Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02201 Тарих в Сулейман Демирел атындағы университет

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Тарихи білімге негізделген, қоғамның даму үдерісінің заңдылықтарын талдауда ұтымды анализ әдістерін қолдана алатын, шығармашылық ойлау қабілеті жоғары, қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық және мәдени қайшылықтардың шығуының тарихи себептерін анықтай алатын және дамудың тұрақтылығын қамтамасыз етуде кәсіби тарихи білімі мен біліктілігін практикада қолдана алатын маман дайындау. Сонымен қатар әлеуметтік- гуманитарлық салада жүйеленген білімді қалыптастыру барысында жаңа технологияны қолдана отырып, кәсіби қызметін жүзеге асыруға қабілетті, әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі жоғары, ғылыми ойлау мен зерттеу барысында ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды жаhандық құндылықтармен ұштастыра білетін білікті мамандар дайындау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B034 Тарих
 • Дайындық бағыты 6B022 Гуманитарлық ғылымдар
 • Түрік тілі 1 (А1 деңгей)
  Несиелер: 3

  Курсты аяқтағаннан кейін жазу, сөйлеу, оқу дағдылары, қабілеттерімен бірге түрік тілінің грамматикалық ерекшеліктерін игеріледі, фразеологиялық, терминологиялық сөздер мен сөз тіркестерінің көмегімен тілдік сөздікқорын кеңейтіледі, білімгердің жоғары біліктілігіне оң септігін тигізеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ мемлекеттілігінің тарихы
  Несиелер: 5

  Курс аясында білімгер «мемлекет», «мемлекеттілік» ұғымының пайда болуы мен даму тарихы, мемлекеттердің саяси басқару жүйесі туралы мағлұматтарды үйреніп шығады. Ежелгі түркілердің мемлекеттік тарихы - қазақ жеріндегі мемлекеттік тарихтың бастауы. Бұл курста Қазақстан территориясында өмір сүрген мемлекеттер тарихы мен олардың басқару жүйесі талданады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ежелгі дүние тарихы
  Несиелер: 5

  Білімгерге бұл дәуірді жеке пән ретінде оқыту арқылы, тарихи құбылыстарды түсінуге, болашақ тарихшы маман ретінде теориялық көзқарасты қалыптастыруға, ежелгі дүние тарихының жалпы адамзат тарихындағы орны және ролін көрсетуге; Білімгерлерді ежелгі дәуірдің негізгі кезеңдері мен даму ерекшеліктері, қоғамдық формация ұғымымен және түрлерімен таныстыра отырып, олардың тарихи ойлау қабілеттерін арттыру көзделеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Түрік тілі 2 (А1 деңгей)
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты түрік тілінің грамматикалық білім жүйесін, тілдік коммуникацияның прагматикалық құралдарын меңгертуді, сөйлеу этикасы мен сөйлеу нормасын қалыптастыруды, түрік тілінде еркін сөйлесуді, пікірталасқа, көпшілік алдында сөйлеуге баулу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түркі халқының мәдениеті тарихы
  Несиелер: 3

  Түркі тарихын дүниежүзі тарихының негізгі бөлігі ретінде зерттеу. Түркі халқының шынайы тарихын түсіндіруге мүмкіндік туғызу. Түркі халқының бірлігі мәселесін ұғындыру. Ежелгі және орта ғасырдағы түркі мемлекеттілігі мәселесін және олардың байланысы мен сабақтастығын түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тарих және мәдениет
  Несиелер: 3

  Тарих болған оқиғаларға фактілік және себеп-салдарлық негізде баға берсе, мәдениет оқиғалар желісіне өркениеттік, танымдық, өнер тұрғысынан әспеттейді. Кешенді түрде саяси және мәдени қырларын бірізділікпен саралау осы аталған пәннің өзіндік ерекшелігі болмақ. Тыңдаушылар тарихи үдерістердің тарихи да, мәдени де ерекшеліктеріне терең бойлай алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономика
  Несиелер: 5

  Микро және макро халықаралық экономикалық қатынастар деңгейінде нарықтық экономиканың әрекет ету заңдарымен принциптері туралы білім алу, экономикалық ситуациларды талдау, мемлекеттің экономикалық саясат салдарын алдын алуда экономикалық үлгілерді пайдалана білуі, Қазақстанның экономикалық тарихы, оның даму үлгісін зерттеу қыр-сырын игеріп, тұжырымдарын экономикалық сауатты жеткізу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстанның ежелгі және орта ғасыр тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақ халқының тарихы мен мәдениетінің негізгі кезеңдері мен оқиғалары туралы жүйелі білімді игеруге, себеп-салдарын түсінуге, ұлттық тарихтың негізгі мәселелерін талдай білуге, өз көзқарасын айқындауға, әлеуметтік тәжірибеде тарихи білімдерін қолдана білуге үйретеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түркі жазулар тарихы
  Несиелер: 6

  Тұран территориясында түркітілдес тайпалар өзіндік мәдени тұрғысынан ерекше өркениет қалыптастырды. Орхон-Енисей, Талас және Алтайдағы ескерткіштермен танысу, төл жазуымыздың мәнін түсіну, мағынасын ашу, тарихи дереккөзді тікелей оқып көне түркі жазбаларына талдау жасау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түрік тілі 3 (А2 деңгей)
  Несиелер: 3

  Білімгер кәсіби қызмет саласында стильдік сауаттылықты меңгере алады, ғылыми, іскерлік, баспа мәтіндерін жаза алады, кәсіби деңгейде түпнұсқа дереккөздерден оқи және аудара алады, тілдік қарым-қатынастың прагматикалық құралдарын меңгере алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ортағасырлар тарихы
  Несиелер: 5

  Курс қазіргі әлемге бағытталған тарихи қозғалыстың негізгі мәселелерін қарастырады, әр түрлі кезеңдердің бүгінгі күнмен қалай байланысқанын, Шығыс пен Батыстың тарихи мұрасының қазіргі күнде көрініс тауып отырғандығын түсіндіреді. Тарихтың «адами келбетін» көрсетеді. Негізгі «әлемнің картиналарын», әр түрлі кезеңдердегі менталдық түрлерін сипаттайды; адам мен қоғамның билік саласы, әлеуметтік-саяси үдерістер, экономика, күнделікті өмір т.б. сияқты әр түрлі аспектілер бойынша өзара әрекеттестігін көрсетеді; Әр түрлі халықтар мен өркениеттердің әлемдік мәдениет қазынасына қосқан үлесін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ хандығының дипломатиялық тарихы
  Несиелер: 5

  Тарихшы білімгер бұл пәнді оқу барысында көпшілікке таныс болмаған құжаттарды талдау арқылы, самодержавиялық және кеңестің кезеңде қалыптасқан сыңаржақ пиғылмен көзқарастан арыла отырып, Қазақ хандығының сыртқы байланыс тарихындағы шет мемлекеттермен дипломатияның қарым-қатынас жүргізгендігін тарихи дәлелдермен айқындауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Азия және Африка елдерінің ортағасыр тарихы
  Несиелер: 5

  Ортағасырлардағы Азия және Африка мемлекеттерінің саяси жүйесінің, әлеуметінің қалыптасуын қарастыру арқылы тарихи оқиғаларға, мемлекеттердің қалыптасуына байланысты анализ жасай білу. Азия мен Африка елдерінде феодалдық қатынастардың дамуы. Азия мен Африка елдеріндерінің ортағасырлардағы даму ерекшеліктері. «Азиялық өндіріс тәсілі». Тарихнама. Ертефеодалдық араб мемлекетінің қалыптасуы мен дамуы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еуропа және Америка елдерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Индустриялық қоғамның дағдарысы және постиндустриялық өркениет негіздерінің қалыптасуы. Буржуазиялық революциялар. Еуропа мен Америка елдерінің әлеуметтік, экономикалық және саяси дамуы. Әлемдік капиталистік жүйе дамуының альтернативтік жолдары, империялардың құлауы, дүниежүзілік соғыстар аралығындағы экономикалық, саяси және қоғамдық дамуыдың негізгі тенденцияларын игеріп іске асыруға дайындау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстан және Тәуелсіз түрік республикалары тарихы
  Несиелер: 5

  КСРО ыдырағаннан кейін тәуелсіздіктерін алған түрік мемлекеттері мен автономды түрік республикалары өзара мәдени байланыстарға ашылды. Қазақстанның бастамасымен ТҮРК ПА, Түрік Акедемиясы, Түрік Консейі, ТҮРІКСОЙ сынды мәдени құрылымдардың түрік әлемінде атқаратын қызметтерін ашып, бауырлас елдердің туысқандығын арттыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шығыс Еуропа түркі мемлекеттері тарихы
  Несиелер: 5

  Батыстық тарихшылардың еңбектеріне негізделген Қара теңіз жағалауындағы түрік халықтарының тарихы мен мәдениетін зерттеу, мәнін ашу, даму заңдылықтарын анықтау. Шығыс Еуропа халықтары тарихына қосқан үлесін түркілік тәсіл тұрғысымен зерттеуді айқындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Алғашқы мұсылман түрік мемлекеттері
  Несиелер: 5

  Қарахан мемлекеті басқару жүйесіне түркілік дәстүрмен Исламның жаңа жүйесін синтездеп енгізген алғашқы мұсылман түрік мемлекеті. Газнауи, Салжұқ мемлекеттерінің құрылуы Исламның кең таралуына септігін тигізді. Мемлекеттердің қоғамдық саяси өмірін, мемлекетті басқарудағы заңдылықтарын қазіргі таңдағы басқару формасымен салыстыра анализ жасау басты нысан.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Түрік тілі 4 (А2 деңгей)
  Несиелер: 3

  Түрік тілінде кәсіби қызмет саласында еркін қарым-қатынас жасау, сөйлеу және коммуникациялық құзыреттіліктерді алуға, логикалық дәлелдер келтіруге, заманауи ғылыми материалдарды сыни тұрғыдан талдап бағалауға және пәнаралық салада жаңа идеяларды игеру қабілеттерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Түркі мемлекеттерінің дипломатиялық тарихы
  Несиелер: 5

  Әрбір мемлекеттің тарихында сыртқы қатынастар маңызды, ежелгі замандағы дипломатиялық қатынастардың қалыптасуы, дипломатия тарихының зерттеу обьектісі, заңнамалық актілер және дипломатиялық материалдар, мемлекеттердің Егемендігін құруымен нығайтудағы дипломатиялық қызмет рөлін, осы білім негізінде пән ауқымында іскерлік дағдыларын толық игеріп зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мұрағат және мұражай ісі
  Несиелер: 4

  Мұрағат пен мұражай халықтың тарихи құнды жазбасымен жәдігерлерін сақтап болашақ ұрпаққа жеткізеді. Мұрағаттық зерттеулер нақты білімді, ғылыми дағдыларды, мұрағат материалдарына сүйенуге, мұражай қорларының жинағы, мұражай экспозициясы, мақсатты түрде ақпарат алмасуға, мұрағаттың барлық қырларын таныстыруға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірістік тәжірибе (Архив)
  Несиелер: 1

  Қазақстан республикасының ұлттық мұрағат қорымен таныстыру, оның жүйелерін үйрету. Қазақстан Республикасындағы мұрағат және мелекеттік мұрағаттану функцияларымен таныстыру. Мұрағат құжаттарын пайдалану. Мемлекеттік қордың катологтар жүйесін зерттеп меңгерту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еуразия көшпенділерінің рухани мәдениетінің тарихы
  Несиелер: 4

  Еуразияның Сайын Даласын ерте кезден көшпенділер мен отырықшы халықтар арагідік бірге мекендеген. Батыстық бірқатар зерттеушілерінің көшпенділер өркениеті мен мәдениеті болмады деген тұжырымдарына қарамастан, көшпенділердің Байкалдан Орталық Азия, Шығыс Түркістан, Шығыс Еуропаға дейінгі ұлан-ғайыр аймақта көптеген көшпенді өркениетке тән мәдени рухани ескерткештерін қалдырғанына тарих куә. Әлем өркениетіне өзіндік үлес қосқан көшпенділердің рухани мәдениетін дұрыс бағамдау мақсатын түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еуразия өркениетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақстанның Еуразия құрлығының жүрегінде орналасуы тарихтың әрбір кезеңдегі мемлекеттер мен өркениеттердің арасындағы транзиттік «коридор» болуына септігін тигізді. Еуразияның Шығысы мен Батысы, Солтүстігі мен Оңтүстігі арасындағы сауда және мәдениет саласындағы байланыстардың трансконтинентальды желісіне айналды. Шығыс пен Батыс өркениетін синтездеп өзіндік дала немесе жылқы мәдениетін қалыптастырды. Білімгер Қазақстанның өркениетке қосқан үлесімен танысып тарихын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлемдік өркениеттер және діндер тарихы
  Несиелер: 5

  Өркениет пен дін адамзат тарихының ажырамас бөлігі, олардың ежелгі формасы мен құрлымы, ерекшеліктері, мәндік сипаттары, тарихи қалыптасулары, Ислам өркениеті мен дінінің даламызға жетуі, атеизмнің шарықтауы, шетелден түрлі конфессиялардың ағылуы, олардың идеологиялық және дүниетанымдық көзқарастарын болашақ жоғары білімді маман игеруі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дүниежүзілік барлау ұйымдары тарихы
  Несиелер: 5

  Дүниежүзілік барлау ұйымдарының құрылуы, саяси қоғамда алатын орны, қызмет категориялары, барлау қызметтерінің қазіргі цифырлық жағдайы, халықаралық аренадағы рөлі, күш қолдану аясы, даму үрдістері мен мемлекетіміздің барлау қызметінің тиімділігін арттыру мүмкіндіктерін жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанның жаңа заман тарихы
  Несиелер: 5

  Пән XVIII-XІX ғғ. тарихының өзекті проблемаларының тарихнамасы мен дереккөздері, теориялық-әдіснамалық көзқарастары, Ресейдің отарлауы, билік жүйесінің құрылуы, бодандық қамыты, әскери-казак және орыс шаруаларының қоныс аударуы, Қазақстанның мемлекеттілігінен айырылуы, Қазақ халқының ұлт-азаттық күресі, аграрлық саясат, ХІХ ғ. өнеркәсіп саласындағы фактілерге тарихи тұрғыдан анализ жасау туралы білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Бағдарламада Еуропа мен Америка заманауи тарихының негізгі мәселелері, өңірлердің саяси, әлеуметтік, мәдени, экономикалық даму проблемалары, Еуропа және АҚШ аумағында демографиялық үдерістер, жаңа отарлық жерлер үшін тартыс, империализм, саяси идеологиялар, ішкі және сыртқы саясаттың негізгі процестері, қоғамдық қозғалыстар, І Дүние жүзілік соғыс, әлеуметтік саясат, мәдениет және өмір салты мәселелері туралы түсінікті қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Түркістандағы жәдитшілдік ағартушылықтың тарихи кезеңдері
  Несиелер: 5

  Исмаил Гаспралы бастамасымен жаңа көзқарасқа негізделген «жәдитшілік» идея қалыптасты. Жәдитшілік идея самодержавияның құлауымен Түркістанда құрылған автономиялардың тұсында жанданыс көрсетті. Жәдитшілік идеяны зерттеуде әлемдік өркениеттілік тәсілдерді қолданып тұлғаның жеке көзқарасын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тарих социологиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында тарихи-социологияның негізгі даму кезеңдері, оның негізгі заңдылықтары, құрлымы, функциялары, қазақ халқының әлеуметтік ойының ерекшеліктері, рухани-адамгершілік мүмкіндіктері, социологиялық ой мәселелері және категорияларына бейімдейтін кешенді білік қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Этнология
  Несиелер: 5

  Пән этностардың (этногенез) қалыптасу, даму процестерін, олардың ұқсастығын, мәдени өзін-өзі ұйымдастыру формаларын, олардың ұжымдық мінез-құлқы, өзара іс-қимылының заңдылықтарын, жеке тұлға мен әлеуметтік ортаның өзара байланысын, "Континентальды" жіктеу, Австралия және Мұхит халықтары, Азия халықтары, Америка халықтары, Африка халықтары және Еуропа халықтарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орталық Азия және Қиыр Шығыс елдерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Орталық Азияның көшпелі түркі тайпалары мен Қиыр Шығыстың отырықшы халықтарының саяси, әлеуметтік, шаруашылық, мәдени, қоғамдық қатынастарын қарастырады. Аталмыш елдердің индустрияланған өркениеттің дамуы кезеңіндегі экономикалық, саяси және әлеуметтік нысаналарының сипаты, Шығыстағы дәстүрлі қоғамды, отарлаудың әсері, шығыс елдеріндегі әлеуметтік-экономикалық, саяси хал-ахуал және мемлекетаралық қатынастарын талдап, әлем тарихының бөлінбес бөлшегі екендігі, адамзат дамуына қосқан үлес мүмкіндіктерін игеруге жетелейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ тарихының дерек көздері
  Несиелер: 5

  Қазақ тарихының деректанулық-тарихнамалық негіздерін, қытай, араб және парсы түп деректемелерімен таныстыру, қолданыстағы аударылған дереккөздерге сыни талдау, әртүрлі мәліметтерді салыстырып тұжырымдау, ғылыми ойларды дамыту перспективаларын анықтау, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, ғылыми айналысқа енгізу мәселелерін талдауды меңгерту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның тарихи географиясы
  Несиелер: 5

  Тарихи-географиялық статистикалық фактілер, туған жердің өткені, бүгінгі күнгі деректерінің үйлесімін зерттеу арқылы отанға деген сүйіспеншілікті арттырады. Курстың мақсаты белгілі өңірдің тарихын мен Қазақстанның тарихи-өлкетану тарихын, географиялық, топонимикалық, экологиялық факторларын зерделеуде оқу экскурсиялары басты әдіс екендігін жеткізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Археология
  Несиелер: 5

  Археология ғылымы тарихты оқуда өте маңызды сала. Археология адамзат тарихын зерттеуде қолданылады. Қазақстан археологиясы Қазан төңкерісіне дейінгі кезеңде қалыптасып үлгерген. Қазақстан даласында 4970-ке жуық археологиялық ескерткіш мемлекеттік есепте. Орта ғасырлар кезеңінде тарихшылар мен географтар, саяхатшылар, ғалымдар ескі қоныстар мен қалалардың орны туралы мәліметтер қалдырғаны белгілі. Қазақстанның қолданбалы археологияны игеруі, жойылып кеті қаупі бар ескерткіштерді сақтауы, ашық аспан астындағы музейлердің құндылығын түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы
  Несиелер: 5

  Курс қазақ қоғамындағы әлеуметтік қатынастар және механизмдерін зерттеу, Қазақ қоғамының құрылымы мен тарихи даму динамикасын, Қазақ қоғамның еңбек бөлінісін, өндіріс құрал-жабдықтары және өнім меншік қатынастары, әлеуметтік топтарының арасындағы экономикалық, әлеуметтік, саяси және рухани өмірін игере отырып теориялық/практикалық білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыстардың тарихы (XVIII-XX ғ.ғ.)
  Несиелер: 5

  Сырым Датұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістен бастап, ХХ ғасырға дейінгі қазақ даласында отарлық саясатқа қарсы азаттық көтерілістердің арасындағы тарихи сабақтастықты анықтау, ұлт-азаттық көтерілістердің тарихнамасы және оның зерттелу деңгейі туралы мағлұмат беру. Білімгердің тарихи оқиғалар туралы жүйелі білім алуымен қатарғ сыни ойлау мен тархи талдау қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ тарихы батыс және шығыс деректерінде
  Несиелер: 5

  Қазақстанның тарихын зерттеуде археологиялық ескерткіштерден бөлек, батыс және шығыс тарихшыларының тарихи еңбектері маңызды. Дереккөздер мен тарихи білімдер ғылыми пән ретіндегі деректану мәселелерін, Орталық Азия тарихының тарихнамасы мен деректануы туралы дерек көздерін, сыни талдаудың әдістерін, зерттеушінің дерекпен жұмысының негізгі кезеңдерін, Орталық Азия тарихындағы тарихи сипаттамасына, сыни талдаудың әдістері үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қоғамдық ғылымдарда зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуде теориялық білімді қолдану, ғылыми маманның кәсіптік ерекшелігін түсіну, зерттеу жұмыстарымен жұмыс үрдісін меңгеру, құжаттама ережелерін ісжүзінде қолдану, ғылыми әдістеме мен тұжырымдамасын құру, зерттеу әдістерін игеру, бастысы осы қасиеттерді университетте қалыптасуы, зерттеу теориясын тәжірибе жүзінде мақала, дипломдық жұмыс жазу барысында қолдануға талпындыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Османлы мемлекетінің панисламдық және пантүркішілдік саясат тарихы
  Несиелер: 5

  Османлы мемлекеті Батыстың экономикалық саяси ықпалын әлсірету, мұсылмандар арасында «Иттихад-ы ислам» қозғалысы Панисламизмді насихаттаса, ғасыр басында «Бірлік және даму» партиясы Түрікшілдік идеясын ту етті. Батыстың Османлы мемлекетінің ішкі істеріне, мұсылмандарға көрсеткен қысым озбыр саясатына қарсы тұру. Курс пән аясында Батыстың «Шығыс» мәселесінде жүргізген саясатын шетелдік ізденістердің көмегімен түсіндіру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы
  Несиелер: 5

  Буржуазиялық революциялар, капитализмнің қалыптасуы мен нығаюы, Еуропа мен Американың жаңа тарихы әлемдік тарихтың бөлінбес бөлшегі, батыстағы капиталистік қатынастардың генезисі, АҚШ-тың құрылуы, Ұлы француз революциясы, индустриалдық өркениет кезеңіндегі экономикалық, саяси және әлеуметтік үрдістердің сипаты. ХҮІІ-ХІХ ғғ. халықаралық қатынастардың дамуы жайлы білім алушыны дағдылыққа дайындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстанның Орталық Азиядағы геосаяси және аймақтық интеграциясы
  Несиелер: 5

  Әлемдік қауымдастықтағы Қазақстанның орны мен рөлін анықтау. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік үдерісін зерттеу, Еуразияның орталығы ретінде Еліміздің Орталық Азиядағы стратегиялық маңыздылығын талдау, айқын бағыттар мен тұжырым көзқарастары мен Қазақстанның жүргізіп отырған мемлекетаралық бейбіт қарым-қатынас саясатын ұғындыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ресей және Кеңес мелекетінің тарихы
  Несиелер: 5

  Патшалы Ресейдің түрік елдерін жаулап отарлауы, орыс-түрік соғыстары, Наполеонға қарсы отан соғысы, Балқан саясаты, орыс-жапон соғысы, Ақпан және Қазан революциялары, КСРО-ның құрылуы, Сталиндік тоталитаризм, ЖЭС және аштық, ІІ. Дүниежүзілік соғыс және Қазақстандықтар, Хрущевтің «жылулығы», Тың-тыңайған жерлерді игеру, Экологиялық дағдарыстар, Брежневтік «тоқырау», Горбачевтің «қайта құру» саясаты, КСРО-ның тарқауын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түркі халықтарының әскери өнерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Тарих ғылымында халықтардың дәуірлеуі мен құлдырауына баға бергенде алдымен әскери күшіне тоқталады. Тарихта түріктер секілді ұланғайыр аймаққа билік жүргізген халықтар аз. Күннің шыққан жерінен батқан жеріне дейінгі аймақта әскери жүйе орнатқан түріктердің әскери тарихында қолданған «Қасқыр ойыны», «Барысша құсу», «Тұран тактикасы» т.б. әскери өнер мен құпия барлаудың стратегиялық және тактикалық озық үлгісін таныта білген әскериленудің тарихын таныту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Алаш зиялылары және Ұлттық Рух тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақ интеллигенциясының пайда болуы мен қалыптасуының негізгі кезеңдерінің зерттелуі, қазақ интеллигенциясы өкілдерінің шығармаларының негізгі тақырыптарының өзектілігі, ұлттық саяси элитаның ел тағдырына байланысты ұстанған позициясы, «Алаш» партиясы мен «Алашорда» үкіметінің құрылуы, Алаш қайраткерлерінің идеясын қазіргі заманғы бағдарламамен біріктіріп, «бірегейлікте» және «Ұлттық рухқа» жетелейтін саналы ұрпақ жетілдіру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өркениет тарихындағы саяси ойдың даму кезеңдері
  Несиелер: 5

  Қазақстан, тарихты оқытуда жаңа білім мазмұнына көшуде, дала өркениетінің ядросын құраған халқымыздың әлем классиктерінің құнды еңбектерімен танысуы, Орта Азиялық және әлем ойшылдарының еңбектерімен жас ұрпақты таныстыру арқылы мемлекеттің дамуына үлес қосатын шынайы ойшыл азаматтардың тәрбиеленуін қамтамассыз ету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тарих ғылымын зерттеудің методологиясы
  Несиелер: 5

  Білімгерлерғылыми таным мен шығармашылықтың әдіснамалық негіздерін оқып-үйренеді; ғылыми ақпараттарды іздестіруді, жинақтауды және өңдеуді, зерттеу жұмыстарының құрлымын құрастыру мен зерттеу нәтижесін жазып шығуды меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Отарлар және отарлық саясат тарихы
  Несиелер: 5

  Ұлы Географиялық ашулар, өңдірістік төңкерістің ортаға шығуы әлем картасын өзгертті. Еуропа өзінің билігін орнатуға күш салды, Африка аз уақытта Еуропалық империалист елдер тарапынан бөлінді, кейін тұрақсыз Азия жеріне көзін тікті. Ең алдымен сауда жасау мақсатымен келген Еуропа кемелері, уақыт өте өзінің империалистік, отаршылдық саясатының нағыз келбетін көрсетті. Африка Азия кеңістігінде еуропалық отарлау саясатының мәнін, себебін, мақсатын түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түрік ислам тарихы
  Несиелер: 5

  Түркі-мұсылман мемлекеттерінің тарихының ең маңызды да жарқын кезеңдерінің бірі Ислам дінін қабылдауларымен бастау алды. Түріктердің жартылай көшпелі дала мәдениетінен шығыстың исламдық ұстанымдар негізінде қалыптасқан қала мәдениетіне бейімделу процесін талқылау, түркі-мұсылман әлемінің тарихына байланысты тарихи материалдарды табу және зерттеу, тарихи маңыздылығы, интерпретация, түркі тарихын зерттеудегі тарихи дереккөздерді қолдану, талдау және синтездеу мақсат етіледі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Империалистік және диктаторлық режим тарихы
  Несиелер: 5

  Батыстық мемлекеттерде отаршылдық саясат әсерінен империалистік көзқарастар туындады. Саяси, экономикалық және соғыс мәселелер, әскери күштерге негізделген империалистік мемлекеттер. Империялардың жұмыс істеу тұрғысынан салыстырмалы түрде талқылануы олардың концептуализациясы, жүйенің теңселуі, диктаторлық режимнің қалыптасуы. Мақсат империалистік, диктаторлық, милитаристік режимдерді салыстырмалы талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дипломалды тәжірибе
  Несиелер: 8

  Пән бітіруші курс білімгерлерінің дипломдық жұмысын жазу тәжірибесіне бағытталған. Диплом алды тәжірибе жеке жұмыс және ғылыми жетекшімен дипломдық жұмыс тақырыбы бойынша атқарылатын жұмыс кіреді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Өндірістік тәжірибе
  Несиелер: 10

  Пән білімгерлерді кәсіби қызметке даярлауда көмектесетін өндіріс орнында және әртүрлі жергілікті ұйымдарда практикадан өту арқылы тәжірибелік дағдыларды алуға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Тарихи білімін қолдана отырып, қоғамдағы саяси және әлеуметтік-экономикалық процестерді жүйелі түрде талдау қабілетіне ие болады.

 • Код ON2

  Еуразия құрлығында орналасқан мемлекеттердің саяси және әлеуметтік тарихын ХХІ ғасырдың ғаламдық мәселелері тұрғысынан түсінеді және талдайды

 • Код ON3

  Қазақстан аймағындағы көне мемлекеттердің қоғамдық жүйесі мен тарихи ерекшеліктері туралы деректерді түп нұсқадан оқи және тарихи талдау жасайды

 • Код ON4

  Қоғамдық ғылымдардағы өзекті мәселелерді анықтайды және пәнаралық зерттеуге біртұтас концептуалды көзқарас қалыптастыру жолдарын үйренеді

 • Код ON5

  Қоғамдық құрлымның даму кезеңдері туралы теориялық білімі негізінде тарихи үдерістер туралы салыстырмалы-сыни көзқарас қалыптырады.

 • Код ON6

  Қазіргі заманғы қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды меңгереді

 • Код ON7

  Әлемдік саяси аренадағы оқиғаларды және мемлекеттің ішкі саясатындағы үдерістерді түсінуде, талдау мен синтездеуде объективті өлшемдерді үйренеді.

 • Код ON8

  Тарихи сананы қалыптастыру және тарихи-мәдени дәстүрлерді насихаттауда зерттеуші ретінде ғылыми ақпаратты жинауға, талдауға үйретеді.

 • Код ON9

  Мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттіліктерін қалыптастыру арқылы өз ойы мен пікірін жеткізе білу, диалог құрудың дағдыларын қалыптастырады.

 • Код ON10

  Қазақ ұлтының түркі халықтарымен тарихи сабақтастығын, ХХ ғасырдағы Қазақстанның сыртқы саясатындағы түркі дүниесінің алатын орнын, Қазақстанның геосаяси мүдделерін анықтауды үйренеді.

6B02201 Тарих
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B034 Тарих

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02201 Тарих
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B034 Тарих

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02201 Тарих
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B034 Тарих

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02201 Тарих
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B034 Тарих

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02201 Тарих
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B034 Тарих

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02201 Тарихшы-зерттеуші, гуманитарлық пәндер оқытушысы
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B034 Тарих

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02201 Тарих
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B034 Тарих

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02201 Тарих
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B034 Тарих

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02201 Тарих
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B034 Тарих

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top