыру мен спорттың жалпы тарихы: олимпиадалық қозғалыстың пайда болу тарихы, әлемдік және континентальдық спорттық іс-шараларды дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дене шынықтыру және спорт тарихы
  Несиелер: 5

  Дене шынықтыру және спорт тарихы ежелгі дәуірден бастап бүгінгі күнге дейін дене шынықтыру мен спорттың пайда болуы мен дамуының дамуымен байланысты. Адамзат қоғамының әртүрлі кезеңдерінде өмір сүрген дене тәрбиесінің, нысандарының, әдістерінің, идеяларының, теорияларының және жүйелерінің дүниесінде пайда болуы мен таралуы туралы сұрақтар анықталды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Бұл пән денсаулық мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға инклюзивті білім берудің заңдылықтары мен мүмкіндіктері туралы, дамуында кемістігі бар балалардың ерекше білім алу қажеттіліктері туралы білімнің базалық жүйесін қалыптастырады, инклюзивті білім беру бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды қарастырады. Пәнді оқу барысында инклюзивті білім беру моделін қалыптастырудың компоненттері, критерийлері мен көрсеткіштері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 3

  Кәсіби қызмет пен қарым-қатынас, кәсіби сала, кәсібилік, кәсіптік сөйлеу, маманның кәсіптік мәдениетінің құрамдас бөлігі, тіл деңгейінің прагматикалық бөліктері - сөз, тіл, сөйлемдер, мәтін, эмоционалдық және стилистикалық бояулармен сөйлеу және т.б. басқалары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Спорт негіздері және сауықтыру бағыты
  Несиелер: 6

  Бұл пәннің мақсаты спортшыларды даярлаудың және спортты оқытудың әдістемелік және практикалық негіздері; спортты жіктеу; жарыстар жүйесі, мақсаттарға арналған жарыстар түрлері, спортшының спортпен айналысуы бойынша спорттық кезеңділігі. Спорттық оқыту принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дене тәрбиесінің физиологиялық негіздері және спорт түрлері
  Несиелер: 5

  Дене шынықтыру және спортты физиологиялық зерттеу әдістері. Дененің бұлшық еттерге бейімделу ерекшеліктері. Дененің физиологиялық қорлары. Жаттығудың физиологиялық жіктемесі. Дене белсенділігі кезінде дене мүшелерінің физиологиялық сипаттамалары (жай-күйін алдын-алу, жылыту, белсендіру, тұрақты күй, өлі орталық және екінші тыныс, шаршау, қалпына келтіру)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Туризм және жергiлiктi жердi бағдарлау
  Несиелер: 4

  Спорттық туризмнің денеге әсері. Жіктеу, жүйелеу және терминология. Туризмнің техникалық тактикасы. Дененің физикалық қасиеттерін, функционалды және психикалық қасиеттерін басқару. Туризмде қажетті білім, дағдылар, қабілеттер. Нормативтік талаптарды бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Спорт түрлерінің физиологиясы
  Несиелер: 5

  «Спорт физиологиясы» - физикалық жаттығулар мен адам денешынықтыру спектрі саласындағы физиология саласындағы жүйеленген білімді қалыптастыру (физикалық физикалық, физикалық және химиялық процесстер кезінде, жүйеде және органдарда, дене тәрбиесі кезінде және қалпына келтіру процесінде, оларды реттеу тетіктері).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Туризмнің әртүрлі түрлерінде бағдарлау
  Несиелер: 4

  Спорттық дайындықтың теориялық, әдістемелік және практикалық негіздері және ойыншылардың дайындығы; бәсекелестік ережелері, сот дағдыларын иеленеді. ойынның техникалық және тактикалық әдістері. Спорттық туризмнің денеге әсер етуінің ерекшеліктері. Жаяу серуендеудің техникалық және тактикасы. Дененің физикалық қасиеттерін, функционалды және психикалық қасиеттерін басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Спорт негіздері
  Несиелер: 6

  Спортшылардың спорттық дайындық және бәсекеге қабілеттілігінің әдістемелік және практикалық негіздері. Спорттық оқыту принциптері. Спорттық терминологияның негіздері, спортшының спортпен айналысуының жылдық циклінің спорттық кезеңділігі; спортты жіктеу; бәсекелестік жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде дене тәрбиесінің теориясы мен әдіснамасы сұрақтары анықтайды: оның кәсіби білікті маманы болуы керек, оның мәні, негізгі терминдері мен түсініктері. Сондай-ақ, спорттық жаттығулардың негіздері, құрылыс үрдісі, спорттық жаттығулар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Күрес оқыту әдістемесімен (Дзюдо, самбо)
  Несиелер: 5

  Күрес - академиялық тәртіп ретінде, оның негізгі ұғымдары. Жіктеу, жалпы түсініктер және терминология. Жауынгерлік техниканың жіктелуі. Жауынгерлік тактиканың тактикасы. Күрес барысында оқу үрдісін жоспарлау, ұйымдастыру және мазмұны. Ереже күрес. Жабдықтар мен түгендеу. Жалпы және арнайы дене шынықтыру жаттығулары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі негіздері
  Несиелер: 5

  Пән дене тәрбиесінің жалпы сипаттамаларын (бағдарлау, құралдар, әдістер, қағидалар) қарастырады; дене тәрбиесінің мазмұны мен әдістерінің негізгі аспектілері. Жеке тұлғаны физикалық дамытуға бағытталған әсер ету мүмкіндіктері және өтелетін факторларды оңтайландыруды реттейтін заңдар (физикалық жаттығулар және т.б.) қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қызметі жаттықтырушылар ерекшіліктері
  Несиелер: 5

  «Тренерлердің қызмет ерекшеліктері» пәнінің мақсаты: мұғалім-тренерлерді орта мектептерде, спорт мектебінде, спорт мектебінде және спорттағы бейіндік мектеп-интернаттарда жұмыс істеуге дайындау үшін қажетті теориялық білімді, тәжірибелік және кәсіби-педагогикалық дағдыларды қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Таңдап алынған спорт түрлерін кәсіби жетілдіру
  Несиелер: 5

  «Таңдалған спорт түрін кәсіби жетілдіру» тренингтер мен ақы төлеудің негізгі әдістемелік принциптерін көрсетеді. Оқу үрдісі белгілі бір спорттың ғылыми білімдерін меңгерудің бір құралы болып табылады. Оқу барысында физикалық қасиеттерді тәрбиелеу, техникалық және тактикалық дағдыларды үйрету және жетілдіру үшін студенттер физикалық мәдениет әдістерін жетілдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шаңғы теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 6

  Биатлон, шаңғымен сырғанау, гигант слалом, тау шаңғысы, сноуборд, шаңғы тебу, шайбалы хоккей және конькимен сырғанауда спортшыларды дайындаудың теориясы мен тәжірибесін қамтиды. Шаңғы технологиясының негіздері. Тау шаңғысы қалай үйренуге болатындығы туралы дәйектілік. Шаңғы техникасында бастауыш білім беру әдістері: «шаңғы мектебі».

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Спорттық ойындарды оқыту әдістемесімен. Гандбол
  Несиелер: 6

  Баскетболшыларға арналған спорттық жаттығулар мен оқытудың теориялық, әдістемелік және практикалық негіздері; бәсекелестік ережелері, ойынның техникалық және тактикалық әдістерінде сот дағдыларын иеленеді. Спорттық жаттығудың бастапқы кезеңінде гандболшылардың игерілуіне қажетті жабдықтар көлемінің сипаттамалары: жоғары, төмен ұшатын допты ұстап алу және допты және, допты алу әдістерін, допты допты лақтырып жіберуді, допты қопсытуды, алдау әрекеттерінің әдістерін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жүзу оқыту әдістемесімен
  Несиелер: 5

  Пән суға түсу кезінде орындалған қозғалыстардың жалпы мінездемесі, спорттық жүзу технологиясының негіздері мен тактикасын зерттейді. Жүзу техникасының спорттық әдістерін талдау. Технологияның жалпы сипаттамалары: дене жағдайы, аяқпен қозғалысы, қару-жарақпен қозғалысы, қозғалыстың қозғалысы мен қозғалыстары, қолдарымен қозғалысы, аяқтың қозғалысы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шаңғы спорты оқыту әдістемесімен
  Несиелер: 6

  Шаңғы тебудегі негізгі терминдер және практикалық жұмыста қолдану. Шаңғымен сырғанау жолдарының жіктелуі. Шаңғы тебу техникасы мен әдістері. Шаңғы технологиясының негіздері. Тау шаңғысы қалай үйренуге болатындығы туралы дәйектілік. Шаңғы техникасында бастауыш білім беру әдістері: «шаңғы мектебі».

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Курсты оқып-үйрену барысында А1, А2, В1 оқушыларына негізгі тілдік құзыреттілікке қол жеткізуге бағытталған негізгі лексикон тақырыптарын қамту англицерлермен еркін сөйлесуге мүмкіндік береді, ағылшын тілін / американдықты еркін қабылдауға мүмкіндік беретін тиісті деңгейдегі мәтіндерді оқуға, түсінуге, аударуға мүмкіндік береді. тыңдауға және естіген материалдардың мазмұнын жаңғыртуға арналған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • ТСТ қызметпен кәсіби жаттықтырушылық жетілдіру
  Несиелер: 5

  Спорт нұсқаушылары үшін спорттық тренерлерді дайындаудың теориялық, әдістемелік және практикалық негіздері. Спорттың техникалық және тактикалық дайындығының теориялық негіздері, ТСТ жабдығының негіздерін кәсіби және педагогикалық шеберліктерін меңгеруге қойылатын талаптар, спорттық-тактикалық дайындық негіздерін оқытуды ұйымдастыру және өткізу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Гандбол және футбол оқыту әдістемесімен
  Несиелер: 6

  Пән футбол мен гандболды оқытудың теориясы мен әдістерін, футбол мен гандболдан әртүрлі контингенті бар баскетбол мұғалімінің өзіндік жұмысы үшін қажетті дағдылар мен дағдыларды игеру, әдістемелер мен тактикалық әрекеттерді меңгеруді қарастырады. Оқытудың негізгі ұғымдары мен негіздері: оқу түрлері (теориялық, физикалық, психологиялық, интегралды) жоспарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби қызметі жаттықтырушылар мен нұсқаушылардың УҰИ
  Несиелер: 5

  Спорттық тәрбие үрдісін құрудың негіздері. Спортты ұзақ мерзімді процесс ретінде оқыту және оның құрылымы. Спорт түріндегі технологияларды жоспарлау. Технологиялық жоспарлаудың жалпы ережелері. Ұзақ мерзімді циклдарда спорттық дайындықты жоспарлау. Тренингті жоспарлау - жыл сайынғы тренинг циклында бәсекелестік үдеріс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Спорттық ғимараттар
  Несиелер: 5

  Спорт ғимараттарын дамыту тарихы. Жаңа уақыттың спорттық нысандары. Спорт ғимараттарын жобалауды, құрастыруды және жабдықтауды ұйымдастырудың негізгі ережелері. Спорттық нысандардың желісін жоспарлау. Жеңіл атлетика, қысқы спорт түрлері, ат спорттық спорт түрлері. Автокөлік және велосипед спортына арналған спорттық нысандар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық және ұлттық спорт федерацияларының қызметі
  Несиелер: 5

  Халықаралық және ұлттық федерациялардың жұмыс істеу негіздері. Спорт ұйымдары мен олардың лауазымды тұлғаларының мақсаттары мен міндеттері. Халықаралық құқық талаптарына сәйкес бұқаралық спорт және спорттық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу бойынша іс-шаралар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  «Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың теориясы мен әдістемесі » пәні бұл адам туралы ғылыми зерттеулердің барлық салаларын біріктіреді және біріктіреді: медициналық-биологиялық, психологиялық-педагогикалық және әлеуметтік-экономикалық пәндер, спортшыны оқыту нәтижесі және оған берілген нәтиже әрқайсысына әртүрлі дәрежеде байланысты. Спорт теориясын зерттеу жеке спорттың теориясы мен әдіснамасын зерттеуге негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Емдік дене шынықтыру және массаж
  Несиелер: 5

  Жаттығу терапиясының құралдары, физикалық жаттығулардың дозалау әдісі. Пайдалануға арналған нұсқаулар. Адам ағзасына массаж әсері туралы білімді меңгеру, денсаулығында немесе кез келген аурудан ауытқуы бар сау адамдармен сыныпта оларды қолдану әдісін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жастар спорты бойынша оқыту ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны балалардың, жасөспірімдердің, ұлдардың, қыздардың және кәсіби спортшылардың дене дайындығын қамтиды. Жас спортшылардың спорттық білімдерін жетілдіру болашақ дене шынықтыру бакалаврларын спорттың қазіргі таңдағы әдістерімен таңдалған спорт түрінде иеленуін білдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық спорт және олимпиадалық қозғалысты ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  «Халықаралық спорт және олимпиадалық қозғалыстың ұйымдық құрылымы» пәнін дамыту мақсаты: дене шынықтыру саласындағы қоғамдағы тарихи және қазіргі заманғы процестердің ерекшеліктерімен танысу; халықаралық олимпиадалық қозғалыстың тарихын және құндылықтарын зерттеу; Олимпиадалық қозғалыста қолданылатын негізгі ұғымдармен танысу; спорт саласының ағымдағы жай-күйін талдау қабілетін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұлттық спорт түрлері (тоғыз құмалақ, күрес)
  Несиелер: 5

  Бұл пән ұлттық спорттың даму тарихын қарастырады. Ұлттық спорт түрі: жіктелуі, сипаттамасы. Ұлттық спорт түрлерін оқытудың технологиялары мен әдістерінің негіздері. Ұлттық спорт түрлерінен жарыстар ұйымдастыру және өткізу. Балалармен, жасөспірімдермен, жастармен және ересектермен ұлттық спорт түрлерін өткізуді ұйымдастыру және өткізу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Олимпиадалық білім
  Несиелер: 5

  Олимпиада қозғалысының мақсаттары мен міндеттері. Олимпиадалық қозғалыстың тұжырымдамасын, олимпиадалық білім беруді, Олимпизм туралы түсініктерді қысқаша сипаттау. Олимпизмнің принциптері. РМО рәміздері мен рәсімдері. Халықаралық спорттық қатынастарды дамыту жалпы ережелерді, ережелерді, төрешілердің стандартты шарттарын әзірлеуді және қабылдауды, жарыстардың нәтижелерін анықтауды, сондай-ақ ұлттық спорттық жүйелердің қызметін үйлестіруді талап етті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Волейбол оқыту әдістемесімен
  Несиелер: 5

  Пән волейболдан техникалық, тактикалық, физикалық, психологиялық дайындықты, оқу және оқу іс-шараларын жоспарлау және кешенді бақылау мәселелерін жетілдіру мәселелерін сипаттайды. Волейболдың пәні академиялық пән ретінде, дене тәрбиесі жүйесіндегі орны мен рөлі анықталды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Волейбол теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Волейболшыларға арналған спорттық жаттығулар мен оқытудың теориялық, әдістемелік және практикалық негіздері; бәсекелестік ережелері, ойынның техникалық және тактикалық әдістерінде сот дағдыларын иеленеді. Студенттерді волейболдан оқу үрдісін жоспарлауға және ұйымдастыруға үйрету; студенттерге волейболдан жарыс ұйымдастыруға және өткізуге үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық спорттық ұйымдар
  Несиелер: 5

  Дене шынықтыру мен олимпиадалық спортты дамытудың жүйелі көзқарас тұрғысынан қарастырылған аспектілері. Әлеуметтік-экономикалық жүйенің құрылымы: басқару механизмінің жаһандық, халықаралық, ұлттық деңгейі. Менеджменттің негізгі тәсілдері зерттелді. Олимпиадалық спортты дамытуда халықаралық ұйымдардың рөлі анықталды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Емдік дене тәрбиесі
  Несиелер: 5

  «Емдік дене тәрбиесі» - адам денесіндегі массаждың әсері туралы білімді меңгеру, сау адаммен және денсаулығында немесе кез келген ауруда мүгедектермен сыныпта қолдану әдісін игеру. Дене шынықтыру және массаж әдістері мен әдістерінің ерекшеліктерін, жарақаттар мен аурулар кезінде терапевтік әсер ету механизмдерін білу қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дене шынықтыру және спорт саласындағы инновациялар
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты дене шынықтыру кафедрасының студенттеріне болашақ жұмыс барысында физикалық мәдениеттің инновациялық технологияларын пайдалануға мүмкіндік беретін кәсіби ойлау, дағдылар, қабілеттер мен құзыреттілікті дамыту болып табылады. Жас спортшылардың іріктеу жүйесін ұйымдастыру және оқу үдерісі спорттық ғылымның жетістіктерін іс жүзінде елеусіз қалдырады және жаңа ақпараттық технологиялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Әскери қолданбалы және қызмет көрсететін қолданбалы спорт
  Несиелер: 5

  Әскери-қолданбалы және сервистік-қолданбалы спорт, оның бастысы әскери міндеттерді орындауға байланысты арнайы іс-шаралар және кейбір атқарушы биліктің федералды органдарының шеңберінде әзірленген және кейбір атқарушы биліктің федералды органдарының қызметкерлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Әскери - қолданбалы спорт
  Несиелер: 5

  Жарыстар мен спорт түрлері жастардың жеке қабілеттерін дамытуға көмектеседі. Өз кезегінде, әскери-қолданбалы спорт, басқалармен қатар, әскерді психологиялық тұрақтылықта тәрбиелейді, мамандықтарды игеруге мүмкіндік береді, қызметтің сәтті орындалуы үшін қажет қасиеттерді ашуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Дене шынықтыру және спорт менеджменті
  Несиелер: 6

  Пәндер физикалық мәдениетті және спортты ұйымдастыру және басқару саласындағы теориялық және практикалық білімді, дене шынықтыру мен спорттық шындық құбылыстарының мәнін үйренуге, ғылыми ойлау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған заманауи ғылым салаларының қалыптасуының негізгі кезеңдері туралы заманауи жүйеленген білімдер жиынтығын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Бұлшықет және спорт қызметі кезінде болатын анатомиялық деректер мен процестерді талдау және осы білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану; ағзаның функцияларын, оның жеке бейімделу мүмкіндіктері мен резервтерін білу негізінде оның жүйелерінің физикалық жүктемелерге реакциясын ескере отырып, дененің жаттығуын басқару қабілеті.

 • Код ON2

  Таңдалған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі саласындағы мәселелерді шешу және дәлелдерді тұжырымдау. Ағзаның қызметі, оның жеке бейімделу мүмкіндіктері мен резервтері туралы білім негізінде оның жүйелерінің физикалық жүктемелерге реакциясын ескере отырып, ағзаның жаттығуын басқару қабілеті; оқылатын салада білім мен түсінуді, ағзаның физиологиялық мүмкіндіктерін, жасын, гигиеналық факторларды ескере отырып, білім берудің оқу құрылымдарындағы психологиялық - педагогикалық қызметті қолдану.

 • Код ON3

  Дене жүктемесінің жынысының жасына, спорттың ойын түрлеріндегі спорттық дайындық деңгейіне байланысты ағзаның физиологиялық мүмкіндіктеріне адекваттылығын талдау; дене жаттығуларының, спорттық тактикалық іс-әрекеттердің қозғалыс техникасын талдау, оқыту, көрсету дағдыларын меңгеру; дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі саласында, соның ішінде ең озық білім элементтерін қоса, білім мен түсінуді көрсету; білім алушылардың антропометриялық, дене және психикалық ерекшеліктерін анықтау бойынша қазіргі заманғы әдістемелерді пайдалана отырып таңдаған спорт түріндегі іріктеу және спорттық бағдарлау жүйесін іске асыру. Білім беру қызметінде ғылыми зерттеулерді орындау және олардың нәтижелерін дене шынықтыру және спорт теориясы мен практикасында пайдалану қабілеті.

 • Код ON4

  Таңдаған кәсіби қызмет түріндегі қазіргі ғылыми-әдістемелік және зерттеу тәжірибесін талдау және жалпылау; спорт саласындағы инновациялық технологияларды меңгеру және оларды кәсіби қызметке енгізу; педагогикалық қызметте білім беру қызметінің сапасын арттыру үшін оқыту мен тәрбиелеудің қазіргі заманғы технологияларын, ұйымдастыру формаларын, әдістерін, тәсілдерін, құралдарын қолдану қабілеті; дене тәрбиесі мен спорттың базалық және жаңа түрлерімен сабақтардың тиімділігін бағалау. Қозғалыс әрекетінің техникасы мен тактикасын, шұғылданушылардың дене дайындығының деңгейін талдау.

 • Код ON5

  Осы саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, тіл білімі, информатика саласындағы білім мен түсініктерді көрсету; тіл білімі саласындағы мәселелерді шешу және дәлелдерді қалыптастыру.

 • Код ON6

  Әлеуметтік - мәдени, сервистік, туристік қызметті, әлеуметтік - мәдени және туристік қызметтердің халықаралық нарықтарын бағалауды, қызметтерді алға жылжыту және тұтынушыларға жеткізуді; әлеуметтік - мәдени және туристік қызметтің нәтижелерін болжауды; педагогикалық менеджмент функциясының таңдалған әдістері мен нысандарының нәтижелілігін өз бетінше талдауды көздейтін оқу процесі шеңберінде талдауды.

 • Код ON7

  Спорттың даму тарихы, оның мәні, функциялары, формалары, қоғамдағы жұмыс істеу жағдайлары, даму тенденциялары, спорттық дайындық және жарыстар жүйесінің негіздері, спорттық жаттықтыру құрылымы, спортшылардың көпжылдық дайындығының негізгі кезеңдері мен кезеңдері; дене шынықтыру мен спортты басқарудың жүйесі, функциялары, теориялық, экономикалық, құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері, Дене шынықтыру мен спортты ғылыми басқару мектебі және оның қазіргі заманғы модельдері; дене шынықтыру мен спортты басқарудың аналитикалық, имитациялық және эксперименттік; деректерді сыни бағалай және қорытынды жасай алады. Спорттық мерекелерді ұйымдастыру, өткізу, оқу орындарында, клубтарда, мекемелерде дене шынықтыру және спорт бойынша жарыстар өткізу; жас, жыныстық және біліктілік аспектілерінде функционалдық мүмкіндіктерді ескере отырып, оқытудың, даярлықты бақылаудың және түзетудің педагогикалық технологияларын меңгеру.

 • Код ON8

  Таңдаған кәсіби қызмет түріндегі ғылыми-әдістемелік және зерттеу тәжірибесін талдау және жинақтау; спорт саласындағы инновациялық технологияларды меңгеру және оларды кәсіби қызметке енгізу, жаттығу сабақтары барысында кәсіби шеберлікті жетілдіру. Таңдаған спорт түрінде техникалық-тактикалық іс-қимылдарды меңгеру.

 • Код ON9

  ЕДШ өткізудің практикалық тәсілдерін және халықтың әртүрлі топтарымен Сауықтыру дене шынықтыру-спорттық сабақтарының әдістемесін қолдану; спорттық мерекелерді ұйымдастыру, өткізу, оқу орындарында, клубтарда, мекемелерде дене шынықтыру және спорт бойынша жарыстар өткізу; дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік және қоғамдық басқару органдарының қызметін талдау және жалпылау.

 • Код ON10

  Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдау және оларды нақты білім беру және зерттеу міндеттерін шешуде қолдану. Балалар мен жасөспірімдер спорт саласында және бұқаралық разрядты спортшылармен нақты сабақтардың перспективалық және жедел жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу; балалар мен жасөспірімдер спортының таңдаған спорт түрі бойынша және бұқаралық разрядты спортшылармен өз бетінше жаттығу сабақтарын өткізу, жарақаттанудың алдын алуды жүзеге асыру. дене шынықтыру және спортты басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі менеджмент пен маркетингті ұйымдастыруда.

 • Код ON11

  Методология, педагогика және психология саласындағы білімді, ақпаратты басқару дағдылары мен іскерліктерін меңгеру, психологиялық-педагогикалық диагностика, талдау және синтездеу негізінде кешенді мониторингті жүзеге асыру, педагогикалық рефлексия жасауға қабілетті болу, зерттеу мәдениетін үнемі жетілдіруге ұмтылу.

 • Код ON12

  Жасына, жынысына, спорттың циклдық түрлеріндегі спорттық дайындық деңгейіне байланысты ағзаның физиологиялық мүмкіндіктеріне дене жүктемесінің барабарлығын талдау; дене жаттығуларының, спорттық тактикалық іс-әрекеттердің қозғалыс техникасын көрсету, оқыту, талдау дағдыларын меңгеру.

 • Код ON13

  Білім беру мекемелерінің педагогикалық үрдісінің жағдайын, ұжымдағы тұлғааралық қарым-қатынасты және жеке тұлғаның даму ерекшеліктерін диагностикалау; педагогикалық қызмет туралы, педагогтің педагогикалық үдерісте және мұғалім – оқушы жүйесіндегі рөлі туралы, басқару процесінің ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру; психология және педагогикалық ғылымның заманауи келбетіне әсер еткен ірі ғалым-педагогтар мен психологтардың негізгі жетістіктерін тану.

 • Код ON14

  Педагогикалық қызмет туралы, педагогтың педагогикалық үдерістегі және мұғалім – оқушы жүйесіндегі рөлі туралы, басқару процесінің ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру; психологиялық және педагогикалық ғылымның заманауи келбетіне әсер еткен ірі ғалым-педагогтар мен психологтардың негізгі жетістіктерін тану.

 • Код ON15

  Кәсіби, соның ішінде кәсіпкерлік қызметте қолдану үшін құқықтық және экономикалық ақпаратты жүйелеу, жинақтау. Экономикалық ақпаратты талдау, қорыту және кәсіби қызметте қолдану үшін қауіпсіздік нормаларын жүйелеу.

Top