Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D08102 Топырақтану және агрохимия в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Жаңа формациядағы іргелі және қолданбалы білімі бар, ынталы, ауылшаруашылық өндірістегі және еңбек нарығындағы қазіргі заманның құбылмалы талаптарына бейімделген агрохимик-топырақтанушылар ғалымдарды дайындау, олар мемлекеттің азық-түлік қауыпсіздігін қамтамасыз етуге және заманауи ғылыми-техникалық әлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешуге мүмкіндік береді. Кәсіби мәдениеті жоғары, азаматтық позициясы бар, ғылымның түйіскен жерінде заманауи ғылыми және практикалық мәселелерді ұйымдастыруға және шешуге қабілетті, жоғарғы оқу орындарында, колледждерде сабақ беретін, АӨК жүйелерінде ғылыми – зерттеу және басқарушылық әрекетті табысты жүзеге асыратын ғалымдар дайындау.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D131 Өсімдік шаруашылығы
 • Дайындық бағыты 8D081 Агрономия
 • Азот, фосфор және калий тыңайтқыштарының агрохимиясы
  Несиелер: 5

  Азот, фосфор және калий тыңайтқыштарды салыстырмалы агрохимиялық бағалау. ҚР әртүрлі аймақтарында ҒЗИ ұзақ жүргізілген егістік тәжірибелерінің нәтижелері бойынша азот тыңайтқыштарының формаларының тиімділігі. Өсімдіктің фосформен қоректенуі. Топырақтағы органикалық және минералдық фосфор. Ұзақ мерзім тыңайтылған топырақтардың фосфат режимі және фосфор тыңайтқыштарының тиімділігі. Өсімдіктің калиймен қоректенуі. Қазақстанда калий тыңайтқыштарын қолдану ерекшеліктері. Топырақта калий тыңайтқыштарының өзгеруі. ҚР әртүрлі аймақтарында калий тыңайтқыштарының тиімділіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Курс тұтас педагогикалық процесс теориясына, педагогикалық қарым-қатынастың психологиялық негіздеріне және әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға шығармашылық көзқарасқа негізделген. Мұғалімнің кәсіби этикасы, қарым-қатынас этикасы, мұғалімнің кәсіби мәдениетіндегі этика мәселелері қаралады. Пән педагогикалық процестерді, білім беру жүйелерін және олардың заңдылықтарын, педагогикалық технологиялардың дамуы мен қолданылуын зерттеу қабілетін қалыптастырады. Білім берудегі заманауи технологиялардың табиғаты мен маңызы және оларды өз іс-әрекетіне қосу туралы түсінік.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстанның топырақ қоры және оларды сапалық бағалау
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстан Республикасының жер ресурстарын табиғи аймақтары және а/ш жерлер қимасында жыртылатын жерлерге ерекше көңіл бөле отырып қарастырады. Ең ірі сапалық тіркеу бірлігі болып топырақтардың агроклиматтық топтары жатады олар өз кезегінде агромелиоративтік топтарға бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Агрохимиялық зерттеулердегі заманауи әдістер
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеулердегі жүйелілік туралы түсінік. Агрохимиялық зерттеулер жүйе ретінде: әдістемесі және зерттеу дәлдігі; зерттеу әдістерін стандарттау; топырақ-агрохимиялық мониторинг; тәжірибелердің географиялық тармағы; Топырақтың агрохимиялық қасиеттері және тыңайтқыштардың тиімділігі. Тыңайтқыштардың мөлшерін анықтаудың заманауи әдістері. Тыңайтқыш қолдану мен қоршаған ортаны қорғаудың регламентін белгілеу. Агрохимиялық зерттеулердің ақпараттылығы мен сенімділігін жоғарылату. Ақпараттық қамсыздандыруды жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Бұл курс докторанттардың жазбаша және ауызша академиялық мәтіндер жасау дағдыларын, библиографиялық сипаттаманы дұрыс дайындауды, ғылыми қоғамдастық принциптерін қалыптастырады. Пән ғылыми дискурс, дәйексөздер мен плагиат, ақпараттық мәліметтер базасы мен деректер жиынтығы, халықаралық ғылыми дәйексөздер базасы (Web of Science, SCOPUS), орыс ғылыми дәйексөздер базасы (RSCI) қаралады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстанның тұзданған топырақтар геохимиясы
  Несиелер: 5

  Топырақтарда тұздардың шоғырлану факторлары; топырақтарда, грунттарда және ыза суларында геологиялық және климаттық жағдайлардың, өсімдіктің және адамның өндірістік әрекеттерінің тұздардың шоғырлануына әсері; аллювиалдық жазықтықтар –тұздардың шоғырлану аймағы; тұздардың негізгі көздері; тұздардың геологиялық және биологиялық айналымдары және олардың топырақ ыза суларында трансформацияланудағы маңызы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Топырақты зерттеудегі жүйелілік
  Несиелер: 5

  Пән топырақ зерттеулеріндегі әдістемелік принциптері жүйелік көз қарасынае ретінде қарастырады мұнда оның әдістемесі мен ақпараттық базасына ерекше көңіл аударылады, яғни топырақ үрдістеріндегі басқарудың мақсаты мен маңызына, өлшеудің дұрыстығына және нақтылығына қалыптасқан барлық факторларды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • А/ш дақылдарының өнімділік процесстерін басқару
  Несиелер: 5

  Ауылшаруашылық дақылдарын өсірудің топырақ-агроэкологиялық жағдайлары, мәдени өсімдіктердің сыртқы орта жағдайларына мұқтаждығы. Ауылшаруашылық дақылдарының өсіп-өнуін морфо-физиологиялық талдау және биологиялық бақылау Өнімділік сапасын бақылау және үстеп қоректендіруге мұқтаждылық. Топырақтың қоректік элементтермен қамтамасыз етілуі және дақылдар өнімділігі. Ауылшаруашылық дақылдарының өнімділік процесін басқаруда тыңайтқыш қолданудың ғылымданған технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Агрохимияның экологиялық функциялары
  Несиелер: 5

  Егіншіліктегі экологиялық проблемаларды шешуде агрохимияның маңызы. Агроценоздағы биогенді элементтердің айналымын реттеу. Топырақтың негізгі қасиеттерін және құнарлылық көрсеткіштерін оптимизациялау. Техногенездің кері әсерлерін төмендету. Оптималды мәдени агроландшафттарды қалыптастыру. Биологиялық белсенділік және топырақ микробиоценозы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Топырақтарды, өсімдіктерді және тыңайтқыштарды химиялық және физико-химиялық талдау әдістері
  Несиелер: 5

  Пән топырақтану және агрохимияда қолданылатын талдау әдістерінің негізін қарастырады, әдістердің талғампаздығы, сезімталдығы, реактивтер мен аппаратар, талдау нәтижелерін графикалық және математикалық өңдеу жөнінде мәліметтер келтіріледі. Физика-химиялық талдау әдістері теориясының жалпы сұрақтары. Агрохимия және топырақтанудағы физика-химиялық талдау әдістерінің маңызы. Физика-химиялық талдау әдістердің сипаттамасы мен жіктелуі. Оптикалық талдау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Топырақ құнарлылығын реттеудің теориялық негіздері және жолдары
  Несиелер: 5

  Топырақтың генетикалық әртүрлілігі және топырақ құнарлылығын модельдеудің заманауи теориялары мен әдіснамалары, типтері және құру схемалары. Құнарлылық модельдеудің теориялық принциптері. Топырақ құнарлылығын болжау мен басқару модельдері. Топырақ құнарлылығының қолайландырылған моделі. Топырақ – экологиялық бағалау. Топырақ жамылғысының жағдайын жергілікті, өңірлік және жаһандық бақылау. Топырақ мәдениленуінің көрсеткіштері. Топырақ құнарлылығы және олардың әртүрлі факторлардың әсерінен өзгеруі. Топырақ құны мәселелері және жер төлемдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON3

  Алынған теориялық білімі мен практикалық дағдыларын топырақтану және агрохимия саласында тәуелсіз іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу және оны туындаған мәселелерді жедел шешу үшін қажет деңгейде қолдану

 • Код ON1

  Қажетті зерттеу әдістерін және сабақ беру әдістемесін таңдау, оқытудың инновациялық технологияларын және интерактивті әдістерін тиімді пайдалану, нақты зерттеулердің міндеттеріне сәйкес қолданыстағы әдістерді түрлендіру және жаңаларын әзірлеу

 • Код ON4

  Топырақ құнарлылығын арттыру, дақылдардың тамақтануын оңтайландыруда тыңайтқыштарды ұтымды пайдалану мәселелерін шешуде топырақ, өсімдіктер мен тыңайтқыштарды талдаудың заманауи халықаралық және отандық әдістерін қолдану

 • Код ON6

  Топырақ-өсімдік-тыңайтқыш жүйесіндегі қатынастарды мақсатты зерттеу негізінде жоғары сапалы ауылшаруашылық дақылдарының оңтайлы шығымдылығын сақтау және олардың өндіріс процесін басқару

 • Код ON8

  Топырақ түзілуінің табиғи жағдайларын және оларды пайдаланудың бар тәжірибесін жұптастырылған талдау негізінде Қазақстанда топырақ құнарлылығын реттеудің теориялық негіздері мен тәсілдерін жасау

 • Код ON9

  Топырақ-геохимиялық провинцияларға жататын Қазақстанның әр түрлі аймақтарындағы тұзды топырақты жақсарту үшін ғылыми негізделген топырақты қалпына келтіру шараларын ұсыну.

 • Код ON2

  Зерттеу, бизнес, дизайн және басқа мақсаттар үшін әр түрлі мәтіндер жасаңыз Жазбаша ғылыми коммуникация, ғылыми мәтінді талдау және редакциялау дағдыларын қолданыңыз.

 • Код ON10

  Жекелеген табиғи зоналардың, Қазақстанның әкімшілік аймақтарының және аймақтарының топырақ ресурстарын олардың генезисі, географиясы, жіктелуі, құрамы мен қасиеттерінің ерекшеліктерін білу негізінде бағалау

 • Код ON5

  Ауылшаруашылық дақылдарының қарапайым және күрделі азот, фосфор және калий тыңайтқыштарының әр түрлі формаларын, олардың агрохимиялық қасиеттері мен өсімдіктердің минералды қоректенуіне негізделген жеке-жеке және ауыспалы егістерде қолдану үшін оңтайлы дозалар мен шарттар жүйесін құру

 • Код ON7

  Әр түрлі дақылдардың астындағы құнарлылығын арттыру мақсатында минералды тыңайтқыштарды қолданғаннан кейін топырақтың экологиялық жағдайын тексеріңіз

Top