Меню

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы 6B06101 Информатика в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

Білім беру бағдарламасының мақсаты
Микропроцессорлық жүйелер мен микроконтроллерлерді бағдарламалау және жобалау саласында, деректерді интеллектуалды талдау және машиналық оқыту саласында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды әзірлеу және енгізу, корпоративтік ақпараттық жүйелерді құру және жетілдіру бойынша жоғары кәсіби мамандарды даярлау.
Академиялық дәреже
Бакалавриат
Оқыту тілі
Русский, Қазақша
ЖОО атауы
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті
Оқу мерзімі
4 года
Кредиттер көлемі
240
ҰБТ-дағы пәндер
Математика және Физика
Білім беру саласы
6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Дайындық бағыты
6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Білім беру бағдарламаларының тобы
B057 Ақпараттық технологиялар
 • Алгоритмдер және деректер құрылымы
  Несиелер: 3

  Пән аясында студенттер алгоритмдік әдістерді, құрылым ерекшеліктерін, алгоритмдерді ұйымдастыру және тәжірибелік жүзеге асыру тәсілдерін, жаңа технологияларды дамытудың негіздері мен перспективаларын оқып үйренеді, қазіргі қойылған міндеттерді шешу үшін оңтайлы алгоритмдерді әзірлейді және оларды жоғары деңгейдегі бағдарламалау тілдерінде жүзеге асырудың негізгі әдістерін біледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Операциялық жүйелер
  Несиелер: 5

  Пән процестер мен ағындарды жоспарлау мен синхрондаудың базалық алгоритмдерін жүзеге асыруға, көп ағынды қосымшаларды әзірлеуге, нақты операциялық жүйеде жұмыс істеу ерекшеліктерін ескеруге, операциялық жүйелердің аспаптық құралдарын қолдануға, операциялық жүйелерді орнату, жадыны басқару, дискілік жоспарлау, есептік жазбаларды басқару, пайдаланушының жұмыс ортасының параметрлерін баптау дағдыларына үйретеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бағдарламау тілдері және технологиялары
  Несиелер: 4

  Пән программалау құралдарын жобалаудың және пайдаланудың практикалық дағдыларына, алгоритмдерді жүзеге асыру дағдыларына және программалау тілдеріндегі деректер құрылымдарына үйретеді, қазіргі заманғы программалық құралдарда программалау дағдысын қалыптастырады, КС-грамматиканы эквивалентті грамматикаға түрлендіре білуді, L тілін танитын ДМП-aвтоматты құру қабілетін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттік және шет тілдерін кәсіби қызметте, ғылыми және практикалық жұмыста, мемлекеттік және шет тілдеріндегі әріптестерімен іскерлік қарым-қатынаста қолдану дағдыларын, мемлекеттік және шет тілдері құралдарымен шешуге қабілетті маманның коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік желілер
  Несиелер: 5

  Пән жоғары деңгейлі бағдарламалау тілінде желілік алгоритмдерді жүзеге асыруға, оларды компьютерлік желілерге қосуға, желілік қолданбалы бағдарламалармен жұмыс істеуге, интернеттен ақпарат іздеуді жүзеге асыруға, тез табу, талдау және ғылыми-техникалық, жаратылыстану-ғылыми және жалпы ғылыми ақпаратты, оны проблемалы-есеп формаларына алып, ғылыми есепті шешудегі қолданбалы аспектіні көруге, ғылыми есептің нәтижесін сауатты ұсыну және интерпретациялауға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Адамның компьютермен өзара байланысы
  Несиелер: 5

  Пән адам-компьютерлік өзара әрекеттесуді жобалаудың негізгі принциптері мен парадигмаларын сипаттау, пайдаланушы интерфейстерін жобалаудың әр түрлі тәсілдерін сипаттау, пайдаланушы интерфейстерін, жаңа интерфейстерді және өзара әрекеттестіктің әдістерін құру, сипаттамалы және болжамды модельдерді дамыту дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Пән аясында студенттер мемлекет және құқықтың негізгі ұғымдары мен категорияларын, құқықтық қатынастарды және Қазақстан Республикасы құқығының түрлі салаларының негіздерін зерделейді. Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру бойынша білім жүйесін және осы негізде құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән экологияны қорғау туралы ойды және табиғи экожүйелер мен техносфералардың қызмет етуінде қауіпті және төтенше жағдайлардың алдын алу қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математикалық талдау
  Несиелер: 5

  Пән алған білімдерін мамандыққа сәйкес пайдалануды кәсіби функцияны орындау кезінде туындайтын міндеттерді шешу үшін қажетті деңгейде тану әдістерін қамтамасыз етеді. Математикалық талдаумен, математика ішінде және одан тыс – қосымшаларда, проблемалық және қолданбалы есептерді шешуде жасалатын конструкциялардың интерпретациясын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көшбасшылық негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді зерделеу кезінде студенттер кәсіпорын, аймақ және ел деңгейінде әсер ету әдістерін, стильдерін, көшбасшылық қасиеттерін қолдану жолымен адамдардың мінез-құлығын және өзара әрекеттесуін тиімді басқару методологиясы мен практикасын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ тілінде іс құжатын жүргізу
  Несиелер: 3

  Пән студенттерде нормативтік құқықтық актілердің ережелерін ескере отырып, құжаттарды дұрыс ресімдеудің практикалық дағдыларын қалыптастырады. Құжаттардың түрлері, олардың деректемелері оқытылады. Студенттер іскерлік қағаздарды құрастыру үшін қажетті терминологиялық және синтаксистік минимумды меңгереді. Іс жүргізуді дамыту тарихы мен іскерлік қарым-қатынас мәдениеті, іс жүргізудің теориялық және практикалық аспектілері туралы ақпарат беріледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық ойлау түрін, бәсекелестік ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік қызметін ұйымдастырудың теориялық және практиикалық дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік кешендер, жүйелер және желілер
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кезінде студенттер компьютерлік және телекоммуникациялық аппаратуралар: көппроцессорлық және мультикомпьютерлік жүйелер, дербес және өнеркәсіптік компьютерлер, принтерлер, сканерлер, мультимедиа, маршрутизаторлар; жергілікті, корпоративтік және жаһандық желілер және олардың бағдарламалық қамтамасыз етілуі, компьютерлік желілерді ұйымдастыру және қолдау дағдыларын алады, операциялық жүйелерді құру бойынша білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электр тізбектерінің теориясы
  Несиелер: 5

  Пән электр тізбектері теориясының негізгі ережелерін, қалыптасқан және өтпелі үрдістердегі электр тізбектерін талдаудың негізгі әдістерін, теориялық әдістер арқылы және өлшеу құралдарының көмегімен электр тізбектерімен практикалық жұмыс істеуді үйретеді, цифрлық жүйелер мен электрбайланыс желілерінің әлеуетті қол жетерлік тиімділігін бағалау қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 5

  Пән шет тілін кәсіби қызметте, ғылыми және практикалық жұмыста, шет тіліндегі әріптестермен іскерлік қарым-қатынаста пайдалану дағдыларын, шет тілі құралдарымен шешуге қабілетті маманның коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Радиотехникалық тізбектер мен сигналдар
  Несиелер: 5

  Пән сәулелік радиоарналардың көбейткіштерінің математикалық модельдерін оқытады және осының негізінде сәулелік радиоарналардың көбейткіш параметрлерін статистикалық бағалауды жүргізу, негізгі сызықты емес радиотехникалық түрлендірулерді зерттеу әдістерін қолдану, детерминирленген және кездейсоқ сигналдарды талдаудың математикалық әдістерін қолдану және оларды радиотехникалық тізбектерде түрлендіру, радиоөлшегіш аппаратурамен эксперименттік жұмыс істеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дискреттік математика және математикалық логика
  Несиелер: 5

  Теориялық-жиын теңдіктерін дәлелдеу үшін операциялардың қасиеттерін қолдануға; бейнелеу түрлерін анықтауға және бейнелеу композициясын табуға; комбинаториканың негізгі ұғымдарын меңгеруге ықпал етеді. Есептерді шешу кезінде осы ұғымдарды қолдана білуді дамытады; алгоритмдердің дұрыстығын негіздеу және олардың күрделілігін бағалау; алгоритмдерді қолдану және сөздерге Тьюринг машиналарын қолдану кезінде практикалық дағдыларды дамытады; қазіргі дискретті математиканың әдістері мен бағдарламалауд��ғы оның қосымшалары туралы түсініктерді қалыптастыраады; алгоритмдердің дұрыстығын негіздеу және олардың күрделілігін бағалау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Есептеуіш жүйелердің архитектурасы
  Несиелер: 5

  Пән есептеу жүйелерін ұйымдастыру негіздерін, жеке құрылғыларды құру принциптерін және ақпаратты енгізу, өңдеу және шығару процесінде олардың өзара әрекеттесуін үйретеді, әртүрлі шешімдер үшін компьютер конфигурациясын таңдау, есептеу жүйелерін жобалау, жүйенің негізгі функционалдық мүмкіндіктерін анықтау, қолдану аясы, жұмыс режимі дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Схемотехника негіздері
  Несиелер: 5

  Пән схемотехникалық жобалауда жүйелі тәсілдемені қолдануға, құрылымдық, функциялық және принциптік схемаларды, олардың параметрлерін есептеуді жүргізуге, микроэлектронды құрылғылардың математикалық модельдерін әзірлеуге, құрылғыларды іске асыру үшін перспективалық элементтік базаны пайдалануға үйретеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Микроэлектроника
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді әртүрлі электронды құрылғылардың схемаларымен жұмыс істеуге және оларға талдау жасауға, микропроцессор мен басқа құрылғылардың схемотехникасын білуге, түрлі схемалардың жанасуын, ақаулардың алдын алуға және электрондық схемалардың тестілеуін жүзеге асыруға, отандық микросхемалардың, микропроцессорлардың типтерін және олардың қолданылу саласын анықтауға және талдауға, биполярлы МДП-транзисторларда орындалған микросхемаларға салыстырмалы талдау жасауға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Микропроцессорлық жүйелерді жобалау
  Несиелер: 5

  Пән микроконтроллерлердің берілген типіндегі аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді дербес жобалауды, микроконтроллерлердің нақты типтері үшін резиденттік бағдарламалық қамтамасыз етудің фрагменттерін дербес жобалауды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпарат жіберу теориясы
  Несиелер: 5

  Пән ақпаратты өңдеу және беру әдістерін қолдану, процестер мен ағындарды жоспарлау және синхрондаудың базалық алгоритмдерін жүзеге асыру, ақпараттық процестердің сандық сипаттамаларын есептеу, ақпаратты кодтау және дискретті ұсыну нәтижелерін қорыту, ақпаратты өңдеу нәтижелерін болжау қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Matlab - қолданылуымен нейрондық желілер
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кезінде студенттер нейрондық желілердің көмегімен шешу үшін есептерді қою принциптерін, Matlab қолдану арқылы нейрондық желілерді оқыту және қолдану үшін мәліметтерді ұсыну әдістерін, нейрондық желілерді оқыту әдістерін және Matlab қолдану арқылы нейрондық желіні оқыту сапасын бағалау әдістерін, деректерді визуализациялау үшін Matlab құралдарын қолдана отырып математикалық есептерді шеше білуді меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорының IT-инфрақұрылымы
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпорынның ұйымдастыру-басқару және ақпараттық жүйелерін жобалау, кәсіпорынның дамуының қазіргі тенденцияларын, кәсіпорынның АТ-инфрақұрылымының компоненттері мен негізгі үрдістерін, кәсіпорынның АТ-инфрақұрылымын құру және басқару әдіснамасын пайдалану, ат шығындарын анықтау және азайту қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Цифрлық тасқынның өңдеу технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән цифрлық сүзгілеудің негізгі әдістері мен техникалық тәсілдеріне, қазіргі ақпараттық жүйедегі ақпараттық деректерді өңдеу мен түрлендіруге, жинақтауға, өңдеуге және деректерді ұсынуға үйретеді, студенттерде сандық элементтерді жобалауда алғашқы, аралық және қорытынды формадағы электрондық ақпаратпен жұмыс істеу дағдысын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Matlab ортада модельдеу
  Несиелер: 5

  Пән жоғары деңгейлі графиканы өңдеу бойынша математикалық есептерді шешу үшін Matlab матрицалық жүйесінің негіздеріне үйретеді, Matlab құралдарын әзірлеудің басқа ортасына біріктіру қабілетін қалыптастырады, Matlab ортасында бағдарламалау дағдыларын, мәліметтерді визуализациялау үшін Matlab құралдарын қолдануды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Деректер қорының теориясы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде деректер қорын сипаттау, манипуляциялау, сұраныстарды жасау, деректер қорын құру және жобалау қабілеттері, архитектурасы, жобалаудың негізгі тәсілдері және деректер жүйесін қолдану салалары, деректер қорының перспективалы модельдері туралы түсінікке ие.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 1С:Кәсіпорында клиент-серверлік технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән деректерді шифрлеу әдістерінің негізінде кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздігінің бағдарламалық кешендерін әзірлеуге, терминалдық жүйелерде деректерді қорғау үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуге, пайдаланушылардың есептік жазбаларымен жұмыс істеуге, пайдаланушылардың құқықтарын реттеуге және жүйелік оқиғалар мен пайдаланушылардың іс-әрекеттерін бақылауды орындауға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • 1С:Кәсіпорында конфигурлеу және администрирлеу
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кезінде студенттер бизнес-процестерді жобалау механизмдерін пайдалана отырып, 1С:Кәсіпорын ортасында қосымшаларды әзірлеу, бағдарламада қажетті сапа деңгейімен жұмыс істеуге және пайдаланушыларға жүйемен қарастырылған функцияларды орындауға мүмкіндік беретін іс-шаралар кешенін орындау дағдыларын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Деректер қоймасы
  Несиелер: 5

  Пән Oracle ортасында реляциялық деректер базасын құру, PL/SQL процедуралық блокты-құрылымдалған тілде бағдарламалау, Oracle деректер қорының қорғанысы мен қауіпсіздігін басқару, Ақпараттық жүйелер мен ақпараттық-коммуникативтік технологиялар нарығын зерттеу және талдау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Телекоммуникациялық жүйелер
  Несиелер: 5

  Берілген пәнді оқу кезінде студенттер телекоммуникациялық жүйелер мен құрастыру, тарату, қабылдау және өңдеу және сигналдарды құру құрылғыларын құру әдістері мен негіздерін, ақпаратты тарату, қабылдау және өңдеу, радиотехникалық құрылғылар мен телекоммуникациялық жүйелерде қолданылатын техникалық шешімдерді талдау және синтездеу әдістерін қолдану дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Суреттерді өңдеу және тану әдістері
  Несиелер: 5

  Берілген пәнді оқу кезінде студенттер бейнелерді компьютерлік өңдеу әдістерімен және құралдарымен танысады,бейнелерді өңдеу алгоритмдерін құру принциптерін, бейнелерді өңдеудің математикалық аппаратын және цифрлық өңдеу алгоритмдерін, қалпына келтіру, талдау, жіктеу және бейнелерді тануды меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Параллельді сынақтеулер архитектурасы
  Несиелер: 5

  Пән мәліметтерді шифрлеу әдістерінің негізінде кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздігінің бағдарламалық кешендерін әзірлеуге, терминалдық жүйелерде деректерді қорғау үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуге, параллельді бағдарламалардың тиімділігін бағалауға, параллель алгоритмдерді талдауға, есептеуіш тар орындарды анықтауға және Код өнімділігін оңтайландыруға үйретеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сенсорлық микропроцессорлық басқару жүйелерін жобалау
  Несиелер: 5

  Пән микропроцессорлық жүйелер мен микроконтроллерлер үшін қолданбалы бағдарламаларды жазу және баптау технологиясын қолдану, микропроцессорлық жүйелер мен микроконтроллерлер үшін қолданбалы бағдарламаларды жазу және баптау технологиясын қолдану қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сандық байланыс технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән ақпаратты аналогтық және цифрлық өңдеу жүйелері мен құрылғыларының құрылымы мен сипаттамаларын (көрсеткіштерін) талдау, сандық модуляцияның спектралды-тиімді әдістерін тиімді қолдану, сандық жүйелер мен электрбайланыс желілерінің әлеуетті қол жетімді тиімділігін бағалау қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бейнелердің цифрлық өңделуі
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде дискретті екі өлшемді сигнал ретінде бейнелерді цифрлық өңдеудің теориялық базасын қалыптастырады, бейнелерді компьютерлік өңдеу әдістері мен құралдарымен таныстырады, бейнелерді өңдеу алгоритмдерін құру принциптерін, бейнелерді синтездеу, қалпына келтіру, талдау, жіктеу және танудың стандартты әдістерін үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мобильдік технологиялар
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кезінде студенттер мобильді құрылғыларға арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, Мобильді қосымшаларды бағдарламалаудың негізгі тәсілдері мен әдістері саласындағы бағдарламалық инженерияның практикалық дағдыларын алу және негіздерін меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бұлтты сервистер
  Несиелер: 5

  Пән бұлтты есептеулердің инфрақұрылымымен таныстырады, қауіпсіздік, масштабтау, өрістету, бұлтты инфрақұрылым контекстінде резервтік көшіру мәселелерін зерттеу, бұлтты бағдарламалау тәсілдерін оқып үйрену, алыстағы серверлерде деректерді сақтау үшін бұлтты сервистерді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жобаларды әзірлеу және сүйемелдеу негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пәнді оқу кезінде студенттер ғылыми жобаларды әзірлеудің әдістемелік негіздерін, бейінді ғылыми жобаларды енгізудің және тиімді басқарудың негізгі кезеңдерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • IT сервистері мен контенттерін басқару
  Несиелер: 5

  Пән кәсіпорындар мен Интернет-ресурстардың контенті мен IT - сервистерін әзірлеуге, кәсіпорын контентін басқару жүйелерін және кәсіпорын контентін басқару жүйелерін құру саласындағы техникалық шешімді жобалау, әзірлеу және іске асыру дағдыларына үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогика және психология
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі білім талаптарына сәйкес мектепте, колледжде оқу үдерісін ұйымдастыру қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Информатиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән компьютерлік цикл пәндерін оқыту әдістемесіне, информатиканы оқытудың құрылымы мен әдістемелік жүйесін дербес әзірлеуге, сабақ және тақырыптық жоспарлауға, сабақ конспектілеріне, озық педагогикалық іс-әрекеттің жалпыланған тәжірибесі негізінде әдістемелік шығармашылыққа үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Информатика есептерін шешудің практикумы
  Несиелер: 5

  Пән білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес пән бойынша оқу үдерісін ұйымдастыруға, информатикадан тапсырмаларды шешуге қабілетті болашақ педагогтың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновациялық жобалау
  Несиелер: 3

  Бұл пәнді оқу кезінде студенттер инновациялық жобаны әзірлеудің жалпы принциптері мен кезеңдері туралы түсініктерді меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 5

  Пән білім алушының дамуына жағдай жасауға бағытталған білім беру үдерісін тиімді ұйымдастыру механизмдері, кәсіби қызметте жеке және кәсіби өзін-өзі жүзеге асыру; білім беру процесінің, кәсіби педагогикалық қызметтің тиімділігін талдау және болжау дағдысы туралы білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электронды бизнес
  Несиелер: 5

  Пән интернетте бизнес-сайттың жылжуын ұйымдастыру қабілетін, электрондық ақша мен электрондық төлем жүйелерін пайдалана білу, әлеуметтік желілерде электрондық бизнес компанияларының өкілдігі мен қызметін ұйымдастыру; электрондық бизнес компанияларының өнімдері мен қызметтерін "қорғау бейіндерін" құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық оқыту жүйелер
  Несиелер: 5

  Пән оқытудағы заманауи инновациялық технологияларды қолдану қабілетін қалыптастырады, қолданбалы есептерді шешуге қолдану ақпаратты өңдеудің базалық алгоритмдері, алгоритмдердің күрделілігін бағалауды орындау, бағдарламаларды бағдарламалау және тестілеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Деректерді зияткерлік талдауға кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән классификация, кластерлеу, болжау және скоринг есептерін шешу үшін деректерді қазіргі заманғы талдаудың негізгі әдістерін қолдану қабілетін қалыптастырады, R есептеуіштің бағдарламалық ортасынан Rattle пакетін қолдана отырып нақты әлеуметтік деректерді талдау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жобалау
  Несиелер: 3

  Пән ғылыми инновациялық жобаларды әзірлеу және сүйемелдеу, жаңа білім алуға бағытталған жұмыстардың жиынтығын орындау және ақпараттық технологияларды құру кезінде практикалық қолдану, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізу қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Машиналық оқыту
  Несиелер: 5

  Пән классификаторлардың негізгі түрлерін, сызықты және сызықты емес классификаторларды құру принциптерін, шешілетін есептерге байланысты классификатордың қолайлы түрін таңдау қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • E-Learning оқыту технологиясы
  Несиелер: 5

  Берілген пәнді оқу кезінде студенттер оқытудың ақпараттық технологияларын әртүрлі сабақ түрлерінде қолдану формаларын, жобалаудың негізгі кезеңдерін және электронды оқу курстарын құруды, оқытудың ақпараттық технологияларының аспаптық бағдарламалық құралдарымен жұмыс істеу дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сараптамалық жүйелер
  Несиелер: 3

  Пән сарапшы білімін сараптау жүйесінің қабықшасына қажетті түрге түрлендіруді орындайтын, білім базасын құрастыруды, шығару машинасын және пайдаланушы интерфейсін құрастыруды жүзеге асыратын сараптамалық жүйелерді қалыптастыру қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Кәсіби міндеттерді шешу кезінде әлеуметтік ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін білімді көрсету

 • Код ON2

  Ақпараттық технологиялардың математикалық негіздерін құру және пайдалану

 • Код ON3

  Негізгі алгоритмдерді, деректер құрылымын білу және жоғары деңгейдегі тілде алгоритм жазуды жүргізу

 • Код ON4

  Бағдарламалаудың құралдары мен ортасын, бағдарламалаудың қазіргі заманғы технологияларын, соның ішінде есептеу жүйелерін параллель бағдарламалау технологияларын игеру

 • Код ON5

  Байланыс жүйесін ұйымдастыру және конфигурациялау, компьютерлік желілердің моделін құру және талдау

 • Код ON6

  Ақпараттық жүйелер мен деректер қорының әр түрлі компоненттерін жобалау және әзірлеу

 • Код ON7

  Кәсіпорынның ұйымдық-басқару және ақпараттық жүйелерін жобалау және талдау

 • Код ON8

  Микропроцессорлық және зияткерлік басқару жүйелерін жобалаудың заманауи аспаптық құралдарын қолдану

 • Код ON9

  learning, мультимедиялық, қашықтықтан және басқа да компьютерлік технологияларды кеңінен қолдана отырып, педагогикалық қызметті ұйымдастыру

 • Код ON10

  Ғылыми-зерттеу жұмыстарын, зертханаларда практикалық жұмыстарды жүргізу және жобалық топтар шеңберінде жұмыс істеу

6B06101 Информатика
Бакалавриат

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті (АЭжБУ)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика және ақпараттық қауіпсіздік жүйесі
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B06101 Дизайндағы қолданбалы информатика
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Информатика
Бакалавриат

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

"Алматы777" Университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Атырау инженерлік-гуманитарлық институты

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Информатика және Web-дизайн
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша