Білім беру бағдарламасы өзекті емес

6B01303 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі в Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

  • Білім беру бағдарламасының мақсаты - Елдің Ата заңына, дәстүріне, мәдениеті мен әдебиетіне, түркі тілдес халықтардың құндылықтарына, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету, отансүйгіштік, Қазақстан Республикасы халықтарының достығы, әр түрлі мәдениеттерге, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету, білім алушылардың қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму заңдылықтарын, Қазақстан тарихын, қазіргі ақпараттық технологияларды, мемлекеттік тілді, ұлтаралық қарым-қатынас құралы ретінде орыс және шетел тілдерін білу негізінде әлеуметтік-гуманитарлық, технологиялық білімді, іскерлікті меңгеруін, тәрбиеленуін қамтамасыз ету; - Әлеуметтік және азаматтық жауапкершілікке ие, педагогикалық үдерісті жобалау және ұйымдастыру, бастауыш сынып оқушыларының субъективті іс-әрекетін ұйымдастыру, тұлғасын қалыптастыру және дамыту үдерісін басқару, бастауыш сынып оқушыларының жалпы мәдениетін қалыптастыру, сондай-ақ білім беру үдерісін жүзеге асыруға қабілетті, халықаралық талаптарға сай кәсіби біліктілігі жоғары; психологиялық, педагогикалық білім беру үдерісін басқарудың және білім берудің мазмұнын, формаларын, әдістері мен құралдарын жүзеге асыруға қабілетті бастауыш сынып мұғалімдерін даярлау; - Кәсіби білімнің іргетасы ретінде психологиялық-педагогикалық және арнайы сипаттағы базалық білімді практикалық тұрғыдан меңгеруге және ұдайы жетілдіруге, зерттеушілік дағдыға ие және өзіндік зерттеушілік жұмыстарды (бітіру жұмыстарын) орындауға қабілетті жоғары білікті бастауыш сынып мұғалімдерін даярлау.
  • Академиялық дәреже Бакалавриат
  • Оқыту тілі Қазақша
  • Оқу мерзімі 4 года
  • Кредиттер көлемі 240
  • Білім беру бағдарламаларының тобы B003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
  • ҰБТ-дағы пәндер Биология және География
  • Білім беру саласы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
Top