Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D02201 Тарих в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Оқыту нәтижелері

  • Тарих ғылымындағы қазіргі тұжырымдамалық ережелерді, теориялық және әдіснамалық мәселелерді жүйелі түсінуді көрсету.
  • Қазіргі ғылыми жетістіктерді сыни талдайды және бағалайды, тарих және пәнаралық ғылымдар міндеттерін шешу кезінде идеялар жасақтайды; зерттеулер мен ізденістерде ғылыми әдістерді қолдану дағдыларын көрсетеді.
  • Академиялық адалдықты ұстана отырып, академиялық жазбаны сауатты ресімдейді, ғылыми жұмыстарды ұлттық және халықаралық деңгейде жоғары ғылыми рейтингі бар басылымдарда жариялайды.
  • Ғылыми ізденістер процесін жүзеге асырады; өзінің зерттеуінде әртүрлі теориялық тұжырымдамаларды бағалайды және түзетеді, оларды ғылыми зерттеулерде қолданады, зерттеу контексінде идеялар ұсынады.
  • Ғылым және білім саласындағы сараптамалық бағалау талаптарына сәйкес келетін сапалы бірегей ғылыми зерттеу жүргізу жолымен, тарих және басқа да ғылымдардың әртүрлі проблемалары бойынша жаңа білімді жасау және түсіндіру іскерлігін көрсетеді.
  • Өзінің ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша кең ғылыми қауымдастықпен байланыс жасау қабілетін көрсетеді, зерттеу әдістерін қолдану кезінде шеберлігін көрсетеді, тарих ғылымының проблемалары бойынша қорытынды шығарады.
  • Өзінің кәсіби және тұлғалық өсуін жоспарлайды және болжайды, көшбасшылық басқару және ұжымды басқару дағдыларын дамытады.
Top