Қолданыстағы білім беру бағдарламасы 6B03103 Психология в Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы

 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 4

  Мамандыққа кіріспе - бұл «Психология» мамандығы бойынша студенттерді даярлаудағы негізгі пәндердің бірі, себебі ол адамның ішкі әлемінің үйлесімділігіне бағытталған мамандықтың ерекшелігімен таныстырады, оның өзін-өзі жүзеге асыруын қамтамасыз етеді. Пәннің мақсаты: студенттердің адам психикасының табиғаты туралы, оның әртүрлі формасында көрінетін - психикалық процестер, күйлер мен қасиеттер туралы білімін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы психология бойынша практикум
  Несиелер: 3

  «Жалпы психология бойынша практикум» пәні студенттерді психологтың кәсіби қызметінде қолданатын сапалық және сандық зерттеу әдістерімен таныстырады, олардың практикалық қолдану дағдыларын қалыптастырады. Курс диагностикалық, ғылыми және клиникалық зерттеулерде сапалық және сандық әдістерді қолданудың ерекшелігін талдайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Танымдық процестер психологиясы бойынша практикум
  Несиелер: 3

  «Танымдық процестер психологиясы практикумы» курсы әртүрлі әдістерді қолдана отырып алынған нәтижелерді, сондай-ақ оларды статистикалық өңдеуді, практикалық талдау және салыстыруды қамтамасыз етеді. Бұл курс өзіңіздің психикалық ерекшеліктеріңізді зерттеуге көмектеседі, сондай-ақ есте сақтау, зейін, ойлау және т.б. сияқты психикалық құбылыстарды дамытуға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жалпы психология
  Несиелер: 4

  Жалпы психология - психология ғылымының іргелі салаларының бірі, өз пәні мен зерттеу әдісі, дамуының тарихы бар. «Жалпы психология» пәні студенттердің психологиялық біліміне негіз болады, жалпы психологиялық шынайылықтың пайда болуы, көрінісі мен қызметі, ең маңызды теориялық ұсыныстар мен қағидалар, заманауи психологияның негізгі ғылыми тұжырымдамалары, психикалық құбылыстардың ерекшеліктері туралы түсінік береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Конфликтология негіздері
  Несиелер: 5

  «Конфликтология негіздері» курсы студенттерге жанжал секілді әмбебап процесс туралы жаңа білімдерді алуға, сондай-ақ басқа да курстардың, бұрын алынған білімдерін жанжал теориясының тұрғысынан түсіну және оны шешу мен алдын алу, практикада пайдалана алу мүмкіндігін береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономика теориясының негіздері (мемлекеттік тілде)
  Несиелер: 5

  Экономикалық теорияның объектісі болып тұтас жүйе ретіндегі экономика табылады. Яғни экономика адамдарды олардың өміріне қажетті заттармен қамтамасыз ететін қоғамдық өмір саласы. Экономикалық теорияның пәні ұзақ мерзімді тарихи дамудың нәтижесі болып табылады. Әлеуметтік-экономикалық пәндер жүйесінде экономикалық теория ерекше орын алады. Адамның өмірі экономикамен тығыз байланыстылығымен шартталған және әрқайсымыздан экономикалық мәдениетке ие болуымызды талап етеді. Экономика заңдары мен принциптерін білу адамдарға сенімділік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  «Құқық негіздері» курсы мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы алғашқы идеяларды қалыптастыруға үлес қосатын негізгі құқықтық пән болып табылады. Бұл пәнді оқытудың тақырыптарына: мемлекеттің және заңның пайда болуы, дамуы мен жұмыс істеуі, негізгі құқықтық түсініктердің анықтамасы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының конституциялық, азаматтық, қылмыстық және әкімшілік заңы сияқты салаларының негізгі ережелері кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тұлғааралық қарым-қатынас психологиясы
  Несиелер: 5

  «Тұлғааралық қарым-қатынас психологиясы» оқу пәні бойынша әлеуметтік құбылыстарды және әлеуметтік әсер етудің үлгілерін неғұрлым терең және түсінікті етіп игеру қарастырылған. Адамдар арасындағы қарым-қатынастың психологиялық мәні туралы басты идеяларды қалыптастыру негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби қазақ тілі» - коммуникативтік-дискурстық аспектіде қазақ тілі мазмұнын, кәсіп пен мамандықтың негізін, іскерлік қарым-қатынас мәдениетін, зияткерлік, әлеуметтік және кәсіптік қасиеттерін қамтитын пәнаралық білім саласы болып табылады. Дисциплина «Профессиональный русский язык» как наука изучает лексику, грамматические структуры, основные виды коммуникативной деятельности на русском языке с учетом специфики профессиональной деятельности.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жарнама психологиясы
  Несиелер: 5

  «Жарнама психологиясы» пәнінің бағдарламасы тұтынушылардың жарнамасының әлеуметтік-психологиялық әсер ету жүйесін және осындай әсердің психологиялық механизмдерін көрсетеді. Бұдан басқа, жарнаманың әсері мен өнімнің (қызметтің) жарнамалық имиджін қалыптастырудың психотехнологиясы тұтынушыларды қабылдау үрдісі. Жарнама психологияcы - бұл тұтынушының сұранысы немесе күтетін нәтижесін бағалаумен айналысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру
  Несиелер: 5

  «Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру» курсы студенттерде, бірінші кезекте қоғамдық және жеке құқықтық сауаттылықты және заңды мәдениетті арттыру, сондай-ақ, анти-әлеуметтік құбылыс ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру үшін білім мен азаматтық жүйені қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Пән бизнес дамытатын заңдар мен принциптерді; ол жерде тұрған проблемалар иесінің, басқарушының немесе кәсіпорынның қызметкерінің тұрғысынан; студенттерге бизнесті ұйымдастыру проблемасына қазіргі заманғы көзқарастарды түсінуге мүмкіндік береді; нарықтық қатынастар жағдайында бизнесті ұйымдастыру негіздерінің теориялық білімін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қоғаммен байланыс психологиясы
  Несиелер: 5

  Қоғаммен байланыс психологиясы -жарнамалық және PR-дың (қоғамдық қатынастар) психологиялық аспектілерін зерттейтін пән. «Қоғаммен байланыс психологиясы» курсы, әртүрлі психологиялық мектептер мен бағыттар бойынша теорияны, әдістемені және тәжірибені кешенді зерттеуді біріктіріп, меңгерілген материалды бағыттауды мақстақа алады. Студенттер арасында «PR психологиясына» жеке бағытталған, жалпыланған теориялық көзқарасты қалыптастыруды көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жас ерекшелік психологиясы
  Несиелер: 5

  Жас ерекшелік психологиясы- адам дамуының фактілері мен заңдылықтарын және оның психикасының жас ерекшелік динамикасын зерттейтін психология ғылымының саласы. «Жас ерекшелік психологиясы» курсының мазмұны мен құрылымы Отандық және шетелдік теорияларды, жас ерекшелік психологиясы аймағындағы ғылым мен тәжірибеде шешілетін әртүрлі эмпирикалық материалдар мен мәселелерді қамтиды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік психология
  Несиелер: 5

  «Әлеуметтік психология» пәні психологиялық ғылымның университеттік құрамдас бөлігі болып табылады. Әлеуметтік психология – психологиялық құбылыстар және адам мінез-құлқы мен іс-әрекетінің әлеуметтік топтарға енуінің шарттарының заңдылықтарын, сонымен қатар осы топтардың психологиялық сипаттамаларын зерттейтін психологияның саласы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тұлға психологиясы
  Несиелер: 5

  «Тұлға психологиясы» пәні - психологиялық ғылымның университеттік құрамдас бөлігі болып табылады. Тұлға психологиясы - психология курсының негізгі пәндерінің қатарына жатады. Курс аймағында «тұлға» мәселесі феноменология және әдіснама аспектісінде толықтай қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік негіздері (мемлекеттік тілде)
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынды ұйымдастыру және басқару негіздері. Басқаруды ұйымдастыру формалары. Кәсіпкерліктің сыртқы ортасы. Шағын бизнес және оның іскерлік жүйедегі орны. Кәсіпкерлік және мемлекет. Кәсіпорынның баға саясаты. Кәсіпорынның пайдасы мен кәсіпорынның қаржылық жағдайы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Эмоциялық және стресстік тәуелділіктердің психологиясы
  Несиелер: 5

  «Эмоциялық және стресстік тәуелділіктердің психологиясы» курсын оқып жүргенде студенттер стресс туралы ғылымға негізделетін негізгі түсініктерді үйренеді, стресстің әр түрлі нысандарын зерттейді, стресс деңгейлерін бағалаудың заманауи әдістерімен танысады және стрестің ауырлығын бағалауға мүмкіндік алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбек құқығы (мемлекеттік тілде)
  Несиелер: 5

  «Еңбек құқығы» пәні ең көп таралған білімнің, еңбек және байланысты қатынастарды құқықтық реттеу туралы теориялар мен идеялар жинағы.Мақсаты: еңбек заңнамасының базалық құқықтық институттарын, еңбек туралы заңның іргелі қағидаларын, Қазақстан Республикасының заңнамасы жүйесіндегі еңбек құқығының орнын толығымен білу, оқу процесінде студенттерде кешенді білімін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағдарланған шет тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби бағдарланған шет тілі студенттерді даярлау бағытын ескере отырып ,тіл үйретудің заманауи ағымдағы үрдістері мен талаптарын қарастырады.Ол жерде оқытудың мақсаты мен міндеттері, академиялық және кәсіби қарым-қатынаста шет тілдерін сөйлеу қызметін жүзеге асыру дағдылары, осы дағдыларды жүзеге асыру жағдайларын сипаттау, академиялық және кәсіби сөйлеуге тән негізгі тілдік материалдар ескерілген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жеке тұлғаны зерттеудің жобалық әдістері
  Несиелер: 3

  «Тұлғаны зерттеудегі проективті әдістер» оқу курсы студенттерді балалармен жұмыс істеуде қолданылатын проективті әдістердің негізгі түрлерін, олардың құрылымы мен мазмұнын және оларды психологтың ғылыми-тәжірибелік жұмысында қолдану мүмкіндігінің ерекшеліктерімен таныстырады. Пәннің мақсаты: психологтың ғылыми-практикалық жұмысында қолданылатын негізгі проективтік әдістер туралы білімді алу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жеке тұлғаның психологиясы бойынша практикум
  Несиелер: 3

  «Тұлға психологиясы бойынша практикум» курсы студенттерді тұлғаны психологиялық зерттеулерде қолданылатын әдістемелер мен әдістер, эмпирикалық деректер арқылы ақпарат алу тәсілдерімен таныстырады. Міндеттері: жеке тұлғаны, топты, қарым-қатынас психологиясы саласындағы білім алудың пәндерін меңгеру; кәсіби бағдарланған қарым-қатынас дағдылары мен дағдыларын игеру (іскерлік әңгімелесуді дұрыс қалыптастыру, әңгімелесушіні тыңдау және түсіну, онымен байланыс орнату.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Медициналық психология
  Несиелер: 5

  Медициналық психология - бұл адамның ауруындағы психологиялық және әлеуметтік факторлардың рөлінің жүйелі ғылыми білімі бар оқу пәні; этиологиясы, патогенезі, нақты профилактикасы, адамның психологиялық қорғаныс механизмнің бұзылуын, терапия және патологиялық жағдайларды түзету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  «Менеджмент» пәнінің мазмұны ресурстар жетіспеушілігі тұрғысынан ұйымды ұтымды басқаруды қамтамасыз етуді, ең төменгі шығындармен жоғары нәтижеге жету қажеттілігін және ұйымның нарықтық жағдайларға оңтайлы бейімделуін сипаттайды. Мақсаты - ұйымдарды басқарудағы теория мен практика саласындағы студенттердің іргелі білімдерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психологиялық кеңес беру негіздері
  Несиелер: 5

  «Психологиялық кеңес беру негіздері» курсы студенттермен консультациялық әңгімелесуді ұйымдастыруға және жүргізуге, психологиялық көмек процесіне байланысты құбылыстар мен мәселелердің мәнін талдауға, қазіргі заманғы тәжірибелік психологияның ұғымдары мен әдістерін қолдануға қатысты негізгі принциптерді меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жеке ерекшеліктер психологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курс жеке айырмашылықтарды және оларды диагностикалаудың әртүрлі әдістерін жүйелейді, сондай-ақ осы айырмашылықтарды адам қызметінің әртүрлі салаларында сандық бағалайды.Бұл курстың мақсаты - студенттерге шынайы ғылыми деректерге негізделген адам психикасы мен мінез-құлқындағы жеке айырмашылықтардың айқын көрінісін қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәмелетке толмаған құқық туралы заң
  Несиелер: 5

  « Кәмелетке толмағандар құқығы» - бұл арнайы оқу пәні. Бұл пәннің негізгі мазмұны - қазіргі халықаралық және отандық заңнаманы және кәмелетке толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету саласында қолдану тәжірибесін зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік қарым-қатынас
  Несиелер: 5

  «Іскерлік қарым-қатынас» пәні коммуникацияның табиғатын және конструктивті қарым-қатынас заңдарын зерделеуге арналған лекциялар, практикалық сабақтар курсын қамтиды.Оқу пәнінің мақсаты: студенттерді іскерлік қарым-қатынастың қазіргі заманғы технологияларымен таныстыру, жүйелі ойлауды дамыту; байланыс әрекеттері арқылы жүзеге асырылатын нарықтық артықшылықтарды тиімді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психологиядағы математикалық әдістер
  Несиелер: 5

  «Психологиядағы математикалық әдістер» оқу курсы студенттердің психологиялық заңдарды ғылыми зерттеудің, тәжірибелік жұмыстарға дайындықтың, эмпирикалық материалдарды жинау және тексеру үшін психологиялық зерттеулер әдістерін дербес пайдаланудың білімін және негізгі дағдыларын меңгеруін болжайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психодиагностика негіздері
  Несиелер: 5

  «Психодиагностика негіздері» курсы психологтың кәсіби іс-әрекетінің негізгі түрі – психодиагностикалық қызметтің теориялық және практикалық дайындығына бағытталған. Курсты меңгеру психодиагностиканың ерекшеліктерін практикалық және ғылыми пән ретінде түсінуге, психодиагностикалық әдістерді дамыту принциптеріне, психологиялық диагностика тұжырымдамасының негізгі ұғымдарына, практикалық емтихан бағдарламаларында қолданылатын ең танымал психодиагностикалық әдістермен танысуға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Корпоративтік құқық
  Несиелер: 5

  «Корпоративтік құқық» - корпорацияларды (заңды тұлғалардың корпоративтік нысандарын) қалыптастыру және олардың қызметіне қатысты қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеудің басқару әдістеріне негізделген қоғамдық қатынастарды реттейтін ережелер жиынтығы. «Корпоративтік құқық» пәнін оқытудың мақсаты - студенттердің заманауи іскерлік құқық туралы іргелі білімдерін дамыту, жалпы даму үрдісін сипаттайтын негізгі бағыттарды қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ұйымдағы қызметкерді диагностикалау мен бағалау
  Несиелер: 3

  «Ұйымдағы қызметкерлерді диагностикалау және бағалау» курсы мотивация психологиясы, қызметкерлерді басқару, басқару психологиясы және т.б. саласындағы теориялық және қолданбалы тәсілдерге негізделген. Пән кәсіби элективті циклге жатады және студенттерде ұйымдағы психолог қызметінің жүйесі туралы түсініктің қалыптасуына бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби іс-әрекеттегі мінез-құлықты реттеудің әлеуметтік-психологиялық механизмі
  Несиелер: 4

  «Кәсіптік қызметте мінез-құлықты реттеудің әлеуметтік-психологиялық механизмдері» курсы студенттердің кәсіптік қарым-қатынасын, кәсіптік қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру, жұмыс тобында жұмыс істеу, өздерінің психологиялық жағдайларын қадағалау, кәсіби психологияның заманауи іс-шараларын жүзеге асыруды үйретуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ұйымдастыру психологиясы
  Несиелер: 4

  «Ұйымдастыру психологиясы» курсы ұйымдастырушылық психология саласындағы мамандануды бастайды және ұйымдық диагностика мен кеңес беру мәселелерін, ұйымдастырушылық өзгерістер мен жобаларды басқару, кадрларды басқару, топтық құрылыс технологияларын зерттеудің теориялық негізі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  «Басқару психологиясы» курсы ұйымда адам мінез-құлқының психологиялық ерекшеліктері, басқару жүйелерінің жұмыс істеу үлгісі туралы бұрын алынған психологиялық білім мен идеяларды тереңдету мен кеңейтуге бағытталған. Оның негізгі мақсаты әлеуметтік психология саласы ретінде басқару психологиясының негізгі әдістемелік және теориялық аспектілері туралы білім жүйесін қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Психодиагностикалық практикум
  Несиелер: 4

  «Психодиагностикалық практикум» курсы студенттерді психодиагностика саласындағы практикалық білімдерді меңгеруге, сонымен қатар психологиялық диагностиканың негізгі әдістерін және продедураларын тиімді қолдану, деректерді талдау және түсіндіру, психологиялық қорытынды және ұсыныс жазу дағдыларын дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел психологиясындағы тұлға теориялары
  Несиелер: 5

  «Шетелдік психологиядағы тұлға теориялары» пәні студенттердің жеке тұлғаны түсінуге және шетелдік психолог мамандардың теорияларымен ғылыми тұрғыдан танысуына негізделген. Дәрістік курстың аясында философиялық антропология, тұлғаның жалпы психологиялық теориясы, даму психологиясы және шығармашылық психологиясы туралы адамның білімі ескеріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эксперименталды психология және психодиагностика бойынша практикум
  Несиелер: 4

  «Эксперименталды және психодиагностика бойынша практикум» курсы бакалавр дәрежесінде мамандандырылған психологиялық білім берудің элективті пәндерінің құрылымында маңызды компонент болып табылады,ол болашақ мамандығына қарамастан бакалаврларды кәсіптік даярлауға негіз болады. Теориялық курстың бөлігі ретінде, студент кейінірек әртүрлі әдістердің стандарттарын қанағаттандыру ретінде орындалған немесе жоспарланған зерттеулерді кәсіби түрде бағалауға мүмкіндік беретін білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заманауи тұлға теориялары
  Несиелер: 5

  « Қазіргі заман тұлға теориялары » пәні «Психология» мамандығы бойынша бакалаврларды дайындауға бағытталған. Ол инновацияның дәстүрлерінің бірлігіне ерекше назар аудара отырып, жеке психология саласындағы студенттердің білімін тереңдетеді және оны дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнес психологиясы (мем. тілде)
  Несиелер: 5

  «Бизнес психологиясы» пәні психологияның қолданбалы саласы болып табылады. Алайда, қазіргі таңда студент нарықтың психологиясы мен кәсіпкерлік қызметтің сипаттамалары туралы білуі керек. Ұсынылып отырған курс бизнестегі табысқа қол жеткізуге көмектесетін, кәсіпорынның даму кезеңдерін және даму жолдарын түсінуге, кәсіпкерлік саласында адамдармен қарым-қатынас жасауды үйренуге бағытталған психологиялық қасиеттерді бағалауға көмектеседі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қарым-қатынас психологиясы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 4

  «Қарым-қатынас психологиясы» курсы психологтың кәсіби қарым-қатынасы, қарым-қатынас психологиясының негізгі түсініктерімен, теорияларымен, қарым-қатынас психологиясының мәселелерімен таныстырады. Психологтың диагностикалық және кеңес беру жұмысында педагогтің тәжірибесінде өндірістік қарым-қатынастарды ұйымдастыру және жүргізу, конфликттік жағдайлардағы мінез-құлық, мінез-құлықтың құрылымы мен даму механизмдерін игеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әскери психологиясы
  Несиелер: 3

  «Әскери психология» курсы сарбаздарды даярлау сапасын арттыру, әскери кадрларды дайындау мен жауынгерлік қызметтің жағдайына оқытуды неғұрлым жақындату үшін әскери психологияның негіздерін тәрбие жұмысының ажырамас бөлігі ретінде қарастырады.Мақсаты: практик-психологтың біліктілігінің негізін құрайтын білім, дағды, қабілеттер мен құзыреттілік жүйесін студенттерде қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инженерлік психология
  Несиелер: 3

  «Инженерлік психология» пәні бойынша оқу процесі адамның психологиялық сипаттамаларын өндірістік процесте және басқарудағы техникалық құралдармен, сондай-ақ адамның психологиялық қасиеттерін ескере отырып, машиналар мен құрылғылардың жобалау талаптарына сәйкестігін зерттейді.Мақсаты: Инженерлік психологияның принциптерін, тәсілдерін және теориялық тұжырымдарымен қоса, білім жүйесін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Билік психологиясы
  Несиелер: 5

  «Билік психологиясы» оқу пәнінің теориялық бағыты қоғамдық жүйенің тарихи, экономикалық, әлеуметтік, мәдени аспектілерімен тығыз етене байланыста қарастырылатын нақты әлеуметтік-психологиялық, саяси, күнделікті қарым-қатынас талдауымен үйлеседі. «Билік психологиясы» пәнін оқып-үйренудің мақсаты - студенттер арасында басқарудың психологиялық негіздерінің тұтас көзқарасын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жанжалдарды талдау және болжау
  Несиелер: 3

  «Жанжалдарды талдау және болжау» - бұл курс студенттердің психология туралы білімдерін тереңдетеді және кеңейтеді, оларға жанжалды жағдайларды талдау және оларды шешудің қарапайым дағдыларын игеруге мүмкіндік береді. Курстың негізгі мақсаты студенттерде қазіргі заманғы конфликттерді зерттеу теориясы мен практикасы туралы тұтас түсінік қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми-психологиялық зерттеуді ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  «Ғылыми-психологиялық зерттеулерді ұйымдастыру» курсы -заманауи психологиядағы жаратылыстанудың ғылыми әдістерін енгізуді анықтайтын әдістемелік пән. Бұл пәнді оқып-үйрену белгілі бір зерттеу мәселелерін шешуде студенттің көзқарасын кеңейтеді, сондай-ақ психология саласында эксперименталды зерттеулерді білікті сараптау үшін, тәуелсіз зерттеу жүргізу үшін қажетті білім береді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Арт-терапия негіздері
  Несиелер: 5

  «Арт-терапия негіздері» пәні студенттерді классикалық және заманауи арт-техника әдістерімен таныстырады, ол әдістер психологтың психиатриялық және психотерапевтік қызметі бағыттарында қолданылады. «Арт-терапия негіздері» пәнінің мақсаты: арт-терапияның негізгі формалары мен бағыттары туралы біртұтас түсінік қалыптастыру және психологтың қызметіндегі арт-терапиялық жұмыс спецификасын көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Технологиялық әлеуметтік-психологиялық тренинг
  Несиелер: 5

  «Әлеуметтік-психологиялық тренинг технологиялары» оқу пәні студент-психологтардың кәсіби даярлығын қамтамасыз ететеін пәндердің жүйесіне кіреді. Курсты оқып-үйрену барысында студенттер алдымен психологиялық тренинг теориясымен танысады және тренерлік жұмыс дағдыларын меңгереді. Аталмыш пән аясында теориялық дайындық студенттерге кез келген практик психолог мәселесі бойынша маңызды кәсіби ұстанымды қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қауіпсіздік психологиясы
  Несиелер: 5

  «Қауіпсіздік психологиясы» курсын оқыту барысында студенттер денсаулықтың психологиялық факторларымен, білім берудегі психологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету механизмдерін психологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдісі ретінде оқытумен танысады. Міндеттері: студенттерді психологиялық қауіпсіздік негіздерімен, психологиялық қауіптердің қайнар көздері туралы түсініктермен, психологиялық әсерге қарсы тұру тәсілдерімен және әр түрлі қиын жағдайларда психологиялық тұрақтылықты дамытумен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психотерапия негіздері
  Несиелер: 5

  «Психотерапия негіздері» курсы психолог пен психотерапевтің кәсіби қызметінің формасы ретінде психотерапияның негізін зерттеуге бағытталған, психотерапияның принциптері мен заңдылықтары, оның өзара қарым-қатынасы мен өзара байланысы, оқыту, білім алу, кеңес беру, басқа мамандықтарға көмек көрсетудегі айырмашылықтарымен зерттеуге бағытталған, жеке тұлғаның өсуі, дамуы, түзетуі және тұлғаның өзгеруі мен адамның өмірлік жағдайларына негізделген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тренинг психологиясы
  Несиелер: 5

  «Тренинг психологиясы» курсы студенттердің жалпы психологиялық тренингтерді ұйымдастырудың негізгі қағидалары мен теориялық ұстанымдарын, сондай-ақ олардың бағытына қарай оқу топтарының жұмыс ерекшеліктерін түсінуді дамытуға бағытталған.Пәнді меңгерудің мақсаты - студенттерге психологтың практикалық жұмысының әдісі ретінде әлеуметтік-психологиялық оқытудың негіздерін үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Медиация негіздері
  Несиелер: 3

  «Медиация негіздері» оқу пәні жанжалдағы медиацияның өзара әрекеттесуінің қазіргі заманғы мәселелерін: адам қызметінің түрлі салаларында медиацияның мәні, мазмұны мен динамикасы, сондай-ақ жанжалдарды талдау, шешу және алдын алудың психологиялық аспектілерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экстремизм және террор психологиясы
  Несиелер: 5

  «Экстремизм және террор психологиясы» курсы заманауи қазақстандық қоғамның тұрақтылығын және тиімді дамуын қамтамасыз ету үшін қажетті ұлттық қауіпсіздік стратегиясын жүзеге асыру үшін студенттердің құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. Курстың мақсаты: әдіснамалық (экстремизмнің алдын алудың негізгі жолдары,Қазақстанда терроризмге қарсы күрес); ақпараттық (терроризмге қарсы күрес туралы алынған ақпаратты өңдеу, түсіндіру, жүйелеу мүмкіндігі).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Төтенше жағдайлар психологиясы
  Несиелер: 5

  «Төтенше жағдайлар психологиясы» курсы қазіргі таңда қолданбалы психологияның маңызды бөлімдерінің бірі болып табылады. «Төтенше жағдайлар психологиясы» дағдарыс жағдайында психикалық қызметтің сипаттамаларын зерттеу, төтенше жағдайларды бастан кешіп жатқан адамның психикалық жай-күйін диагностикалау және практикалық қолдану туралы теориялық мәліметтерді қамтиды, ол психологиялық бағыттарды, әдістерді анықтайды,яғни,психологиялық түзету, кеңес беру және психотерапия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Корпоративтік этика (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 4

  Курстың негізгі идеясы - тұлғаны қарым-қатынас және бірлескен қызмет тұрғысынан қалыптасуы мен оның дамуын көрсету. Пәннің мақсаты: студенттердің болашақ кәсіптік қызметіне қажетті дүниетанымдық жоспардың корпоративтік этикалық принциптері мен құндылықтарына деген көзқарастарын игеру. Курс болашақ студент- психологтардың кәсіби көзқарасының этикалық негіздерін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ТЖ-ғы психологиялық қызмет
  Несиелер: 4

  «Төтенше жағдайлардағы психологиялық қызмет» пәнін оқу - студенттерде төтенше жағдайлардың адамның психофизиологиялық жағдайына, құрбандардың жүріс-тұрысы мен денсаулығына әсері туралы ғылыми идеяларды дамытуды қамтиды; шұғыл психологиялық көмек көрсету дағдыларын қалыптастыру және дамытуды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Еңбек психологиясы
  Несиелер: 5

  «Еңбек психологиясы»- психологиялық ғылым салаларының бірі. Еңбек психологиясы жұмыстың психикалық ерекшеліктерін зерттейді: әртүрлі еңбек түрлеріндегі адам психикасын дамыту, психикаға ұзақ мерзімді еңбек әсерінің ерекшелігі, еңбек процесін ұйымдастырудың адамның психикалық-психофизиологиялық ерекшеліктері мен қабілеттеріне сәйкестігін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кәсіби іріктеу психологиясы
  Несиелер: 5

  «Кәсіби іріктеу психологиясы» курсы болашақ бакалаврлар арасында кәсіби тұлғаны дамытуға негізделген психологиялық құбылыстарды, кәсіби өзін-өзі ақпараттандыруды, өзін-өзі анықтауды және өзін-өзі жетілдіруді, сондай-ақ кәсіптік бағдар мен кәсіби таңдау саласында психологиялық білімді тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін практикалық дағдыларды жүйелі түрде түсінуге негізделген

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ұйымдардағы психологиялық қызмет
  Несиелер: 4

  «Ұйымдардағы психологиялық қызмет» оқу пәні студенттерде әлеуметтік-психологиялық, диагностикалық және зерттеу процедуралары жүйесі салынған негізгі теориялық ережелер мен принциптерді игеруге бағытталған. Оқу курсы ұйымның әлеуметтік-психологиялық диагностикасының ең танымал әдістерінің сипаттамасын, олардың қолдану салаларын, түзету жұмыстарының нәтижелерін және қорытындыларын түсіндірудің әдіснамалық негіздерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Психосематиканың негіздер
  Несиелер: 4

  «Психосематика негіздері» - «Психология» мамандығы бойынша білім алатын студенттерге арналған курс. Психология саласындағы студенттердің көзқарастарын біріктіруге арналған пәндер санына қосылады. Психосематиканың негізінде адамның әлемді қабылдауының ерекшеліктерін түсінуге бағытталған субъективті бағдар жатыр.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Сыни және шығармашылық ойлау психологиясы
  Несиелер: 4

  «Сыни және креативті ойлау психологиясы» курсы шығармашылықтың психологиялық механизмдерін процесс ретінде, шығармашылық қабілеттердің дамуының негізгі қағидаларымен таныстырады, студенттердің шығармашылық ойлау қабілетін қалыптастыру, болашақ кəсіби қызметтің стандартты емес міндеттерін шешудегі шығармашылық əдісті дамыту, жаңа шешімдер іздеу технологиясын меңгеру болып табылады. «Основы психосемантики

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Заң психологиясы
  Несиелер: 3

  «Заң психологиясы» оқу пәні адамды зерттеу объектісі ретінде құқықтық қарым-қатынастың субъектісі мен объектісі ретінде, сондай-ақ психологтардың оқып-үйрену объектісі ретінде заңды немесе заңсыз мінез-құлық пен қызметті, психологиялық анықтаудың әртүрлі нысандарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Кәмелетке толмағандар психологиясы
  Несиелер: 3

  «Кәмелетке толмағандар психологиясы» курсы - оқушылардың арасында заңдық маңызы бар жағдайларда балалар мен жасөспірімдердің психологиялық ерекшеліктері мен психологиялық мәселелерін, азаматтық және қылмыстық сот төрелігі саласындағы кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғауға арналған тәжірибелік психологтың мүмкіндіктері туралы ақпарат береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON3

  өз ойын ана тілінде түсінікті және сауатты жеткізуге қабілетті, қазақша (орысша) тілде ауызша және жазбаша түрде жазып, айту дағыдысына ие; психологтың кәсіби қызметінде шет тілін пайдалану; жағдайды бағалау кезінде вербалды құралдарды қолдана алу; ұйымның этикалық нормаларын біледі, топтағы тұлғааралық қатынастардың этикалық нормаларын басқара алады

 • Код ON4

  қызметінде психологиялық білімді қолдануға қабілетті; психикалық құбылыстар жүйесімен бағдарлана алады, психикалық құбылыстарды зерттеу міндеттерімен ғылыми психологияның принциптері мен әдістерін салыстыра алады; міндеттерді шешуге арналған құралдар мен әдістерді дұрыс таңдауға қабілетті

 • Код ON5

  гендерлік, этникалық, кәсіби және басқа да әлеуметтік топтарға жататын, жас кезеңдерін ескере отырып, адамның психикалық функциясының ерекшеліктерін біледі; әртүрлі жастағы адамдармен психодиагностикалық жұмыстарды жоспарлауға және өткізуге қабілетті.

 • Код ON6

  адамның даралықты зерттеудің негізгі нәтижелерін түсіну; топтың табиғаты туралы білім жүйесі, адамдардың психологиялық сипаттамаларының типологиялық және жеке өзгергіштігі; жеке тұлғаның сипаттамаларының бірегей және тұтас бірлігі ретінде жеке тұлғаның дағдысын талдау; адамның мінез-құлқына, негізгі психологиялық қасиеттеріне және оларды сипаттайтын теорияларға ұқсастықтар жасай алады.

 • Код ON7

  практикалық психология саласында өз білімін қолдана алады; ғылыми және қолданбалы зерттеулерді жоспарлауға және ұйымдастыруға қабілетті; қарапайым сұраныс жағдайларында психологиялық кеңес беруді жүзеге асыра алады; психологиялық қорғаныстың нысандары мен механимздерін анықтауға, аурудың субъектілік реакцияларының түрлеріне және соматикалық патологияны саралауға қабілетті; психологиялық эксперименталды зерттеудің әдіснамасы, әдістері мен әдістемесі арасындағы өзара байланысты анықтауға қабілетті.

 • Код ON8

  әдістердің нәтижелерін өңдеуге және интерпретациялауға, олардың негізінде қорытынды жасауға; оның мақсаттары мен сан алуандығын ескере отырып, психодиагностикалық зерттеулер бағдарламасын құруға қабілетті; психодиагностикалық деректерді жинау, өңдеу және интерпретациялау әдістеріне ие; психодиагностикалық зерттеу нәтижелері бойынша психологиялық қорытынды жасау дағдысына ие; әлеуметтік және өндірістік қатынастар жүйесіндегі сыни ойлаудың рөлін түсінеді.

 • Код ON9

  экономикалық, әлеуметтік-мәдени,этикалық және жеке-тұлғалық салдарларын ескере отырып, тәуелсіз және оңтайлы кәсіби және басқарушылық шешімдер қабылдауға қабілетті; еңбек қызметін талдауға икемді, - әртүрлі профессиограмма жасауға; кәсіптік бағдар беру жұмыстарын дайындау және өткізу дағдыларына ие; тренинг тобындағы тренинг пен психологиялық ерекшеліктеріндегі топтың дамуының негізгі кезеңдерін біледі

 • Код ON10

  медиация әдістеріне, жанжалдардың өзара әрекеттесу жағдайын басқару әдістеріне, әлеуметтік-психологиялық дайындықты және кадрларды дамыту әдістерін иеленеді; ұйымдағы дауларды реттеудің теориясы мен тәсілдерінің негізгі қағидаларын, медиация процесін ұйымдастырудың әртүрлі тәсілдерінің ерекшеліктерін, ішкі корпоративтік дауларды шешудің әдістері мен технологияларын біледі; әділеттілікті қалыптастырудың психологиялық заңдары мен механизмдерін біледі.

 • Код ON11

  қоғамдағы оқиғалардың психологиялық интерпретациясына негізделген әлеуметтік құбылыстардың дамуын болжауға және талдауға қабілетті; әскери қызметкерге, олардың отбасыларына және әскери бөлімдердің азаматтық қызметкеріне психологиялық-диагностикалық жұмыстарды жүргізуге және психологиялық көмек көрсетуге қабілетті; әлеуетті сатып алушылардың мүмкін болатын стереотиптерін, жарнаманың әсерін пайдаланып, стереотиптерді түзетуді біледі.

 • Код ON12

  негізгі психотехникалық әдістерді психологияның кәсіби қызметінде пайдалануға; психологиялық кеңес беру мен психотерапияның теориялық және практикалық дағдыларына ие; Қауіпсіздік психологиясы саласындағы проблемаларды шешудің негізгі тәсілдерін талдай білуге, кәсіби қызметте психологиялық білімді дұрыс қолдануға, әртүрлі психотерапевтік әдістердің әсерінен қызметкердің жеке басының психологиялық өзгерісін анықтай алады.

 • Код ON13

  әлеуметтік және кәсіби салаларда негізгі экономикалық және құқықтық білімдерін пайдалана алады; инфляцияға, бәсекелестікке, сапаға, бағаға қатысты өнімдерді болжау әдістері туралы негізгі ұғымдар мен тұжырымдамалар, сату нарығы туралы, сапаны бақылау әдістері туралы; әлеуметтік факторлар және басқару этикасы туралы; басқару жүйесіндегі ұйымдастыру қатынастары туралы; басқарудағы қызметті ынталандыру туралы түсініктер бар.

 • Код ON14

  қазіргі заманғы экономика мен құқықтың негізгі мәселелерінде бағдарлау үшін қажетті ақпаратты табуға, талдауға және қолдануға қабілетті; кәсіпкерлік қызметтің сипаты, шарттары мен түрлерін белгілі бір экономикалық қызмет түрі ретінде біледі; кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық формалары; бизнестің, серіктестіктің нысандарын, қайта ұйымдастырылуын, таратылуын және банкроттықты, кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі бәсекелестік туралы біледі.

6B03103 Психология
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B041 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03103 Психология
Бакалавриат

Қазақ ұлттық өнер университеті

БББТ: B041 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03103 Психология
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B041 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03103 Психология
Бакалавриат

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

БББТ: B041 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03103 Психология
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B041 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B03103 Психология
Бакалавриат

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: B041 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03103 Психология
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B041 Психология

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top