Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04104 Digital Маркетинг в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Әлеуетті клиенттерді анықтау, олардың қажеттіліктері мен қалауларын ажырату, нарықтың мақсатты сегменттерін сегменттеу және таңдау, сондай-ақ тауар ассортиментін әзірлеу және қалыптастыру, бағалар мен жеңілдіктер жүйесін белгілеу.
  • Заңнама нормаларын кәсіби қызметте қолдану
  • Әлеуетті клиенттерді анықтау, олардың қажеттіліктері мен артықшылықтарын анықтау, нарықтың мақсатты сегменттерін саралау және іріктеу, сондай-ақ тауарлық ассортиментті әзірлеу және қалыптастыру, бағалар мен жеңілдіктер жүйесін белгілеу қабілеті.
  • Маркетингтік қызметті бақылау мен талдауды, сондай-ақ тұтынушыға жылжыту және коммуникациялық әсер ету құралдарын әзірлеуді ұйымдастыру.
  • Өнімдер мен қызметтерді өндіру және сату кезінде экономикалық субъектілердің қызметіне маркетингтік бақылауды ұйымдастыру және жоспарлау, сондай-ақ алған білімдерін кез-келген шаруашылық жүргізуші субъектінің маркетингтік қызметін басқарудың тиімді жүйесін құру үшін, жалпы білім беру және кәсіби білім деңгейін үнемі арттыруға дайын болу үшін қолдану
  • Қолданбалы бағдарламалық өнімдерді, заманауи цифрлық платформаларды, технологияларды тиімді пайдалану, өнімді тарату және түпкілікті сатып алушыға жеткізу арналарын құру, сатуды ұйымдастыру және тұтынушыларға қызмет көрсету үшін деректерді өңдеудің техникалық құралдарын бейімдей білу
  • Микро және макро деңгейлердегі экономикалық процестердің мазмұнын анықтаңыз және талдаңыз.
  • Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тұлғааралық Әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас жасау қабілетін білдіру; этикалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды ескере отырып, толеранттылық қағидаттарында командалық жұмысты ұйымдастыру
Top