Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03201 Кітапхана ісі в Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты 6B03201 Кітапхана ісі » білім беру бағдарламасы білім алушыларды тәжірибелік қызметке, кітапханалық- ақпараттық ресурстарды қалыптастыру және пайдалану, құжаттық мұраны сақтау, қоғамның ақпараттық мәдениетін қалыптастыру және әлеуметтік-мәдени коммуникацияларды дамыту бойынша кәсіптік даярлауды көздейді. Бағдарламаны жүзеге асыру кітапханалық- ақпараттық қызмет саласында құзыреттіліктерді игеруге аса қажетті жаңа қызмет көрсету түрінің, білім алушылардың білімін, дағдыларын қалыптастыру негізінде ақпараттық- аналитикалық, ұйымдастырушылық- басқарушылық, әдістемелік, ғылыми-зерттеу, жобалық, технологиялық қызмет түрлерін меңгеруге бағытталған.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B043 Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі
 • Тіршілік қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  Авариялардың, төтенше жағдайлардың туындау қаупін азайту негізінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Тіршілік ету ортасының қауіптілігі мен зияндылығын тану, төтенше жағдайлар кезіндегі сауатты іс-әрекеттер. Өмір сүру процесінде адамның денсаулығы мен жұмысқа қабілеттілігін сақтау қауіпсіздігін қамтамасыз ететін әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық, гигиеналық және емдеу-алдын алу шаралары мен құралдары жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі білім арқылы қалыптастыру.Осы пән өз тарапынан студенттерге тиістімәдениет негіздерін меңгеру арқылытеориялық тұрғыда заң ұғымдарына талдау, зерттеу жасауды үйрету, алғанбілімдерін болашақ мамандықтарында тиімді пайдалануға жағдайлар жасау өз септігін тигізеді.Пәннің негізгі міндеттері: сыбайлас жемқорлық саласындағықұқықтық мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Қоршаған орта құрамының өзгеруін, тиісінше озон қабатының бұзылуын, мөлдірліктің өзгеруін, түтіннің пайда болуын, оның күкірт, азот оксидтерімен, қорғасынмен, сынаппен ластануының ұлғаюын зерттейді. канцерогендік заттармен және т. б. Ғылыми-техникалық процесс антропогендік фактордың ОС - ға әсер етуінің ұлғаюына әкеп соқтырады және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануды ерекше өткір талап етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • «Мәнгілік Ел» құндылықтары және рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  «Мәңгілік Ел» пәнінің мазмұны: а) студенттердің ұлттық ерекшелігін, азаматтығы мен патриотизмін қалыптастыру, олардың тарихи және әлеуметтік жадысын дамыту, ұлттық мәдениетке баға беру, б) этникалық стереотиптерді жеңуге және басқа да мәдениет өкілдерімен сындарлы диалогты құруға қабілетті мәдениетаралық коммуникация дағдыларымен интеллектуалды және бәсекеге қабілетті тұлғаны дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шоқантану
  Несиелер: 5

  Нақты тарихи материалдағы Курс Ш. Уәлихановтың өмірі мен қызметі туралы бұрын белгісіз көптеген өмірбаяндық материалдарды ашып қана қоймай, ХІХ ғ. екінші жартысындағы Қазақстан дамуының барлық қарама-қайшы тұстарын толықтыра аша түсе, тарихи үрдісі туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  «Құқық негіздері» пәні қоғамдағы түрлі құбылыстардың аясында заңның және мемлекеттің пайда болуы мен дамуын зерттейді. Тәртіп жұмыс, азаматтық, қылмыстық, отбасылық құқық және т.б. сияқты мемлекеттің құқықтық құбылыстарының, динамикасының, заң мен мемлекеттің даму заңдылықтарын қамтитын түрлері мен формалары туралы идеяларды және құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Толеранттылық негіздері
  Несиелер: 5

  Этносаралық қатынастардың жағымды тәжірибесі, этносаралық және конфессияаралық қатынастарды нығайту және үйлестіру. Қазақстан Республикасының ұлттық саясатының элементтері, олардың бірі - қазақ мәдениетінің мақсатты дамуы, басқа этникалық топтар үшін қолайлы жағдай жасау. Көп ұлтты қоғамда әлеуметтену, толеранттылықты дамыту, этносаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру және тұлғааралық қарым-қатынас..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика негіздері
  Несиелер: 5

  Экономика негіздері пәні қоғамда экономиканың қызмет етуінің іргелі мәселелерін қарастырады және зерттейді, сондай-ақ, қоғамның әлеуметтік- экономикалық даму эволюциясы, жеке ұдайы өндірістің заңдылықтарын, ұлттық экономика деңгейіндегі ұдайы өндірісті, мезоэкономика және әлемдік шаруашылықты қарастырады. Студенттерге экономиканың кез келген саласында талдау әдістерін, тәсілдерін, құралдарын өздігінен қолдану үшін олар пайдалана алатын жаңа экономикалық ойлар қалыптасуына септігін тигізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  «Дінтану діннің пайда болуы, дамуы және жұмыс істеуі, оның әртүрлі құбылыстары, діннің және мәдениеттің басқа салаларының өзара әрекеттестігі мен өзара әрекеттесуін реттейтін заңдарды зерделеуге бағытталған. Ол философиялық ойдың, табиғи және әлеуметтік ғылымдардың тарихымен, қазіргі заманғы ғылыми-техникалық революция жетістіктеріне сүйенеді. Курстың мақсаты дінді әлеуметтік феномен ретінде объективті зерттеуді, оның пайда болуын зерттеуді, тарихи эволюцияны қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақпараттық мәдениет
  Несиелер: 5

  Жеке тұлғаның ақпараттық мәдениетін қалыптасыру мақсатында кітапханалық- библиографиялық сауаттылықты насихаттау, "ақпаратты сауаттылық", "компьютерлік сауаттылық", кітаппен жұмыс істеу, ғаламтормен жұмыс істеу дағдылары туралы түсінік беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гендерлік саясат
  Несиелер: 5

  Курста мемлекеттердің негізгі құжаттарымен және халықаралық актілермен бекітілген ерлер мен әйелдердің тең құқықтары мен тең мүмкіндіктерін қамтамасыз ету және іске асыру мәселелері қарастырылады. Гендерлік саясаттың негізгі бағыттары ерлер мен әйелдердің күш құрылымдарында теңдестірілген қатысуына қол жеткізу, әйелдердің экономикалық тәуелсіздігіне тең мүмкіндіктер беру, бизнесті дамыту және насихаттау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақпаратты аналитикалық-синтетикалық қайта өңдеу
  Несиелер: 5

  Ақпаратты аналитикалық- синтетикалық қайта өңдеуде жалпымәдени және кәсіби құзіреттіліктерді қалыптастыру ,пәнді оқу барысында "ақпараттық анализ", ақпараттық синтез" ұғымдары туралы түсінік, ақпаратты өңдеудің түрлері, библиографиялық жазбаны құрастыру т.б. туралы мағлұмат алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жастар саясаты
  Несиелер: 5

  Курста гуманитарлық, жаратылыстану және әлеуметтік ғылымдардың жастар туралы іргелі білімдерін талдау; қазіргі заманғы қоғамдағы жастардың жағдайы мен оның негізгі мәселелері туралы ғылыми идеяларды қалыптастырады; жастармен жұмыс істеудің жүйелі сипаты туралы түсінік береді; жастарға қатысты гуманистік көзқарастарды және әлеуметтік білім беру үдерісін қалыптастырады; жастарға қатысты мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кітапханалық каталогтар
  Несиелер: 5

  Каталог жүргізу кітапханатанудың басқа да бөлімдерімен тығыз байланысты болғандықтан каталогтау үдерісі негізгі қызмет көрсетуші функция болып есептеледі,кітапханатанудың негізгі бөлігін құрайтын каталогтау үдерісі туралы түсінік беру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экскурсиятану
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты-студенттердің әлемдегі және Қазақстандағы ұйымдастырылған саяхаттардың тарихы мен дамуы бойынша білім жүйесін қалыптастыру, алған білімдерін отандық туризм индустриясы үшін қолдана білу. Пәнді оқытудың міндеттері: - студенттердің отандық және халықаралық туризмді дамыту саласында талдау және үрдістерді дамыту; - студенттерді Қазақстан Республикасында және әлемде ұйымдастырылған саяхаттардың даму тарихымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өзін-өзітану
  Несиелер: 3

  Бүгінгі таңда еліміз жаңа ғасырдың табалдырығын асқақ жетістіктермен аттап, дамыған отыз елдің қатарына қосылуға бет бұрып отырғандықтан еліміздің білім беру жүйесін де бүкіл әлемдік білім талаптарына сәйкес болуы тиіс. Ал бүкіл әлемдік білім кеңістігінде адам мүмкіншілігінің шексіздігін, өзін-өзі дамыту қабілетіне деген сенімі мен еркін бостандығын мойындау, абыройын қорғау және адамның бақытқа жету жолындағы кұқығы мен сұраныстарын қамтамасыз ету негізгі мақсаттардың бірі.Сондықтан біздің білім беру жүйесі тек қана академиялық білім беруге ғана құрылмай, адамдар арасындағы қарым-қатынастың сүйіспеншілікке негізделуі, олардың ар-намысын, абыройын, ұжданын құрметтеу, адамгершілік тұрғыдан қамқорлық жасау, қадірлеуге үйретуге бағытталуы тиіс. Аталған мәселеде «Өзін-өзі тану» пәнінің маңызы зор.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржылық сауаттылық негіздері
  Несиелер: 3

  «Қаржылық сауаттылық негіздері» пәнін оқытудың мақсаты- мемлекеттік білім беру стандартына және жұмыс берушілердің талабына сәйк ескелетін, қаржылық сауаттылық саласында кәсіптік қызметті орындауға жеткілікті деңгейде білімге, іскерлікке ие мамандарды дайындау. Пәнді оқыту міндеттері: Пәннің мақсатына сәйкес, кәсіпті білім алу, жетекшінің тәжірибелік жұмысының дағдысын меңгеру, тәжірибелікжұмыстар, жаттығулар, кейстер, тренингтер, тестердіорындау, лекциялық материалдарды және т.б. оқу арқылы іскер қасиетті және студенттердің шығармашылық белсенділігін дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби орыс тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті шығармашылық ойлауға, көзқарасын кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-жақты ашуға, яғни кәсіби білімін дамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік жұмыс орындаудың дағдысын қалыптастырады, шығармашылық дербестікке қол жеткізед, соларөылы тілдік түініктерді, логиканың барлық түрлерін (талдау, жинақтау, салыстыру, тұжырымдама жасау) жетілдіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық хат
  Несиелер: 3

  «Академиялық жазылым» пәнінде академиялық жазылым туралы ұғым, академиялық сауаттылық, академиялық дағды, академиялық жазылымның деңгейлері, академиялық жазылым стилі, құрылымы мен композициясы, академиялық эссе жазу технологиясы, аннотация, рецензия, ғылыми баяндама, ғылыми мақала, ғылыми жоба, ғылыми жұмыс, автореферат, диссертация талаптары және академиялық ақпараттық ресурс қолданысы туралы білім беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби шет тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби шетел тілі» бағдарламасы бойынша табысты жұмыс істеудің қажетті және жеткілікті шарты - жалпы тілдік дайындық, сонымен қатар қазақ / орыс тілдерінде арнайы пәндер бойынша базалық біліммен игеруі.Бағдарламаның мазмұны кәсіптік саладағы студенттердің коммуникативтік қажеттіліктері мен анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кітапханатану
  Несиелер: 6

  Кітапханатанудың қалыптасу кезеңдерін, концепцияларын, құрылымын,отандық кітапхатанудың теориялық негіздерін,кітапханалық іс-әрекетінің заңдылықтарын,кітапханатанудың негізгі міндеттерін және даму бағыттарын, отандық кітапханатанудың және шетелдік кітапхана ісі теориясы негізінің қазіргі жағдайын және даму бағыттары туралы түсінік беру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ тілі
  Несиелер: 3

  Студенттерге іскери және кәсіби қарым-қатынас түрлері, ғылыми стильдің жанрлық ерекшеліктері, кәсіби қарым-қатынастың білік пен дағдыларын игертеді, жалпы гуманитарлық және жалпы кәсіби танымын кеңейтеді. Пәнді игеру барысында кәсіби сөздердің мағыналық, құрылымдық ерекшеліктерін, кәсіби салалық терминдердің семантикасы мен жасалу ерекшеліктерін, кәсіби саладағы сөйлеу тілі мен ғылыми стильдің ерекшеліктерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнес негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пән бизнестің, кәсіпкерліктің және коммерцияның жалпы түсінігін қарастырады. Курста келесідей сұрақтар қарастырылады: бизнесті жүргізу мәдениеті, тәуекелдер, бәсекелестік, персоналды басқару және еңбек қатынастары, еңбекті ұйымдастыру, нормалау және еңбекақы төлеу мәселелері. Курстың негізгі сипаттамасы – өз бизнесін құру, қаржылық тұрақтылық, жауапкершілік және қызметті тоқтату, бизнесті дамытуды мемлекеттік реттеу және мемлекеттік қолдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Компьютерлік дизайн
  Несиелер: 3

  Қарапайым примитивтерді құру, еркін қисықтардыредакциялау, объектілердің контурларын орнату, объектілердің түсін басқару, әртүрлі мәтіндік нысандармен жұмыс жасау, объектілерге әртүрлі әсерлерді қолдану. Векторлық графика жүйесінде схемалық сызбаларды құру. Оқу үрдісінде иллюстрациялық диаграммаларды және кескіндерді дайындау үшін компьютерлік графикалық жүйелердіпайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Робототехника негіздері
  Несиелер: 3

  Робототехника қолданбалы ғылым ретінде. Робототехникалық конструктордың электронды және құрылымдық компоненттері. Конструктор Lego негізіндегі робот модельдері. Робототехникалық конструкторлардың бағдарламалық жасақтамасы. Lego Mindstorms графикалық бағдарламалау ортасы. Қозғалыстарды бағдарламалау. Датчиктерді бағдарламалау. Сенсорлық жүйелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кітапхана ісінің тарихы
  Несиелер: 6

  Ежелгі цивилизация мемлекеттерінде кітапханалардың пайда болуы, құлиеленушілік қоғамдағы кітапханалардың жойылу себептері, буржуазды революциялардың кітапхана ісіндегі ілгерілеуге ықпалы, Ресейдегі және Қазақстандағы кітапхана ісінің дамуы туралы мәлімдеу кітапханаларға деген түрлі көзқарастарды саралай отырып, олардың дамуы мен пайда болуын қарастыру, кітапханалардың қоғамдағы саяси және мәдени өмірінде атқаратын рөлі туралы түсінік беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Библиографиятану
  Несиелер: 6

  Кітапханада библиографиялық іс-әрекетін ұйымдастыру және технологиясы,кітапхананың анықтамалы-библиографиялық аппараттың (АБА) ұйымдастыру принциптеріне,құжаттарды библиографиялаудың жалпы әдістемесін,кітапханалардың ұсыныстық-библиографиялық іс-әрекетінің қазіргі қалпы,Библиографиялық жұмысты жоспарлау, оны есепке алу және есеп беру, оның даму жолын болжамдау туралы түсінік беру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ кітабының тарихы
  Несиелер: 6

  19-20 ғ.ғ. қазақ баспа кітабының пайда болуы және дамуы, 1930-1940 ж.ж. кітапбаспа ісінің қалыптасуы, Қазақстанда 1960-1980 жылдары кітапбаспа ісінің ілгерілеуі, 90 жылдардағы отандық кітаптардың жағдайы, тәуелсіз мемлекеттер ынтамақтастығындағы кітап баспа ісі, кітапбаспасы ісі мен қазақ баспа кітабының пайда болуы және дамуы, қазақ кітабының тарихи алғышарттары туралы түсінік беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бұлтты технологиялар
  Несиелер: 5

  Бұлтты технологияларға кіріспе. Бұлтты архитектураға шолу. Бұлттық сервистердің желілік үлгілері. Бұлтты архитектураларды бағдарламалаудың ерекшеліктері мен негізгі аспектілері. Amazon EC2 платформасына шолу. Google Apps платформасына шолу. Windows Azure платформасына шолу. Нақты платформаның негізгі компоненттері. Әзірлеу ортасы. Әзірлеушілер үшін құралдар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құжаттың және кітаптың жалпы теориясы
  Несиелер: 6

  Кітаптану туралы теориялық түсінік беру, кітап және кітап ісі олардың түрлері, құжаттардың жіктелу принциптері туралы студенттерге мағлұмат беру. кітапханашылар мен библиографтарды даярлау барысында арнайы пәндердің негізгі циклы болып табылатын жалпы құжаттанудың теориялық негіздерінің сұрақтарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кітапханалар мен ақпарат қызметтерінің құжаттық ресурстар
  Несиелер: 6

  Құжатты ресурстарды түсінудің теориялық тәсілдерін зерттеу; -қазіргі жағдайда құжатты ресурстарды толықтырудың ерекшеліктерін зерттеу; -құжатты ресурстарды толықтырудың технологиялық процестері туралы түсінік беру, құжатты ресурстарды басқарудың мәнін ашу,автоматтандыру жағдайында құжаттарды есепке алу және өңдеу мүмкіншіліктерімен және болашағымен таныстыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кітаптану
  Несиелер: 5

  Кітаптанудың пайда болу заңдылықтары мен дамуын, кітап пен кітап баспа ісінің болмысын дәлелдеу және мазмұндау. Ежелгі дәуірден бастап 20 ғасырдың соңына дейін кітап тарихының даму кезеңдері, кітап тарихын зерттеудің әдістері туралы, кітап тарихының деректануы мен тарихнамасы туралы түсінік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сандық бейнелерді өңдеу
  Несиелер: 5

  Ақпаратты аналитикалық- синтетикалық қайта өңдеуде жалпымәдени және кәсіби құзіреттіліктерді қалыптастыру ,пәнді оқу барысында "ақпараттық анализ", ақпараттық синтез" ұғымдары туралы түсінік, ақпаратты өңдеудің түрлері, библиографиялық жазбаны құрастыру т.б. туралы мағлұмат алады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Балалар әдебиетінің библиографиясы
  Несиелер: 5

  Балалар және балалар оқуының жетекшілеріне арналған библиографияның пайда болуы және дамуы, балалрға арналған библиографиялық көрсеткіштердің қазіргі жағдайыжіне перспективалары, отандық балаларға арналған библиографиялық құралдар, баллар оқуының жетекшілеріне арналған ақпараттық-библиографиялық ресурстар жүйесін құру туралы пән, балалар және мектеп кітапханашыларын кәсіби қарым-қатынасын библиографиялық тереңдете оқыту мәселелерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құжаттарды аналитикалық-синтетикалық өңдеу
  Несиелер: 6

  Ақпаратты аналитикалық- синтетикалық қайта өңдеуде жалпымәдени және кәсіби құзіреттіліктерді қалыптастыру ,пәнді оқу барысында "ақпараттық анализ", ақпараттық синтез" ұғымдары туралы түсінік, ақпаратты өңдеудің түрлері, библиографиялық жазбаны құрастыру т.б. туралы мағлұмат алады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік - гуманитарлық профильдегі библиография
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік-гуманитарлық профильдегі библиографияның салалық ерекшелігі, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар облысындагы библиографиялық қызметті ұйымдастыру, әлеуметтік ғылымдардың құжаттық толықмәтіндік және фактографиялық қорлары туралы түсінік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кітапхананың инновациялық- әдістемелік жұмысы
  Несиелер: 5

  мақсаты мен мазмұнын анықтау және жүзеге асыру, кітапхана саласындағы инновациялық үдерісті сипаттау және саралау туралы мағлұмат, кітапхананың инновациялық қызметінің ерекшелігін анықтау , кітапхана ісі саласында инновациялық үдерісті басқару туралы түсінік беру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кітапханалық - ақпараттық қызметтің менеджменті
  Несиелер: 6

  Кітапханалық-ақпараттық қызметін басқару функцияларын зерделеу; -кітапханалық-ақпараттық . қызметте заманауи менеджменттің мүмкіндіктерімен және келешегімен танысу,маркетингтік және инновациялық қызметтерді ұйымдастыру және тиімді қызмет етуі туралы түсінік беру,кітапхана жұмысының әдістемелік сүйемелдену ерекшеліктерін зерделеу,кітапхана ұжымын басқарудың әлеуметтік-психологиялық аспектілері туралы түсінік беру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кітапханалық қызмет көрсету
  Несиелер: 6

  Кітапханалық қызмет корсетудің теориялық және практикалық негіздері, пайдаланушының кітапханалық егемендігі, кітапхана және оның әлеуметтік функциялары, гуманистік мәнін;кітапхананың ұйымдық мәдениетін калыптастыру әдістері, идеялық даму теориясы; кәсіби этика, ақылы және тегін кітапхана қызметтері; халықтың құқықтық мәдениетін қалыптастыру,кітапханалық қызмет көрсетудегі тәсілдері мен әдістерін кітапханалық және ақпараттық- әдістемелік жұмысында қолдана білу туралы түсінік беру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектеп және балалар кітапханаларының қолданушыларына қызмет көрсету
  Несиелер: 5

  Балалар және мектеп кітапханаларының оқырмандарына сапалы, жас ерекшеліктеріне қарай, заман талабына сай кітапханалық-библиографиялық қызмет көрсетудің маңызы мен мәні,кітапхана оқырмандары болып саналатын балаларға ақпаратты дұрыс қабылдауды қалыптастыру, балалардың ақпараттықмәдениетін, кітапханалық-ақпараттық кеңістіктің жайлылығы, білім берудегі кітапхананың белсенділігі туралы мағлұмат беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік видеомонтаж және анимация
  Несиелер: 5

  Сандық бейнемен жұмыс істеу негіздері. Компьютерлік өңдеу: техникалық құралдар жиынтығы. Бейнені редакциялау бағдарламалары (Adobe Premiere Pro немесе FinalCut Pro). Сызықты редакциялау. Сызықты емес редакциялау. Бейне эффектілері. Анимация. Тақырыптар. Арнайы әсерлер Дыбысты монтаждау. Тақырыптар мен диск мәзірлері. Дайын мультимедиалық файлдарды экспорттау. Сандық форматтар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тақырыптық портфолио құруының әдістемесі
  Несиелер: 5

  Технологиялық портфолио білім беру теориясы мен практикасы. Материалдық құрылымды дамыту портфолио және іс-шараларды жоспарлау. Портфолио құрылымындағы құзыреттілік, критерийлерді бағалау, жобалық әдіс, тақырыптық зерттеу әдісі, Smart мақсаттарды қою, бейне құру және редакциялау, тест тапсырмаларын жасау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кітапханалық өлкетану
  Несиелер: 5

  Кітапханалық өлкетанудың басты мәселелеріне тоқталу,өлкетану библиографиясының негізгі түсініктемесінің, мазмұнының тақырыбын ашып, кітапханаларда өлкетану жұмысын жалғастыру,мәліметтер қорын және өлке жайында электронды ресурстар құрастыруды үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан библиографиясы
  Несиелер: 6

  Қазақстан библиографиясының қалыптасуы мен тарихи дамуы туралы жүйелі мәліметтер және қазіргі даму тенденциялары Қазақстан библиографиясының тарихи, әдістемелік және ұйымдастырушылық аспектілерімен таныстыру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық қызмет көрсету
  Несиелер: 6

  Заманауи ақпараттық қызмет пен өнімдерді қарастыру, әдебиет көрсеткіштерін, дайджестер, досьелер жасау әдістемесін, мәліметтер базасын құрастыру, патенттік жәнемаркетинггтік зерттеулерді ақпараттық сүйемелдеу,студенттердің кәсіби ақпараттық қажеттіліктерін қалыптастыру және ғылым мен өндірісті ақпаратпен қамтамасыз ету жүйесі және оқырмандарға қызмет көрсетуді дамыту туралы түсінік беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кітапхананың библиографиялық қызметі
  Несиелер: 6

  Кітапханада библиографиялық жұмысты ұйымдастыру бойынша жалпы мәселелерін қарастыру, кітапхананың анықтамалы-библиографиялық аппараттың (АБА) ұйымдастыру принциптеріне түсінік беру, құжаттарды библиографиялаудың жалпы әдістемесін сипаттау, библиографиялық қызмет корсету бойынша міндеттері және мазмұны түралы баяндау, библиографиялық білім беру формалары мен әдістерімен таныстыру, библиографиялық іс-әрекетін басқару принциптерін және әдістерінашу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Отандық әдебиеттің теориясы мен тарихы
  Несиелер: 5

  Отандық әдеби шығармаларды ғылыми талдай білу;классикалық әдебиет мәтіндерін талдап, идеялық мазмұнын анықтап ауызекі өнердің -классикалық және заманауи әдебиеттердің мазмұнын анализдей білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өлкетану библиографиясы
  Несиелер: 5

  Қазақстан республикасының библиографиялық жүйесіндегі өлкетану библиографиясының орны, мәселелері, негізгі ұғымдары, ерекшеліктері туралы түсінік беру, өлкетану библиографиясын ұйымдастыру әдістері, тарихы туралы жүйелі мәлімет, өлкетану библиографиясының заңдылықтары мен дамуы, өлкетану әдебиетін библиографиялау дағдыларын меңгеру туралы пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кітапханалық желілер мен жүйелер
  Несиелер: 5

  Ақпараттық ұйымдар мен әмбебап, арнайы кітапханалардың кәсіби мамандарын даярлауды қамтамасыз ету.Кітапханатану мен библиографиятанудың құрылымдары, кітапханалардың типтері мен отандық кітапханалық желілер мен жүйелердің құрылымдық бөлімшелері туралы пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық кітапханалық қызметті стандарттау
  Несиелер: 5

  Кітапхана ісіндегі стандарттар жүйесінің нормативті құжаттар тізімін меңгеру, стандарттаудың негізгі заңдылықтарын үйрену,кітапханалық- ақпараттық қызмет саласындағы заманауи стандарттар жүйесінің сұрақтарын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автоматтандырылған кітапханалық- ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Автоматтандырылған-кітапханалық ақпараттық жүйелерді ұйымдастыру, қолданылу әдістері, басқа арнайы пәндермен байланысы, кітапханалық- библиографиялық қызметтегі маңыздылығы туралы түсінік беру.кітапханадағы автоматтандыру – заманауи заман талабы болғандықтан компьютерлік технологиялар арқылы оқырманға қызмет көрсету, библиографиялық ізденіс,электронды каталогты ұйымдастыру сияқты негізгі үдерістерді жүзеге асыру туралы пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кітапханалық қарым-қатынас
  Несиелер: 5

  Кітапханашы мен оқырманның, кітапханашы мен кітапханашының арасындағы психологиялық қатынас, кітапханашы мен оқырман этикалары, жан-жақты дайын мамандарды даярлау барысында кітапханалық қарым-қатынас негізін қалыптастырушы оқырман мен кітапханашының арасындағы қарым-қатынастың дамуы туралы түсінік беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кітапхана жарнамасы
  Несиелер: 5

  Кітапханалық жарнаманың қоғамдағы маңызы және заманауи кітапхана ісіндегі, әлеуметтік-экономикалық және ақпараттық - технологиялық жағдайдағы рөлі, заманауи кітапханалық-ақпараттық мекемелердегі жарнама қызметінің принциптері мен технологиясын айқындайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлемдік библиография
  Несиелер: 5

  Әлемдік библиографияның қазіргі мәселелері, әлемнің барлық аймақтарындағы ұлттық библиографияның даму ерекшеліктері мен тенденцияларын, әлемдік библиографиялық ресурстарды пайдалана білу, библиографиялық ақпараттың әмбебап дереккөздерін дұрыс қолдану туралы пән.әлемдік, халықаралық, әмбебап, ұлттық библиография туралы түсінік беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық ресурстар және қажеттіліктер
  Несиелер: 5

  "Ақпарат тұтынушы" , " ақпараттық қажеттілік", "ақпараттық қызығушылық" ұғымдарына түсінік беру, ақпараттық қажеттіліктердің әлеуметтік-экономикалық тамырының пайда болуы және дамуыоқырмандардың түрлі категорияларының ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру және зерттеу, қалыптастырудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кітапханалық маркетинг
  Несиелер: 5

  Маркетинг теориясының жалпы түсінігі, кітапханалық-ақпараттық өнімнің маркетингінің мәні, кітапхана саласындағы маркетингтің түрлері, маркетингтік жоспарлаудың негізгі ұғымдары мен ерекшеліктері.кітапханалық маркетинг ерекшеліктері мен кітапханалық- ақпараттық қызметтің нарығы туралы зерттеулер жүргізу туралы түсінік беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Адамзаттың экологиялық және гуманитарлық мәселелерін білу,қоғамдағы экономикалық және саяси жағдайды сараптай білу

 • Код ON2

  Қазіргі заманғы ақпараттық ағындарға баға беру және навигация және кәсіби қызмет саласындағы жаһандық қоғамдағы қарқынды өзгеретін құбылыстар мен процестерге бейімделе білу

 • Код ON3

  Қоғамның жалпы мәдени, білім беру және кәсіптік қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған ақпараттық ресурстардың түрлерін жасау және білу

 • Код ON4

  Кітапханалық және ақпараттық қызметті зерделеуде эмпирикалық ақпаратты жинау және өңдеудің ғылыми әдістерін білу

 • Код ON5

  Пәндік салаларды ақпараттық модельдеу және диагностикалаудың салалық және әмбебап құралдарын меңгеру

 • Код ON6

  Жаһандық және жергілікті компьютерлік желілерде ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын игеру; кітапхана сайттарын құруды, электрондық кітапханалардың ақпараттық ресурстарын қалыптастыруды және пайдалануды меңгеру

 • Код ON7

  Ақпараттық және құжаттық ресурстарды, ақпаратты іздеу жүйелерін және деректер қорын қалыптастыруды, өңдеуді, жіктеуді меңгеру, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ете білу

 • Код ON8

  Мемлекеттік (қазақ) және орыс тілдерінде ауызша және жазбаша сөйлеуді қисынды, логикалық және нақты түрде жасауды меңгеру; әлемнің ең ірі кітапханаларының мәліметтер базасында ақпарат іздеу мәселелерін шешу кезінде шет тілінде кәсіби лексиканы пайдалану мүмкіндігіне ие болу

Top