Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01406 Музыкалық білім беру в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Тәлімгердің кеңестерін немесе дайын нұсқаулықтарды, нұсқаулықтар мен ұсыныстарды ескере отырып, музыка сабағында жаттығу сабақтарын өткізу қабілеттерін, синтезде дидактикалық білімдерді музыка және өнер саласындағы білімдермен біріктіре отырып қолдана алатындығын дәлелдеу;
 • Қосымша білім беру жүйесіне студенттерді тарту қабілетін қолдана отырып, музыкалық білім беру саласындағы мүдделі тараптармен (мектептер, шығармашылық бірлестіктер, бірлестіктер және т.б.) бірлесіп музыка сабақтарын дамытуда оқушылардың қызығушылықтарын, қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін ескере отырып, инновациялық идеялар ұсыну
 • Есту және гармоникалық талдау дағдыларын қолдану - музыкалық материалдарды нота және / немесе құлақ арқылы тану, түсіндіру, өңдеу, түсіну және / немесе жаттау; музыкалық білім беру мақсатында музыкалық тілді, формаларды білуге және олармен байланысты ұғымдарды, шығармашылық қызметтің бір түрі ретінде музыкалық өнердің ерекшелігін, музыкалық шығарманың көркемдігін түсінуге, музыкалық туындыларды мәдени және тарихи контексте, әртүрлі музыкалық құбылыстар мен отандық және дәстүрлі қазақ музыкасының туындыларын талдай білу; мектептер мен колледждерде студенттерді оқыту және дамыту;
 • Мектеп оқушылары мен жасөспірімдер музыкасының танымдық, тәрбиелік, ағартушылық рөлін жүзеге асыру мақсатында оқушылардың музыкалық қызығушылықтарын, көркем талғамын дамыту қабілетін ашу;
 • Мектеп оқушыларының музыкалық-көркемдік дамуының ерекшеліктерін, әлемдік музыка білімінің даму тарихы мен қазіргі тенденцияларын және Қазақстан Республикасы мектептеріндегі оқу бағдарламаларының жаңартылған мазмұнын ескере отырып, музыканы оқыту әдістемесін білу және түсіну;
 • Кәсіби қызметтің тиімділігін арттыру мақсатында компьютерлік бағдарламаларды қолдану; оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде АКТ-ны әлемдік музыкалық өнерді, мәдениетті насихаттау, тарату және насихаттаудың, музыка сабағында аудиториямен қарым-қатынастың әмбебап құралы ретінде дербес қолдануды көрсету;
 • Музыка туралы білімнің жаңа көздерін іздеуде студенттердің іс-әрекетін өздігінен ұйымдастыра алатындығын дәлелдеу; студенттерді балалар мен жастардың мәдени демалысын ұйымдастыруда бірлескен музыкалық және шығармашылық іс-әрекетке ынталандыру;
 • Кәсіптік қоғамдастықтардың, жастар бірлестіктерінің, шығармашылық топтардың, концерттік ұйымдардың, білім беру және басқа мекемелердің өкілдерін оқу процесі мен ынтымақтастыққа тарту жоспарын жасау;
 • ғылыми дүниетанымын қалыптастыру үшін әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласындағы базалық білім; кәсіби және әлеуметтік мәселелерді шешу үшін әртүрлі көздерден алынған ақпаратты қолдана білу, ойлау мәдениетін көрсету; кәсіби қызметті шешу үшін ауызша және жазбаша түрде Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілінде және шет тілінде сөйлесуге дайын екендігін көрсету; музыкалық білім беру саласында өздерінің шығармашылық әлеуетін пайдалану қабілетін, салауатты өмір салтын ұстануға дайындығын көрсету;
 • Мектеп әнін, фортепиано, домбыра, хор репертуарын білу және түсіну, бірнеше музыкалық аспаптардың (фортепиано, синтезатор, халықтық аспаптар) суреттеу; ұжымдық: вокалды-хор, ансамбль, студенттер мен жастардың хореографиялық қойылымдарын ұйымдастыра және дамыта білу; РО6 жаңа білім беру технологияларын, оның ішінде АКТ-ды, дидактикалық білімді сабақта музыка мен өнер саласындағы біліммен интеграциялау бойынша қолдану;
 • Зерттеу әдістерін практикада қолданады, эксперимент ұйымдастырады және өткізеді, оның ішінде алынған тәжірибелік мәліметтерді талдайды, дипломдық жобаның міндеттеріне сәйкес алынған мәліметтердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтайды
 • Жеке тұлғаға әлеуметтік-психологиялық - педагогикалық көзқарастар, оның қалыптасу факторлары туралы ғылыми тұжырымдаманың білімдерін бейнелеу, әлеуметтік және кәсіби мәселелерді шешуде психологиялық, педагогикалық, музыкалық ғылымдардың негізгі принциптері мен әдістерін қолдана білу; музыкалық-педагогикалық процестің ерекшелігін, оның құрылымын, сабақтарды өткізу әдістері мен формаларын, музыкалық оқытушы ретіндегі өзіндік шығармашылық және білім беру педагогикалық іс-әрекетінде психологиялық-педагогикалық дайындықта ЗУН-ды пайдалануға дайындығын;
 • Өз көзқарасын қорғап, өз бетінше пайдалану қабілетін іске асыру және музыкалық білім беру саласын зерттеу барысында алған білімдерін одан әрі жетілдіру стратегиясын жасауға қатысу
Top