Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D01301 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі в Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Бұл пән академиялық жанрлардың ерекшеліктерімен (аннотация, реферат, аналитикалық шолу, сонымен қатар ғылыми іс-шара (конференция) хабарлармен) таныстаруды; мәтінді аналитикалық өңдеудің негізгі мақсаттарын анықтауды; кәсіби тақырыптағы мәтіндерді талдауға үйретуді болжайды. Курсты оқып үйрену ғылыми мәліметтер базасынан ақпараттарды іздеуге, мәтіндерді талдау мен рефераттауға, кәсіби академиялық жазудың әртүрлі жанрларымен жұмыс жасауға байланысты кәсіби қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бастауыш білім берудің теориялық және әдістемелік мәселелері
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу барысында бастауыш мектеп оқушыларының білім берудегі негізгі теориялық және әдістемелік мәселелерді қарастырылады. Педагогикалық технологиялар мен заманауи тәсілдердің ерекшеліктерін және жалпы бастауыш білім берудің үлгілік бағдарламаларының тұжырымдамалық негіздері мен мазмұны ашылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл пән ғылыми-зерттеу қызметінің ерекшелігін және білім беру саласындағы педагогикалық зерттеудің әдіснамалық қамтамасыз етілуін ашады. Ғылыми зерттеу әдістерін қарастырады. Пәнді оқу барысында докторанттар ғылыми зерттеу тақырыбының ғылыми аппаратын, зерттеу кезеңдерін, ғылыми зерттеу әдістерін анықтайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің білім сапасын басқару
  Несиелер: 5

  Пән сапаны басқару тәсілдерімен және жүйесімен; оқыту және оқу үдерісінің сапасын өлшеу үшін педагогикалық квалиметрия әдістерімен таныстырады; білім мен іскерлікті қалыптастыруға ықпал етеді; білім беру сапасын басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін зерделеуді болжайды; білім беру сапасының көрсеткіштерінің, сапасын басқарудың статистикалық әдістерін меңгертуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бастауыш сынып мұғалімдерінің жобалау-зерттеу қызметі
  Несиелер: 5

  Пән докторанттардың жобалау-зерттеу, оның ішінде проблематизация; мақсатты болжау және жобалау-зерттеу іс-әрекетін жоспарлау; жобалау өнімін дайындаудың барабар технологиясын таңдау, меңгеру және пайдалану; өзін-өзі талдау және рефлексия; өз қызметінің барысы мен оның нәтижелерін таныстыру; тиімді қарым-қатынас және конструктивті ынтымақтастық; көпшілік алдында сөйлеу іс-әрекетін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі білім берудегі құзыреттілік тәсіл
  Несиелер: 5

  Бұл пән докторанттарды қазіргі білім берудегі құзыреттілік тәсілдің негізгі бағыттарын жүзеге асыруға дайындауды, құзыреттілік тәсілдің мәні мен ерекшелігін зерделеуді, құзыреттілік және құзырет ұғымдарының құрылымын қарауды, білімдік-бағдарлы оқытудан құзыреттілік-бағдарлы оқытуға көшудің ұйымдастыру-әдістемелік механизмін әзірлеуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми-педагогикалық қызметтегі кәсіби этика
  Несиелер: 5

  Пән докторанттарда ғылыми-педагогикалық қызметте кәсіби этика туралы білімді және осы білімді практикада қолдана білуді қалыптастырады. Кәсіби өзін-өзі білім алу мен тұлғалық өсуді, одан әрі білім беру бағыты мен кәсіби мансапты жобалау дағдыларын қалыптастыруды; адамгершілік ағарту арқылы түрлі әлеуметтік топтарда этикалық білімдерді танымал етуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON6

  өзінің ғылыми-педагогикалық және инновациялық қызметін жоспарлауға және жүзеге асыруға байланысты дербес қорытынды жасай отырып, зерттеу саласындағы әртүрлі ғылыми теорияларды сыни талдайды, бағалайды және салыстырады

 • Код ON1

  бастауыш білім беру саласындағы әлемдік және қазақстандық ғылымның қазіргі концепцияларын талдай алады

 • Код ON9

  ғылыми коммуникация мен халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру, ғылыми отандық және халықаралық жобаларға қатысу үшін шет тілін меңгерген

 • Код ON5

  бастауыш білім беру саласындағы ғылыми зерттеулер үдерісін ұйымдастыру, жоспарлау, түзету және іске асыру іскерлігін көрсетеді

 • Код ON10

  ғылыми танымның шекарасын кеңейте отырып, өзінің жаңа ғылыми идеяларын жасай алады, өзінің білімі мен идеяларын ғылыми қоғамдастыққа жеткізе алады

 • Код ON2

  білім беруді интернационалдандыру және жаһандану жағдайында отандық ғылымның даму үрдістерін, бағыттары мен заңдылықтарын жүйелі түсінуді көрсетеді

 • Код ON11

  заманауи ғылыми зерттеулердің нәтижелерін бастауыш мектептің оқу пәндерінің мазмұнына жобалау дағдыларын және мамандарды даярлау мәселелерінде құзыреттіліқте ие

 • Код ON12

  жоғары мектептің заманауи педагогикалық технологияларын пайдалана отырып, көшбасшылық басқару және ұжымды басқару дағдысына ие

 • Код ON7

  ғылыми қызмет нәтижелерін жоспарлау және болжау үшін қазіргі заманғы зерттеу әдіснамасын тиімді пайдаланады

 • Код ON8

  өз кәсіби қызметінде үздіксіз дамуды жоспарлайды және болжайды

 • Код ON4

  бастауыш білім беруді дамытудың ғылыми тәсілдерін талдауға және салыстыруға, ғылыми әзірлемелерді практикалық қызметке енгізу тетіктерін синтездеуге қабілетті

 • Код ON3

  ғылыми қоғамдастықтағы өзара іс-қимыл нормалары туралы, сондай-ақ зерттеуші-ғалымның педагогикалық және ғылыми этикасы туралы түсініқте ие

8D01301 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі
Докторантура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: D003 Пәндік мамандандырылмаған педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Докторантура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: D003 Пәндік мамандандырылмаған педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі педагогін даярлау
Докторантура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: D003 Пәндік мамандандырылмаған педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D01301 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Докторантура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: D003 Пәндік мамандандырылмаған педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top