Жаңа білім беру бағдарламасы

8D04101 Менеджмент в Yessenov University

Оқыту нәтижелері

  • Жүйелік, процесс, ситуациялық тәсілдер теориясы, сондай-ақ басқару мен бизнестің басқа да теориялық және практикалық міндеттері мен проблемалары негізінде ұйымдастырушылық проблемалардың мәнін анықтау.
  • Ғылыми-академиялық ортада тиімді қарым-қатынас жасау және ғылыми форумдарда, конференцияларда, семинарларда сөз сөйлеу және зерттеу нәтижелерін жоғары дәйексөзді, озық ұлттық және халықаралық басылымдарда жариялау арқылы дербес ғылыми зерттеулердің нәтижелерін ұсыну.
  • Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, талдаудың әртүрлі әдістеріне негізделген қазіргі заманғы зерттеу әдістерін қолдану және ғылыми зерттеулерді модельдеу.
  • Белгісіздік пен тәуекел жағдайында тиімді басқару шешімдерін әзірлеу және ақпаратты сыни талдау әдістерін қолдана отырып, ғылыми, инновациялық зерттеулердің нәтижелерін болжау.
  • Ұйымның өзгеру қажеттілігін диагностикалау және ұтымды жоспарлау арқылы және ұйымның адами ресурстарын басқару саласындағы тиімді технологияларды қолдана отырып, өзгерістерді қабылдауға қатысты персоналдың мінез-құлқын жобалау.
  • Мотивация мен ынталандырудың әртүрлі формаларын қолдана отырып, бизнес-стратегияларды әзірлеу және ұйымдар мен салалардың бизнес-процестерін жобалау.
  • Компания қызметкерлерінің мінез-құлқының стереотиптерін анықтаудың практикалық құралдарын, мысалы, корпоративтік мәдениетті, Көшбасшылық теориясы мен әдістерін, командаларды басқаруда қарым-қатынас пен ынтымақтастықтың озық дағдыларын қолдану.
  • Көшбасшылық қасиеттерді көрсету мен жеке әлеуетті ашу және кәсіпкерлік ойлауды қалыптастыру үшін де, қоғамға қызмет ету үшін де дербес оқытуды қолдану.
Top