Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01406 Музыкалық білім в Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

 • Аспаптық шеберхана - 1
  Несиелер: 3

  1 Практикум (фортепиано) 2 Практикум (домбыра) арнайы пән ретінде студенттерде орындаушылық және музыкалық-эстетикалық тәрбие береді. мәдениет, арнайы білімді игеру, фортепианолық және домбыралық орындаушылық саласында дағдыларды қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сольфеджио 1
  Несиелер: 3

  Курс студенттердің орта буында алған есту дағдыларын бекітуге, одан әрі дамытуға және жетілдіруге, сондай-ақ музыкалық тілдің тұрақты жаңаруы жағдайында жұмыс істей алатын икемді, белсенді есту қабілетін тәрбиелеуге бағытталған. "Сольфеджио 1" келесі модульдерді қамтиды: іштей хроматизм, диатоникалық туыстық және жартылай кроматикалық туыстық тоналдықтағы модуляция.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дирижирлау технологиясы - 1
  Несиелер: 3

  Дирижерлеу технологиясы студенттің балалар мен ересектердің хормен ән айтуын басқаруға, хор ұжымымен практикалық жұмыс істеуге дайындығын қалыптастырады. Хорда ән айту технологиясы оқушылардың әншілік және эстетикалық дамуына, хор музыкасымен және әнмен қарым-қатынас жасау қажеттілігін тәрбиелеуге бағытталған Хорда ән айту технологиясы Хорда ән айту технологиясы оқушылардың әншілік және эстетикалық дамуына, хор музыкасымен және әнмен қарым-қатынас жасау қажеттілігін тәрбиелеуге бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы педагогика
  Несиелер: 5

  Жалпы педагогика педагогиканы адам тәрбиесі туралы ғылым ретінде зерттеу мыналарды қамтамасыз етеді: - педагогика туралы теориялық түсініктерді қалыптастыру; оның әдіснамалық негіздерімен танысу; педагогикалық процесті ұйымдастыру туралы түсініктерді қалыптастыру. Курсты меңгерген адам оқу сабағының әртүрлі кезеңдерінің тиімділігін талдауға дайын болады. Ол заманауи әдістерді, әдістерді, білім беру, оқыту құралдарын қолдана алады, оның дамуының жеке траекториясын жасай алады. Музыкалық қабілеттердің психологиялық-педагогикалық диагностикасын жүргізуге қатысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дирижирлау технологиясы - 2
  Несиелер: 3

  Дирижерлау практикумы Хормен жұмыс жүргізетін хорда студент балалар хорының репертуарымен жұмыс жасауда білім мен практикалық дағдыларға ие болады; Музыкалық шығармаларды таңдауға, хор тобын басқаруға және жүргізуге үйренеді.Сонымен қатар музыка мұғалімінің болашақ кәсіби қызметінде қажет болатын хорда ән салу шеберханасы оқытылады. Хорда ән айту практикумы Дисциплина изучает и практикум пения в хоре, необходимый в будущей профессиональной деятельности учителя музыки

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аспаптық шеберхана - 2
  Несиелер: 3

  1 Практикум (фортепиано) 2 Практикум (домбыра) арнайы пән ретінде студенттерде орындаушылық және музыкалық-эстетикалық тәрбие береді. мәдениет, арнайы білімді игеру, фортепианолық және домбыралық орындаушылық саласында дағдыларды қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика және даму психологиясы
  Несиелер: 5

  Педагогика және жас психологиясы ғылыми жетістіктер, музыкалық өнермен өзара әрекеттесетін адамдардың психикалық процестері мен күйлерінің ерекшеліктері. Заманауи психологиялық-педагогикалық әдістемелерді пайдалана отырып: музыка саласында өзіндік және өздігінен білім алу жұмысын ұйымдастыру бойынша ЗҒТ қолдана алады; психикалық , әлеуметтік әл-ауқатқа ықпал ете алады;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сольфеджио 2
  Несиелер: 3

  Курс студенттердің орта буында алған есту дағдыларын бекітуге, одан әрі дамытуға және жетілдіруге, сондай-ақ музыкалық тілдің тұрақты жаңаруы жағдайында жұмыс істей алатын икемді, белсенді есту қабілетін тәрбиелеуге бағытталған. "Сольфеджио 2" модульдері бар: жартылай кроматикалық туыстық тональдықта модуляция, мажоро-минор жүйесі және энгармониялық модуляция.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Музыкалық білімнің тарихы мен теориясы
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің біліктілігін арттыруға бағытталған. Бұл пән негізгі пән бола отырып, музыкалық білімнің тарихы мен дамуы туралы арнайы теориялық білімді, музыкант оқытушысының тезисін, болашақ музыка мұғаліміне практикалық жұмысында қажет негізгі ұғымдарды терең игеруге ықпал етеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шетел музыка тарихы - 1
  Несиелер: 3

  Музыка тарихы Пәнді оқу барысында (ежелгі кезеңнен ХІХ ғасырға дейін). студенттер танысады тарихи алғышарты заңдылығымен қалыптастыру және дамыту музыка жүйе ретінде көрсететін мәні ведомствоаралық жұмыс тобының үшінші негіздері мәдениет. Әлемдік музыка тарихы әлемдік музыка музыка мәдениетінің тарихи даму ерекшеліктері, Ірі композиторлардың шығармашылығы мен стилі, олардың шығармалары туралы білім береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Музыка мұғалімінің мәдени-демалыс қызметі
  Несиелер: 5

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дирижерлау технологиясы және хор класы - 1
  Несиелер: 5

  Дирижерлеу технологиясы студенттің балалар мен ересектердің хормен ән айтуын басқаруға, хор ұжымымен практикалық жұмыс істеуге дайындығын қалыптастырады. Хорда ән айту технологиясы оқушылардың әншілік және эстетикалық дамуына, хор музыкасымен және әнмен қарым-қатынас жасау қажеттілігін тәрбиелеуге бағытталған Хорда ән айту технологиясы Хорда ән айту технологиясы оқушылардың әншілік және эстетикалық дамуына, хор музыкасымен және әнмен қарым-қатынас жасау қажеттілігін тәрбиелеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аспаптық шеберхана - 3
  Несиелер: 3

  Пән курсындағы еуропалық құрал-бұл аспапты игерудің практикалық дағдылары және практикада музыка мұғаліміне қажет еуропалық Аспаптық орындаушылық өнерді білу. Халық аспабы пән курсында-бұл аспапты меңгерудің практикалық дағдылары және халық аспапты өнерін білу, музыка мұғаліміне практикада не қажет

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ұжымдық сынып - 1
  Несиелер: 5

  Мектеп хорын, «капелланы» хормен және сүйемелдеуімен хормен орындау дағдыларын дамытады. Өткізгіштің қолмен жұмыс жасау техникасының дамуы. Пән хорда ұжымдық ән айту дағдыларын, ансамбльде хордық жүйеге сәйкес ән айту қабілеттерін қалыптастыруға, ырғақ, интонация және вокалдық хордың білімінің басқа дағдыларын дамытуға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Музыкалық педагогика
  Несиелер: 5

  Мәселелер анықталды: музыкалық дидактика, музыкалық және білім беру жүйелерін басқару, білім беру теориясы. Қазіргі заманғы ғылыми жетістіктер мен танымал музыканттардың үлкен педагогикалық тәжірибесі ескеріледі; музыкалық психологияның концептуалды негіздері музыкалық өнермен өзара әрекеттесуге қатысатын адамдардың психикалық процестері мен жағдайларын зерттейді.Оларды өзіндік шығармашылық және оқу іс-әрекетінде пайдалану үшін ЗУН қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектептегі әншілік тәрбие әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мектеп оқушыларының музыкалық және әндік білімі саласында теориялық білім мен практикалық дағдылар алу; студенттерді өзіндік педагогикалық жұмысқа даярлау. Оқушыларды ән айту әдістемесі Мектептегі әндерді оқыту әдісі музыка және ән білімі саласындағы теориялық білім мен практикалық дағдыларды дамытады; студенттерді өзіндік педагогикалық жұмысқа дайындайды. Бұл жағдайда жаңартылған бағдарламаға сәйкес мектеп ән репертуарын зерделеу қажет Әншілік тәрбие Мектеп ән репертуарындағы аспапта орындау. Мектептің педагогикалық репертуарымен жұмыс жасауда теориялық білім мен практикалық дағдыларды алу; оқушыларды музыкалық шығармаларды іріктеуде және мек���еп ұжымын басқаруда тәуелсіз педагогикалық қызметке дайындау.Балалар дауыстарының жас ерекшеліктерін ескере отырып, жеке партиялардың дамуы, транспозиция, аударма.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шетел музыка тарихы - 2
  Несиелер: 3

  Музыка тарихы Пәнді оқу барысында (ежелгі кезеңнен ХІХ ғасырға дейін). студенттер танысады тарихи алғышарты заңдылығымен қалыптастыру және дамыту музыка жүйе ретінде көрсететін мәні ведомствоаралық жұмыс тобының үшінші негіздері мәдениет. Әлемдік музыка тарихы әлемдік музыка музыка мәдениетінің тарихи даму ерекшеліктері, Ірі композиторлардың шығармашылығы мен стилі, олардың шығармалары туралы білім береді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Оқушылардың әншілік тәрбиесі
  Несиелер: 5

  Оқушылардың әншілік тәрбиесі Мектеп ән репертуарындағы аспапта орындау. Мектептің педагогикалық репертуарымен жұмыс жасауда теориялық білім мен практикалық дағдыларды алу; оқушыларды музыкалық шығармаларды іріктеуде және мектеп ұжымын басқаруда тәуелсіз педагогикалық қызметке дайындау.Балалар дауыстарының жас ерекшеліктерін ескере отырып, жеке партиялардың дамуы, транспозиция, аударма.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дирижерлау технологиясы және хор класы - 2
  Несиелер: 5

  Дирижерлеу технологиясы және Хор класы студенттердің ән ұжымдарымен (соның ішінде балалар ұжымдарымен) жұмыс істеу дағдыларын; вокалдық-хор жұмысы және хорды (ансамбльді) ән айту дағдыларын дамытады. Хорда ән айту студенттерді дербес педагогикалық қызметке және хор ұжымын басқаруға дайындауға көмектеседі. Ұжымдық сынып Пән хорда ұжымдық ән айту дағдысын, хор жүйесін сақтай отырып, ансамбльде ән айта білуді қалыптастыруға бағытталған, ырғақ сезімін, интонацияны және вокалдық-хор тәрбиесінің басқа да дағдыларын дамытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аспаптық шеберхана - 4
  Несиелер: 3

  негізгі құралды білу және иелену кіреді қосымша құрал жоғары орындаушылық мәдениетті дамыту, негізгі және қосымша аспаптар ретінде фортепиано, домбыра шеберлігі саласындағы арнайы дағдыларды игеру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ұжымдық сынып - 2
  Несиелер: 5

  Ұжымдық сынып Пән хорда ұжымдық ән айту дағдысын, хор жүйесін сақтай отырып, ансамбльде ән айта білуді қалыптастыруға бағытталған, ырғақ сезімін, интонацияны және вокалдық-хор тәрбиесінің басқа да дағдыларын дамытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ұжымдық сынып - 3
  Несиелер: 3

  Ұжымдық сынып бұл хор ұжымын Дирижерлаудың, хорда ән айтудың, партитураларды оқудың және т.б. орындаушылық техникасын кәсіби игеру хормен ән айту хорда ән айту дағдыларын қалыптастырады, дербес педагогикалық қызметке, оның ішінде хор ұжымын басқаруға тікелей дайындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дирижирлау - 1
  Несиелер: 3

  Хормейстер өнері - бұл хор ұжымын Дирижерлаудың, хорда ән айтудың, партитураларды оқудың және т.б. орындаушылық техникасын кәсіби игеру. Хорды басқару өнері хор ұжымын Дирижерлаудың, хорда ән айтудың, партитураларды оқудың және т.б. орындаушылық техникасын кәсіби игеру жиынтық хор - ұжымда ән айту, оны басқару, ерлер мен әйелдердің дауыстарын біріктіру, дауыс партияларын зерделеу қабілеттерін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аспаптық орындау - 1
  Несиелер: 3

  Студенттерді жоғары орындаушылық және музыкалық-эстетикалық мәдениетке тәрбиелеу, арнайы білімді меңгеру, домбыра, фортепианолық орындаушылық саласында дағдыларды қалыптастыру. Студенттерді жоғары орындаушылық және музыкалық-эстетикалық мәдениетке тәрбиелеу, арнайы білімді меңгеру, фортепианолық орындаушылық саласында дағдыларды қалыптастыру. студенттерді жоғары орындаушылық және музыкалық-эстетикалық мәдениетке тәрбиелеу, арнайы білімді меңгеру, фортепианолық орындаушылық саласында дағдыларды қалыптастыру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дирижерский аппара - 1
  Несиелер: 3

  Хормейстер өнері - бұл хор ұжымын Дирижерлаудың, хорда ән айтудың, партитураларды оқудың және т.б. орындаушылық техникасын кәсіби игеру. Хорды басқару өнері хор ұжымын Дирижерлаудың, хорда ән айтудың, партитураларды оқудың және т.б. орындаушылық техникасын кәсіби игеру жиынтық хор - ұжымда ән айту, оны басқару, ерлер мен әйелдердің дауыстарын біріктіру, дауыс партияларын зерделеу қабілеттерін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Хор класы - 3
  Несиелер: 3

  Хор партияларын зерделеу студенттердің ән ұжымдарымен (соның ішінде балалар ұжымдарымен) жұмыс істеу дағдыларын; вокалдық-хор жұмысы мен хорды (ансамбльді) ән айту дағдыларын дамытады. Хорда ән айту студенттерді дербес педагогикалық қызметке және хор ұжымын басқаруға дайындауға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ музыкасының тарихы 1
  Несиелер: 3

  Қазақ музыкасының тарихы Қазақ музыкасының тарихы Пәнді оқу барысында (ежелгі кезеңнен ХІХ ғасырға дейін).) студенттер көшпелі мәдениеттің өркениеттік негізін көрсететін жүйе ретінде қазақ дәстүрлі музыкасының қалыптасуы мен дамуының тарихи заңдылықтарымен танысады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Музыка мұғалімінің кәсіби өзін-өзі ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Музыка мұғалімінің кәсіби өзін-өзі ұйымдастыру Курс музыка мұғалімдерін, практикаға бағытталған мамандарды даярлау үшін маңызды.Студенттерді музыка мұғалімінің заманауи ұйымдастырушылық және эксперименттік жұмысының құрылымымен және даму технологиясымен таныстыру. Қазақстандағы музыкалық білім беру жүйесіндегі жалпы білім беретін мектепке музыка мұғалімін кәсіби даярлаудың теориялық негіздерінің құндылығын ашу. Студенттерді жоғары кәсіби білім жүйесіндегі болашақ музыка мұғалімін кәсіби даярлаудың қазіргі жағдайы мен проблемаларымен таныстыру. Орта мектептерде болашақ музыка мұғалімдерін даярлау бойынша тәжірибелік жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектеп әндерін үйрену
  Несиелер: 4

  Мектеп-педагогикалық репертуармен жұмыс жасауда теориялық білім мен практикалық дағдыларды алу; студенттерді музыкалық шығармаларды іріктеуде және мектеп ұжымын басқаруда дербес педагогикалық қызметке дайындау. Балалар дауыстарының жас ерекшеліктерін ескере отырып, жеке партиялармен жаттау, транспонирлеу, қайта жазу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектеп әндерінің репертуары
  Несиелер: 4

  Пән студенттерді дербес педагогикалық жұмысқа дайындайды. Бұл ретте жаңартылған бағдарламаға сәйкес мектеп әндерінің репертуарын зерделеу қажет Аспапта мектептің ән репертуарын орындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Концертмейстер сыныбы
  Несиелер: 3

  Сүйемелдей білу, есту бойынша сүйемелдеуді таңдау мектеп әніне-барлық осы тапсырмалар осы пән аясында шешіледі. Студенттер мектеп-ән репертуарының сүйемелдеуін, концертмейстер практикумын таңдау технологиясын игеруде практикалық тәжірибе алады концертмейстер сыныбы музыкалық ойлауды, гармоникалық естуді тәрбиелеу (есту қабілеті, қажетті гармоникалық функцияның пайда болуын күту). Студенттерді дербес педагогикалық жұмысқа дайындаудағы теориялық білім мен практикалық дағдыларға үйрету және музыкалық шығармаларды есту арқылы сүйемелдеуді таңдау және ұжымды басқару музыкалық ойлауды, гармоникалық естуді (есту қабілеті, қажетті гармоникалық функцияның пайда болуын күту) есту қабілеті бойынша сүйемелдеуді таңдау. Студенттерді өзіндік педагогикалық жұмысқа дайындаудағы теориялық білім мен практикалық дағдыларға үйрету және музыкалық шығармаларды есту арқылы сүйемелдеуді таңдау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Музыканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мектеп оқушыларының музыкалық және әндік білімі саласында теориялық білім мен практикалық дағдылар алу; студенттерді өзіндік педагогикалық жұмысқа даярлау. Оқушыларды ән айту әдістемесі Мектептегі әндерді оқыту әдісі музыка және ән білімі саласындағы теориялық білім мен практикалық дағдыларды дамытады; студенттерді өзіндік педагогикалық жұмысқа дайындайды. Бұл жағдайда жаңартылған бағдарламаға сәйкес мектеп ән репертуарын зерделеу қажет Әншілік тәрбие Мектеп ән репертуарындағы аспапта орындау. Мектептің педагогикалық репертуарымен жұмыс жасауда теориялық білім мен практикалық дағдыларды алу; оқушыларды музыкалық шығармаларды іріктеуде және мектеп ұжымын басқаруда тәуелсіз педагогикалық қызметке дайындау.Балалар дауыстарының жас ерекшеліктерін ескере отырып, жеке партиялардың дамуы, транспозиция, аударма.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Оқушылардың мәдени демалысы
  Несиелер: 5

  Музыка мұғалімінің мәдени-ұйымдастырушылық қызметі . Пән музыка мұғалімінің мәдени-д ұйымдастырушылық іс-әрекетінің әдістемесін зерттейді, сонымен қатар музыка мұғалімінің ұйымдастырушылық және басқарушылық жұмысында студенттерге көмектеседі. Осы пәннің көмегімен студент теориялық білімді ғана емес, сонымен қатар кәсіби құзыреттілікті де меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Музыкалық-компьютерлік технологиялар
  Несиелер: 3

  Пәнінің жалпы мақсаты – музыканттардың кәсіби қызметі саласында заманауи ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын қалыптастыруға ықпал ету. Өзінің кәсіби қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында динамикалық дамып келе жатқан компьютерлік технологияларды өз бетінше пайдалану қажеттілігі мен іскерлігін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көркемдік жобаларды басқару және өндіру негіздері
  Несиелер: 5

  Менеджмент және продюссирлеу негіздері «Менеджмент және продюссирлеу негіздері» пәні менеджмент және маркетинг туралы теориялық білімді игеруді, студенттер мен фирмалар мен компаниялардың практикалық қызметінде басқару мен маркетингтің құралдары мен әдістерін қолдануда тактикалық дағдыларын дамытуды, студенттерді менеджмент пен маркетингтің нақты және толық бейнесін қалыптастыруды мақсат етеді. қалай: мәдениет саласындағы ғылым мен өнер; ұйымдастыруды, жоспарлауды, уәждемені, бақылауды және маркетингтік зерттеулерді басқарудағы тұтас нарықтық жүйе; жоғары коммерциялық нәтижелерге қол жеткізу үшін бәсекелестік позицияны дамыту, нарық құрылымын айқындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эстрадалық вокал және синтезатор
  Несиелер: 5

  Студенттерді эстрадалық ән айту дағдыларына, эстрадалық ән айтуға қажетті дыбыстың дұрыс позициясы мен тірегіне үйрету. Оқу барысында студент ұжымдық ән айту дағдыларын, ырғақ сезімін, шығарма формасын, дауыстың қозғалғыштығын, әуен желісін импровизациялау дағдыларын, эмоционалды еркіндікті дамытады Эстрадалық ән студенттерге эстрадалық вокалды орындау дағдыларын береді. Синтезаторда ойнау практикумы синтезаторда ойнау дағдыларын игеру технологиясын зерттейді, сонымен қатар модуль оқушылардың музыканы теру бойынша компьютерлік дағдыларын дамытады Компьютерлікнотарар жинағы Кәсіби музыканттарды зам��науи талаптарға сай дайындау. Музыкалық компьютерлік бағдарламалардағы дағдыларды қалыптастыру (музыкалық редакторлар)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эстрадалық ән айту
  Несиелер: 5

  Мектеп оқушыларының музыкалық және әндік білімі саласында теориялық білім мен практикалық дағдылар алу; студенттерді өзіндік педагогикалық жұмысқа даярлау. Оқушыларды ән айту әдістемесі Мектептегі әндерді оқыту әдісі музыка және ән білімі саласындағы теориялық білім мен практикалық дағдыларды дамытады; студенттерді өзіндік педагогикалық жұмысқа дайындайды. Бұл жағдайда жаңартылған бағдарламаға сәйкес мектеп ән репертуарын зерделеу қажет Әншілік тәрбие Мектеп ән репертуарындағы аспапта орындау. Мектептің педагогикалық репертуарымен жұмыс жасауда теориялық білім мен практикалық дағдыларды алу; оқушыларды музыкалық шығармаларды іріктеуде және мектеп ұжымын басқаруда тәуелсіз педагогикалық қызметке дайындау.Балалар дауыстарының жас ерекшеліктерін ескере отырып, жеке партиялардың дамуы, транспозиция, аударма.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Хор класы 4
  Несиелер: 3

  Дирижер-хор шеберханасы. Хормен жұмыс істеу практикумы студенттерде арнайы білімді меңгерудің жоғары орындаушылық және музыкалық-эстетикалық мәдениетін, хор сыныбын дирижерлік - хорлық орындау саласында дағдыларды қалыптастыруды тәрбиелейді Хормен жұмыс істеу практикумы студенттерде арнайы білімді меңгерудің жоғары орындаушылық және музыкалық-эстетикалық мәдениетін, дирижерлік-хор орындау саласында дағдыларды қалыптастыруды тәрбиелейді, студенттерде арнайы білімді меңгерудің жоғары орындаушылық және музыкалық-эстетикалық мәдениетін, дирижерлік-хор орындау саласында дағдыларды қалыптастыруды тәрбиелейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ұжымдық сынып 4
  Несиелер: 3

  Дирижер-хор шеберханасы. Хормен жұмыс істеу практикумы студенттерде арнайы білімді меңгерудің жоғары орындаушылық және музыкалық-эстетикалық мәдениетін, хор сыныбын дирижерлік - хорлық орындау саласында дағдыларды қалыптастыруды тәрбиелейді Хормен жұмыс істеу практикумы студенттерде арнайы білімді меңгерудің жоғары орындаушылық және музыкалық-эстетикалық мәдениетін, дирижерлік-хор орындау саласында дағдыларды қалыптастыруды тәрбиелейді, студенттерде арнайы білімді меңгерудің жоғары орындаушылық және музыкалық-эстетикалық мәдениетін, дирижерлік-хор орындау саласында дағдыларды қалыптастыруды тәрбиелейді..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ музыкасының тарихы 2
  Несиелер: 3

  Қазақ музыкасының тарихы Қазақ музыкасының тарихы Пәнді оқу барысында (ежелгі кезеңнен ХІХ ғасырға дейін).) студенттер қазақ дәстүрлі музыкасының қалыптасуы мен дамуының тарихи заңдылықтарымен қазақ музыкасының тарихымен танысады, қазақ музыкасының музыкалық мәдениетінің тарихи дамуының ерекшеліктері, Ірі композиторлардың шығармашылығы мен стилі, олардың шығармалары туралы білім береді

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дирижирлау - 2
  Несиелер: 3

  Дирижерлеу 2 ұжымда ән айту, оны басқару, ерлер мен әйелдер дауыстарын біріктіру, дауыс партияларын зерделеу қабілеттерін дамытады Дирижерлік аппарат 2 Хорды басқару өнері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аспаптық орындау - 2
  Несиелер: 3

  фортепиано музыкалық пән ретінде студенттердің орындаушылық және музыкалық-эстетикалық қасиеттерін тәрбиелейді. мәдениет, арнайы білімді игеру, фортепиано және домбыра орындау саласында дағдыларды қалыптастыру. пән курсында-бұл аспапты меңгерудің практикалық дағдылары және практикада музыка мұғаліміне қажет еуропалық Аспаптық орындаушылық өнерді білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дирижерский аппарат - 2
  Несиелер: 3

  Дирижерлеу 2 ұжымда ән айту, оны басқару, ерлер мен әйелдер дауыстарын біріктіру, дауыс партияларын зерделеу қабілеттерін дамытады Дирижерлік аппарат 2 Хорды басқару өнері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Музыкалық продюсирлеу негіздері
  Несиелер: 5

  Музыкалық продюсирлеу негіздері «Көркемдік жобаларды насихаттауды ұйымдастыру бойынша практикум» пәні арт-жобаларды ұйымдастыру және жылжыту туралы теориялық білімді игеруге, студенттердің менеджмент пен маркетингтің құралдары мен әдістерін практикада қолданудың тактикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік жазбалар жиынтығы
  Несиелер: 3

  Ноталарды терудің компьютерлік технологиясын оқыту ноталардың компьютерлік жиынтығы заманауи талаптарға сәйкес кәсіби музыканттарды даярлау. Музыкалық компьютерлік бағдарламаларда жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру (ноталық редакторлар)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогтың хормейстер өнері - 1
  Несиелер: 3

  Пән хормейстер техникасын меңгеруді, хормен дирижерлеу техникасы әдістерін, хормейстер-дирижер дағдыларын үйретуді қамтиды. Сондай-ақ модульге мектеп-ән репертуарының мысалдарында музыкалық кәсіби құлақты дамытатын және тәрбиелейтін хор сольфеджио кіреді. Пәннің міндеті-ән айту кезінде таза интонацияны дамыту. Хор сольфеджио, мектеп-ән репертуарының мысалдарында музыкалық кәсіби құлақты дамытады және тәрбиелейді. Пәннің міндеті-ән айту кезінде таза интонацияны дамыту

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Музыка мұғалімінің педагогикалық шеберлігі
  Несиелер: 5

  Педагогикалық өнер педагогикалық өнердің түсінігі, мәні және негізгі компоненттері зерттеледі. Музыкалық білім беру мұғалімінің психологиялық-педагогикалық білім, білік және дағдылар кешенін сапалы және "жетік меңгеруі" қарастырылады. Сонымен қатар, педагогикалық өнерді жүзеге асыру кәсіби ынта-жігермен, дамыған педагогикалық ойлау мен түйсікпен, оның жұмысына моральдық-эстетикалық көзқараспен, педагогикалық іс-әрекеттің құндылығына терең сеніммен және ерік-жігермен қамтамасыз етіледі". Педагогикалық міндеттерін сенімді және сапалы орындауды қамтамасыз ететін Музыкалық білім беру мұғалімінің құнды құралдары қалыптасуда.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жиынтық хор 1
  Несиелер: 3

  Мамандықтың құзыреттері мен пәндерінің кешенін қамтиды. Музыка мұғалімінің дирижерлік техникасының негіздері хор дирижерлау саласындағы дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Хор ұжымын басқару дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық өнер
  Несиелер: 5

  Педагогикалық өнер педагогикалық өнердің түсінігі, мәні және негізгі компоненттері зерттеледі. Музыкалық білім беру мұғалімінің психологиялық-педагогикалық білім, білік және дағдылар кешенін сапалы және "жетік меңгеруі" қарастырылады. Сонымен қатар, педагогикалық өнерді жүзеге асыру кәсіби ынта-жігермен, дамыған педагогикалық ойлау мен түйсікпен, оның жұмысына моральдық-эстетикалық көзқараспен, педагогикалық іс-әрекеттің құндылығына терең сеніммен және ерік-жігермен қамтамасыз етіледі". Педагогикалық міндеттерін сенімді және сапалы орындауды қамтамасыз ететін Музыкалық білім беру мұғалімінің құнды құралдары қалыптасуда.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ансамбльде ойынау
  Несиелер: 3

  Ансамбльде ойынау Болашақ педагогикалық және музыкалық ағарту іс-шараларына қажет музыкалық шығармалар ансамблінде (халықтық) ойнау дағдыларын дамыту. Орындаушылықтың маңызды практикалық дағдыларының жиынтығын және орындаушының топта (шағын топтарда) жұмыс істеу қабілетін дамыту: ансамбльде ойнау, парақтағы жазбаларды оқу, транспозицияның қарапайым әдістері. Ансамбль музыкалық пәндер Студенттерді ұжымдық Аспаптық орындау дағдыларына үйрету. Оқу барысында студенттер ансамбльдік орындау дағдыларын, ырғақ сезімін, шығарма формасын, әуен желісін импровизациялау дағдыларын, эмоционалды еркіндікті дамытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Музыканы ойнау
  Несиелер: 3

  Ансамбльде ойынау Болашақ педагогикалық және музыкалық ағарту іс-шараларына қажет музыкалық шығармалар ансамблінде (халықтық) ойнау дағдыларын дамыту. Орындаушылықтың маңызды практикалық дағдыларының жиынтығын және орындаушының топта (шағын топтарда) жұмыс істеу қабілетін дамыту: ансамбльде ойнау, парақтағы жазбаларды оқу, транспозицияның қарапайым әдістері. Ансамбль музыкалық пәндер Студенттерді ұжымдық Аспаптық орындау дағдыларына үйрету. Оқу барысында студенттер ансамбльдік орындау дағдыларын, ырғақ сезімін, шығарма формасын, әуен желісін импровизациялау дағдыларын, эмоционалды еркіндікті дамытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мұғалімнің шешендік өнері/
  Несиелер: 3

  Музыка мұғалімінің шешендік өнері Ол болашақ музыка мұғалімінің шешендік өнерінің теориялық және практикалық негізін, көпшілік алдында сөйлеу және сөйлеу қабілеттерін қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Музыка мұғалімінің педагогикалық әртістігі
  Несиелер: 3

  Музыка пәні мұғалімінің әртістіік шеберлігі. Мұнда музыка пәнінің мұғалімі ретінде әрекет ету, әртістік қызметтің теориялық және практикалық негізін қалыптастыруға, музыка сабағында шығармашылық атмосфераны қалыптастыруға бағытталған. Музыка мұғалімінің шешендігі болашақ музыка мұғалімінің шешендік өнерінің теориялық және практикалық негізін, көпшілік алдында сөйлеу және сөйлеу қабілеттерін қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Музыкалық-педагогикалық зерттеу практикумы
  Несиелер: 5

  Музыкалық-педагогикалық зерттеу практикумы Семинар ғылыми және практикалық жұмысты жазудың әдіснамасын зерттейді, сонымен қатар түлектерге музыка мұғалімінің ұйымдастырушылық және тәжірибелік жұмысында көмектеседі. Осы пәннің көмегімен түлек оқудың теориялық жазылуын үйреніп қана қоймай, оны практикалық нәтижелермен нығайтады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі 1
  Несиелер: 5

  Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі-мамандықтың құзыреттілігі мен пәндер кешенінен тұрады. Музыка мұғалімінің дирижерлік техникасының негіздері хор дирижерлау саласындағы дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Фортепианода ойнау технологиясы музыка сабақтарын өткізу үшін өзекті фортепианолық орындаушылық саласында дағдыларды қалыптастырады. Домбырада ойнау технологиясы халық музыкасын домбырамен орындау саласында дағдыларды қалыптастырады

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Музыка мұғалімінің ұйымдастыру-эксперименталды жұмысы
  Несиелер: 5

  Музыка мұғалімінің ұйымдастырушылық және тәжірибелік жұмысы Курс музыка мұғалімдерін, практикаға бағытталған мамандарды даярлау үшін маңызды.Студенттерді музыка мұғалімінің заманауи ұйымдастырушылық және эксперименттік жұмысының құрылымымен және даму технологиясымен таныстыру. Қазақстандағы музыкалық білім беру жүйесіндегі жалпы білім беретін мектепке музыка мұғалімін кәсіби даярлаудың теориялық негіздерінің құндылығын ашу. Студенттерді жоғары кәсіби білім жүйесіндегі болашақ музыка мұғалімін кәсіби даярлаудың қазіргі жағдайы мен проблемаларымен таныстыру. Орта мектептерде болашақ музыка мұғалімдерін даярлау бойынша тәжіриб����лік жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Хор - 1
  Несиелер: 3

  Мамандықтың құзыреттері мен пәндерінің кешенін қамтиды. Музыка мұғалімінің дирижерлік техникасының негіздері хор дирижерлау саласындағы дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Хор ұжымын басқару дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогтың хормейстер өнері - 2
  Несиелер: 3

  Пән хормейстер техникасын меңгеруді, хормен дирижерлеу техникасы әдістерін, хормейстер-дирижер дағдыларын үйретуді қамтиды. Сондай-ақ модульге мектеп-ән репертуарының мысалдарында музыкалық кәсіби құлақты дамытатын және тәрбиелейтін хор сольфеджио кіреді. Пәннің міндеті-ән айту кезінде таза интонацияны дамыту. Хор сольфеджио, мектеп-ән репертуарының мысалдарында музыкалық кәсіби құлақты дамытады және тәрбиелейді. Пәннің міндеті-ән айту кезінде таза интонацияны дамыту

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жиынтық хор - 2
  Несиелер: 3

  Мамандықтың құзыреттері мен пәндерінің кешенін оқу. Музыка мұғалімінің дирижерлік техникасының негіздері хор дирижерлау саласындағы дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Хор ұжымын басқару дағдыларын қалыптастыру. Жиынтық хормен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Хор - 2
  Несиелер: 3

  Мамандықтың құзыреттері мен пәндерінің кешенін оқу. Музыка мұғалімінің дирижерлік техникасының негіздері хор дирижерлау саласындағы дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Хор ұжымын басқару дағдыларын қалыптастыру. Жиынтық хормен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Музыка мұғалімінің орындаушылық шеберлігі - 2
  Несиелер: 5

  негізгі құралдарды білу мен меңгеруді қамтиды қосымша құралмен жоғары орындаушылық мәдениетті дамыту, негізгі және қосымша құралдар ретінде фортепианолық, домбыра шеберлігі саласында арнайы дағдыларды игеру

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON10

  Тәлімгердің кеңестерін немесе дайын нұсқаулықтарды, нұсқаулықтар мен ұсыныстарды ескере отырып, музыка сабағында жаттығу сабақтарын өткізу қабілеттерін, синтезде дидактикалық білімдерді музыка және өнер саласындағы білімдермен біріктіре отырып қолдана алатындығын дәлелдеу;

 • Код ON11

  Қосымша білім беру жүйесіне студенттерді тарту қабілетін қолдана отырып, музыкалық білім беру саласындағы мүдделі тараптармен (мектептер, шығармашылық бірлестіктер, бірлестіктер және т.б.) бірлесіп музыка сабақтарын дамытуда оқушылардың қызығушылықтарын, қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін ескере отырып, инновациялық идеялар ұсыну

 • Код ON3

  Есту және гармоникалық талдау дағдыларын қолдану - музыкалық материалдарды нота және / немесе құлақ арқылы тану, түсіндіру, өңдеу, түсіну және / немесе жаттау; музыкалық білім беру мақсатында музыкалық тілді, формаларды білуге және олармен байланысты ұғымдарды, шығармашылық қызметтің бір түрі ретінде музыкалық өнердің ерекшелігін, музыкалық шығарманың көркемдігін түсінуге, музыкалық туындыларды мәдени және тарихи контексте, әртүрлі музыкалық құбылыстар мен отандық және дәстүрлі қазақ музыкасының туындыларын талдай білу; мектептер мен колледждерде студенттерді оқыту және дамыту;

 • Код ON7

  Мектеп оқушылары мен жасөспірімдер музыкасының танымдық, тәрбиелік, ағартушылық рөлін жүзеге асыру мақсатында оқушылардың музыкалық қызығушылықтарын, көркем талғамын дамыту қабілетін ашу;

 • Код ON4

  Мектеп оқушыларының музыкалық-көркемдік дамуының ерекшеліктерін, әлемдік музыка білімінің даму тарихы мен қазіргі тенденцияларын және Қазақстан Республикасы мектептеріндегі оқу бағдарламаларының жаңартылған мазмұнын ескере отырып, музыканы оқыту әдістемесін білу және түсіну;

 • Код ON6

  Кәсіби қызметтің тиімділігін арттыру мақсатында компьютерлік бағдарламаларды қолдану; оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде АКТ-ны әлемдік музыкалық өнерді, мәдениетті насихаттау, тарату және насихаттаудың, музыка сабағында аудиториямен қарым-қатынастың әмбебап құралы ретінде дербес қолдануды көрсету;

 • Код ON8

  Музыка туралы білімнің жаңа көздерін іздеуде студенттердің іс-әрекетін өздігінен ұйымдастыра алатындығын дәлелдеу; студенттерді балалар мен жастардың мәдени демалысын ұйымдастыруда бірлескен музыкалық және шығармашылық іс-әрекетке ынталандыру;

 • Код ON9

  Кәсіптік қоғамдастықтардың, жастар бірлестіктерінің, шығармашылық топтардың, концерттік ұйымдардың, білім беру және басқа мекемелердің өкілдерін оқу процесі мен ынтымақтастыққа тарту жоспарын жасау;

 • Код ON1

  ғылыми дүниетанымын қалыптастыру үшін әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласындағы базалық білім; кәсіби және әлеуметтік мәселелерді шешу үшін әртүрлі көздерден алынған ақпаратты қолдана білу, ойлау мәдениетін көрсету; кәсіби қызметті шешу үшін ауызша және жазбаша түрде Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілінде және шет тілінде сөйлесуге дайын екендігін көрсету; музыкалық білім беру саласында өздерінің шығармашылық әлеуетін пайдалану қабілетін, салауатты өмір салтын ұстануға дайындығын көрсету;

 • Код ON5

  Мектеп әнін, фортепиано, домбыра, хор репертуарын білу және түсіну, бірнеше музыкалық аспаптардың (фортепиано, синтезатор, халықтық аспаптар) суреттеу; ұжымдық: вокалды-хор, ансамбль, студенттер мен жастардың хореографиялық қойылымдарын ұйымдастыра және дамыта білу; РО6 жаңа білім беру технологияларын, оның ішінде АКТ-ды, дидактикалық білімді сабақта музыка мен өнер саласындағы біліммен интеграциялау бойынша қолдану;

 • Код ON12

  Зерттеу әдістерін практикада қолданады, эксперимент ұйымдастырады және өткізеді, оның ішінде алынған тәжірибелік мәліметтерді талдайды, дипломдық жобаның міндеттеріне сәйкес алынған мәліметтердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтайды

 • Код ON2

  Жеке тұлғаға әлеуметтік-психологиялық - педагогикалық көзқарастар, оның қалыптасу факторлары туралы ғылыми тұжырымдаманың білімдерін бейнелеу, әлеуметтік және кәсіби мәселелерді шешуде психологиялық, педагогикалық, музыкалық ғылымдардың негізгі принциптері мен әдістерін қолдана білу; музыкалық-педагогикалық процестің ерекшелігін, оның құрылымын, сабақтарды өткізу әдістері мен формаларын, музыкалық оқытушы ретіндегі өзіндік шығармашылық және білім беру педагогикалық іс-әрекетінде психологиялық-педагогикалық дайындықта ЗУН-ды пайдалануға дайындығын;

 • Код ON13

  Өз көзқарасын қорғап, өз бетінше пайдалану қабілетін іске асыру және музыкалық білім беру саласын зерттеу барысында алған білімдерін одан әрі жетілдіру стратегиясын жасауға қатысу

Top