Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B08101 Агрономия в Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

 • Ауылшаруашылық микробиология
  Несиелер: 3

  Микроағзаларды зерттеу ауыл шаруашылығы, медицина, тағам өнеркәсібі, қоршаған ортадағы заттар айналымындағы микроағзалардың тигізетін пайдасы мен зиянын анықтауға мүмкіндік береді. Микробиологялық тәжірибе жасау методикасын білу. Микробиология туралы негізгі түсініктерді қалыптастыра білу. Білім беру саласында бактериялармен, вирустармен, саңырауқұлақтармен жұмыс жасай білу. Жалпы микробиологияның негіздерін білу.

  Селективті тәртіп
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  «Дінтану діннің пайда болуы, дамуы және жұмыс істеуі, оның әртүрлі құбылыстары, діннің және мәдениеттің басқа салаларының өзара әрекеттестігі мен өзара әрекеттесуін реттейтін заңдарды зерделеуге бағытталған. Ол философиялық ойдың, табиғи және әлеуметтік ғылымдардың тарихымен, қазіргі заманғы ғылыми-техникалық революция жетістіктеріне сүйенеді. Курстың мақсаты дінді әлеуметтік феномен ретінде объективті зерттеуді, оның пайда болуын зерттеуді, тарихи эволюцияны қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі білім арқылы қалыптастыру.Осы пән өз тарапынан студенттерге тиістімәдениет негіздерін меңгеру арқылытеориялық тұрғыда заң ұғымдарына талдау, зерттеу жасауды үйрету, алғанбілімдерін болашақ мамандықтарында тиімді пайдалануға жағдайлар жасау өз септігін тигізеді.Пәннің негізгі міндеттері: сыбайлас жемқорлық саласындағықұқықтық мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  «Құқық негіздері» пәні қоғамдағы түрлі құбылыстардың аясында заңның және мемлекеттің пайда болуы мен дамуын зерттейді. Тәртіп жұмыс, азаматтық, қылмыстық, отбасылық құқық және т.б. сияқты мемлекеттің құқықтық құбылыстарының, динамикасының, заң мен мемлекеттің даму заңдылықтарын қамтитын түрлері мен формалары туралы идеяларды және құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шоқантану
  Несиелер: 5

  Нақты тарихи материалдағы Курс Ш. Уәлихановтың өмірі мен қызметі туралы бұрын белгісіз көптеген өмірбаяндық материалдарды ашып қана қоймай, ХІХ ғ. екінші жартысындағы Қазақстан дамуының барлық қарама-қайшы тұстарын толықтыра аша түсе, тарихи үрдісі туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика негіздері
  Несиелер: 5

  Экономика негіздері пәні қоғамда экономиканың қызмет етуінің іргелі мәселелерін қарастырады және зерттейді, сондай-ақ, қоғамның әлеуметтік- экономикалық даму эволюциясы, жеке ұдайы өндірістің заңдылықтарын, ұлттық экономика деңгейіндегі ұдайы өндірісті, мезоэкономика және әлемдік шаруашылықты қарастырады. Студенттерге экономиканың кез келген саласында талдау әдістерін, тәсілдерін, құралдарын өздігінен қолдану үшін олар пайдалана алатын жаңа экономикалық ойлар қалыптасуына септігін тигізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өсімдіктер биологиясы
  Несиелер: 6

  Өсімдіктердің морфологиясы мен анатомиясы. Өсімдіктердің көбеюі, флюорографиясы мен жүйеленуі, геоботаника элементтері, өсімдіктердің экологиясы мен фитогеографиясы. Өсімдіктің вегетативтік және генеративтік мүшелерінің морфологиясы мен анатомиясын, олардың алуан түрлілігі мен түр өзгерістерін (метаморфозасын). өсімдікке және оның жекелеген мүшелеріне морфологиялық талдау жасауды; Морфологиялық және анатомиялық талдау негізінде өсімдіктердің белгілі бір бөлімге, классқа, тұқымдасқа, туысқа, түрге жататынын анықтай алуды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жастар саясаты
  Несиелер: 5

  Курста гуманитарлық, жаратылыстану және әлеуметтік ғылымдардың жастар туралы іргелі білімдерін талдау; қазіргі заманғы қоғамдағы жастардың жағдайы мен оның негізгі мәселелері туралы ғылыми идеяларды қалыптастырады; жастармен жұмыс істеудің жүйелі сипаты туралы түсінік береді; жастарға қатысты гуманистік көзқарастарды және әлеуметтік білім беру үдерісін қалыптастырады; жастарға қатысты мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Толеранттылық негіздері
  Несиелер: 5

  Этносаралық қатынастардың жағымды тәжірибесі, этносаралық және конфессияаралық қатынастарды нығайту және үйлестіру. Қазақстан Республикасының ұлттық саясатының элементтері, олардың бірі - қазақ мәдениетінің мақсатты дамуы, басқа этникалық топтар үшін қолайлы жағдай жасау. Көп ұлтты қоғамда әлеуметтену, толеранттылықты дамыту, этносаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру және тұлғааралық қарым-қатынас..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гендерлік саясат
  Несиелер: 5

  Курста мемлекеттердің негізгі құжаттарымен және халықаралық актілермен бекітілген ерлер мен әйелдердің тең құқықтары мен тең мүмкіндіктерін қамтамасыз ету және іске асыру мәселелері қарастырылады. Гендерлік саясаттың негізгі бағыттары ерлер мен әйелдердің күш құрылымдарында теңдестірілген қатысуына қол жеткізу, әйелдердің экономикалық тәуелсіздігіне тең мүмкіндіктер беру, бизнесті дамыту және насихаттау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • «Мәнгілік Ел» құндылықтары және рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  «Мәңгілік Ел» пәнінің мазмұны: а) студенттердің ұлттық ерекшелігін, азаматтығы мен патриотизмін қалыптастыру, олардың тарихи және әлеуметтік жадысын дамыту, ұлттық мәдениетке баға беру, б) этникалық стереотиптерді жеңуге және басқа да мәдениет өкілдерімен сындарлы диалогты құруға қабілетті мәдениетаралық коммуникация дағдыларымен интеллектуалды және бәсекеге қабілетті тұлғаны дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіршілік қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  Авариялардың, төтенше жағдайлардың туындау қаупін азайту негізінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Тіршілік ету ортасының қауіптілігі мен зияндылығын тану, төтенше жағдайлар кезіндегі сауатты іс-әрекеттер. Өмір сүру процесінде адамның денсаулығы мен жұмысқа қабілеттілігін сақтау қауіпсіздігін қамтамасыз ететін әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық, гигиеналық және емдеу-алдын алу шаралары мен құралдары жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Қоршаған орта құрамының өзгеруін, тиісінше озон қабатының бұзылуын, мөлдірліктің өзгеруін, түтіннің пайда болуын, оның күкірт, азот оксидтерімен, қорғасынмен, сынаппен ластануының ұлғаюын зерттейді. канцерогендік заттармен және т. б. Ғылыми-техникалық процесс антропогендік фактордың ОС - ға әсер етуінің ұлғаюына әкеп соқтырады және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануды ерекше өткір талап етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ тілі
  Несиелер: 3

  Студенттерге іскери және кәсіби қарым-қатынас түрлері, ғылыми стильдің жанрлық ерекшеліктері, кәсіби қарым-қатынастың білік пен дағдыларын игертеді, жалпы гуманитарлық және жалпы кәсіби танымын кеңейтеді. Пәнді игеру барысында кәсіби сөздердің мағыналық, құрылымдық ерекшеліктерін, кәсіби салалық терминдердің семантикасы мен жасалу ерекшеліктерін, кәсіби саладағы сөйлеу тілі мен ғылыми стильдің ерекшеліктерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экскурсиятану
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты-студенттердің әлемдегі және Қазақстандағы ұйымдастырылған саяхаттардың тарихы мен дамуы бойынша білім жүйесін қалыптастыру, алған білімдерін отандық туризм индустриясы үшін қолдана білу. Пәнді оқытудың міндеттері: - студенттердің отандық және халықаралық туризмді дамыту саласында талдау және үрдістерді дамыту; - студенттерді Қазақстан Республикасында және әлемде ұйымдастырылған саяхаттардың даму тарихымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Робототехника негіздері
  Несиелер: 3

  Робототехника қолданбалы ғылым ретінде. Робототехникалық конструктордың электронды және құрылымдық компоненттері. Конструктор Lego негізіндегі робот модельдері. Робототехникалық конструкторлардың бағдарламалық жасақтамасы. Lego Mindstorms графикалық бағдарламалау ортасы. Қозғалыстарды бағдарламалау. Датчиктерді бағдарламалау. Сенсорлық жүйелер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қаржылық сауаттылық негіздері
  Несиелер: 3

  «Қаржылық сауаттылық негіздері» пәнін оқытудың мақсаты- мемлекеттік білім беру стандартына және жұмыс берушілердің талабына сәйк ескелетін, қаржылық сауаттылық саласында кәсіптік қызметті орындауға жеткілікті деңгейде білімге, іскерлікке ие мамандарды дайындау. Пәнді оқыту міндеттері: Пәннің мақсатына сәйкес, кәсіпті білім алу, жетекшінің тәжірибелік жұмысының дағдысын меңгеру, тәжірибелікжұмыстар, жаттығулар, кейстер, тренингтер, тестердіорындау, лекциялық материалдарды және т.б. оқу арқылы іскер қасиетті және студенттердің шығармашылық белсенділігін дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өзін-өзітану
  Несиелер: 3

  Бүгінгі таңда еліміз жаңа ғасырдың табалдырығын асқақ жетістіктермен аттап, дамыған отыз елдің қатарына қосылуға бет бұрып отырғандықтан еліміздің білім беру жүйесін де бүкіл әлемдік білім талаптарына сәйкес болуы тиіс. Ал бүкіл әлемдік білім кеңістігінде адам мүмкіншілігінің шексіздігін, өзін-өзі дамыту қабілетіне деген сенімі мен еркін бостандығын мойындау, абыройын қорғау және адамның бақытқа жету жолындағы кұқығы мен сұраныстарын қамтамасыз ету негізгі мақсаттардың бірі.Сондықтан біздің білім беру жүйесі тек қана академиялық білім беруге ғана құрылмай, адамдар арасындағы қарым-қатынастың сүйіспеншілікке негізделуі, олардың ар-намысын, абыройын, ұжданын құрметтеу, адамгершілік тұрғыдан қамқорлық жасау, қадірлеуге үйретуге бағытталуы тиіс. Аталған мәселеде «Өзін-өзі тану» пәнінің маңызы зор.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Компьютерлік дизайн
  Несиелер: 3

  Қарапайым примитивтерді құру, еркін қисықтардыредакциялау, объектілердің контурларын орнату, объектілердің түсін басқару, әртүрлі мәтіндік нысандармен жұмыс жасау, объектілерге әртүрлі әсерлерді қолдану. Векторлық графика жүйесінде схемалық сызбаларды құру. Оқу үрдісінде иллюстрациялық диаграммаларды және кескіндерді дайындау үшін компьютерлік графикалық жүйелердіпайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ауылшаруашылық өсімдіктерінің биотехнологиясы
  Несиелер: 3

  Өсімдіктерді клональді микрокөбейту арқылы селекциондық жұмыстарды жылдамдату әдістерін түсіну, диагаплоидтарды, және олардың негізінде жасалған гетерозисті гибридтерді бөліп шығару. Тәжірибеде табиғи емес қоректік орталарда өсімдік жасушалары, ұлпалары және мүшелері арқылы өсімдіктердің төзімді, жаңа, жоғары өнімділікті формаларын алу.Өсімдіктердің селекция нәтижесінде пайда болған ерекше генотиптерінің жылдам көбеюі мен сақталуы туралы нәтижелер шығару, отырғызу материалымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби орыс тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті шығармашылық ойлауға, көзқарасын кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-жақты ашуға, яғни кәсіби білімін дамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік жұмыс орындаудың дағдысын қалыптастырады, шығармашылық дербестікке қол жеткізед, соларөылы тілдік түініктерді, логиканың барлық түрлерін (талдау, жинақтау, салыстыру, тұжырымдама жасау) жетілдіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнес негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пән бизнестің, кәсіпкерліктің және коммерцияның жалпы түсінігін қарастырады. Курста келесідей сұрақтар қарастырылады: бизнесті жүргізу мәдениеті, тәуекелдер, бәсекелестік, персоналды басқару және еңбек қатынастары, еңбекті ұйымдастыру, нормалау және еңбекақы төлеу мәселелері. Курстың негізгі сипаттамасы – өз бизнесін құру, қаржылық тұрақтылық, жауапкершілік және қызметті тоқтату, бизнесті дамытуды мемлекеттік реттеу және мемлекеттік қолдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби шет тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби шетел тілі» бағдарламасы бойынша табысты жұмыс істеудің қажетті және жеткілікті шарты - жалпы тілдік дайындық, сонымен қатар қазақ / орыс тілдерінде арнайы пәндер бойынша базалық біліммен игеруі.Бағдарламаның мазмұны кәсіптік саладағы студенттердің коммуникативтік қажеттіліктері мен анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Агрометеорология
  Несиелер: 5

  Ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігінің өсуіне, дамуына және қалыптасуына әсер ететін маңызды атмосфералық метеофакторларды, ауа райының қолайсыз құбылыстарының ерекшеліктерін және өсімдіктерді қорғау жөніндегі шараларды білу және түсіну. Метеожағдайларды өлшеу және талдау бойынша аспаптармен, кестелермен, кестелермен жұмыс істеу дағдыларын практикада қолдану..Ауыл шаруашылығы өндірісінің тәжірибесінде агрометеорологиялық ақпаратты пайдалану. Оқыту саласында ауыл шаруашылығы дақылдарының жоғары өнімін алу үшін метеожағдайларды тиімді қолдана білу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іс қағаздары және латын графикасы
  Несиелер: 3

  Латын графикасы негізінде мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізуде білім алушылар кеңселік іс қағаздары, іскерлік іс қағаздары, қызметтік хаттармен танысып, олардың құрылымы мен мазмұнын, өзіндік ерекшелігі мен жазылу үлгісін, тірек сөздері мен жазылу жағдаяттарын меңгереді. Қазақстан Республикасында қалыптасқан құжат айналымы мен түрлі құжаттардың рәсімделуіне қойылатын талаптарымен танысады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • А.Ш. өсімдіктердің физиологиясы және биохимиясы
  Несиелер: 8

  Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің физиологиясы мен биохимиясы негізгі ауыл шаруашылығы дақылдарының мысалында өсімдік ағзасының жұмыс істеуіне сыртқы орта факторларының әсерінің жалпы заңдылықтарын зерттейді. Бұл пәнді оқу пәні өсімдік организміндегі физиологиялық үрдістердің өзгеруі, абиотикалық және биотикалық әсерлерден туындаған ортаның әр түрлі жағдайларында, ауыл шаруашылығы дақылдарының өнім сапасын қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Топырақтану
  Несиелер: 5

  Топырақтың шығу тегін, құрамын, қасиеттері мен режимін, жіктелуі мен номенклатурасын, топырақ типтерінің диагностикалық қасиеттерін білу және түсіну. Топырақ құнарлылығының деңгейі және оның құрамдас бөліктері бойынша, топырақты тиімді пайдалану бойынша білімді практикада пайдалану. Топырақты оқыту бойынша мәселелерде пікір шығару қабілеті, топырақ түзудің мәдени үрдісінің жыртылған топырақтардағы даму заңдылықтары.Топырақтық карталар мен картограммаларды дұрыс қолдана білу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жеміс шаруашылығы
  Несиелер: 3

  Жеміс жидек дақылдардың морфологиялық және биологиялық сипаттамаларын, өсірудің технологиялық әдістерін оқыту. Жеміс шаруашылығының биологиялық негіздері. Екпе ағаштарды отырғызу және жемістер өндірудің технологиясы. Жеке өңірлердегі жеміс шаруашылығының ерекшеліктері. Жеміс жидек дақылдарын өсіру технологиясын, өнімділігін жоғарылату, сапалы өнім алудың теориялық негізін және тәжірибелік әдістерін оқыту. Жеміс, жидек дақылдарын өсірудің қазіргі кезеңдегі технологиясын оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көкөніс шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Көкөніс шаруашылығының биологиялық негіздерін, отырғызу материалын және көкөніс дақылдарының көшеттерін өсіру технологиясын, көкөніс өндіру технологиясын білу және түсіну.Ашық және қорғалған топырақтағы көкөніс дақылдарын өсірудің технологиялық тәсілдері бойынша білімді тәжірибеде қолдану. Көкөніс дақылдарының отырғызу материалдарын өсіру бойынша технологиялық карта жасау қабілеті. Оқыту саласында көкөністерді сақтаудың, өңдеудің озық технологияларын қолдана білу

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 3

  Агрономиялық зерттулер, тәжірибелерді жасау, олардың нәтижелерін бағалау, ғылыми-негізделген тұжырымдамаларды білу және түсіну. Алынған өнісділікті статистикалық өңдеу, дисперсиялық анализді есептей білу, корреляция түсінігі.Егіс тәжірибесін вариант бойынша орналастыруда, дисперсиондық анализді есептеген жағдайда компетентті болуы қажет. Жұмыс гипотезасын, мақсатын, зерттеулер тапсырмаларын және қорытынды нәтижелерін құрастыру, ғылыми зерттеулердің бағдарламасын ұйымдастыру, ғылыми мақала жазу, ғылыми баяндама жасай алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығын механикаландыру
  Несиелер: 5

  А/ш өндірісіндегі механикалық процестер бойынша тәжірибелік машықтық және білімге тартылу. Базалық а/ш тракторлар, машиналар және жабдықтардың құрылымдары мен пайдалану туралы білімді игеру. Машина-тракторлы агрегаттарды ұтымды құрастыру. Операциялық технолгиялықны құрастыру және механикаландырылған жұмыстарды атқаруға керекті техниканы таңдау. Өзгеріп тұратын жағдайларға байланысты жұмыстық органдарды дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жерге орналастырудың теориялық негіздері
  Несиелер: 6

  Жерге орналастырудың түрлері мен формалары, а/ш жерге орналастырудың жоба ерекшелігі, функциональды қасиеті есебімен заңдылық білім және жерді қолдану ұйымы, жерге орналастыруда жоспар, карта, жердің кадастрлық бағасын қолдану арқылы, жергілікті түсіру және зерттеу қорытындысына жүгіне отырып, жерге орналастырудың экологиялық негіздемесі. Жергілікті түсіру үшін құралдарды қолдану кезінде тәжірибелік әдеттену, шартты белгілерді, масштабтарды қолдана отырып, түсіру нәтижелерін оқи білу, жерде және жоспарда алаңдарды бөлу, есептеп шығару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасы Конституциясының негізгі ережелерін, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік экология және тіршілік қауіпсіздігі, сондай-ақ радиациялық, химиялық, биологиялық, өрт қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық және нормативтік-техникалық актілерді беру; - еңбекті қорғауды қамтамасыз ету үшін өткізілетін іс-шаралардың техникалық-экономикалық тиімділігін бағалау әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Топырақтың физикалық қасиеттері және оны өлшеу
  Несиелер: 6

  - Топырақтың негізгі физикалық қасиеттері және табиғи факторлар мен антропогендік әсерлерге байланысты олардың өзгеруі; топырақтың физикалық қасиеттері мен режимдерін зерттеудің негізгі принциптері мен әдістері; топырақтың физикалық жай-күйін реттеудің негізгі тәсілдері; әсер ету түрлеріне байланысты топырақтың физикалық жай-күйі. ГАЖ, Жерді қашықтықтан зондтау деректері, ғаламдық навигациялық спутниктік жүйелер, Web, Big Data және т. б. негізінде интеллектуалды технологияларды қолдана отырып, өсімдік шаруашылығын пайдалану әдістерімен топырақтық физикалық параметрлерді бағалаудың әртүрлі әдістерін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ауылшаруашылық энтомология
  Несиелер: 5

  Жәндіктердің морфологиясы, анатомиясы, физиологиясы, экологиясы және жүйелеуін білу. Қоршаған ортаны қорғау талаптарын ескере отырып, өсімдіктер зиянкестерінің таралуын анықтау, болжау. Зиянкестердің дамуының қысқа мерзімді болжамы туралы пікір шығару қабілеті. Морфологиялық және анатомиялық белгілері бойынша, сондай-ақ өсімдіктердегі зақымдану сипаты бойынша жәндіктерді анықтай білу, жәндіктердің дамуының фенологиялық күнтізбесін жасай білу

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өсімдік шаруашылығы өнімдерін стандарттау және сертификаттау
  Несиелер: 5

  ҚР МСТ туралы түсінік, сертификаттау құжаттарын толтыра білу, ауыл шаруашылық дақылдарының стандарт талаптарын үйрену. Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің сапасына қойылатын талаптарды; заңнамалық жəне нормативтік-құқықтық актілерді, стандарттау. Мемлекеттік қадағалау жəне бақылау, ведомствоаралық жəне стандарттар астам ведомстволық бақылау жүйесін техникалық регламенттер; ұйымдастыру жəне технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Егіншілік
  Несиелер: 8

  Ауыл шаруашылығы өндірісінің басты құралы жердің тиімді құнарлылығын арттыру, арамшөптермен күресу, ауыспалы егістерді енгізу . Топырақтың құнарлылығын жоғарлату және оны эрозиядан қорғау үшін арнайы агротехникалық шаралар жүйесін құруды және оны тәжірибе жүзінде іске асыруды; арамшөптердің түр құрамдарын анықтау, танаптардың арамшөптену картасын жасау, арамшөптерге қарсы күрес шаралар жүйесін жасау және іске асыру; ауыспалы егіс сұлбаларын (нобайын) құрастыру, оларды игеру жоспары, оларға агроэкономикалық баға беру; топырақ өңдеудің тиімді және қорүнемдеу жүйесін және оны эрозиядан қорғау жүйесін жасау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дәл егіншілік жүйесінің негіздері
  Несиелер: 5

  Дәл егіншілік, электрондық технологиялық карталар, ақылды технологиялар, өндірісті басқаруға арналған мобильді қосымшалар. Спутниктік кешен мен компьютерлік технологияларды пайдалану негізінде өсімдік өнімділігін басқару жүйесі. жаһандық позициялау технологиясы (GPS), географиялық ақпараттық жүйелер (ГАЖ), спутниктік фотосуреттер, кірістілік бағалау технологиялары және т.б. пайдалана отырып, егістік жерлерді басқарудың кешенді жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ауылшарушылық дақылдарының селекциясы және тұқым шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Бастапқы материалдың мәнін білу, селекциялық әдістерді, сорттарды бағалау әдістерін меңгеру, жоғары сапалы сортты материалды дайындау.Гибридті ұрпақта іріктеу бойынша білімді тәжірибеде пайдалану, өсімдіктер селекциясында қолданылатын әдістемеге сәйкес ғылыми зерттеулер жүргізу. Сорттарды шығару және жақсарту үшін заманауи әдістерді меңгеру және олардың генетикалық негіздемесін үйрену. Бастапқы материалдар коллекциясын құру, құнды сұрыптарды алу бойынша жұмыс істеу және міндет қоя білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық фитопатология
  Несиелер: 5

  Аурулар жүйелеуінінің морфологиясын, анатомиясын, физиологиясын, экологиясын білу және түсіну.Қоршаған ортаны қорғау талаптарын ескере отырып, өсімдіктер ауруларының таралуын анықтау, болжау және алдын алу үшін алынған білімді пайдалана білу. Аурулардың дамуының қысқа мерзімді болжам.. Морфологиялық және анатомиялық белгілері бойынша, сондай-ақ өсімдіктердегі зақымдану сипаты бойынша ауруларды анықтай білу, өсімдіктер ауруларының дамуының фенологиялық күнтізбесін құрай білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Агрохимия
  Несиелер: 6

  Тыңайтқыштардың көмегімен өсімдіктерді қоректендірудің ең жақсы жағдайларын жасау тәсілдерін білу және түсіну, олардың топырақпен өзара іс-қимыл жасау ерекшеліктері. Тәжірибеде дақылдардың тыңайтқыштарға қажеттілігін анықтаудың заманауи әдістері, топырақ пен өсімдіктерге химиялық талдау жүргізу әдістері бойынша білімді қолдану. Талдау үшін топырақ және өсімдік үлгілерін іріктеудің тәжірибелік дағдыларын алу, топыраққа, өсімдіктерге және тыңайтқыштарға химиялық талдау жүргізу, тыңайтқыштарға қажеттілікті анықтау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдікті химиялық қорғау құралдары
  Несиелер: 5

  Өсімдікті химиялық қорғау құралдары әдістерін және оларды тиімді колдану шараларын білу. Химиялық препараттардын жиктеліу. Химиялық препараттардын зияндылығы мен улылығы. Химиялық препараттардын тиімді және қауіпсіз колдану. Химиялық препараттардын тәршәләгіндегі маныздылығын білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мал азығын өндіру
  Несиелер: 8

  Табиғи шалғындықтарды және егістіктегі мал азықтық дақылдарды тиімді пайдаланып, өнімі мен сапасын жақсартып шаруашылықта мал азығының берік қорын жасауға оқыту. Мәдени және табиғи шабындықтар мен жайылымдар құру, оны тиімді пайдалану негіздері. Шалғынның және жайылым өсімдіктерінің биологиялық және экологиялық ерекшеліктері Шабындықтар мен дайылымдарды жақсарту жүйелерін тиімді пайдалануды, егісте өсіріліетін мал азықтарын, олардың алатын аймақтарын,мәдени жайылымдар мен жасыл конвейер жасау және оның маңызын.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интегрирленген өсімдік қорғау
  Несиелер: 5

  Интегрирленген өсімдік қорғау принциптері. Қазіргі интегрленген өсімдік қорғаудағы болжаулар мен белгілердің ролі. Өсімдік қорғауды ұйымдастыру және экономикасы. Интегрленген жүйелердегі пестицидтер. Астық, картоп, көкөністер мен жеміс дақылдарын қорғауда интегрирленген жүйелерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өсімдік шаруашылығы
  Несиелер: 8

  Егіс дақылдарының морфологиялық құрылысымен және биологиялық ерекшеліктерімен таныстыру; ауылшаруашылық дақылдарын өсірудегі алдыңғы қатарлы энергия- қор үнемдеуші технологияларын оқыту; белгілі топырақ-климат жағдайларына байланысты негізгі екпе дақылдардың технологиялық операциялық картасын жасауды үйрету. Егіс алқабында өндірістік үрдістердің орындалуын ұйымдастыруды; ауыл шаруашылық техникаларын тиімді пайдалануды, өсімдік қорғаудың химиялық, биологиялық және агротехникалық шараларын; топырақтың құнарлылығын арттыратын.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ауылшаруашылық мелиорациясы
  Несиелер: 5

  Жел және су эрозиясы, олармен күреу жолдары, а/ш дақылдарының суару және суармалау мөлшерлері, мелиорация түрлерін қолдана білу, тиімді түрін пайдалану. Топырақтың тұздануы, олардағы тұздану деңгейлері; табиғи сулардың суармалауға жарамдылығын анықтау; топырақтың ащылығы және қышқылдығы және оны анықтау әдістері; сор және сортаң топырақтардың мелиорациясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сорттық және тұқымдық бақылау
  Несиелер: 5

  Көбейтілетін сорттардың дұрыстылығын белгілеу, ол егістіктердің таза сорттығын анықтау, олардың аурулармен залалдануын, арамшөптермен ластануын, яғни егістіктің тұқымға пайдалануға жарамдылығын анықтау. Сортық егістіктердің сапасын және олардың өнімін тұқым ретінде пайдалануға болатынын айқындау. Егістіктердің сапасын келесі көрсеткіштер арқылы шешеді: сорттық тазалық, қиын бөлінетін арамшөптер мен мәдени өсімдіктердің ластануы, карантиндік, улы, қас арамшөптермен ластануы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бақша шаруашылығы және ландшафттық дизайн
  Несиелер: 5

  Объектілерді жобалау кезінде ландшафты құрамды қалыптастыру тәсілдері мен құралдары; ағаш отырғызу және жеміс өсімдіктерін пайдалану; бақшаның, жеміс-жидек және сәндік дақылдардың үйлесімді құрамының құрылысы туралы заңдар. Құрылысты жоспарлау және бақтың, саябақтың және композицияның заңдарының құрамы; бақшаның, саябақтың әртүрлі функционалды аймақтарына арналған өсімдіктер ауқымын таңдау туралы. Сәндік дақылдардың отырғызу материалдарын өсіру технологиясы, ландшафтық сәулет объектілерін жобалау, құру және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қорғаулы жердегі көкөніс шаруашылығы
  Несиелер: 5

  Жабық грунттағы көкөніс шаруашылығы. Жеміс шаруашылығының биологиялық негіздері. Екпе ағаштарды отырғызу және жемістер өндірудің технологиясы. Жеке өңірлердегі жеміс шаруашылығының ерекшеліктері.Тұқым шаруашылығының теориялық негіздері. Тұқымның өсуіндегі биологиялық ерекшеліктері. Жинау, пісіп жетілу. Тұқымшаларды және тұқымдарды кептіру. Тұқымдардың сорттық және егістік сапалары. Тұқымдық бақылау, құжаттар. Тұқымдарды сақтау. Көкөніс дақылдарының тұқым шаруашылығы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • А/ш дақылдары өнімділігін бағдарламалау
  Несиелер: 8

  Биологиялық жетістіктерді қалыптастыруға қолданылатын комплекстік әдіс. Жоғары өнім алудағы қолданылған ресурстарды ауыл шаруашылық және басқа ғылымдарда әсерлі пайдалану. Өнімділігі жоғары, сапалы өнім алудың теориялық негізін және тәжірибелік әдістерін оқыту. Ауылшаруашылық дақылдарын өңдеудің қазіргі кезеңдегі технологиясын оқыту. Нақты топырақты-климаттық аймақтың жағдайларын есепке ала отырып, жетекші дақылдарға технологиялық карталарды әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дәл егіншілік үшін өнімділік датчиктері
  Несиелер: 5

  Бағалау және детектирлеу үшін жаһандық позициялау жүйесі (GPS) сияқты жаңа технологияларды пайдаланады, (Web, Big Data), арнайы датчиктер, аэрофотосуреттер мен жерсеріктерден түсірілген суреттер, сондай-ақ арнайы әзірленген бағдарламалар агроменеджмент үшін. Жерсеріктердің жіктелуі. GPS жерсеріктерінің техникалық сипаттамалары. Әр түрлі маркадағы курс көрсеткіштердің құрылымы мен жұмыс істеу принципі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау және өңдеу технологиясы
  Несиелер: 8

  Ауыл шаруашылық өнімдерін сақтау мен оны өңдеу технологиясының теориялық негіздерін оқу; сақтау мен өңдеу кезінде ауыл шаруашылық өнімдерінде жүретін әртүрлі процесстерді меңгеру және оны жетілдіру; өнімді тасымалдау, сақтау және өңдеу кезінде болатын сандық және сапалық шығындарды азайту жолдарын меңгеру. Ауыл шаруашылығында қолданылатын өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтаудың әдісі мен тәсілдерін; өсімдік шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу негіздерін. Өнімдерін қоймада сапасына байланысты орналастырудың жоспарын жасауға

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаңа перспективті астық және мал азықтық дақылдар
  Несиелер: 8

  Ауыл шаруашылығы дақылдарының биологиялық қасиеттерін зерттеу әдістерін үйрету, сонымен қатар топырақты- климаттық жағдайда өсіру технологиясын терең зерттеуімен тығыздығын сипаттау. Ауыл шаруашылығы дақылдарының молайтып, сапасын көтеру және оның түлерін байыту үшін табиғаттан жерсіндіріліп, жер-жерде өсіріле бастаған мал азықтық жаңа өсімдіктердің орны ерекше. Жаңа аз тараған мал азықтық өсімдіктердің шыққан жері, биологиялық және морфологиялық сипаттамасы, азықтық ерекшеліктері, өсіру агротехникасы жөне дайындау технологиясы жайлы мәліметтер беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Егістік дақылдарды өсірудің бейімделу технологиялары
  Несиелер: 8

  Жерді ұтымды жəне тиімді пайдалану тəсілдеріне, топырақтың құнарлылығын жоғарылату жəне дақылдардың өнімділігін көтеруге үйрету. Топырақтың құнарлығын сақтайтын жəне жоғарылататын, тыңайтқыштардың тиімділігін көтеретін, топырақтарды эрозиядан сақтауға жəне ауылшаруашылық дақылдардың өнімділігін асыруға жағдай жасайтын егіншілік тəсілдерін зерттеу.Кәсіби біліктілігіне қойылатын талаптарды ескеріп, оларға танаптық дақылдардың ресурссақтау өсіру технологиясынан орнықты білім беру, нақты жағдайларда жоғары және сапалы, тұрақты өнім алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық экономикасы
  Несиелер: 5

  Нарықтық экономиканың макро жəне микро деңгейінің даму тенденцияларын категорияла.Әлеуметтік дамуының кешендік жоспарларын əзірлеу; халық шаруашылығын, оның салалары мен аймақтарын басқарудың тиімді жүйесін құру; барлық халық шаруашылығының тұрақтылығын жəне тиімді теңгерілімін қамсыздандыру;мемлекеттің экономикалық саясатын негіздеу жəне келешек кезеңнің мақсатты ұстанымдарын анықтау кезінде; кездейсоқ жағдайда жəне тəжірибеде экономикалық теория білімін қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру үшін нақты егіншілікті қолдану
  Несиелер: 6

  Танаптың электрондық карталары, «ақылды технологиялар», өндірісті басқару үшін мобильді қосымшалар түсінігі және білімі; Ауыл шаруашылық өнімі өндірісінде сандық технологияларды тәжірибеде қолдана білу; Сандық технологияларды жүзеге асыра білу: спутниктік түсірілімдер, танаптың дифференциалды өңдеу алгоритмдері, жоғарытехнологиялық датчиктері, мобильді қосымшалар және GPS жүйелері.Сандық технологиялар көмегімен өнімділікті нақты болжай білу; Танаптарда нақты нұсқаулар алу үшін мобильді және онлайн-қосымшаларды іс жүзінде қолдана білу..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Тыңайтқыштарды қолдану жүйесі
  Несиелер: 6

  Ауыл шаруашылығы дақылдарының тыңайтқыштарға қажеттілігін анықтаудың физиологиялық негіздері. Тыңайтқыштардың тиімділігіне сыртқы факторлардың әсері. Минералды тыңайтқыштардың нормаларын анықтау әдістері. Негізгі ауыл шаруашылығы дақылдарын қоректену ерекшеліктері және тыңайтқыш жүйесі. Тыңайтқыштарды қолдану жүйесін құру, органикалық және минералды тыңайтқыштарды қолдану жоспарын құру, табиғи салмақтағы тыңайтқыштардың нормаларын есептеу. Топырақтық-климаттық жағдайларды және дақылдардың биологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, тыңайтқыштардың түрлері, нысандары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • АӨК–гі бухгалтерлік есеп және аудит
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде. Қаржы және басқару есептері.Бухгалтерлік есепетің стандарттары және концепциялары.Есепке алу әдісі.Қаржылық жағдай және баланстық теңдеу.Теңдеудің принциптері мен бухгалтерлік баланстың маңызы.Шаруашылық операцияларының әсерінен баланста болатын өзгерістер және олардың сипаттамасы.Шоттар жүйесі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Ұжымда жұмыс істеу қабілеті, әлеуметтік, этикалық, конфессиялықжәнемәдениайырмашылықтардытолеранттықабылдау

 • Код ON2

  Тұлға аралық және мәдениаралық өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникациялық қабілеттілігі болу.

 • Код ON3

  Жұмысты ұйымдастыра білу және адам ресурстарын басқара білу, ауылшаруашылығы саласындағы басшылық етумен жұмыс үдерістерімен жұмыс нәтижелерін бағалау және жұмысты өз бетінше жоспарлау, орындау және бағалау кезінде тәжірибелік және танымдық дағдылардың кең қатарын қолдана білу. Нормативтік құқықтық құжаттарды қолдана білу.

 • Код ON4

  Кәсіби мәселелерді шешудің әр түрлі балама нұсқаларын өз бетінше әзірлей білу және ұсыну, жаһандық компьютерлік желілерде ақпаратпен жұмыс істеу, жаңа білімді дамыту бойынша ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметті жүзеге асыру.

 • Код ON5

  Аймақтардакеңтаралғанөсімдіктерменауылшаруашылығыдақылдарынморфологиялықбелгілерібойыншатану, олардың физиологиялық, микробиологиялық жағдайын бағалау, өнімнің өсуін, дамуыменсапасынжақсартуфакторларынанықтауқабілеті болу.

 • Код ON6

  Орындалған жұмыстардың сапасын бағалау және дағдысын меңгеру (топырақты өңдеу, себу, егістік тікүту, жинау және т. б.); ауылшаруашылығы дақылдарын өсірудің технологиялық картасын құру және далалық жұмыстарды ұйымдастыру

 • Код ON7

  Топырақ карталарын және агрохимиялық картограммаларды жасау, топырақ құнарлылығын қалпына келтіру және қалпына келтіру тәсілдерін, құнарлылық тыбасқару әдістерін әзірлеу. Топырақтың тиімді және әлеуетті құнарлылығының деңгейін, дақылдардың биологиялық ерекшеліктерін және тыңайтқыштардың қасиеттерін ескере отырып, тыңайтқыштарды қолдану

 • Код ON8

  Егістіктің оңтайлы фитосанитарлық жағдайын жасау үшін өсімдік шаруашылығы өнімдеріне карантиндік тексеру және сараптама жүргізу, зиянды организмдерге қарсы күрес, экономикалық білім негіздерін тәжірибе нәтижелерін қорытуға және статистикалық өңдеуге, қорытындыларды тұжырымдауға қабілетті болу.

 • Код ON9

  Өсімдік шаруашылығы өнімінің агроэкологиялық қауіпсіз орналастыру, сақтау және қайта өңдеу, технологиялық операциялардың мүлтіксіз сақталуын бақылау.

 • Код ON10

  Кәсіби қызметпен байланысты міндеттерді талдау және шешу үшін ақпараттық технологияларды пайдалану әртүрлі топырақ-климаттық жағдайларда ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің инновациялық агротехникалық тәсілдерін өндіріске енгізу және ұйымдастыру.

6B08101 Агрономия
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B077 Өсімдік шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B08101 Агрономия
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B077 Өсімдік шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08101 Агрономия
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B077 Өсімдік шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08101 Агрономия
Бакалавриат

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

БББТ: B077 Өсімдік шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08101 Агрономия
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B077 Өсімдік шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08101 Агрономия
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B077 Өсімдік шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B08101 Агрономия
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B077 Өсімдік шаруашылығы

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top