Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04101 Менеджмент в Yessenov University

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Бизнес және басқару саласындағы басшыларды даярлауға бағытталған, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, өзгермелі орта жағдайында ұйымдастырушылық-басқарушылық, өндірістік-басқарушылық, талдамалық, ғылыми-зерттеу, білім беру қызметіндегі кәсіби міндеттерді шешуге қабілетті оқытудың инновациялық технологияларын құзыреттілік тәсілге және пайдалануға негізделген білім беруді іске асыру.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M072 Менеджмент
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару

Оқыту нәтижелері

 • Басқару мен бизнесті ұйымдастыру мәселелеріне қатысты заңнаманың негізгі ережелері мен нормативтік талаптарын, басқару мен бизнестің заманауи теориялық және практикалық міндеттері мен проблемаларын түсіндіреді
 • Өзінің зерттеу қызметін рефлексиялауды, өзін-өзі бағалауды және өзінің әрі қарай кәсіби дамуын жүзеге асырады.
 • Нақты теориялық және практикалық міндеттерді шешу үшін білім беру үдерісінде заманауи инновациялық ақпараттық және цифрлық технологияларды қолданады
 • Қойылған мақсаттарға қол жеткізуді ұйымдастыру бойынша адамгершілік және логикалық дұрыс басқару шешімдерін қабылдай алады
 • Басқалар жүргізген зерттеулерді сыни тұрғыдан талдайды, сонымен қатар өзінің ғылыми зерттеулерін ұйымдастырады
 • Өзгермелі орта жағдайында фирма қызметінің тиімділігін қамтамасыз ету үшін теориялық білім мен практикалық дағдыларды пайдаланады
 • Ұжымда жұмысты, әріптестермен кооперацияны, нақты экономикалық жобаны іске асыру үшін құрылған шағын топтың қызметін ұйымдастырады
 • Компанияның жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру, ресурстарды ұтымды пайдалану және фирманың тиімді кадрлық саясатын жүзеге асыру әдістерін пайдалана отырып, ұйымдық мәдениетті, ұйымның имиджін жақсарту арқылы бизнес-стратегияларды әзірлейді
Top