Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03104 Психология в «Тұран» университеті

Оқыту нәтижелері

 • Психологиялық кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлауына арналған оқу бағдарламалары мен инновациялық технологияларды жобалауға қатысуға және жүзеге асыруға дайындығын меңгерген.
 • Түрлі ғылыми-психологиялық теорияларды салыстыруға және концептуалдық психологиялық түсініктерді қолдана отырып, олардың тарихи даму аясында психологиялық проблеманың заманауи күйін талдауға қабілетті.
 • Ғылыми білім мен әдіснаманы синтездеу және интеграциялау негізінде инновациялық өнім жасау үшін өзінің жеке ғылыми зерттеуін жүргізуге, кәсіби саладағы ғылымның жаңа жетістіктері аясында жобалық іс-әрекетті жүзеге асыруға қабілетті.
 • Психотерапиялық концепцияларды және кеңес беру процесінің тиімділігін жүйелі талдауға қабілетті және психотерапиялық жұмыстың түрлі техникаларының қолданылуын меңгерген.
 • Тренинг және топтық кеңес беру форматында жеке және топтық жұмыс түрлерін жүзеге асыруға қабілетті.
 • Өз бетімен оқуға, әлеуметтік бейімделуге, толық емес немесе шектеулі ақпарат шартында стандартты емес жағдайларда шешім табуға және қабылдауға қабілетті.
 • Ғылыми-психологиялық инновацияларды қолдана отырып, психологиялық зерттеулер жүргізуге, заманауи әдістердің көмегімен зерттеу нәтижелерінің статистикалық және ғылыми негізделген өңделуін жүзеге асыруға қабілетті.
 • Жоғары және қосымша білім жүйесінде белсенді оқытудың заманауи әдістерін қолдана отырып, оқу іс-әрекетінің түрлі формаларын даярлау, ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын меңгерген.
 • Салалық және салааралық ұжымдарды басқару білімін көрсетуге, корпоративтік менеджментті жүзеге асыруға, өзін-өзі және басқаларды бақылауға қабілетті.
 • Ғылыми жазба және коммуникация дағдыларын меңгерген, өз қорытындыларын дәлелдеуге қабілетті, оларды кәсіби пікірталастарда көпшілікке жариялауға және дәлелдеуге қабілетті.
 • Ғылыми зерттеулер, жобалық іс-әрекет жүргізуге, өз бетімен талдауға және алынған мәліметтерді түсіндіруге, идеяларын, қол жеткізген нәтижелері мен инновацияларын алға жылжытуға қабілетті.
 • Жаңа ғылыми концепциялар мен теорияларды пайдалана отырып, кәсіби және пәнаралық салаларда мәселелер шешуге, жағдайды түрлендіру және оңтайландыру үшін инновациялар енгізуге қабілетті.
 • Адам капиталын дамыту саласындағы білімін қолдана отырып, ұйым персоналын бағалау, іріктеу және дамыту дағдыларын меңгерген.
 • Жүйелік ойлау негізінде әлеуметтік жауапкершілікті есепке ала отырып, зерттеу саласында мәселені, стратегияны, шешу әдістері мен жолдарын анықтауға қабілетті.
Top