Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету в Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

 • Экология және жасыл экономика
  Несиелер: 2

  Студенттердің қазіргі уақытта экология мен жасыл экономика түсініктері мен оның рөлі туралы теориялық негіздерін тереңдетіп, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану есебінен қоғамның әл-ауқатын сақтауға бағытталған, түпкілікті пайдалану өнімдерін өндірістік циклге қайтаруды қамтамасыз ететін экономика негіздерін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 2

  Студенттердің ғылым ретінде экология туралы, адам мен қоршаған ортаның өзара байланысы мен өзара тәуелділігі туралы түсініктерін қалыптастыру және тіршілік әрекетінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша сұрақтар шеңберін, сонымен қатар қазіргі заманның негізгі экологиялық мәселелерін және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру шеңберінде оларды шешу жолдарын зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Алгебра
  Несиелер: 4

  Оқу нәтижесінде студенттерге негізгі түсініктер беріледі, олар алгебраның негізгі ұғымдары, матрицалар, анықтаушы, қарапайым қасиеттері, минорлар және олардың алгебралық толықтырулары, кері матрица, кешенді сандар өрісі, негізгі қасиеттері, көп қырлы сақина, қалдықтармен бөлу туралы, Евклид теоремасы, Безу теоремасы және оның салдары, түрлендірілмейтін көпмүшелер

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Критикалық ойлау
  Несиелер: 3

  Критикалық ойлауды жүзеге асыру барасында психологиялық ойлау үрдістерінің ерекшеліктері мен сапалық негіздерін өз бетінше оңтайлы қолданаалатын бағдарларды игереалады. Мәтіндер мен жұмыс жасай білу және оларды осы арнадағы өзекті мәселелерді шешуде қолдана білуді; терминология мен ұғымдық аппаратқа бағдар жасауды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 3

  Экономикалық теория аралас әлеуметтік-бағдарлы экономиканың әртүрлі деңгейлеріндегі шаруашылық жүргізуші субъектілердің шаруашылық жүргізу заңдылықтарын және ұтымды мінез-құлқын, оның мәнді белгілерін ашу мақсатында ұдайы өндіріс процесіндегі терең себеп-салдарлық байланыстарды зерттейді; ресурстары шектеулі әлемде шаруашылық жүргізуші субъектілердің (өндірушілер, сатушылар, сатып алушылар) экономикалық таңдауы; экономикалық жүйенің әртүрлі деңгейлеріндегі ұдайы өндіріс процесіндегі адамдар арасындағы экономикалық қызмет және экономикалық қатынастар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 3

  Құқық салаларын, құқықтың негізгі салаларының мәні мен міндеттерін, Конституцияның құқықтық актілер жүйесі үшін негізгі заң ретіндегі маңызын, әр түрлі құқықтық қатынастардың мазмұнын, азаматтардың құқықтары мен міндеттерін қарастырады. Білім алушылардың дүниетанымын қалыптастыруға және қоғамдық және жеке құқықтық санасын, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті арттыруға ықпал етеді. Мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияларды іске асыру туралы кешенді көзқарас қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері
  Несиелер: 4

  Пәндің негізгі құрамасы болып табылатың келесі тақырыптарды менгереді алгоритм ұғымы, алгоритмдерді формальды сипаттау әдістері, алгоритмдер сұлбалары, алгоритмдердің негізгі сипаттамалары және оларды әзірлеу кезеңдері, бағдарламалық алгоритмдердің негізгі түрлері, алгоритмдеу принциптері, тармақталған және циклдық алгоритмдер, күрделі циклдар, массивпен алгоритмдер, алгоритмдердің, деректер модельдерінің және есептер қоюының өзара байланысы қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қоғамға қызмет ету
  Несиелер: 4

  Бағдарлама студенттерге кәсіби құзыреттіліктерді ғана емес, сонымен қатар жеке қасиеттер мен әлеуметтік жауапкершілікті қамтитын тұтас білім беруге бағытталған. Студенттер арасында қоғамға қызмет көрсету мәдениеті университеттің азаматтық қоғамды дамытуға қосқан үлесін күшейту мақсатында ЖОО-ның профессорлық-оқытушылық құрамы мен қызметкерлерінің әлеуметтік тартылуының ауқымы мен дәрежесін арттырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 4

  Пәнді оқудың негізгі мақсаты – тиімді академиялық жазу үшін қажетті жазу және сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын меңгеру және нығайту. Курстың/пәннің мазмұны: Оқу пәні академиялық жазу, оның ерекшеліктері. Ғылыми стиль туралы түсінік. Тақырып таңдау. Ғылыми мақалаларды іздеудің бағыттары мен құралдары. Оқу және оның түрлері. Плагиат және оны болдырмау жолдары. Зерттеу модельдері (бір факторлы, көп факторлы). Зерттеу гипотезасы. Зерттеу жұмысын жазу әдістемесі. Зерттеу жұмысының құрамы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәліметтер базасы жүйелері
  Несиелер: 6

  Мәліметтер қоры жүйесінің мақсаты және негізгі компоненттері. Негізгі деректер модельдері. Мәліметтер базасын жобалау. Құрылымдық сұрау тілін пайдалану. Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер қоры мен МҚБЖ мақсаты мен орны. Мәліметтер қоры жүйесінің архитектурасы. Мәліметтер базасын жобалау кезеңдері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математикалық талдау
  Несиелер: 5

  Теориялық және арнайы пәндерді оқу үшін қажетті математикалық талдаудың негізгі әдістерін меңгеру және жүйелер мен процестерді математикалық модельдеу мәселелерін шешу үшін осы әдістерді қолдану; логикалық және алгоритмдік ойлауды дамыту; қолданбалы есептерді өз бетінше талдау дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру мәселелері қарастырылады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі бағдарламалау тілдері
  Несиелер: 5

  Әлемдік бағдарламалау тілдерінің рейтингінде тұрған заманауи бағдарламалау тілдерінің технологиялары зерттелуде. Қазіргі бағдарламалық қамтамасыз етудің пайдаланушы және әкімшілік интерфейстерін жобалаудың құрылымдық ерекшеліктері қарастырылады. Бағдарламалаудың іргелі принциптері, мәтінді, электрондық кестені, веб және мәліметтер қоры қолданбаларын сыртқы қолданбаларға шығарумен программа мәтіндерін біріктіру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  Компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру саласындағы негізгі түсініктер мен анықтамалар. Желілік технологиялармен таныстыру. Бағдарламаланатын жүйелер мен «қатаң логикаға» негізделген жүйелер. Есептеу жүйесінің құрылымы. Компьютерлік жүйенің жұмыс режимдері. Микропроцессорлық жүйелердің архитектурасы. Желілік протоколдар мен қызметтер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу барысында қазіргі жағдайда кәсіпкерлік негіздерінің теориялық сұрақтары қарастырылады.; кәсіпкерліктің қалыптасуы, кәсіпкерліктің мәні мен функциялары, бизнестің қазіргі ұйымдық нысандары, кәсіпкерліктегі мәдениет пен этика, нарықтық экономикадағы кәсіпкерліктің рөлі; кәсіпорынды ұйымдастырумен байланысты мәселелер: кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанын таңдау, Кәсіпкерлік табысқа және фирма қызметінің мақсаттары, экономикалық жағдайлар, фирманың нарықтағы мінез-құлық стратегиясы, бизнесті жоспарлау, кәсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіштері, жарнама және оның бизнестегі рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Веб-бағдарламалау негіздері
  Несиелер: 5

  Веб-архитектура негіздері және Интернетте ақпаратты іздеу зерттеледі. Веб қолданбалы бағдарламалау негіздері берілген. Қазіргі заманғы браузерлердің мүмкіндіктері, веб-қызметтердің технологияларының негіздері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәліметтер базасын басқару жүйелерін жобалау
  Несиелер: 5

  My SQL, MS SQLServer, DB Browser SQL Lite деректер қорын басқару жүйелеріне арналған заманауи бағдарламалау орталарында жобалаудың негізгі принциптері оқытылады. Реляциялық емес NoSQL деректер қорын жобалаудың теориялық және практикалық негіздері келтірілген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі визуалды бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Python, C#, Java тілдерінде заманауи визуалды бағдарламалау негіздері оқытылады. Қазіргі заманғы технологиялар мен бағдарламалық қамтамасыз ету негізінде мәліметтер қорын басқару жүйелерімен байланысы бар құрылған бағдарламаларды жобалау принциптері қарастырылады. Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудегі дизайн үлгілері (рефакторинг) келтірілген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби шетел тілі мамандық бойынша студенттердің тілін дамытуға негізделген. Студенттердің сөйлеу мәнерінде, экономикалық ағылшынша терминдерді еркін қолдануын тереңдетуге бағытталған. Болашақ экономистерге іскери қатысымдылықтың негіздерінен мағлұмат беру, студенттерді экономикалық ортада іскерлік қарым – қатынасқа үйрету, іскерлік терминдерге баулу. Студенттердің іскерлік және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Микропроцессорлық технологияның негіздері
  Несиелер: 4

  Микропроцессорлық технология архитектурасының негіздері зерттеледі, микропроцессорлар мен микроконтроллерлердің құрылымы, функционалдық мақсаты, құрылыс принциптері. Жүйелер мен заманауи бағдарламалау орталарында микропроцессорлар мен микроконтроллерлерді бағдарламалау дағдылары беріледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • JavaScript бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің JavaScript объектілі-бағытталған бағдарламалау тілінде бағдарламалау негіздері бойынша жүйелік базалық түсінігін, бастапқы білімдерін, дағдылары мен дағдыларын қалыптастырады, сонымен қатар студенттерді JavaScript бағдарламалау білімін келесі пәндерде қолдануға дайындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелерді жобалау
  Несиелер: 5

  Ақпараттық жүйелерді жобалау әдістері, қолданбалы бағдарламалар мен жүйелердің мамандандырылған пакеттерін пайдалану арқылы бағдарламалық өнімдерді әзірлеу процестері зерттеледі. Талаптарды құрастыру, тәуекелді бағалау, жобалау, тестілеу, эволюция және техникалық қызмет көрсету негіздерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі
  Несиелер: 5

  «Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі» пәнінің мақсаты студенттерге қазіргі экономикадағы кәсіпорындардың тұрақты бәсекеге қабілеттілігін қалыптастырудың заңдылықтары мен әдістері туралы білім беру болып табылады. Пәннің негізгі міндеттері студенттерді қалыптастыру болып табылады: • әлеуметтік-экономикалық құбылыс ретіндегі бәсекелестіктің теориялық және әдістемелік негіздерін білу; • экономикалық категория ретінде бәсекеге қабілеттіліктің тұтас көрінісі, оның көп деңгейлі сипаты; • кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігінің факторлары мен әдістерін зерттеуге жүйелі көзқарас; кәсіпорынның бәсекелестік стратегиясын әзірлеу мен жүзеге асырудың әдістемелік құралдары туралы идеялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инженерлік және компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Пән инженерлік және компьютерлік графика саласындағы білімді зерделеуге және жүйелеуге ықпал етеді, сонымен қатар жобаны әзірлеуде топтық жұмыс дағдыларын қалыптастырады. Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы білуі керек: компьютерлік графиканың категорияларын, графикалық ақпараттың ерекшеліктерін; бейнелеудің және геометриялық модельдеудің математикалық, алгоритмдік, техникалық негіздерін білу; пәнге қатысты терминология, негізгі ұғымдар мен анықтамалар; заманауи компьютерлік графикалық пакеттермен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру; кезеңдері бойынша конструкторлық құжаттаманың негізгі түрлері жобаны әзірлеу (жинақтау қондырғысының жалпы көрініс сызбасы, құрастыру сызбасы, спецификация, бөлшектердің сызбалары) және оларды стандарттарға сәйкес жобалау ережелері, сызбалар бойынша элементтердің, бөлшектердің және түйіндердің өлшемдерін сызу ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық процестерді математикалық модельдеу
  Несиелер: 5

  Күрделі жүйе және математикалық модельдеу туралы түсініктер берілген. Экономикалық процестерді математикалық модельдеу мәселелері, математикалық әдістердің қолданылу шегі және экономикадағы математикалық әдістердің негізгі кластары қарастырылады. Дөңес программалау мәселелері зерттеледі. Лагранж көбейткіштерінің әдісі келтірілген. Қаралып жатыр эмпирикалық ақпаратты талдаудағы математикалық әдістер, соның ішінде математикалық күту және дисперсия, бір факторлық талдау және корреляция ұғымдары. Эмпирикалық мәліметтерді талдаудың әртүрлі әдістерін қолдану зерттелуде. Регрессия моделі қарастырылады. Классификация мәселелері зерттеледі. Дискриминанттық талдаудың негіздері қарастырылады. Шешім ағаштары туралы түсініктер және оларды қолдану аймақтары берілген. Үлгі негізінде шешім ағашын құру алгоритмі және шешім ағашын құру мысалы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Python бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пән объектілі-бағытталған және функционалдық бағдарламалауды дамытуға ықпал етеді, бұл сәйкес пәндік салалардағы есептерді шешуге жылдам өтуге мүмкіндік береді. Пәнді меңгеру нәтижесінде студент білуі керек: Python программалау тілінің синтаксисін; объектіге бағытталған бағдарламалаудың негізгі принциптерін; нысанға бағытталған қолданбаларды құруға арналған Python бағдарламалау тілінің сынып кітапханасынан негізгі сыныптар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Іскерлік-ағылшын тілін үйрену студенттерге коммуникативтік, лингвистикалық, тілдік-мәдени және кәсіби құзыреттерді дамытуға мүмкіндік береді. Кәсіпкерліктің коммуникативтік салаларының зерттелетін тақырыптары, ресми бизнес-стилінің нормаларын меңгеру дағдылары, белсенді іскерлік сөздік терминологияны меңгеру, жазбаша және ауызша дерек көздерімен жұмыс істеу, іскерлік хаттарды жазу,ағылшын тілінде іскерлік әңгімелер жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Заттар интернеті
  Несиелер: 5

  Заттар интернетін ұйымдастыру және қызмет ету принциптері, заттар интернеті дамуының негізгі факторлары, заттар интернеті саласындағы заманауи технологиялар, заттар интернеті саласындағы негізгі тенденциялар мен бағыттар қарастырылуда. оқыды. Экономиканың және кәсіпорындардың әртүрлі міндеттері үшін заттар интернетінің технологияларын пайдалана отырып қосымшаларды әзірлеу принциптері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жасанды интеллект жүйелері
  Несиелер: 5

  Біз жасанды интеллект жүйелерін, білім қорларын, фреймдерді және сараптамалық жүйелерді құруға арналған слоттарды зерттейміз. Пролог тілінде программалау негіздері, синтаксистік ерекшеліктері, интеллектуалды жүйенің білім қорына табиғи тіл интерфейсін ұйымдастыру принциптерін түсіну қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Микропроцессорлық кешендер мен жүйелер
  Несиелер: 5

  Mикропроцессорлық кешендер мен жүйелерді, микропроцессорлық құралдарды жобалаудағы әртүрлі сериялы МК-ны, жүйелік инженерия негіздерін және әртүрлі конфигурациялы микропроцессорлық кешендердің схемаларын жобалауды үйренеміз. Микропроцессорлық кешендер мен жүйелердің өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде жөндеуге арналған аппараттық және бағдарламалық құралдарды, микропроцессорлық кешендер үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің негізгі принциптері келтірілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Студенттердің ғылыми экономикалық көзқарасын қалыптастыру, нарықтық экономика жағдайындағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің экономикалық жағдайлары мен мінез-құлық заңдылықтарын талдай білу; шаруашылық жүргізудің құралдары, заңдары мен ережелері туралы білім кешені бар мамандарды дайындау; студенттердің қазіргі экономикалық концепциялар мен модельдерді теориялық игеруі; шаруашылық жүргізуші субъектілер қызметінің мотивтері мен заңдылықтарын, тауарлар мен ресурстардың нақты нарықтарындағы жағдайларды, баға деңгейі мен өнім көлемінің қозғалысын талдауда, сондай-ақ микроэкономикалық деңгейде проблемалық жағдайларды шешуде практикалық дағдыларды меңгеру (үй шаруашылығы, фирма, салалық нарық); игіліктерді жасау және бөлу мақсатында материалдық және материалдық емес ресурстарды, объектілерді, процестер мен әдістерді ұтымды пайдаланудың басқарушылық және ұйымдастырушылық нысандарын, әдістері мен ережелерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 4

  Компьютерлік модельдеудің негізгі түсініктері берілген, модельдеу түрлерінің классификациясы: аналитикалық және имитациялық модельдер. Компьютерлік модельдеу кезеңдері, модельдеу алгоритмдерінің жалпы құрылымы зерттеледі. Кездейсоқ сандарды, кездейсоқ оқиғалар мен процестерді модельдеу, жазық және кеңістік объектілерін, қатты денелерді модельдеу қарастырылады. Компьютерлік модельдеуді ұйымдастыру зерттелуде. Кезекте тұру жүйелерін және экономикалық-ұйымдастыру жүйелерін модельдеу қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік қосымшаларды әзірлеу
  Несиелер: 3

  Eсептеу жүйелеріндегі бизнес-қосымшаларды әзірлеу және жобалау негіздерін, бизнес-қосымшаларды, кәсіпорындарды және корпоративтік жүйелерді пайдалануды жобалаудың және әзірлеудің негізгі әдістерін, бизнес-қолданбалардың архитектурасын басқару және енгізу тәсілдерін зерттейміз. Заманауи бағдарламалау орталарымен әрекеттестікте бизнес-қосымшаларды жобалау негіздері берілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мобильді қосымшаларды әзірлеу
  Несиелер: 5

  Қазіргі Android/iOS бағдарламалау орталарында бағдарламалау негіздері, бағдарламалау синтаксисі, клиент-сервер деректер базасын қосу және жобалау оқытылады. Java, интерфейстермен, кітапханалармен және анимациялармен өзара әрекеттесуде Колтлин тілінде негізгі даму негіздері мен принциптері келтірілген. Google Play, Play Market-те жұмыс істеу принциптері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Геоақпараттық жүйелер мен технологиялар
  Несиелер: 4

  Геоақпараттық жүйелер мен технологиялар, геоақпараттық деректерді үлестірілген түрлендіру технологиялары, мультимедиялық технологиялар, интерактивті компьютерлік графика технологиялары, геоақпаратты динамикалық масштабтау технологиялары, геоақпаратты рұқсатсыз кіруден қорғау технологиялары зерттеледі. Геоақпараттық жүйелер мен технологияларды өңдеу және жіктеу процестерінің негіздері келтірілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік жүйелерді басқару
  Несиелер: 5

  Курс теория негіздерін зерделеуге және ұйымның ақпараттық жүйесін желілік басқаруда тәжірибелік дағдыларды алуға арналған – желі түйіндерін, желілік хаттамаларды, каталог қызметтерін, желілік қызметтерді басқару, жүйелік файл ресурстарын басқару, ресурстарға, басып шығару құрылғыларына кіру құқықтарын, MSWindowsServer платформасында ақпараттың сақтық көшірмесін жасау және қалпына келтіру, желілік құрылғылар мен қызметтерді бақылау жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • АТ жобаларын басқару
  Несиелер: 4

  Жобаға әдістерді, құралдарды, әдістерді және құзыреттерді қолдану. ANSI ұлттық стандартымен анықталған жобаны басқару. Жоспарды анықтау, тәуекелдерді және жоспардан ауытқуларды азайту, өзгерістерді тиімді басқару (процесс, функционалдық, қызмет деңгейін басқарудан айырмашылығы). Жобаның кәсіби салаларында жобаны басқару. Техникалық және басқарушылық әдістерді тиімді біріктіретін жоба өнімін құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жүйелік талдау
  Несиелер: 4

  Жүйелік талдаудың негізгі ұғымдары қарастырылады: жүйелік талдаудың анықтамалары, күрделі жүйе түсінігі, жүйелік талдау есептерінің ерекшеліктері және жүйелік талдау есептерінің типтік тұжырымдары. Жүйелік модель туралы түсініктер, жүйені модельдеу әдістері, модельді талдау, синтездеу, декомпозициялау және біріктіру. Ғылыми-техникалық ақпаратты өңдеудің параметрлік әдістері зерттеледі, оның ішінде жүйелік көрсеткіштерді бағалау және олардың дәлдігін анықтау, ең жоғары ықтималдық әдісі, ықтималдық жүйе көрсеткіштерін бағалау. Жоспар параметрлерінің формальды бағалары және ғылыми әзірлемелерді жоспарлау моделі келтірілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • 1С бағдарламалау
  Несиелер: 5

  «1С: Кәсіпорын 8» бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу. Жаңа ақпараттық базаны құру. 1С Enterprise жүйесіндегі сұраныс тілі. Мәліметтерді құрастыру жүйесін пайдалана отырып есептерді әзірлеу. Бухгалтерлік есепті ұйымдастырудағы автоматтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістік процестерді автоматтандыру
  Несиелер: 3

  Өндірістегі материалдық, энергия және ақпарат ағындарын автоматтандыру процестері, автоматтандырылған технологиялық процестерді және технологиялық процестерді технологиялық жабдықтардың автоматтандырылған құралдарын классификациялау негіздері оқытылады. Өндірісті автоматтандыру көлемін бағалау жүйесі қарастырылады; инженерлік есептерде өндірістік процестерді автоматтандыру мәселелерін шешуге жүйелі көзқарас әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Киберқауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 4

  Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданумен және киберқауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, ақпараттық мәдениетке негізделген кәсіби қызметтің типтік міндеттерінің шешімдері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Басқару әдістері мен үлгілері
  Несиелер: 4

  Операцияларды зерттеудің негізгі ұғымдары, принциптері мен құралдары, операциялардың үлгілері және олардың түрлері келтірілген. Математикалық модельдер және олардың басқарудағы компьютерлік технологиялар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді қолданудағы рөлі қарастырылады. Математикалық бағдарламалау есебінің жалпы тұжырымы, оңтайландыру түсінігі және оңтайлы шешімі, математикалық бағдарламалау есептерінің классификациясы берілген. Сызықтық программалау есептері мен шешу әдістері зерттеледі. Сызықты емес программалаудың практикалық маңызды мәселелері, Кун-Такер теоремасы берілген. Динамикалық бағдарламалау мәселелері қарастырылады. Операциялардың ойын модельдері мен басқаруда ойын теориясын қолдану, сонымен қатар желіні жоспарлау әдістері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік жүйелердің сенімділігі
  Несиелер: 5

  Сенімділік теориясының негізгі ережелері, техникалық құрылғылар мен жүйелердің сенімділігін есептеу әдістері зерттеледі. Сенімділік талаптарын ескере отырып, ақпараттық жүйелерді талдау және синтездеу ерекшеліктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Зияткерлік жүйелердің дамуы
  Несиелер: 5

  Жасанды интеллекттің заманауи дамуы қарастырылады; жасанды интеллект жүйелерімен шешілетін негізгі міндеттердің техникалық мәлімдемесін ұсыну; жасанды интеллекттің заманауи жетістіктерін түсінуге негіз болатын ұғымдар мен әдістермен таныстыру; жасанды интеллект зерттеулерінің заманауи бағыттарымен танысу; - білімді бейнелеудің негізгі үлгілерімен және кейбір интеллектуалды жүйелермен танысу; сараптамалық жүйелерді құру мен пайдаланудың теориялық және кейбір практикалық мәселелерін қарастыру; - интеллектуалды ақпараттық жүйелер мен шешім қабылдау жүйелерін практикалық қолдану ерекшеліктерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оңтайландыру және болжау әдістері
  Несиелер: 5

  Оңтайландыру есебінің жалпы тұжырымы, математикалық оңтайландыру есептерінің классификациясы, детерминирленген оңтайландыру есептерін шешу әдістерінің классификациясы қарастырылады. Битті іздеу әдістері, біркелкі іздеу, алтын қатынас, Фибоначчи әдісі, Ньютон-Рафсон әдісі, қарапайым градиент әдісі зерттеледі. Дөңес функциялар теориясының элементтері және дөңес жиындар қарастырылады. Сараптамалық болжау түрлері, экономикалық-статистикалық болжаудың бағдарламалық-әдістемелік мәселелері, жеке сараптамалық әдістер, сараптамалық болжаудың дәлдігі мен қателіктері келтірілген. Оңтайландыру модельдері негізінде болжамды шешімдерді алу әдістері және оңтайлы шешімдерді талдау әдістері зерттеледі. Дуальды мәселенің моделі және оның экономикалық түсіндірмесі, болжамдық шешімді талдауда екіжақтылық теориясын қолдану қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кодтау теориясы
  Несиелер: 5

  Ақпарат теориясының негіздері және компьютерлік жүйелерді кодтау, байланыс арналары арқылы ақпаратты кодтау және декодтау әдістері, алгоритмдері және тәсілдері оқытылады. Мәтіндердің, кескіндердің, бейне деректердің және дыбыстың әртүрлі деректерін өңдеу және қысу принциптері келтірілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері
  Несиелер: 5

  Криптографияның негізгі ережелері, шифрлардың түрлері және оларды криптоталдау әдістері, ақпараттың тұтастығы туралы түсініктер, криптографиялық хаттамалар зерттеледі. Криптографияның негізінде жатқан математикалық теория (топтар теориясы, Галуа өрістері, келтірілмейтін көпмүшелер, сандар теориясы, жалған кездейсоқ реттілік және т.б.) қарастырылады. Ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық-құқықтық қамтамасыз етудің негізгі шаралары зерделенуде; бағдарламалық және аппараттық ақпаратты қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Операциялық жүйелер
  Несиелер: 5

  Операциялық жүйелердің түрлері, олардың қазіргі ақпараттық жүйелердің қызмет ету шеңберінде атқаратын рөлі мен міндеттері қарастырылады; қызметтің әртүрлі салаларында ақпараттық технологияларды енгізу үшін кәсіби бағытталған ақпараттық жүйелерде заманауи операциялық жүйелерді, орталарды және қабықшаларды пайдалану әдістемелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Веб-қосымшаларды әзірлеу
  Несиелер: 5

  Веб-қосымшаларды әзірлеу технологиясының негіздері кез келген күрделіліктегі тиімді, өнімділігі жоғары веб-қосымшаларды жасау үшін қарастырылады. Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы білуі керек: Web-қосымшаларды әзірлеу технологиясы. Істей білу: MS VisualStudio көмегімен ASP.NET веб-бағдарлама жобасын жасау, ASP.NET қолданбасынан күрделі деректермен тапсырмаларды орындау, күйді басқару, сұрауларды өңдеу және ASP.NET мүмкіндіктерін пайдаланып тораптың қолжетімділігін жақсарту. Меншікті: ASP.NET қолданбаларын конфигурациялау және пайдалану әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Академиялық ағылшын тілін үйрену студенттерге академиялық тілді меңгеруге сауатты және саналы түрде жақындауға мүмкіндік береді, бұл сөйлеу формалары мен қарым-қатынас түрлерінде жүзеге асырылатын қол жеткізілген деңгейдің дескрипторларында көрінеді (өз ойларын сауатты баяндау, мәтіндерді талдау, эссе жазу, іскерлік құжаттама).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автоматтандырылған жүйелерді жобалау
  Несиелер: 5

  Автоматтандыру және басқару құралдары мен жүйелерін жобалау технологиялары зерттелуде; әдістемелік және нормативтік материалдар, автоматтандыру және басқару құралдары мен жүйелерін жобалауға арналған стандарттар мен техникалық шарттар; автоматтандыру және басқару құралдары мен жүйелерін жобалау кезінде еңбекті ұйымдастыруға қойылатын негізгі талаптар; конструкторлық құжаттаманы ресімдеу мен орындауды автоматтандырудың әдістері мен құралдары; жобалау жұмыстарының әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән көрсетілген талаптарды ескере отырып, компьютерлік жүйенің қауіпсіздік деңгейінің ұтымды шешімін негіздеу және таңдау бойынша білімді меңгеруге ықпал етеді; ақпаратты қорғау саласындағы міндеттерді талдау және ресімдеу қабілеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикалық ақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Экономикалық ақпараттық жүйелер (ЭАЖ) түсінігі, олардың құрылысы мен қызмет ету принциптері, жіктелуі, ЭАЖ-нің ішкі жүйелері мен құрамдас бөліктері берілген. EIS өмірлік циклі зерттелуде. Ақпараттық бірліктердің атауы, құрылымы мен мағынасы, ақпараттық бірліктерге амалдар ұғымдары қарастырылады. Деректер модельдері зерттеледі: реляциялық, желілік және иерархиялық. Мәліметтердің семантикалық үлгілері, білім базалары, экономикалық ақпараттың тезаурилері берілген. Ақпараттық технология жобасының (АТ жобасы) тиімділігінің тұжырымдамасы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік кәсіпорындардың міндеттеріне бағдарламалық қосымшаларды әзірлеу принциптері зерттеледі. Жұмыс станциялары үшін үлгілерді құру және ақпаратты өңдеу қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірістік/дипломалды практикасы
  Несиелер: 12

  Тәжірибенің негізгі мақсаты - кәсіби пәндер бойынша теориялық білімін шоғырландыру және тереңдету, практикалық жұмыс дағдыларын одан әрі жетілдіру, мамандық бойынша практикалық жұмыс дағдыларын меңгеру, нақты өмірлік дизайн ұйымдастыру мамандығы, дипломдық жобаға арналған материалдар жинау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Research Paper
  Несиелер: 6

  Пән оқу процесінде ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. Ғылыми семинар шеңберінде зерттеу үшін өзекті тақырыптарды таңдау, оларды сауатты тұжырымдай алу және зерттеу міндеттерін, объектісі мен пәнін анықтай білу біліктері қалыптасады. Білім алушы әдеби дереккөздерді жинау, ғылыми зерттеудің теориялық базасын әзірлеу, талдау жүргізу үшін ғылыми әдістерді таңдау дағдыларын, сондай-ақ қорытындылар мен ұсынымдарды тұжырымдау бойынша дағдыларды меңгереді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Кең ой-өрісі мен ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін экология және экономика саласындағы шет тілдерін және базалық білімді меңгереді

 • Код ON2

  Математикалық талдау әдістерін қолдана отырып, кәсіби есептерді шешуде бағдарламалаудың базалық білімін меңгереді

 • Код ON3

  Іскерлік этика нормаларын сақтайды, мінез-құлықтың этикалық және құқықтық нормаларын, формальды логика, аргументация теориясы мен практикасы, риторика қағидаларын біледі, кәсіпкерлік қызмет негіздерін біледі.

 • Код ON4

  Ақпаратты өңдеудің компьютерлік жүйелерін және олардың ішкі жүйелерін жобалау үшін экономикада модельдеу әдістерін пайдалануды зерттеу қабілетіне ие.

 • Код ON5

  Сандық және символдық ақпаратты өңдеуге, Интернет-қосымшаларды күйге келтіруге және орналастыруға арналған жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдерінде бағдарламаларды әзірлеу, күйін келтіру, тестілеу және құжаттау қабілетіне ие

 • Код ON6

  Қазіргі заманғы операциялық орталарда және жүйелерде бағдарламалау қабілетіне ие; ДҚБЖ жұмысындағы ақаулардың себептерін анықтау, оларды жою, сондай-ақ оларды қалпына келтіру.

 • Код ON7

  Компьютерлік техниканың аппараттық ақауларын жояды, Заманауи бағдарламалау тілдерін қолдана отырып, техникалық тапсырмаға сәйкес мобильді құрылғыларға арналған басқару бағдарламаларын құру.

 • Код ON8

  Ғылыми-зерттеу, жобалау-конструкторлық, өндірістік-технологиялық және ұйымдастыруды басқару қызметінде компьютерлік технологиялардың даму және оларды қолдану жолдарында заманауи үрдістерін пайдалана алады

 • Код ON9

  Компьютерлік жүйелерге жүйелік талдау, ДБ-ға сұраныстарды орындау кезінде өнімділік пен жүктемені бағалау үшін статистикалық ақпаратқа талдау жүргізе алады

 • Код ON10

  Жасанды интеллект жүйесін енгізе және сүйемелдей алады, символдық ақпаратты өңдеуге бағытталған арнайы бағдарламалау тілдерін, логикалық бағдарламалау тілдерін, интеграцияланған бағдарламалық ортаны, зияткерлік және сараптамалық жүйелердің қабықтарын қолдана алады

 • Код ON11

  Пайдаланушы интерфейстерін жобалау, микропроцессорлық құрылғылар мен жүйелерді әзірлеу, криптографиялық алгоритмдерді бағдарламалық қамтамасыз етуді іске асыру, бағдарламалық жасақтаманы жобалаудың негізгі принциптерін қолдану, сондай-ақ бағдарламалық жасаққа қойылатын талаптардың өзгеруін талдау дағдыларын меңгереді

 • Код ON12

  Өндірістік үдерістер мен кәсіпорындарды басқарудың геоақпараттық, графикалық және автоматтандырылған жүйелерін жобалау дағдыларын меңгереді

6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (Компьютерлік жүйелер мен желілердің қауіпсіздігі)
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру
Бакалавриат

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

Қазақстан-Британ техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top